dinsdag 2 april 2019

Dankgebed van de H. Thomas van Aquino na het ontvangen van de H. Communie


Goede God,

Ik dank U, Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God omdat Gij U hebt gewaardigd mij, zondaar en onwaardige dienaar te verzadigen met het kostbaar Lichaam en bloed van Uw zoon, onze Heer Jezus Christus.

Niet om enige verdienste van mij, maar enkel door de gunst van Uw ontferming. En ik bid U, dat deze heilige Communie mij niet een oorzaak worden van straf, maar een heilzame voorspraak tot kwijtschelding. Zij is mij een wapenrusting van geloof en een schild van goed wil. Zij neemt mijn ondeugden weg en roeit begeerten en wellust in mij uit. Zij vermeerdere in mij de liefde, het geduld en de ootmoed, gehoorzaamheid en alle deugden.

Ze is voor mij een krachtige verdediging tegen de hinderlagen van mijn zichtbare en onzichtbare vijanden. Ze brengt in mij alle beweging van het vlees en van de geest volkomen tot rust en hechte mij vast aan u, de ene en ware God.

Ze is ten slotte de gelukkige vervulling van mijn einddoel. En ik bid U, gewaardig U tot mij, zondaar, te geleiden tot dat onuitsprekelijke gastmaal waar U en Uw Zoon en de Heilige Geest, voor Uw Heiligen het ware licht bent, de volle verzadiging, de eeuwige vreugde, de opperste blijdschap en het volmaakte geluk.

Door dezelfde Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest. Hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.


Oratio Sancti Thomae Aquinatis Post Missam

GRATIAS tibi ago, Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui me peccatorem, indignum famulum tuum, nullis meis meritis, sed sola dignatione misericordiae tuae satiare dignatus es pretioso Corpore et Sanguine Filii tui, Domini nostri Iesu Christi. Et precor, ut haec sancta communio non sit mihi reatus ad poenam, sed intercessio salutaris ad veniam. Sit mihi armatura fidei et scutum bonae voluntatis. Sit vitiorum meorum evacuatio, concupiscentiae et libidinis exterminatio, caritatis et patientiae, humilitatis et oboedientiae omniumque virtutum augmentatio: contra insidias inimicorum omnium, tam visibilium quam invisibilium firma defensio; motuum meorum, tam carnalium quam spiritualium, perfecta quietatio: in te uno ac vero Deo firma adhaesio; atque finis mei felix consummatio. Et precor te, ut ad illud ineffabile convivium me peccatorem perducere digneris, ubi tu, cum Filio tuo et Spiritu Sancto, Sanctis tuis es lux vera, satietas plena, gaudium sempiternum, iucunditas consummata et felicitas perfecta. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.


Prayer of St. Thomas Aquinas After Mass

LORD, Father all-powerful, and ever-living God, I thank Thee, for even though I am a sinner, Thy unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of Thy mercy, Thou hast fed me with the precious Body and Blood of Thy Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this holy communion may not bring me condemnation and punishment but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of good will. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me more closely to Thee, the one true God and lead me safely through death to everlasting happiness with Thee. And I pray that Thou willest lead me, a sinner to the banquet where Thou with Thy Son and Holy Spirit, art true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to Thy saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.

maandag 1 april 2019

This House of Brede - een van mijn favoriete boeken "we are still very much in it and it is very much in us.”

Afbeeldingsresultaat voor in this house of brede

“...and as she stood on the Ashford platform waiting for the small train to come in, she seemed already separated from the people around her. Tomorrow I shall not be among you anymore; not of you but mysteriously still with you, thought Philippa. As Lady Abbess of Brede had said, "People think we renounce the world. We don't. We renounce its ways but we are still very much in it and it is very much in us.” 
― Rumer Godden, In This House of Brede