zaterdag 23 december 2023

Sanctus Sanctus Sanctus in a Unique Chant. Latin liturgy for all times and places! Universal!

Cantate Domino par la Maîtrise Notre-Dame de Paris - in restauratie en met veiligheidshelm

23 december - Zevende O-antifoon- O Emmanuel


O Emmanuel, Rex et legifer noster,
expectatio gentium, et Salvator earum:
veni ad salvandum nos, Domine Deus noster.

O Emmanuel, onze Koning en Wetgever,
hoop van de volkeren en hun Redder:
kom om ons redden, Heer onze God.

Bijbelse vindplaats: Jes 7, 14; 8, 8

vrijdag 22 december 2023

22 december - Zesde O-antifoon- O Rex GentiumO Rex gentium, et desideratus earum,lapisque angularis, 
qui facis utraque unum: 
veni, et salva hominem, 
quem de limo formasti.

O KONING VAN DE VOLKEREN, 
en door hen verlangd, 
Gij zijt de hoeksteen die beide (volken) een maakt; 
kom, red de mens die Gij uit het slijk van de aarde hebt gevormd.

Bijbelse vindplaats: Jeremia 10:1-7

21 december - De vijfde O-antifoon - O Oriens


O Oriens, splendor lucis aeternae, 
et sol iustitiae: 
veni, et illumina sedentes 
in tenebris et umbra mortis.

O DAGERAAD, glans van het eeuwig licht 
en Zon van gerechtigheid; 
kom, en verlicht hen die in duisternis 
en in de schaduw van de dood leven

Bijbelse vindplaats: Maleachi 4:1-3

woensdag 20 december 2023

20 december - De vierde O-antifoon - O Clavis David


O clavis David, et sceptrum domus Israel: 
qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: 
veni, et educ vinctum de domo carceris, 
sedentem in tenebris et umbra mortis. 

O SLEUTEL VAN DAVID en Scepter van Israëls huis, 
wat Gij opent zal niemand sluiten; 
wat Gij sluit zal niemand openen; 
kom, en bevrijd de gevangene uit de kerker, die zit in de duisternis en de schaduw van de dood.

Bijbelse vindplaats: Jesaja 22:20-22

dinsdag 19 december 2023

19 december - De derde O-antifoon- O Radix Jesse


O Radix Jesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum,
quem gentes deprecabuntur:
veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

O Wortel van Jesse, die staat als de banier voor de volkeren,
voor wie de koningen hun mond gesloten zullen houden,
tot wie de heidenen zullen bidden:
Kom om ons te verlossen, wil niet talmen.

Bijbelse vindplaats: Jesaja 11:1-10

maandag 18 december 2023

18 december - De tweede O-antifoon - O Adonai


 O Adonai et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti,
et ei in Sina legem dedisti:
Veni ad redimendum nos in bracchio extento.

O Adonai en Aanvoerder van het Huis van Israel,
die aan Mozes in het vuur van de vlammende doornstruik zijt verschenen,
en hem op de Sinaï de wet hebt gegeven:
Kom om ons te verlossen met uitgestrekte arm.

Bijbelse vindplaatsen:

O hoogheilige Heer van het oude Israel (Ex 6, 2, , 12), die U zelf in de brandende doornstruik toonde aan Mozes (Ex 3, 2-3), en hem de heilige Weet gaf op de berg Sinaï (Ex 20 sqq) ): kom, strek Uw machtige arm uit en verlos ons (cf Deut 5, 15; Jer 32, 17)

zondag 17 december 2023

Zondag Gaudete derde zondag van de Advent Introitus Gaudete in Domino semper.


Deze zondag wordt ook wel Gaudete-zondag genoemd, naar het woord uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi die dan wordt voorgelezen: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde.' (Brief aan de Filipppenzen 4:4). De nadruk ligt op de zekerheid en het vertrouwen dat God nabij is.

De 3de kaars van de adventskrans wordt aangestoken. 
De liturgische kleur (van de paramenten (gewaden) is rose, even niet het strengere paars maar iets afgezwakt op weg naar het wit, het Licht van het Kerstfeest.

Brief van Paulus aan de christenen van Filippi (Fil 4, 4-9)
Verheug u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheug u!  Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.  En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Tenslotte, broeders, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En breng in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.

17 december - De eerste O-antifoon - O Sapientia


In de laatste week van de Advent, de periode van 17 tot en met 23 december, wordt in de vesperseen van de zeven zogenoemde 'O-antifonen' gezongen. Een antifoon is een vers dat voorafgaande een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam van de O-antifonen verwijst naar het Latijnse aanhefwoord O waarmee ze alle beginnen. Wanneer de hoofdletters van elk eerste woord van achteren naar voren gelezen worden ontstaat het acrostichon: ERO CRAS, hetgeen betekent: ‘morgen zal ik er zijn’.

O Sapientia, quæ ex ore Altissimi prodisti,
attingens a fine usque ad finem,
fortiter suaviterque disponens omnia:
Veni ad docendum nos viam prudentiæ.

O Wijsheid, die zijt voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste,
die de wereld omspant van het ene einde tot aan het andere,
en met kracht en zachtheid alles beschikt:
Kom om ons de weg van wijsheid en inzicht te leren!

Bijbelse vindplaats O-antifoon van vandaag: Spreuken 8:1-6 

vrijdag 10 november 2023

"The Tome of Leo" Author: Pope Leo the Great Letter of Pope Leo the Great to Flavian, bishop of Constantinople, about Eutyches, 449

The Tome of Leo

Author: Pope Leo the Great

Letter of Pope Leo the Great to Flavian, bishop of Constantinople, about Eutyches, 449

Adopted by the Ecumenical Council of Chalcedon, 451


Excerpt 
source: EWTN

Eutyches had no idea how he ought to think about the incarnation of the Word of God; and he had no desire to acquire the light of understanding by working through the length and breadth of the holy scriptures. So at least he should have listened carefully and accepted the common and undivided creed by which the whole body of the faithful confess that they believe in God the Father almighty and in Jesus Christ his only Son, our Lord, who was born of the holy Spirit and the virgin Mary.

These three statements wreck the tricks of nearly every heretic. When God is believed to be both almighty and Father, the Son is clearly proved to be co-eternal with him, in no way different from the Father, since he was born God from God, almighty from the Almighty, co-eternal from the Eternal, not later in time, not lower in power, not unlike in glory, not distinct in being. The same eternal, only-begotten of the eternal begetter was born of the holy Spirit and the virgin Mary. His birth in time in no way subtracts from or adds to that divine and eternal birth of his: but its whole purpose is to restore humanity, who had been deceived, so that it might defeat death and, by its power, destroy the devil who held the power of death. Overcoming the originator of sin and death would be beyond us, had not he whom sin could not defile, nor could death hold down, taken up our nature and made it his own. He was conceived from the holy Spirit inside the womb of the virgin mother. Her virginity was as untouched in giving him birth as it was in conceiving him.

But if it was beyond Eutyches to derive sound understanding from this, the purest source of the christian faith, because the brightness of manifest truth had been darkened by his own peculiar blindness, then he should have subjected himself to the teaching of the gospels. When Matthew says, "The book of the generation of Jesus Christ, son of David, son of Abraham," Eutyches should have looked up the further development in the apostolic preaching. When he read in the letter to the Romans, "Paul, the servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for God's gospel, which he had formerly promised through his prophets in the holy writings which refer to his Son, who was made for him of David's seed according to the flesh," he should have paid deep and devout attention to the prophetic texts. And when he discovered God making the promise to Abraham that "in your seed shall all nations be blessed," he should have followed the apostle, in order to eliminate any doubt about the identity of this seed, when he says, "The promises were spoken to Abraham and his seed . He does not say 'to his seeds'--as if referring to a multiplicity--but to a single one, 'and to thy seed' which is Christ." His inward ear should also have heard Isaiah preaching, "Behold, a virgin will receive in the womb and will bear a son, and they will call his name Emmanuel," which is translated "God is with us". With faith he should have read the same prophet's words, "A child is born to us, a son is given to us. His power is on his shoulders. They will call his name 'Angel of great counsel, mighty God, prince of peace, father of the world to come'." Then he would not deceive people by saying that the Word was made flesh in the sense that he emerged from the virgin's womb having a human form but not having the reality of his mother's body.

Or was it perhaps that he thought that our lord Jesus Christ did not have our nature because the angel who was sent to the blessed Mary said, "The holy Spirit will come upon you and the power of the most High will overshadow you, and so that which will be born holy out of you will be called Son of God," as if it was because the conception by the virgin was worked by God that the flesh of the one conceived did not share the nature of her who conceived it? But uniquely wondrous and wondrously unique as that act of generation was, it is not to be understood as though the proper character of its kind was taken away by the sheer novelty of its creation. It was the holy Spirit that made the virgin pregnant, but the reality of the body derived from body. As "Wisdom built a house for herself," "the Word was made flesh and dwelt amongst us": that is, in that flesh which he derived from human kind and which he animated with the spirit of a rational life.

So the proper character of both natures was maintained and came together in a single person. Lowliness was taken up by majesty, weakness by strength, mortality by eternity. To pay off the debt of our state, invulnerable nature was united to a nature that could suffer; so that in a way that corresponded to the remedies we needed, one and the same mediator between God and humanity the man Christ Jesus, could both on the one hand die and on the other be incapable of death. Thus was true God born in the undiminished and perfect nature of a true man, complete in what is his and complete in what is ours. By "ours" we mean what the Creator established in us from the beginning and what he took upon himself to restore. There was in the Saviour no trace of the things which the Deceiver brought upon us, and to which deceived humanity gave admittance. His subjection to human weaknesses in common with us did not mean that he shared our sins. He took on the form of a servant without the defilement of sin, thereby enhancing the human and not diminishing the divine. For that self-emptying whereby the Invisible rendered himself visible, and the Creator and Lord of all things chose to join the ranks of mortals, spelled no failure of power: it was an act of merciful favour. So the one who retained the form of God when he made humanity, was made man in the form of a servant. Each nature kept its proper character without loss; and just as the form of God does not take away the form of a servant, so the form of a servant does not detract from the form of God.

