maandag 9 mei 2022

Jubileumboek Hildegardiskerk 1892 – 2022 met Thaborkorting

 

Jubileumboek Hildegardiskerk 1892 – 1922

“Een monumentaal boek over een monumentale kerk”!

Onlangs verscheen het “Jubileumboek Hildegardiskerk 130 jaar”. Dat een parochie jubileert en dat bij die gelegenheid een boek verschijnt, is helaas niet meer zo gebruikelijk. Sjaan en Ria Scholten hebben meer dan een jaar gewerkt aan het onderzoek, dat leidde tot de verschijning van het boek. Ze reisden door tijd en plaatsen, studeerden op het geloof, de geschiedenis van de Kerk met een hoofdletter maar ook op die met een kleine k waarin zij na hun bekering in 1977 werden gedoopt. Ze haalden in het Gemeentearchief het eerste doopboek boven water, beschreven wat er sindsdien gebeurde ook  in de zware tijd van de Tweede Wereldoorlog, de periode van de Wederopbouw en opbloei van de parochie met onder meer de legendarische pater / later Pastoor Cor Dam. Ze schreven ook over deze moeilijk tijd waarin parochies noodgedwongen steeds nauwer zijn gaan samenwerken en kerkgebouwen zijn verdwenen. Daarbij maakten ze een beschrijving van de kunstvoorwerpen van velerlei parochiële huize, ook die welke een nieuw thuis vonden in de Hildegardis. Ze bezochten in Duitsland het klooster van de H. Hildegardis en maakten zelfs een expeditie naar de gewelven van het kerkgebouw die beeldend wordt beschreven. Tenslotte interviewden ze een groot aantal parochianen van nu die vertelden over hun ervaringen in en met de parochie en de Hildegardiskerk waarvan zij allemaal hopen dat die nog lang voor toekomstige generaties bewaard  mag blijven.

Het boek heeft vier delen:

 Ontstaan van de kerk

Hoe aan het eind van de 19e eeuw de kerk werd gebouwd in een zich uitbreidend Rotterdam door de inspanning van velen die in 1892 werd gewijd, de bewogen geschiedenis in de 20e eeuw met onder meer de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor kerk en parochie, de veranderende bevolking van het gebied, de veranderingen door het Tweede Vaticaans Concilie, de Gouden Eeuw onder pater Cor Dam, en in de 21e eeuw de samenvoeging van parochies en het door alles (inclusief een coronapandemie) dapper doorgaan en vasthouden aan levend geloven in woord en daad ook in deze tijd.

 Interieur van de kerk

Het kerkgebouw is vol van allerlei voorwerpen, meestal het gewijde altaar, de Hildegardiskapel, het orgel, de klokken, beelden, de kruisweg, processievaandels en kandelaars, te veel om op te noemen. Aan ieder voorwerp zit een verhaal vast en veel van die verhalen worden in het boek verteld waardoor de lezer een goed beeld krijgt van wat er in het kerkgebouw gebeurd is en gebeurt.

 Geschiedenis van Sint Hildegardis

Uiteraard kan het leven van de heilige Hildegardis niet ontbreken. Deze bijdrage is vrij kort. Aan haar zijn series boeken gewijden, maar er moest worden gewoekerd met de beschikbare ruimte.

Feit blijft dat ze een bijzondere vrouw was die niet zweeg als er wat gezegd moest worden. Ook wat dat betreft was ze in Rotterdam goed op haar plaats!

 Bijdragen van parochianen

In dit deel komen mensen van nu aan het woord, de levende stenen, in verhalen die een periode omspannen vanaf de veertiger jaren van de 20e eeuw tot op de dag van vandaag. Bekende, oude parochianen vertellen hun verhaal, onder wie acoliet en koordirigent Tom Emmerich, en koster Walter Martens, maar ook parochianen die zijn ingestroomd naarmate parochies werden samengevoegd zoals Kees Piket en Stéphanie Mbanzendore en pastoorTheo Hansen, por la comunidad hispanohablante “La Sagrada Familia”.

