vrijdag 24 januari 2014

EURO 2 miljoen boete voor aanbieder flitskrediet Terecht!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 juli 2013 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd aan Technicolor Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. De boete is opgelegd, omdat Friendly Finance van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
 
Consumenten konden via de website www.betaaldag.nl van Friendly Finance snel geld lenen tegen hoge kosten. Ze konden alvast een deel van hun loon dat nog niet was uitbetaald (een zogenoemde loonvordering) verkopen aan Friendly Finance.

Het bedrag dat Friendly Finance betaalde voor dit stukje loon was aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde hiervan. Friendly Finance betaalde bijvoorbeeld € 200 voor een loonvordering van € 250. Als de consument eenmaal zijn loon had ontvangen, moest hij de loonvordering binnen één werkdag aan Friendly Finance betalen. Bij te late betaling was hij een contractuele boete verschuldigd.

Terecht dat de toezichthouder maatregelen treft tegen aanbieders die woekertarieven rekenen waardoor de consument in nood verder verarmt.

donderdag 2 januari 2014

Paus Franciscus krijgt ook de populariteitsprijs

Zie deze link

Zou het uiteindelijk daarom gaan?

Hebben we trouwens al enige indicatie van toegenomen kerkbezoek of meer roepingen?

Populariteit criterium voor overplaatsing bisschop door Paus naar Rome?

Zie deze link

Als populariteit het criterium is, dan weten we wel wie er vanuit Nederland niet zal worden overgeplaatst?

Hypotheekdebiteuren met restschuld moeten beter worden voorgelicht over oplossing via Wsnp

Uit de Volkskrant:

Per 1 januari 2014 hanteert het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) nieuwe, ruimere criteria voor de betaalcapaciteit van huiseigenaren die in de problemen komen met hun hypotheek. Dat betekent dat het WEW een hypotheek voortaan minder snel als 'ondraaglijk hoog' beschouwt dan in het recente verleden.

Het fonds zal vanaf nu dus vaker oordelen dat de verkoop van het huis niet noodzakelijk is, omdat de huiseigenaar de maandlasten kan blijven betalen. De hypotheekverstrekker en de huiseigenaar kunnen dan geen aanspraak maken op de NHG-garantie om van een restschuld af te komen. De nieuwe regels gelden niet alleen voor nieuwe NHG-hypotheken, maar ook voor alle bestaande.

De gewijzigde beleidswijziging zal direct doorwerken in de praktijk van de schuldhulpverlening, aangezien ook in lopende hypotheken met NHG-garantie het nieuwe beleid zal worden toegepast.

Mijn opvatting is dat in de hedendaagse uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening meer voorlichting zou moeten worden gegeven over de mogelijkheid via de Wsnp te komen tot sanering van een restschuld, hetgeen wel betekent dat andere woonruimte moet worden gezocht maar wel oplevert dat een schuldprobleem definitief kan worden opgelost in plaats van overgeleverd te zijn aan de incassodruk van de bank.

Te vaak proberen banken debiteuren binnen te houden en maximaal uit te melken terwijl juist zij niet zelden door overfinanciering het probleem hebben veroorzaakt en daarvoor ook het verlies behoren te nemen. Het is -op zijn zachtst gezegd- hoogst opmerkelijk dat in Nederland de overheid hiervoor nog geen regeling heeft getroffen anders dan bankvriendelijke regelingen als uitbreiding van de schenkingsfaciliteit en het voorgenomen plan tot slopen van de oudedagsvoorziening ten gunste van de bank (waardoor ook problemen worden verlegd naar toekomstige generaties die de bijstand mogen opbrengen voor de arme ouderen van de toekomst).