It was the devil's boast that humanity had been deceived by his trickery and so had lost the gifts God had given it; and that it had been stripped of the endowment of immortality and so was subject to the harsh sentence of death. He also boasted that, sunk as he was in evil, he himself derived some consolation from having a partner in crime; and that God had been forced by the principle of justice to alter his verdict on humanity, which he had created in such an honourable state. All this called for the realisation of a secret plan whereby the unalterable God, whose will is indistinguishable from his goodness, might bring the original realisation of his kindness towards us to completion by means of a more hidden mystery, and whereby humanity, which had been led into a state of sin by the craftiness of the devil, might be prevented from perishing contrary to the purpose of God.

So without leaving his Father's glory behind, the Son of God comes down from his heavenly throne and enters the depths of our world, born in an unprecedented order by an unprecedented kind of birth. In an unprecedented order, because one who is invisible at his own level was made visible at ours. The ungraspable willed to be grasped. Whilst remaining pre-existent, he begins to exist in time. The Lord of the universe veiled his measureless majesty and took on a servant's form. The God who knew no suffering did not despise becoming a suffering man, and, deathless as he is, to be subject to the laws of death. By an unprecedented kind of birth, because it was inviolable virginity which supplied the material flesh without experiencing sexual desire. What was taken from the mother of the Lord was the nature without the guilt [of original sin]. And the fact that the birth was miraculous does not imply that in the lord Jesus Christ, born from the virgin's womb, the nature is different from ours. The same one is true God and true man.

There is nothing unreal about this oneness, since both the lowliness of the man and the grandeur of the divinity are in mutual relation. As God is not changed by showing mercy, neither is humanity devoured by the dignity received. The activity of each form is what is proper to it in communion with the other: that is, the Word performs what belongs to the Word, and the flesh accomplishes what belongs to the flesh. One of these performs brilliant miracles; the other sustains acts of violence. As the Word does not lose its glory which is equal to that of the Father, so neither does the flesh leave the nature of its kind behind. We must say this again and again: one and the same is truly Son of God and truly son of man. God, by the fact that "in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God"; man, by the fact that "the Word was made flesh and dwelt among us." God, by the fact that "all things were made through him, and nothing was made without him," man, by the fact that "he was made of a woman, made under the law." The birth of flesh reveals human nature; birth from a virgin is a proof of divine power. A lowly cradle manifests the infancy of the child; angels' voices announce the greatness of the most High. Herod evilly strives to kill one who was like a human being at the earliest stage the Magi rejoice to adore on bended knee one who is the Lord of all. And when he came to be baptised by his precursor John, the Father's voice spoke thunder from heaven, to ensure that he did not go unnoticed because the divinity was concealed by the veil of flesh: "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Accordingly, the same one whom the devil craftily tempts as a man, the angels dutifully wait on as God. Hunger, thirst, weariness, sleep are patently human. But to satisfy five thousand people with five loaves; to dispense living water to the Samaritan woman, a drink of which will stop her being thirsty ever again; to walk on the surface of the sea with feet that do not sink; to rebuke the storm and level the mounting waves; there can be no doubt these are divine.

So, if I may pass over many instances, it does not belong to the same nature to weep out of deep-felt pity for a dead friend, and to call him back to life again at the word of command, once the mound had been removed from the four-day-old grave; or to hang on the cross and, with day changed into night, to make the elements tremble; or to be pierced by nails and to open the gates of paradise for the believing thief. Likewise, it does not belong to the same nature to say, "I and the Father are one," and to say, "The Father is greater than I." For although there is in the Lord Jesus Christ a single person who is of God and of man, the insults shared by both have their source in one thing, and the glory that is shared in another. For it is from us that he gets a humanity which is less than the Father; it is from the Father that he gets a divinity which is equal to the Father.

So it is on account of this oneness of the person, which must be understood in both natures, that we both read that the son of man came down from heaven, when the Son of God took flesh from the virgin from whom he was born, and again that the Son of God is said to have been crucified and buried, since he suffered these things not in the divinity itself whereby the Only-begotten is co-eternal and consubstantial with the Father, but in the weakness of the human nature. That is why in the creed, too, we all confess that the only-begotten Son of God was crucified and was buried, following what the apostle said, "If they had known, they would never have crucified the Lord of majesty." And when our Lord and Saviour himself was questioning his disciples and instructing their faith, he says, "Who do people say I, the son of man, am?" And when they had displayed a variety of other people's opinions, he says, "Who do you say I am?"--in other words, "I who am the son of man and whom you behold in the form of a servant and in real flesh: Who do you say I am?" Whereupon the blessed Peter, inspired by God and making a confession that would benefit all future peoples, says, "You are the Christ, the Son of the living God." He thoroughly deserved to be declared "blessed" by the Lord. He derived the stability of both his goodness and his name from the original Rock, for when the Father revealed it to him, he confessed that the same one is both the Son of God and also the Christ. Accepting one of these truths without the other was no help to salvation; and to have believed that the Lord Jesus Christ was either only God and not man, or solely man and not God, was equally dangerous.

After the Lord's resurrection--which was certainly the resurrection of a real body, since the one brought back to life is none other than the one who had been crucified and had died--the whole point of the forty-day delay was to make our faith completely sound and to cleanse it of all darkness. Hence he talked to his disciples and lived and ate with them, and let himself be touched attentively and carefully by those who were in the grip of doubt; he would go in among his disciples when the doors were locked, and impart the holy Spirit by breathing on them, and open up the secrets of the holy scriptures after enlightening their understanding; again, he would point out the wound in his side, the holes made by the nails, and all the signs of the suffering he had just recently undergone, saying, Look at my hands and feet--it is I. Feel and see, because a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. All this was so that it would be recognised that the proper character of the divine and of the human nature went on existing inseparable in him; and so that we would realise that the Word is not the same thing as the flesh, but in such a way that we would confess belief in the one Son of God as being both Word and flesh.

This Eutyches must be judged to be extremely destitute of this mystery of the faith. Neither the humility of the mortal life nor the glory of the resurrection has made him recognise our nature in the only-begotten of God. Nor has even the statement of the blessed apostle and evangelist John put fear into him: "Every spirit which confesses that Jesus Christ came in the flesh is from God, and every spirit which puts Jesus asunder is not from God, and this is Antichrist." But what does putting Jesus asunder consist in if not in separating his human nature from him, and in voiding, through the most barefaced fictions, the one mystery by which we have been saved? Once in the dark about the nature of Christ's body, it follows that the same blindness leads him into raving folly about his suffering too. If he does not think that the Lord's cross was unreal and if he has no doubt that the suffering undergone for the world's salvation was real, then let him acknowledge the flesh of the one whose death he believes in. And let him not deny that a man whom he knows to have been subject to suffering had our kind of body, for to deny the reality of the flesh is also to deny the bodily suffering. So if he accepts the christian faith and does not turn a deaf ear to the preaching of the gospel, let him consider what nature it was that hung, pierced with nails, on the wood of the cross. With the side of the crucified one laid open by the soldier's spear, let him identify the source from which blood and water flowed, to bathe the church of God with both font and cup.

Let him heed what the blessed apostle Peter preaches, that "sanctification by the Spirit is effected by the sprinkling of Christ's blood"; and let him not skip over the same apostle's words, "knowing that you have been redeemed from the empty way of life you inherited from your fathers, not with corruptible gold and silver but by the precious blood of Jesus Christ, as of a lamb without stain or spot." Nor should he withstand the testimony of blessed John the apostle: "and the blood of Jesus, the Son of God, purifies us from every sin"; and again, "This is the victory which conquers the world, our faith. Who is there who conquers the world save one who believes that Jesus is the Son of God? It is he, Jesus Christ who has come through water and blood, not in water only, but in water and blood. And because the Spirit is truth, it is the Spirit who testifies. For there are three who give testimony--Spirit and water and blood. And the three are one." In other words, the Spirit of sanctification and the blood of redemption and the water of baptism. These three are one and remain indivisible. None of them is separable from its link with the others. The reason is that it is by this faith that the Catholic Church lives and grows, by believing that neither the humanity is without true divinity nor the divinity without true humanity.

Excerpted from the Letter of Pope Leo the Great to Flavian, bishop of Constantinople, about Eutyches, 449.

10 November - How St. Leo the Great Beat Arianism, Attila the Hun, and More

maandag 6 november 2023

6 november Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken -met overzicht en links

Daags vóór het feest van Sint Willibrord is de gedachtenis geplaatst van alle heilige geloofsverkondigers in onze streken. Zij verlieten huis en haard om aan ons het geloof te verkondigen

Heiligen.net heeft een overzicht met jaartal, feestdag en link.

In het overzicht miste ik -met alle respect- voor de auteur bij eerste oogopslag de H. Otgerus en de weinig voorkomende combinatie HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. Daarom dit plaatje en hierbij de link met feestdag 8 mei.