 De heer Dick Carlier maakte van het interieur van de kerk een prachtige aquarel die op de kaft van het boek staat. De grafica Megan Martens maakte een mooie  lay-out. Het boek is een sieraad voor iedere boekenkast!

Het boek telt 180 bladzijden met veel foto’s in kleurendruk, de kaft is soft cover, mat plastic gelamineerd, het binnenwerk is gelijmd.

Het boek kost EURO 20,00, als U het koopt in de kerk. De verzendkosten zijn EURO 4,50.

U kunt het boek per e-mail bestellen bij: hildegardiskerk.130.jaar@gmail.com

Bij aflevering per post gaarne het bedrag ad EURO 24,50 overmaken op:

Bankrekening NL66 INGB 0002507446 ten name van M.E. en A.J. Scholten onder vermelding van “Jubileumboek Hildegardiskerk 130 jaar” vergeet niet in Uw mail het bezorgadres te vermelden!

Als U bestelt en uitsluiten via deze betaallink, betaalt U EURO 22,50 voor het boek plus verzending in Nederland (tot actie limiet van EURO 100,00 is bereikt).

Let erop dat U per e-mail het postadres opgeeft.

woensdag 22 september 2021

Uit de recente geschiedenis - ""Voordat de elektriciteit wordt afgesloten. Weet dat wij op de Kerkberg ALTIJD gewoon doorbidden voor U en al Uw noden!"Vanmorgen heeft de Gemeente Roerdalen besloten dat uit veiligheidsoverwegingen bewoners aan een aantal wegen in het stroomgebied van de Roer worden geëvacueerd. Er wordt in verband met een damdoorbraak in de Ruhr een vloedgolf verwacht van 1,5 meter Zie https://www.roerdalen.nl/evacuatie-hoog-water

Wij wonen op Kerkplein 13 en staan niet op de evacuatielijst. Dat is begrijpelijk en juist want we 
wonen op de Berg. Wij blijven waar we zijn en bidden door.

Consequentie is wel dat in de loop van de dag niet alleen de wegen maar ook de stroom wordt afgesloten. Met de stroom die we hebben gaan we daarna zuinig om. Voorlopig moet U het dus doen met dit bericht. 

Met U hopen wij op betere tijden en we bidden voor:
dat er spoedig een einde komt aan deze watersnood;
voor de inmiddels door de overstromingen gevallen doden en hun dierbaren, om bescherming voor allen die in gevaar verkeren en hun hulpverleners;
voor alle intenties van de Kerkberg Gebedsgroep inclusief het prangende noveen voor het herstel van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets.

Aan de Berg nu
Yves Duteil - Les gens sans importance met tekstCe sont des gens sans importance
Avec des gestes quotidiens
Qui font renaître l'espérance
Et le bonheur entre leurs mains
Ce sont des gens sans artifices
Qui vous sourient quand ils sont bien
Et vont cacher leurs cicatrices
Parmi les fleurs de leurs jardins
Ils ont le coeur un peu fragile
Et la pudeur de leurs chagrins
Leur donne un doux regard tranquille
Un peu lointain
Ce sont des gens sans importance
Et qui parfois ne disent rien
Mais qui sont là par leur silence
Quand ils sont loin
Moi j'ai le coeur en plein Décembre
L'ami Pierrot s'en est allé
En emportant mes chansons tendres
Et ton passé
Et tous les mots sans importance
Qui résonnaient dans la maison
Mais qui sont lourds de son absence
Dans ma chanson
C'est peut-être à ceux-là qu'on pense
Quand la mort vient rôder pas loin
En emportant notre insouciance
Un beau matin
À tous ces gens sans importance
Avec lesquels on est si bien
Qui font renaître l'espérance
Et sans lesquels on n'est plus rien

