vrijdag 2 december 2022

2 december zalige Jan van Ruusbroec (1293-1381) - De vereniging met God

Ontleend aan 'Vanden blinckende steen', p.85-86.


[Wanneer we een schouwend leven leiden voelen we ons]

één met God.

Want langs de overvorming Gods

voelen wij ons verzwolgen

in de grondeloze afgrond van onze eeuwige zaligheid,

waar wij tussen God en ons

geen onderscheid meer kunnen vinden of waarnemen.

Dat nu is ons opperste gevoel,

dat wij anders niet bezitten kunnen

dan in ontzonkenheid van minne.

Als wij

in ons opperste gevoel getrokken en verheven worden,

zijn al onze krachten in wezenlijke genieting werkeloos,

maar ze gaan geenszins te niet;

want dan verloren wij onze geschapenheid.

En zolang wij met neigende geest en open ogen

zonder overdenking van het verstand

in ledigheid volharden,

mogen wij schouwen en genieten.

Maar van het ogenblik af,

dat wij willen onderzoeken en ontleden

wat wij eigenlijk ervaren,

vallen wij terug in de werkzaamheden van de rede.

Dan vinden wij onderscheid en andersheid

tussen ons en God,

en dan vinden wij God

buiten ons

in al Zijn onbegrijpelijkheid.

vindplaats: zinrijk.nl