NaamJaarMnd.Dag
uit Frankenland
Servatius-Maastricht038405.13
Acharius-Doornik064011.27
Eligius-Noyon066012.01
Amandus-Maastricht067502.06
Wulfram-Sens072003.20
Hubertus-Luik(Maastricht)072711.03
Gangulfus-Varennes076005.11
Radboud-Utrecht091711.29
uit Angelsaksische landen
Adulfus-Utrecht068006.17
Wigbert-Ierland069004.12
Ewald-Witte & Ewald-Zwarte070010.03
Wiro-Roermond071005.08
Switbert-Kaiserswerth071303.01
Egbert-Iona072904.24
Wiro-Roermond071005.08
Engelmund-Velzen073906.21
Willibrord-Echternach073911.07
Adelbert-Egmond074106.25
Otger-Roermond074205.08
Plechelm-Oldenzaal074207.15
Bonifatius-Fulda & gezellen075406.05
Werenfridus-Elst076008.14
Winnibald-Heidenheim076112.18
Marchelm-Oldenzaal076207.14
Albericus-Utrecht078411.14
Lebuïnus-Deventer078511.12
Willibald-Eichstätt078707.07
Willehad-Bremen078911.08
Jeroen-Noordwijk085608.17
uit eigen streken
Lambertus-Maastricht & gezellen070509.17
Gregorius-Utrecht077508.25
Ludger-Münster080903.26
Frederik-Utrecht083807.18
Odulfus-Utrecht085506.12
Hunger-Utrecht086612.22

woensdag 30 augustus 2023

August 29 - Saint John the Baptist: From Birth to BeheadingJohn the Baptist is the only figure in the New Testament to die before Jesus Christ; his beheading is one of the most dramatic scenes represented in the history of art. Art historian Jennifer Sliwka and theologian Ben Quash visit St. John's Co-Cathedral in Malta to see one of the most famous representations of the Baptist's martyrdom, Caravaggio's altarpiece for the Knights of Malta. They discuss the events leading up to his beheading and the increasing prominence of Salome in depictions of the Baptist's final moments.

vrijdag 25 augustus 2023

Saint Louis, le plus grand des Capétiens


Roi juste et équitable qui aura marqué son temps au point d'être canonisé, Saint Louis reste aujourd'hui encore considéré comme le modèle du roi chrétien. Cela n'est pas un hasard si le XIIIe siècle qui fut le sien est appelé « le siècle de Saint Louis ». Petit-fils de Philippe Auguste et grand-père de Philippe Le Bel, Louis IX s'inscrit parfaitement dans cette dynastie capétienne qui a forgé la France. Le roi était pieux, menait une vie ascétique et austère, mais a gouverné son royaume d'une main aussi juste que ferme, renforçant le royaume et allant jusqu'à prendre la croix à deux reprises pour défendre la foi. Retour sur le règne unique au monde de Saint Louis, le plus grand des rois de France.

donderdag 17 augustus 2023

17 augustus Heilige JeroenJeroen (ook Hiëron, Iero, Jero of Jeron) van Noordwijk (ook van Schotland), Nederland; priester & martelaar; † 856.

Feest 17 augustus.

In 1130 zette een benedictijner monnik uit Egmond, Fredericus geheten, een levensbeschrijving van Sint Adelbert en Sint Jeroen op schrift. Dat is bijna 300 jaar na Jeroens veronderstelde sterfdatum. Waarschijnlijk baseerde de monnik zich op documenten die hem ter beschikking stonden, mondelinge overlevering en de ideaalbeelden van een heilige uit zijn tijd. Daarbij putte hij uit vroegere heiligenlevens, en natuurlijk uit de bijbel, met name de verhalen over Jezus. Want een heilige moest immers afspiegeling van Jezus zijn: een 'andere Christus'.

Als Fredericus' tijdsaanduidingen enigszins juist zijn, kunnen we daaruit opmaken dat Jeroen vóór 825 geboren moet zijn. Immers, hij komt straks in 847 als priester aan en we mogen aannemen, dat hij niet vóór zijn twintigste priester was gewijd. Fredericus weet ons te vertellen, dat Jeroen de enige zoon was van edelman uit het volk der Schotten. Maar daarbij moeten we bedenken, dat indertijd ook het huidige Ierland tot de 'Scoti' werd gerekend. Na een opleiding tot priester besloot hij grote heiligen als Willibrord en Bonifatius na te volgen en net als zij gedaan hadden over te steken naar het vasteland om bij de Friezen en Germanen het evangelie te prediken.

Hij zou in 847 op dezelfde plek aan land gegaan zijn als Willibrord anderhalve eeuw eerder, dus bij de uitmonding van de Oude Rijn in de Noordzee. Hij maakte zijn opwachting bij de bisschop van Utrecht; dat moet Sint Hunger († 851; feest 8 november) geweest zijn, want hij was bisschop van Utrecht tussen 845 en 851. Deze zond de nieuwe priester naar Northgo (= het huidige Noordwijk). Jeroen zou er in 851 het eerste kerkje hebben gesticht, toegewijd aan Sint-Maarten.

Op 16 augustus 856 landden er vikingschepen op het strand van Noordwijk. Ze stroopten de omgeving af, plunderden de behuizingen van de bewoners en namen priester Jeroen gevangen. De volgende dag dwong hun hoofdman hem te offeren aan hun goden, maar Jeroen weigerde. Het is van de Noormannen bekend, dat zij wreed te werk gingen en er plezier in hadden vooral gerespecteerde mensen te vernederen en bang te zien. De Noormannen-aanvoerder werd woedend en wilde met alle geweld zijn gelijk halen. Hij droeg zijn mannen op Jeroen weg te slepen en ter dood te brengen. Toen de Vikingen wegtrokken, kwamen de bewoners het lijk begraven en markeerden zijn graf met steentjes.

Verering & Cultuur

Ruim een eeuw blijft het stil rond Jeroen. Dan gaat men op zoek naar zijn relieken. Daar is een legende aan verbonden.

Tijdens de invallen van de Noormannen was hij op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Zonder het te weten hadden de mensen van Noordwijk dus een heilige in hun midden gehad. Om de bevolking de kans te geven hem te vereren, moest hij op een bepaalde plaats gaan graven; dan zou hij op het gebeente stuiten. Van pure schrik ondernam Notbodo helemaal niets. Ook niet nadat deze verschijning zich nog twee maal herhaalde. Toen werden er paarden gestolen in het dorp. Alle mannen van het dorp gingen op zoek. Tijdens één van de overnachtingen gedurende deze expeditie kreeg een dorpsgenoot van Notbodo een droom, waarin een oude man hem zei waar de paarden te vinden zouden zijn. Tevens moest hij dan aan Notbodo zeggen daar te gaan graven, want dat was de plek die hij hem in zijn dromen had aangewezen. Nu durfde Notbodo niet meer te weigeren, groef inderdaad op de aangewezen plek het gebeente op en bracht het naar de benedictijner abdij te Egmond. Daar werd het bijgezet naast dat van Sint Adelbert, de stichter van de abdij. Op de plek waar hij begraven had gelegen verrees een kerkje, dat later zou uitgroeien tot de huidige Hervormde Kerk.

De beide heilige geloofsverkondigers hebben in het klooster van Egmond gerust tot de verwoesting van de abdij tijdens de woelingen van de Reformatie in 1573. Hun overblijfselen werden gered. In 1892 werden die van Jeroen ten geschenke gegeven aan de parochie te Noordwijk.

Jeroen is patroon van Noordwijk en - tezamen met Adelbert - ook van Egmond. Op grond van de legende over de verloren en gevonden paarden gold Jeroen in onze streken in de Middeleeuwen als de patroon van de verloren voorwerpen. Deze rol is later overgenomen door Antonius van Padua.

Schedel heilige priester Jeroen van Noordwijk gevonden in 2018

maandag 14 augustus 2023

Story Saint Maximilian Kolbe

"I am a Catholic Priest" -“Oblatus est quia ipse voluit” (Is 53:7: “He was offered because it was his own will”).

 


"I am a Catholic Priest"

by Fr. Stefano Manelli F.I. source saintmaximiliankolbe.com

“I am a Catholic priest.” With this statement, we have in just a few words the “ID card” of St. Maximilian Kolbe, a Polish Franciscan priest martyred at Auschwitz August 14, 1941, seventy years ago. When the fierce Lagerführer Karl Fritzsch, in reprisal for the escape of a prisoner, chose ten prisoners for condemnation to starvation and dehydration in the death bunker, “number 16670,” Fr. Maximilian M. Kolbe, was not among them. When one of the condemned, Sergeant Francis Gajowniczek, began crying out, “my poor wife and my poor children,” Fr. Kolbe, driven by the supernatural force of charity, stepped out of the ranks and, before the astonished eyes of the Commandant, presented himself, saying, “I want to die in his place.”

It was a miracle that Commandant Fritzsch did not shoot him dead on the spot. He asked with scorn, “Who are you?” and Fr. Kolbe very calmly and firmly said, “I am a Catholic priest.”

This reply is truly his ID card, and you could even say “Catholic priest” was his true first and last name. St. Maximilian surely could have replied, “I am Maximilian Kolbe,” or “I am a Franciscan friar,” or even, “I am the leader of a large religious community.” Instead, he responded with the most noble and sacred title, written in the depths of his soul in an indelible sacramental character, the character of Holy Orders: “I am a Catholic priest.”

You can understand right away that, as soon as St. Maximilian showed his “ID card” as a Catholic priest, offering himself as a sacrificial victim in another’s place, immediately Commandant Fritzsch accepted the exchange, thinking cynically to himself, “Good! That will be one less priest!”

Priest and victim of the Shoah: is this not true priesthood? Is it not Jesus’ priesthood? “Sacerdos tuae Victimae,” a devout author once marvelously wrote, “Victima tui sacerdotii” (“priest of your victim, [sacrificial] victim of your priesthood”), for Jesus was both priest and victim. It is a wonderful summary of the essence and mission of priesthood. Jesus, the Supreme and Eternal High Priest, made it clear that there can be no separation between the priest and the victim. Every priest is authentic inasmuch as he is a victim in imitation of Jesus the priest.

Catholic priest and sacrificial victim: you could say that these two phrases are like the systole and diastole of a priestly heart. They express two realities that relate by osmosis and symbiosis, and which are one in the divine reality of the priesthood of Christ in which every priest participates.

At Auschwitz, this is just how St. Maximilian Kolbe appears: a priest like Jesus the priest, the priest and victim; he was a priest and martyr, a priest immolated like a lamb, offering himself as a total sacrifice in the hands of these new Pharisees and high priests of the bloodthirsty power that the Nazis were. Just like Jesus Crucified, St. Maximilian too, to save a brother man, voluntarily offered himself as a holocaust: “oblatus est quia ipse voluit” (Is 53:7: “He was offered because it was his own will”).

August 14, The Saint of Auschwitz. H. Maximiliaan Kolbe

zaterdag 12 augustus 2023

St. Clare of Assisi and Poor Clares | Full Movie

11 August - Saint Clare of Asssi - her Vita in the Legenda Aurea - a very long story but too beautifull and moving to interrupt. Saint Clare, pray for us!


This vita was added by William Caxton to his 1483 translation of the Golden Legend. This "reader's version" of the text provides section headings, paragraph breaks, and explanatory notes.