woensdag 21 juli 2021

Overstroming Kloosterbibliotheek Priorij Thabor VERZOEK OM HULPOp zaterdag 17 juli 2021 rond de middag liep op de parterre van de Jozefbouw, onderdeel van de aan het Hoosdener Broek (weilanden) grenzende nieuwbouw uit 1972, waar de Kloosterbibliotheek is, onder water. Met massale inzet van de brandweer uit meerdere plaatsen, heel veel vrijwilligers en zusters, werden de onderste twee planken leeggehaald. Wij zijn hen zeer, zeer dankbaar. Deze film  van Hart van Nederland beschrijft de reddingsoperatie.
De kloosterbibliotheek telt geschat 300.000 boeken op terrein van voornamelijk theologie, liturgie. kerkgeschiedenis en Gregoriaans. Op de inmiddels drie dagen erna blijft het water stromen en zijn met bijstand van vrijwilligers boeken uit kasten die helden in veiligheid gebracht. 
Wij voorzien zeer grote kosten voor herstel en beveiliging van onze bibliotheek die niet alleen strekt ten voordelevan ons klooster maar waarin wij schatten aan godsdienstige kennis hebben veiliggesteld. Daarom durven wij om Uw steun te vragen: bankrekening NL41INGB 0001 0361 15 ten name van Priorij Thabor met de omschrijving Odiliafonds. Wij danken U van ganse harte voor Uw gave!

Ennio Morricone - La califfa Altijd een vreugde om te beluisteren, zeker temidden van watersnood. Water daalt aan de voorkant maar nog onvoldoende aan zijde Hoosdener Broek

woensdag 9 december 2020

Aube nouvelle - chant de l'Avent


1 - Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

3 - Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

dinsdag 8 december 2020

Van het web geplukt - overzichtsartikel van de betekenis van Griekenland in de Oudheid

zie deze link

When we think about Ancient Greece, we most likely think of the Classical Age. Starting with the first Persian invasion and ending with the rise of Macedonia, this was the period in which Athens and Sparta vied for control of Greece. It was also a time of remarkable cultural and intellectual achievement.

The Classical Age saw the flourishing of the polis, or the city-state. At this time, the Hellenic world was largely separated by nascent city-states. These young city-states needed new institutions for governance, leading to the development of modern politics. Many of the city-states were democratic, but the old aristocracy was still influential.

Classical Greece was a turbulent time, beset by wars and the rise and fall of empires. It saw the defeat of the Persians and the rise of Athens, Sparta and Thebes. The rise of Macedon ended the era of the Greek city-state. What is most remarkable about the Classical Age was its cultural, artistic and intellectual achievements. Without this period, the modern world as we know it likely wouldn’t exist.

Verzoeknummer - vooral wie wel eens heeft nagedacht over de moedige en trouwe Catharina van Aragon met link naar haar verhaal


zie voor het verhaal deze link

Adventslied Lo, He Comes With Clouds Descending - College Choir

J.S. Bach - Triosonate 5 - I. Allegro (BWV 529) Maarten Wilmink
maandag 7 december 2020

For Love Alone Trailer ~ Vocation for religious life

"We do not engage in works outside our monastery" - A Love beyond all"We do not engage in works outside our monastery,

For we have chosen to live 
in silence and concentration 
At the hidden springs, the deepest level 

Where the struggle is enacted 
between the powers of good and evil. 
Where our union with Christ 
bears fruit for all mankind … 

We have chosen a stillness more powerful than all activity. 
A detachment more fulfilling than all possession, 
A wisdom exceeding all knowledge 
And a love beyond all".

Rumer Godden Preface "In this House of Brede"

dinsdag 2 april 2019

Dankgebed van de H. Thomas van Aquino na het ontvangen van de H. Communie


Goede God,

Ik dank U, Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God omdat Gij U hebt gewaardigd mij, zondaar en onwaardige dienaar te verzadigen met het kostbaar Lichaam en bloed van Uw zoon, onze Heer Jezus Christus.