Source: https://www.christianiconography.info

There was a marvellous holy woman in the city of Assisi, which was named Clare. First ye shall understand that her nativity was much worthy and noble. It is read that as touching the world she was of right noble lineage, and as touching the spirit to the regard of the estate of virtues and noble manners towards God, she was of right noble reputation. Then for to show that after her nativity she was a devout espouse of God, she is worthy to be of great recommendation.

QUALITIES OF ST. CLARE

Her Worthy and Noble Nativity

It is read that when her mother was enceinted or great with child of her, on a time as she was before the crucifix, weeping and praying that of his grace he would grant to her the deliverance of her fruit with joy and gladness, she heard a voice suddenly saying to her, "Woman, have thou no doubt, for without peril thou shalt be delivered of a daughter which shall by her doctrine enlumine all the world." And therefore, as soon as she was born, she did do name her at the font, Clare.

Her Virtues

Secondly, is found in her life and known, great plenty of virtues. It is read that this holy virgin, after the time of her infancy, was so composed in all good manners, in port, in maintenance, and in continuance, that all others might take of her fair and good ensample for to maintain and govern them. And in especial she had so great pity of the poor people, that ofttimes she spared her own mouth and sent by secret messengers such as she should herself have been sustained by. Also in making devout prayer she had so great pleasure that ofttimes it seemed to her, being in orisons, that her spirit was refreshed with the sweetness of heaven.

She was in her array like others, but by penance she chastised her body, for how well that for the honour of her friends she was nobly apparelled, yet nevertheless she ware always the hair on her bare body, and from her infancy her heart had determined that for to die she would never have other espouse than Jesu Christ. And many other and plenty of virtues shone in her, the which were overlong to recount.

Spouse of God

Thirdly, how St. Francis showed to her the way of truth; it is read that as soon as St. Clare heard the renomee of St. Francis, it was spread over all the world as it were a new man sent into the world, showing how we ought to follow the new way of Jesu Christ, she never might have rest in her heart till she was come to him, and that to him she had opened her heart. Then after she had sweetly understood him, and had received of him many a holy, sweet, and angelic word, St. Francis exhorted her above all other things to flee the world both with heart and her body. And to this he enjoined her that on Palm Sunday she should hallow the feast with the other people, but the night following, in remembrance of the passion of Jesu Christ, she should turn her joy into weeping and afflictions, for in such wise to weep the passion of Jesu Christ, finally she might come to heaven as virgin and espouse of God, well eurous and happy.

Her Entry into the Convent

Fourthly, how she had no quietness in her heart till she had accomplished her thought and purpose; it is read that St. Clare, thus informed of St. Francis, could have no rest in her heart till that, the night assigned and the hour, she issued out of the city of Assisi, in which she dwelled, and came to the church of our Lady of Portiuncula. And then the friars received her, which awoke in the said church, and abode for her tofore the altar of the Blessed Virgin Mary. And there her hair was cut off, and after, they led her into an abbey of nuns and there left her.

She Leaves Behind Her Worldly Friends

Fifthly, how her friends despised this work ordained by our Lord; it is read when this lady was thus ordained, she laboured and did so much that she drew her sister named Agnes into her company, wherefore as well for that one as for that other, the carnal friends of St. Clare had her in indignation out of measure, wherefore St. Francis translated them into the church of St. Damian, which church by the commandment of the crucifix he had repaired. And there this lady began the religion that was called of poor sisters, and there she was inclosed in a little cell which St. Francis had edified.

Her Humility

Sixthly, how she had humility in her heart; it is read that St. Clare glorified herself sovereignly in humility, like as the wise man saith: Of so much that a creature is promoted, of so much ought he to be the more humble. Therefore, after that she had assembled a great convent of holy virgins, unnethe and with great pain, if it had not been for the obedience of St. Francis, she had never received the sovereignty of them. And after that she had received the domination over them and governance, she was tofore all other ready to serve them that were sick, as she had been a handmaid or servant, and was so humble that she would wash the feet of her hand-maidens and servants when they came from without from their work, and dried them and kissed them.

Her Poverty

Seventhly, how St. Clare kept poverty; it is read that for to keep and to follow poverty after the gospel of Jesu Christ, St. Clare put thereto all her entent, wherefore sith the beginning of her holy life, all that ever that came to her of father and mother, she sold and gave it for God's sake, insomuch that for her ne for her sisters she had but simple feeding and clothing, ne would have none other. And notwithstanding that she was assoiled of the pope of the vow of poverty, and thereupon had received letters of the pope, much suddenly weeping, she wrote again saying. I will well be assoiled of my sins, but the vow of poverty I shall keep unto the death.

How Jesus Provided for Her

The eighth, how in necessity Jesu Christ visited her; it is read that, on a time that at the hour of dinner in the college of St. Clare was but one loaf of bread, ne there might no more be had. Then St. Clare took this loaf of the hand of the dispenser, and made then her prayer, and after, of that loaf made as many loaves and parts as there were sisters. And as soon as every each had received her part, how well it was but little, the divine grace multiplied it so much that every each left some and had enough.

Item semblably it is read that that God did for her when in her college the pots were failed.

Her Self-Denial

Ninthly, how in straitness St. Clare was ruled; this holy lady was content with one poor coat lined with a mantlet; she used never pendants ne furs of skins, but dispensed all her time in keeping her body in servage of the spirit. And herewith thrice in the week she fasted in this manner that she never tasted thing that was sodden.

Item, every year she fasted two lentens to bread and water only, save the Sunday she took a little wine.

And shortly, she lived so straitly that she became so feeble that St. Francis commanded her by virtue of obedience that she should fail no day but that she should take for her refection an ounce and a half of bread.

She was never without hair next her flesh, and for a pillow, she took a block or a great stone; she lay always on the bare ground, or for to take the better her rest she lay otherwhile upon the cuttings of vines, unto the time that St. Francis had commanded her, because that it was over foul, that she should use to lie on a sack full of straw.

Her Enmity with the Devil

Tenthly, how she hath despised the iniquity of the fiend our enemy; it is read that in especial she had a custom that from midday she was in prayers and remembering the passion and sufferance of Jesu Christ, two hours during, and after the eventide she was always a long while in orisons. And it is read that ofttimes the fiend appeared to her by night saying: If so be that ye abstain you not from waking and weeping, ye shall for certain be blind.

And she answered: He shall not be blind that shall see our Lord in his glory.

And when the fiend heard this answer, anon he departed all confused, ne durst never after tempt her ne let her of her prayers.

Her Devotion to the Passion of Jesus

Eleventhly, God of his grace had pierced her heart, it is read that St. Clare for to dispend amorously the time that God had lent her, in especial she was determined that from the hour of mid-day unto evensong time, she would dispend all that time in thinking and beweeping the passion of Jesu Christ, and say prayers and orisons according thereto, after unto the five wounds of the precious body of Jesu Christ, as smitten and pierced to the heart with the dart of the love divine.

It is read that from the time on a Shere Thursday the hour of the maundy, unto Easter even the Saturday she was remembering and thinking on the sufferance of our Lord Jesu Christ so burningly, that she was ravished as all drunken in the love of God, that she knew not what was said ne done about her, but as unmovable or as all insensible, in standing she held her eyes fixed in one place.

Her Patience in Times of Sickness

Twelfthly, how in her disease and pain she was of God comforted; it is said that she was by the space of eight and twenty days in continual languor and sickness, nevertheless was never seen in her sign of impatience, but always sweet words and amiable in praising and thanking God of all. And in especial it is read that, in the sickness in which she passed toward the end of her life she was seventeen days without meat or drink. And nevertheless she was so sweetly visited of God that it seemed unto all them that saw her that she had no pain ne disease, but yet more every creature that came to her was comforted in God.

And in especial it is read that, when the hour of death approached, she, which long time had lost her speech, began to speak and say: Go out surely, thou hast a good safeconduct.

And when one of her sisters, being there present, heard that, she demanded her to whom she spake.

And she answered: To my soul, whom I see abashed to depart from my body, for he ought not for to doubt, for I see the holy Virgin Mary which abideth for me.

And this said, our Blessed Lady entered into the chamber where St. Clare lay. And she was crowned with a crown right clear shining, that the obscurity of the night was changed into clearness of mid-day. And she brought with her a right great multitude of other virgins all nobly crowned, among whom there was one that bare a rich mantle, to whom she said: Give hither the mantle.

And when she had sweetly embraced her she clad her with the mantle. And at that same time was weeping about her the college of sisters, and in especial Agnes the sister of St. Clare, making great moan and sorrow. Then St. Clare said sweetly: My sisters, discomfort you not, for ye shall have unto God of me a good and a true advocate. And thou Agnes shalt soon after follow me into glory.

THE GREAT MARVELS THAT GOD SHOWED FOR ST. CLARE

Now it is well reason and right that we say and show of the great marvels that God showed for St. Clare by her holy prayers, for she was veritable, true, and worthy of all honour.

Assisi Saved from the Saracens

That great tempest that was in the time of Frederick the emperor, whereof holy church had so much to suffer, that in divers parts of the world was much war, so that by the commandment of the emperor were battles established of knights, and with that so many archers of Saracens as they had been hills of bodies for to destroy the people, castles and cities. The Saracens ran as wood men till they came to the gates of Assisi. And the felon Saracens, that be full of all cruelty and falsehood, and seek nothing but for to slay and destroy Christian men's blood, and they came unto the cloister of the poor ladies of St. Damian, and the holy ladies had so great fear that their hearts melted in their bodies, and ran weeping to their mother St. Clare.

And she that was sick, without fear of heart, made her to be led tofore her enemies unto the door, and did do bear tofore the body of our Lord, the which was in a pix much richly garnished and devoutly. And this holy lady was on her knees, saying with weeping tears unto our Lord: Ah! fair Lord God, please it you then that they that serve you, and be disarmed, whom I nourish for your love, be brought into the hands and power of the paynims? Fair sweet Lord, I beseech thee that thou keep thy handmaidens and servants, for I may not keep them in this point.

And our Lord anon sent of his special grace a voice as it had been a child, which said to her: I shall keep you always.

O sweet fair Lord, keep this city if it please you, which hath given to us such things as hath been needful to us, for the love of you.

And he answered: The city shall have some grievance, but nevertheless I shall keep and defend it.

Then this holy virgin St. Clare arose from her prayer, which had yet her visage all bewept, and comforted much sweetly her sisters that wept, and said to them: I command you fair daughters that ye comfort you in good faith, and trust ye only in our Lord, for the Saracens shall never do you harm.

Anon then the Saracens had so great dread and fear, that over the walls, and by those places that they had entered, they fled hastily, and were in this wise by the orison and prayer of St. Clare destroubled and put from their emprise. Then commanded she to all them that heard the voice that in no manner they should discover ne tell it to any that lived.

Assisi Saved from a Captain of the Emperor Frederick

On another time it happed that an old squire, full of vain glory, the which was much hardy in battle and was captain of a great host, which Frederick had delivered to him, and came with all his host for to take the city of Assisi, he did do hew down the trees, and destroy the country all about, and besieged the city, and sware that he would not depart thence till he had taken the city, and thus was the city besieged for to have been taken. And when St. Clare, the handmaid of Jesu Christ, heard the tidings, she had great pity and did do call her sisters and said to them: Right sweet daughters, we receive daily many benefits of this city, and it should be a great unkindness in us if we succoured it not in this great need as much as we may.

Then commanded she to bring ashes, and said to her sisters that they should discover their heads, and she herself first cast great plenty of ashes upon her head, and after, upon the heads of all the others, and said to them: Now go, fair daughters, and with all your hearts require and pray ye to our Lord that he will deliver this city.

And then every each by themselves, in great weepings and tears, made their orisons and prayers devoutly to our Lord, in such wise that he kept and defended the city, that on the morn the host departed out of the country, and it was not long after that they all were dead and slain.

THE POWER OF ST. CLARE’S PRAYERS

It should not be according that we should hele and keep secret the marvellous virtue of her prayer, by the which at the beginning of her conversion she converted a soul to God.

Her Prayer for the Conversion of Her Sister Agnes

For she had a sister younger than herself was, whose conversation she much desired, and in all her prayers that she made, she prayed at the beginning with all her heart to our Lord that like as she and her sister had been in the world of one heart and of one will, that it might please the Father of mercy that Agnes, her sister, whom she had left in the world, might despise the world, and savour the sweetness of God, so that she might have no will to marry her, save only to God her true friend, in such wise that between them both they might espouse their virginity to our Lord.

These two sisters loved marvellously together, and were much sorrowful of their departing, and that one more than that other. But our Lord granted unto St. Clare the first gift that she demanded, for it was a thing that much pleased him. After the seventh day that St. Clare was converted, Agnes, her sister, came to her and discovered her secretness to her and will, and said utterly that she would serve God. And when St. Clare heard that, anon she embraced her, and said for joy that she had: My sister, ye be right welcome, I thank God that hath heard me for thee, for whom I was in great sorrow.

Her Prayers When the Family Tried to Take Agnes Back

Howbeit that this conversion was marvellous, and yet more to be wondered how Clare defended her sister by her prayers. At that time were the good blessed sisters at St. Michael of Pambo, which were joined to God, and they followed the life and works of Jesu Christ. And there was St. Clare, which felt more of God than the other, and she informed her sister, her nurse, how she should rule her. And the parents and kinsmen of St. Clare began a new battle and strife against the virgins. For when they heard say that Agnes was gone to dwell with her sister St. Clare, there came on the morn to the place where St. Clare dwelled, twelve of her kinsmen and friends all from themselves, all araged, and showed not withoutforth the malice that they had in their hearts, but gave them to understand that they came for good.

And when they came within they made no force of St. Clare for to draw her out, for they knew well that they should nothing exploit of their intent, but they turned to Agnes and said to her: What makest thou here? Come out with us home to thy house.

And she answered, that she would never depart from the company of St. Clare. And a tyrant, a knight, took and drew her by the hair, and the other took her by the arms, and carried her forth afar. And she, which seemed that she was among the hands of a lion, and taken from the hands of God, began to cry and said: Fair dear sister! help me, and suffer not that I be taken from the holy company of Jesu Christ.

But the felons drew this virgin against her will over the mountain, and rent her clothes and drew and rased out her hair.

And the holy sweet virgin St. Clare kneeled down, and put herself to prayer, and prayed our Lord to give her sister a strong heart and a stable, and that she might by the puissance of God overcome and surmount the puissance of the people. And anon the Holy Ghost made her so pesant and heavy, that it seemed that her body were fixed to the ground, in such wise that for all the force and power that they could do they might not bear her over a little brook. And the men that were in the fields and river came for to help them, but they might never remove her from the earth. And then one of them said in mocking: It is no wonder though she be heavy, for she hath eaten much lead.

Then the lord Mouvalt, her uncle, lift up his arm for to beat her cruelly, but an ache and pain took him suddenly, and tormented him a long time right cruelly. After that this said St. Agnes had suffered this long wrestling of her kinsmen and friends, came St. Clare and prayed them for God's sake they should leave this battle with her sister, and go their way and take heed of themselves. And she received the cure and charge of Agnes, her sister, which lay there on the ground in great disease, and finally her kinsmen departed in great anguish and sorrow of heart.

And then anon after, she arose up much gladly, and had much great joy of that first battle that she had suffered for the love of Jesu Christ, and from this time forward she ordained herself to serve God perdurably. And St. Francis cut off her hair with his own hands, and induced and taught her to serve God, and so did St. Clare her sister. And because we may not shortly account with few words the great perfection of the life of Agnes, therefore we shall entend unto the life of St. Clare the virgin.

How Her Prayers Delivered a Woman from Five Devils

Was it not great marvel of the orisons and prayers of St. Clare, which were so strong, and so much availed against the malice of the people, when they fled and were puissant to burn the devils? It happed on a time that a much devout woman of the bishopric of Pisa, came to one of the ladies for to yield thankings to God and St. Clare which had delivered her from the hands of five devils. For they fled, and wailed that the orisons of St. Clare burnt them all, and therefore they might no longer dwell in that place.

How Pope Gregory benefitted from Her Prayers

The pope Gregory had much great faith and great devotion in the prayers of that holy virgin, and not without cause, for he had proved and felt certain virtue thereof, which had holpen many and divers that had necessity and need. And when he was bishop of Hostence and after when he was pope, he sent his letters to her by which he required her to pray for him, and anon he felt eased and alleged by her prayers. Then certainly if he which was vicar of Jesu Christ, by his humility, as we may see, had so great devotion to St. Clare, of whom he required her aid, and recommended him to the virtue of her orisons, as well ought we then to ensue with all our power the devotion of such a man. For he knew well how much love is mighty and how the pure virgins have delivered entry into the door of the heart of our Lord. And if our sweet Lord give himself to them that love him firmly, how may he deny to them for whom they require him devoutly? Always seen that they require of him that is needful and behoveful.

HER DEVOTION TO THE SACRAMENT OF THE ALTAR

The holy work showeth well the great faith and the great devotion that she had in the holy sacrament of the altar. For in that great malady which had so vexed her that she lay in her bed, she arose and did her to be borne from one place to another, and did spin a fine small cloth of which she made more than fifty corporas, and sent them in fair towels of silk into divers churches in divers places of Assisi.

When she should receive the body of our Lord, it was marvel to see the tears that she wept, of which she was all wet. And she had so great fear when she approached nigh unto her Saviour, that she ne doubted him no less which is in semblance very God in the form of bread, the sacrament, than him that governeth heaven and earth, which is all one.

THE CHRISTMAS SERVICE

Thus as she had always souvenance and mind of Jesu Christ in her malady, so God comforted her and visited her in her infirmity and languor. In the hour of the nativity of Jesu Christ at Christmas, when the angels and the world made feast and sung and enjoyed of little Jesus that was born, all the poor ladies went to matins into their monastery, and left alone their poor mother sore grieved in her malady.

Then she began to think on little Jesus, and was sorrowful that she might not be at the service, and praise our Lord, and said in sighing: Fair Lord God, I wake here alone. And anon she began to hear the friars that sang, and St. Francis, and heard well the jubilation, the psalmody, and the great melody of the song, howbeit her bed was not so nigh that the voice of a man ne of a woman might not be heard, ne understood if God did it not by his courtesy, or if God had not given to her, above all nature of man, force and power to hear it. But this passed all, for she was worthy to see in her oratory the joy of our Lord.

On the morning, when the ladies, her daughters, came to her, she said to them: Blessed be our Lord Jesu Christ, for when ye left me, he left me not truly, and I say to you that I have heard this night all the service and solemnity that hath been done in the church by St. Francis, through the grace of Jesu Christ.

HER DEATH

At the pains of her death our Lord comforted her always. For she drew out of the holy wounds of Jesu Christ a bitterness, of which her heart, her will, and her thought were full of anguish, marvellously bitter, and often as she had been drunken of the sorrow and tears that she wept for the love of Jesu Christ. For ofttimes the love of God which she had imprinted in her heart withinforth she made to appear by signs outward. She informed and taught the novices, and admonished them that they have in their mind the sorrow and pain of the death of Jesu Christ.

And that she said with her mouth, she did it in her heart, and gave ensample. When she was secretly alone, tofore she might say anything she was all bedewed with tears. She was most devout and had more fervour of devotion between undern and noon than any other time, because she would that in the hour that Jesu Christ was crucified in the altar of the cross, that her heart should be sacrificed to God our Lord.

On a time it happed at the hour of noon that she prayed to God in her cell, and the devil gave to her such a stroke under the ear, that her eyes and her visage were all covered with blood. She had learned an orison of the five wounds of Jesu Christ, which she oft recorded and remembered because her heart and thought were nourished therein, and might feel the delights that be in Jesu Christ. She learned the office of the Cross of St. Francis, which loved her truly, and she said it as gladly, to her power, as he did. She girded to her flesh a cord whereon were thirteen knots which were full of brochets of small needles, and thereon small rings, and this did she in remembrance of the wounds of our Lord.