Niet om enige verdienste van mij, maar enkel door de gunst van Uw ontferming. En ik bid U, dat deze heilige Communie mij niet een oorzaak worden van straf, maar een heilzame voorspraak tot kwijtschelding. Zij is mij een wapenrusting van geloof en een schild van goed wil. Zij neemt mijn ondeugden weg en roeit begeerten en wellust in mij uit. Zij vermeerdere in mij de liefde, het geduld en de ootmoed, gehoorzaamheid en alle deugden.

Ze is voor mij een krachtige verdediging tegen de hinderlagen van mijn zichtbare en onzichtbare vijanden. Ze brengt in mij alle beweging van het vlees en van de geest volkomen tot rust en hechte mij vast aan u, de ene en ware God.

Ze is ten slotte de gelukkige vervulling van mijn einddoel. En ik bid U, gewaardig U tot mij, zondaar, te geleiden tot dat onuitsprekelijke gastmaal waar U en Uw Zoon en de Heilige Geest, voor Uw Heiligen het ware licht bent, de volle verzadiging, de eeuwige vreugde, de opperste blijdschap en het volmaakte geluk.

Door dezelfde Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest. Hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.


Oratio Sancti Thomae Aquinatis Post Missam

GRATIAS tibi ago, Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui me peccatorem, indignum famulum tuum, nullis meis meritis, sed sola dignatione misericordiae tuae satiare dignatus es pretioso Corpore et Sanguine Filii tui, Domini nostri Iesu Christi. Et precor, ut haec sancta communio non sit mihi reatus ad poenam, sed intercessio salutaris ad veniam. Sit mihi armatura fidei et scutum bonae voluntatis. Sit vitiorum meorum evacuatio, concupiscentiae et libidinis exterminatio, caritatis et patientiae, humilitatis et oboedientiae omniumque virtutum augmentatio: contra insidias inimicorum omnium, tam visibilium quam invisibilium firma defensio; motuum meorum, tam carnalium quam spiritualium, perfecta quietatio: in te uno ac vero Deo firma adhaesio; atque finis mei felix consummatio. Et precor te, ut ad illud ineffabile convivium me peccatorem perducere digneris, ubi tu, cum Filio tuo et Spiritu Sancto, Sanctis tuis es lux vera, satietas plena, gaudium sempiternum, iucunditas consummata et felicitas perfecta. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.


Prayer of St. Thomas Aquinas After Mass

LORD, Father all-powerful, and ever-living God, I thank Thee, for even though I am a sinner, Thy unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of Thy mercy, Thou hast fed me with the precious Body and Blood of Thy Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this holy communion may not bring me condemnation and punishment but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of good will. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me more closely to Thee, the one true God and lead me safely through death to everlasting happiness with Thee. And I pray that Thou willest lead me, a sinner to the banquet where Thou with Thy Son and Holy Spirit, art true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to Thy saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.

maandag 1 april 2019

This House of Brede - een van mijn favoriete boeken "we are still very much in it and it is very much in us.”

Afbeeldingsresultaat voor in this house of brede

“...and as she stood on the Ashford platform waiting for the small train to come in, she seemed already separated from the people around her. Tomorrow I shall not be among you anymore; not of you but mysteriously still with you, thought Philippa. As Lady Abbess of Brede had said, "People think we renounce the world. We don't. We renounce its ways but we are still very much in it and it is very much in us.” 
― Rumer Godden, In This House of Brede

zondag 31 maart 2019

Kloosterleven - Wie liefheeft, kan zelfs niet één moment rusten van beminnen


"Wie liefheeft, kan zelfs niet één moment rusten van beminnen". "Als biddend hart in en voor de Kerk, is het vrouwelijke contemplatieve leven, hoedster van gratuïteit en van rijke apostolische vruchtbaarheid, altijd een zichtbare getuige geweest van mysterieuze en veelvormige heiligheid. Het heeft de Kerk van Christus verrijkt met vruchten van genade en barmhartigheid". Daarom bidden wij niet alleen van jaar tot jaar, en week tot week, maar dagdagelijks van uur tot uur de liturgie die de Kerk geeft om God te aan te aanbidden, te loven, te smeken en te danken.