It happed on a time on the holy Shere Thursday, which is the day when our Lord made his maundy or supper, whereas is remembered how God loved unto the end his disciples, about the hour of even, when God began the wrestling of his passion, then St. Clare being heavy and sorrowful, enclosed her in the chamber of her cell. And it happed that she prayed God long, and was sorrowful unto the death, and in that sorrow and heaviness she drew a fervent love full of desire, for she remembered how Jesus in that hour was taken, estrained, haled forth and mocked, insomuch that of this remembrance she was all drunken, and sat in her bed.

All that night she was so ravished and on the morn, that she wist not where her body was. The eyes of her head looked steadfastly in one place, without moving or looking aside, and the eye of her heart was so fixed in Jesu Christ that she felt nothing. One of her daughters, more familiar and secret with her than other, went oft to her for to see her, and always she found her in one point. The night of the Saturday, this good devout daughter brought a candle burning, and without speaking made a sign to her blessed mother Clare that she should remember the commandments of St. Francis, for he had commanded that every day she should eat somewhat. Then as she stood tofore her with a candle burning, St. Clare came again to her estate, and her seemed she was come from another world.

And she said: Fair daughter, what need is of a candle, is it not yet day? And she answered: Right, dear fair mother, the night is passed and the day is gone, and that other night is come.

Fair daughter, said St. Clare, this sleep that I have made be blessed, for I have much desired it, and God hath given it to me, but beware that thou say it never to creature as long as I live.

HER LOVE OF THE CROSS

When our Lord knew and apperceived how well and how much this holy Clare loved him, and the right great love that she had to the very cross for the love of him, he so illumined and privileged her in such manner that she had power to make tokens and miracles by the cross. For when she made the sign of the very cross upon them that were sick, anon the malady fled away.

A MIRACLE OF ST. CLARE

And so many miracles God showed for her of which I shall tell you some. First, of a friar that was out of his wit. On a time it happed that St. Francis sent to St. Clare a friar named Steven, and was all mad from himself, that she should make upon him the sign of the cross. For he knew well that she was a woman of great perfection, and he honoured her much for the virtue that was in her.

And she, that was obeissant and good daughter of obedience, blessed the friar by the commandment of St. Francis, and made him to sleep a little, and after, she took him by the hand and he arose all whole, and went to St. Francis clean delivered of all his malady.

HOW SHE INSTRUCTED THE SISTERS IN HER CARE

This blessed St. Clare was a good mistress and true for to inform young people that knew but little of religion, and she was president and upperest of the maidens of our Lord, and informed them in good customs and taught them right well to do penance. She nourished them by so great love that unnethe any tongue may express, she taught them privily to flee all noise of the world, because they should join to our Lord, and also she exhorted them that they should put from them all carnal affection and fleshly love of their friends, and that they should not be over tender over them ne love them over much, ne houses, ne land, but make them strong to please and serve God. She counselled them and warned them that they should hate to do the will of the body, and that the delights and fleshly desires of the flesh they should with all their heart and good reason go thereagainst. She said to them the fiend of hell lieth in await and layeth his hooks and grinnes subtilly for to take and bind the holy souls, and yet they tempt more the good people than them of the world.

She would that they should work and labour with their proper hands in such works as she had established to them. She would that when they had done their bodily travail they should go to prayer, for prayer is a thing that pleaseth much God. And she would that in praying they should rechaufe their bodies, and that they should leave and depress negligence and all coldness of heart, and be kindled and lighted in the holy love of God, so that instead of coldness they should be hot in devotion.

In no place ne in no cloister was silence better kept ne holden, there was no lavas in their speech ne evil, but they were sober and so good that they showed well that in their hearts was none evil but all goodness. The good mistress St. Clare herself spake so little that she restrained them and thought marvellously on their words, howbeit that in her heart ne in her thought was but all holiness. This good lady purveyed to her daughters the Word of God by devout preachings, and had so much joy and gladness profoundly in her heart in hearing the words of the holy predication, that all her delight was in our Lord Jesu Christ her spouse.

THE FRIARS WHO CAME TO PREACH

For on a time as friar Philip Adrian preached, a right fair child was tofore St. Clare and abode there a great part of the sermon, and beheld marvellously and graciously St. Clare, whereof it happed that he was worthy to know and see so high things, of St. Clare received in that sight, and beholding so great a sweetness in his heart and so great comfort, that it might not be said ne expressed.

And howbeit that she was not lettered, yet heard she more gladly the sermons in Latin than in her vulgar tongue. She knew well that within the shell was the kernel, she heard the sermons ententively and assavoured them more sweetly. She could much well draw to her that was most profitable for her soul. And well knew she that it was no less cunning to gather fair flowers among the sharp thorns, than to eat the fruit of a fair tree, that is to say that she loved better a rude sermon well edifying than a fair polished, little profiting.

On a time it happed that the pope Gregory defended that no friar should go to the house of the ladies without his leave. And when the holy mother St. Clare knew that, she had much sorrow in her heart, because she saw well she might not have that which was needful, which was the nurture of Holy Scripture, and said to her sisters with a sorrowful heart; Now forthon well may the pope Gregory take from us all the friars, when he hath taken from us them that nourished our souls with the Word of God. And anon she sent again all the friars of her house to the master or minister, for she said she had nothing to do to have friars to get them bodily bread, when they failed them that nourished her and her sisters with the Word of God. Anon as the pope Gregory heard this tiding he repealed that which he had defended, and set all at the will of God.

HER SERVICE TO THE SISTERS

This holy and good abbess loved not only the souls of her good daughters, but thought well in her heart oft-times how she might serve their bodies most charitably. For when it was right cold she covered by night them that were feeble, and visited them much sweetly. And if she saw any trouble by any temptation or any anger, which happeth sometimes, she would call them secretly and comforted them, all weeping. And other while she would fall down to the feet of her daughters that were mat and heavy, and kneeled tofore them, so that by the sweetness and debonairty that the ladies saw in their good mother, that she alleged and took away their sorrow, whereof the ladies, her daughters, couthe her much thanks. And thus learned they to do well by devotion and to love their good mother more sweetly, and followed by the right way the works of their good abbess.

THE DEATH OF ST. CLARE

And they marvelled much of the great abundance of holiness that God had given to his spouse. When she had been forty years in the state of right holy poverty it pleased to our Lord to call her to be rewarded in heaven, and sent to her a great malady, and multiplied her languor and sickness. She had sometime done so sharp penance that her body ne her flesh had no strength. And at the last she was over sick and much more than she was wont to be, for as our Lord had given to her in her health, riches of merits, of good virtues and of good are works, right so would God enrich her in her sickness, to the end that she should suffer for him right great pain and torments, for in suffering of sickness is virtue perfect. How and in what wise she was virtuous in her malady and perfect, ye may hear. For howbeit that she had been eight and twenty years in languor and malady, yet never she grudged, ne murmured, ne plained, but always said holy words and rendered thankings to our Lord, howbeit that she was marvellously aggrieved and sick, so that it seemed that she hasted much to draw to her end.

It pleased nevertheless to our Lord that he respited her from the death unto the time that her end might be honoured, and enhanced her by the presence of the pope and of the cardinals, to whom she was especial daughter. For when the pope and the cardinals had abode a great while at Lyons, St. Clare was then marvellously destrained by sickness, so that her daughters had great sorrow at their hearts that them seemed that a glaive had pierced them, or that they had been riven with a sword. But our Lord showed anon a vision to one, his handmaid, which dwelled at St. Paul's, for it seemed to her that she and her sisters were at St. Damian's tofore St. Clare, which was right sick. And her seemed that this Clare lay in a much fair bed and much precious, and her seemed that her daughters wept when the soul should pass out of the body. And anon she saw a right fair lady at the head of the bed, and said to them that wept: Fair daughters, weep no more, for this lady shall overcome all. And know ye that she shall not die till that our Lord and his disciples shall come. And she shall not abide long after that the pope and the court of Rome shall come to Perugia.

And anon as the Bishop of Hostence heard say that this holy woman was sick, anon in great haste he went to see and visit the spouse of Jesu Christ, for he was her ghostly father, and had the cure of her soul, and nourished her with pure heart and will, for he had always devoutly loved the holy virgin. And then he gave to her in her malady the body of our Lord, for that is the very feeding of the soul, and he comforted the other daughters by his sermons and holy words. Then the holy good mother, weeping, prayed him much sweetly that he would take heed of her daughters there being, and of all the others, and that for the love of our Lord he would remember her. And above all other things she prayed him that he would do so much that her privilege of poverty might be confirmed of the pope and of the cardinals. And he that loved verily her and the religion, and that had always truly aided her, promised that he should do, and did it.

In the year after came the pope and the cardinals to Assisi for to see the departing of the holy virgin, and to put to effect the vision that had been seen and signified of her. For the pope is the highest man in earth under God, and that best representeth the person of Jesu Christ, for like as our Lord had his disciples which were joined to him in earth, in like wise the pope hath his cardinals, the which be joined to him in the holy church. Our Lord God hasted him as he that knew the firm purpose of his spouse St. Clare, and hasted for to honour her, and to set in the palace of the king of paradise his poor pilgrim, and the good lady also coveted and wished with all her heart that she might be delivered of her mortal body, and that she might see in heaven Jesu Christ as she that had ensued him in the earth with all her heart in very poverty.

Her members were bruised and troubled by great sickness that the body might not endure, for it was over much enfeebled, so that our Lord called her from this world, and ordained for her health perdurable. Then pope Innocent the fourth and the cardinals came with him for to visit the handmaid of God, of whom he had better proved the holy life than of any woman that was in his time. And therefore he knew certainly that it was reason that he should come and honour her with his presence.

And when he came into the house of the ladies, he went thither whereas this holy saint lay, and took to her his hand for to kiss. And the pope, which was courteous, stood upon a tree and took to her his foot to kiss by great humility. And she took it and kissed it much sweetly, and after inclined herself to the pope much humbly, and required him with a sweet cheer that he would assoil her of all her sins. To whom he said: Would God that we had no more need of absolution of sins that we have done than ye have. And then he assoiled her of all her sins and gave to her largely his benediction.

And when they were all departed, forasmuch as she had received that day, by the hands of the minister provincial, the very body of our Lord, she lift up her eyes to our Lord to heaven, and joined her hands together and said then: Ah! my right sweet and fair daughters, our Lord Jesu Christ by his debonairty hath done to me so great good, and given to me so great a gift that heaven ne earth may not know, for I have received this day a much high Lord and also have seen his vicar.

The good daughters were about the bed, which wept and abode for the orphans whereof they had great sorrow in their hearts, for the death of their mother pierced their hearts like as it were a sword. Which daughters departed not from her ne for hunger, ne for thirst, ne for no sleep, ne they thought neither of bed ne of table. All the delights that they had was for to cry, to weep and to make sorrow. And among all the others her sister, which was a much devout virgin, wept many tears and said to St. Clare her sister: Fair and right sweet sister, depart not away from me and leave me not here alone.

And St. Clare answered to her much sweetly: Fair sweet sister, it pleaseth to God that I depart from this world, but weep no more, fair sister, for ye shall come hastily to our Lord after me. And also I say unto you that our Lord shall do to you great comfort and consolation tofore or ye die.

After, this holy and good Clare drew fast to her end. And the folk and people had to her great devotion and the prelates and cardinals came oft to see her, and honoured her as a very saint. But there was a marvellous thing to hear, for she was by the space of twelve days that never entered into her body no corporal meat, and she was so strong by the suffrance and grace of God that she comforted in the service of God all them that came tofore her, and desired and charged them to do well.

And when Friar Reynald, which was debonair, came for to see her and beheld the great sickness that she had long time suffered, he preached to her, and prayed her much to have patience. And anon she answered to him freely and debonairly: Sith that the holy man St. Francis, the servant of Jesu Christ hath showed to me the way of truth, and that I have felt and known the will and grace of Jesu Christ by the advertisement of St. Francis, know ye, right dear brother, that no pains displease me, ne no penance grieveth me, ne no sicknesses be to me hard ne displeasing.

And then answered she to the friar, when she felt our Lord knock at her gate for to take her soul out of this world, and required that good folk and spiritual should be with her, that she might hear of them the holy words of God, and specially the words of the death and passion of Jesu Christ.

And among all others came a friar named Vinberes, which was one of the noblest preachers that was in earth, and that ofttimes spake and said noble and holy words, ardent and good. Of whose coming she was much glad, and prayed him that if he had made ready any new thing that he should say it. And then the friar opened his mouth and began to say so sweet words that they were like sparkles of fire and of ardent fervour, or heat, whereof the holy virgin had much great consolation.

Then she turned her and said to her daughters: Sweet daughters, I recommend to you the holy poverty of our Lord, and give ye to him thankings for that he hath done to you. Then she blessed all them that had devotion to her and to her order, and gave largely and wisely her blessing to all the poor ladies of her order that were tofore her there.

The two fellows of St. Francis that were there, of whom that one was named Angel, comforted them that were full of sorrow, and that other friar kissed devoutly and holily the bed of her that should pass to our Lord. The holy ladies sorrowed much the loss of their mother, and as much more as they cried and wept withoutforth, so much more were they ardently grieved within forth.

Then St. Clare began to speak to her soul all softly: Go, said she, go surely, for thou hast a good guide and conductor in the way whereas thou shalt go, which shall lead thee well the right way. Go, said she hardily, for he that made thee and sanctified thee shall keep thee, for he loveth thee also tenderly as the mother doth her child. Lord God, said she, blessed be thou that madest me.

And then one of her sisters demanded her to whom she spake. I have, said she, spoken to my blessed soul, and without fail her glorious conductor is not far from her.

Then she called one of her daughters and said to her: Fair daughter, seest thou the king of glory whom I see? But the daughter saw him not, for the will of God was that one should see that another saw not, for there was a happy widow and comfortable, which saw him with the eyes of her head among the tears that she wept, and yet nevertheless she was wounded to the heart with a dart full of sweetness and of sorrow.

Then she turned her sight toward the door of the house and saw a great company of virgins enter into the house all clad with white clothes, and each of them bare a crown of gold on her head. And among all other, there was one much more clear and fairer than the others which bare a crown of gold windowed, out whereof issued a right great clearness, that all the house was so clearly light, that it seemed the night to be clear day. And this lady that was so clear, approached to the bed whereas the spouse of her son lay, and she inclined upon her and embraced her much sweetly.

Then the virgins brought a mantle of right great beauty, and the virgins enforced them to serve and to cover the body of St. Clare and well to make ready the house. And on the morn was the feast of St. Laurence, and then died and departed out of this mortal life the holy lady and friend of our Lord, and anon the soul of her was crowned in everlasting joy. The spirit of her was much benignly and joyously loosed and delivered from the flesh, and when the body abode in the earth the soul went with God which was her life.

And blessed be the holy company of God that from the valley of this world conducted the holy soul of this lady into the mountain of heaven where the blessed life is. Now is the blessed virgin in the company of them that be in the court of heaven, now hath she changed her poor little life, which hath brought her for to sit at the table where the great delights be. Now hath she, for the little life of humility and of sharpness, the blessed reign of heaven, whereas she is clad and arrayed with the robe of perdurable glory.

Anon the tidings were spread abroad that the blessed virgin was departed, and when the people of Assisi heard thereof, they came to the place, both men and women, by so great companies, that it seemed that in the city abode neither man ne woman. And all crying: O, dear lady, and friend of God, and therewith they praised her, and wept much tenderly.

The potestate and the provost of the city ran much hastily thither, and with them many companies of knights and of people armed, which all that day and all night kept the body of the holy virgin much honourably. For they would in no wise that the town should not have, by any adventure, damage or hurt in taking away the treasure that lay there. On the morn came the vicar of Jesu Christ and all the cardinals with him, with all the city of Assisi, unto the church of St. Damian.

And when it came there to that they should begin the mass for the blessed St. Clare, it happed that he that began would have begun the office of them that were dead. And anon the pope said that they ought better do the office of virgins than the office of dead folk, so that it seemed that he would canonise her tofore ere she was buried. Then answered the wise man, the bishop of Hostence, and said it was more accustomed to say of them that be dead in this case, and then they said the mass of requiem, and all the prelates and the bishop of Hostence began to preach, and took their matter how all the world is vanity, and began to praise much greatly this sweet saint, St. Clare, and how she had despised the world and all that was therein.

Then the cardinals that were there went first and did holily the service about the holy body, and the office, like as it is accustomed. And because that them seemed neither right ne reason that the precious body should not be far from the city, they bare it to St. George's with so right great feast, singing and praising God in hymns and lauds, and in so great melody, that there was honour enough. And in the same place was first buried the body of St. Francis.

And from this time forthon came much people every day to the tomb of St. Clare, and giving praisings and laud to our Lord God. And veritably this is a right very saint and glorious virgin, reigning with the company of angels to whom God hath given so much honour in earth. Ah! sweet virgin, pray thou to Jesu Christ for us, for thou wert the first flower of the holy poor ladies which hast drawn to penance without number, and that thou mayst conduct us to the life permanable. Amen.

THE DEATH OF AGNES

It was not long after greatly, that Agnes, sister of St. Clare, was summoned and called to wedding of the very lamb Jesu Christ, and also St. Clare led her sister unto the joy perdurable, full of delices. There be now the two daughters of Sion which were sisters germane of grace and of nature and be now heritors of the joy of heaven, there where they feel the sweetness of God and enjoy with him. Now is Agnes in the joy and in the consolation that Clare, her sister, had promised to her tofore that she died, for like as Clare brought her out of the world, so brought she herself in the cross of penance by which she is shining in heaven. Thus went Agnes after her sister right soon out of this mortal life full of weeping and of sorrow unto our Lord, which is lite of the soul in heaven, which reigneth with the Father and the Holy Ghost. Amen.

HERE FOLLOW MIRACLES WHICH WERE SHOWED AFTER HER DEATH.

The tokens and miracles of saints ought to be showed, praised, and honoured and also witnessed, when the works in the life were holy and full of perfection. We find not many signs ne miracles that St. John the Baptist did, nevertheless he is a much holy saint, and greater than such ones as have been showed for many miracles. And therefore I say that the right holy life and the great perfection of St. Clare, which she used and demened here in earth, ought well to suffice and witness that she is a very saint, if it were not for the people, which have the more great devotion and more greater faith unto the saints when they see the signs and miracles that God showeth for them.

I know well that St. Clare was in the way full of merits, and that she was ravished in the profoundness of the great clearness and light of heaven, nevertheless though she were resplendissant, well savorous, and right full of great miracles as is well declared by the cardinals of Rome, mine oath of truth that I have made and my conscience, constraineth me that I write to my power the life truly and the miracles of her, how well I pass over many fair things.

Of one that was delivered of the fiend.

There was a child named Jaquemin of Perugia, which had in his body the devil, in such wise that this Jaquemin fell in the fire as he that could not keep him. Sometime he hurtled strongly against the ground, sometime he bit the stones so that he brake his teeth, and otherwhile brake his head, that all his body was bloody, and fouled his mouth and put out his tongue. And sometimes he lay and wallowed, and was round, so that oft he laid his thigh in his neck. And every day twice this malady came to him, and two persons might not keep him ne hold him but that he would despoil and unclothe him maugre them both.

There could no physician ne wise man that was in all the country find any remedy ne give counsel to ease him. But the father, which was named Quindelor, when he saw that he could find no counsel nor remedy for this malady, began to cry and call on St. Clare the holy virgin, and said: To thee that art worthy of all honours, I avow my child which is meschant and caitiff, and pray thee, right sweet saint, that thou wilt send to my child health.

And forthwith went to her tomb full of belief to have his request, and laid the child upon the tomb of the virgin and made his prayers. And anon he was delivered of the malady, ne never was sick after of that sickness, ne never hurt him after by reason of that malady.

Another miracle.

Alexandrine of Perugia had in her body a right felonous devil, which had so utterly power over her that he made her descend from a rock that stood upon a river of water, and made her to flee over the water as she had been a bird, and made her to light upon a little bough of a tree which hung over the river, and ceased not to play there. Also for her sin it happed that she lost her left side, and was lame of that one hand. And she assayed much if she might be healed by any medicine, but all the medicines that she took availed her not. And then she came to the tomb of St. Clare with great repentance of heart, and began to require St. Clare that she would help her, and anon she was healed and redressed in all health. And her side was whole, and hand also, and delivered of the possession of the devil which was in her, and of many other sicknesses and maladies tofore the sepulchre of St. Clare.

Of one being mad that she healed.

A man born in France came on a time from the court and fell in a malady, that he was out of his wit and might not speak, and so demeaned his body that he might have no rest, and was much over strange and hideous to look on. No man might so hold him but that he brake from them maugre them that held him, and broke asunder cords or any thing that they bound him with, and they of his country brought him to St. Clare and anon he was healed and well delivered of his malady.

Another Miracle.

There was a man named Valentine Despole, which had a horrible malady, that he fell of the foul evil well six times in a day. And therewith he was lame of one thigh so that he might not go, but was set upon an ass, which brought him whereas St. Clare lieth, and he was set tofore her tomb three nights and two days, and on the third day, without touching of anybody, his thigh began rumble, and made so great a noise that it seemed that the bone brake, and forthwith he was whole of both diseases

Of a blind man that had his sight again

Jacob, the son of Spoletine, had been two years blind, so that he must be led, for when he had no leader he went here and there. And on a time the child that led him let him go alone, and he fell so that he brake his arm, and a great wound in his head. And it happed on a night as he slept by the bridge of Margue, there appeared to him in his sleep a lady, and said to him: Jacobel, wherefore comest thou not to me for to be whole?

And on the morn he recounted his dream unto two other blind men, all trembling. And the blind men told to him that there was newly dead a lady, in the city of Assisi, for whom God showed many miracles to them that came to her tomb sick and diseased, and when they should depart were all whole. And anon as he heard that he was not slow, but hasted him and came first to Spoleto, and that night he saw the same vision that he had first seen that other night tofore. On a time he went and ran by the way, and for the desire to have his sight he went that night to Assisi.

And when he came thither he found so much people in the monastery, and lying tofore the tomb of the holy virgin, that he might not enter ne come into the monastery ne to the tomb where the virgin lay. And then he laid a stone under his head, and abode there with great devotion, sorrowing and angry that he might not enter. And the same night, as he slept, he heard a voice that said to him: Jacobel, if thou mayst come and enter herein, God shall do well to thee.

And on the morn, when he was awaked, he began to pray with great tears that the people would give and make to him way for the love of God, and besought the people, crying them mercy, that they would bring him in. And the people began to make him way. And anon he did off his hosen and shoon and despoiled him by great devotion, and he put his girdle about his neck, and so went to the tomb, and there being in great devotion, fell asleep a little. And St. Clare appeared to him and said to him: Arise up, for thou art all whole.

And anon he arose and saw clearly. And when he saw that he was enlumined, and saw the clearness of the day by the merit of St. Clare, he praised and glorified our Lord that had done to him so much bounty, and prayed the good people to give praisings and thankings to God.

Of a man that was healed of his hand

There was a man of Perugia which was named Good John, the son of Martin, and went for to fight against them of Foligno, and that one part and that other began the strife, and began to cast stones so great and fast that this John had his one hand all to-frushed and broken of a stone. And because he had great desire to be healed, he dispensed much money on masters and surgeons, but he could find none that could heal him, but that he abode always lame on his hand, ne might do nothing ne work therewith, whereof he had so great sorrow that he hasted him for to have it smitten off many times. But when he heard the great marvels that our Lord had done for St. Clare, he avowed that he should visit her. And then came to the sepulchre of St. Clare, the holy virgin, and bare thither an image of wax in his hand, and laid him down upon the tomb, and anon he was perfectly healed of his hand.

Another miracle.

There was a man named Petrius of the castle of Byconne which had been three years sick, and was so enfeebled that by the strength of his malady that he was all dried up, and had so much pain in his reins that he was become so crooked that he went like a beast. For which cause his father led him to the best masters and medicines that he might find and know, and also to such as entremeted of broken bones, and the father would well have spent all his goods on the condition to have his son whole. And when he heard say of the masters that no physic nor no man might heal him of his malady, then he thought to go to St. Clare, and led his son thither. And so he did, and laid him tofore the sepulchre of the holy virgin. And he had not been long there, but by the grace of God, and by the merits of the holy virgin he was all whole, and arose up guerished of all his malady, and gave laud, thankings, and praisings to our Lord God, and to St. Clare, and prayed the people to do in like wise because of his health.

Another miracle.

There was also a child of the age of two years in the town of St. Quirito in the bishopric of Assisi, which was born crooked in the back and lame, which his thighs and feet turned athwart, and went in such wise that it was all out of order, and when he was fallen he could not arise. His mother had ofttimes vowed him to St. Francis, and was not thereby holpen, and when she heard that God showed new miracles for St. Clare, she bare her child to her sepulchre and abode there certain days. But within a few days his legs began to grow, and his thighs within the skin were redressed naturally, and he went upright and was all guerished and made whole. And thus he that had been divers times at St. Francis was healed by the merits of his good disciple St. Clare, by the virtue of our Lord Jesu.

Of a lame child that never had gone.

A burgess of Augulum named Jacques de Franque had a child of five years of age which had no feet for to bear him, ne had never gone ne might go. Wherefore his father oft wept and sorrowed much at his heart for his deformity, and thought it a reproach to him to have such one disfigured born of his blood. For he lay on the earth and in the ashes, wallowing and addressing him against the wall, desiring by nature to help him, but might and power failed him. Then his father and mother vowed him to St. Clare that he should be her servant if by her prayers and merits he might be healed. And as soon as the father and mother had made their vow, the holy virgin healed her servant, so that he had his right limbs and went upright. And anon the father and mother led him to St. Clare, which went leaping and running, praising our Lord and thanking him, and then the father and mother offered him to our Lord.

Another miracle.

There was a woman of the castle of Bruane named Pleniere which had been long sick in her reins, in such wise that she might not go without help, ne address her but with great pain, and was all crooked. It happed that on a Friday she did her to be borne to the tomb of St. Clare and prayed her right devoutly that she would help her. And it happed as she prayed she was suddenly made all whole. And on the morn that was Saturday, she went upright all whole on her feet home to her house, whereas the day tofore she was borne for feebleness.

Of her that was healed of the escroceles

There was a maid of the land of Perugia which had her throat greatly swollen of a malady called escroceles, which she had long, and had about her neck and throat a twenty botches called glanders, so that her neck seemed greater than her head. And oft she had been led to St. Clare, and the father and mother of the maid had prayed her devoutly to heal their daughter. And it happed on a night as the maid lay tofore the tomb she began to sweat, and the escroceles and the malady began to mollify, and to remove, and anon after, the malady vanished away all clean, and so net that, by the merits of St. Clare there nas seen sign ne token thereof.

Of a sister of the order.

One of the sisters of the order of St. Clare, in the time that she lived, had such a malady in her throat, which sister was named Andrea, but it was of one thing marvel, how that among the sisters which were as precious stones, all full of the fervent love of the Holy Ghost, that such one that was so cold might dwell among them as was this Andrea, so foolish, that dishonoureth the other virgins.

Then it happed on a night that she distrained herself by the throat that she was almost estrangled, which thing St. Clare saw and knew by the Holy Ghost, and said to one of her sisters: Now go hastily and take a soft egg and bear it to sister Andrea of Ferrara for to rume her throat, and come again and bring her with thee hither to me.

And then she hasted her and found the same Andrea, that she might not speak, for she had almost strangled her with her own hands. And she relieved her as well as she might, and brought her to her good mother.

Then St. Clare said to her: Thou caitiff, go and confess thee of thine evil thoughts, and I wot well that our Lord will heal thee, but amend thy life that thou mayest die of some other malady than this which thou hast suffered so long. And anon as St. Clare had said these words she began to repent her with good heart, and amended her life marvellously, and was all healed of the escroceles, by the grace of God, but she died anon after of another malady.

Of a wolf that bare away a child

In the land of Assisi there was a wolf over sore cruel, which tormented the country and the people and ran upon them and slew and ate them. So there was a woman named Gallane of the Mount of Gallum which had children, and the wolf had ravished and borne away one of them, and had eaten him, wherefore she wept oft. And on a time the wolf came for his prey as he had done tofore for to devour some child. And it happed that this woman was busy in her work which she had in hand, and one of her sons went out, and anon, the wolf caught him by the head and ran with him towards the wood.

And a man that was among the vines labouring, heard the child bray otherwise than he had heard any, and came running to the mother of the child, and bade her see if she had all her children, for he said that he had heard the cry of a child otherwise than they be woned to cry.

And anon the mother looked and saw that the wolf had ravished her child, and went towards the wood with him like as he did with that other, and cried also high as she might cry: Ah! glorious virgin St. Clare, save my child and keep him, and if thou do not I shall go drown myself.

And therewith the neighbours came out and ran after the wolf, and found the child, whom the wolf had left, and a hound beside him licking his wounds. For the wolf had first taken him by the head, and after took him by the reins, for the more easilier to bear him. and the biting of his teeth appeared both in the head and reins. And then the mother went with him to St. Clare that had so well holpen her, and brought with her her neighbours, and showed the wounds of the child to all them that would see them, and thanked God and St. Clare that she had her child again rendered to her.

The Maid of the Castle Convary

There was a maid of the castle Convary which sat on a time in a field, and another woman had laid her head in her lap. And in the mean while there came a wolf which was accustomed to run on the people, and came to this maid and swallowed the visage and all the mouth and so ran with her toward the wood. And the good woman that rested in her lap when she saw it, was much abashed and began to call on St. Clare and said: Help! help! St. Clare, and succour us, I recommend to thee at this time this maid.

And she whom the wolf bare, said unto the wolf: Art not thou afeard to bear me any farther that am recommended to so great and worthy lady? And with that word that the maid said, the wolf, all confused and shamed, set softly the maid down, and fled away like a thief, and so she was delivered.

Then let us pray unto this glorious virgin St. Clare to be our advocate in all our needs; and by the merits of her we may so amend our life in this world that we may come unto everlasting life and bliss in heaven. Amen.