vrijdag 27 april 2012

Uit het begrotingsaccoord


Van website RTL:

"In 2013 wordt het begrotingstekort teruggebracht tot 3 procent. 

Dit was een harde eis van de VVD en een belangrijke reden voor het stuklopen van de onderhandelingen tussen PVV, CDA en VVD.
Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog.
Nu moet in Nederland 19 procent btw betaald worden op zogenaamde luxegoederen en diensten. Dat tarief gaat omhoog naar 21 procent.
Het reiskostenforfait, het belastingvrije bedrag dat een werkgever voor woon-werkverkeer mag betalen, wordt verlaagd. Dat levert 1,2 miljard op.

Er komt een nullijn voor ambtenaren
Dit geldt voor alle ambtenaren, met uitzondering van mensen in de zorg of met een uitkering.

Overdrachtsbelasting op 2 procent.  

Mensen die een huis kopen, hoeven nog maar 2 procent overdrachtsbelasting te betalen. Dat was 6 procent (het kabinet Rutte had eerder al besloten de overdrachtsbelasting tussen juni 2011 en juni 2012 te verlagen tot 2 procent).

De huren voor huurders met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de inflatie plus 1 procent.

Bezuinigingen op het PGB (persoonsgebonden budget) en passend onderwijs worden teruggedraaid.
Bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking worden teruggedraaid.
De eerste 6 maanden van de WW-duur worden door de werkgever betaald.
De accijns op alcohol, frisdranken en tabakswaren wordt verhoogd.
De verhoging van de accijns levert de staatskas ruim 600 miljoen euro op.

Op de zorg wordt 1,6 miljard bezuinigd (dit moet nog verder worden ingevuld.

De 9-euro-per-recept-regel is geschrapt. Dit was een van de plannen in het Catshuisakkoord: zorgconsumenten zouden per recept 9 euro zelf moeten betalen, maar dit plan is van tafel.
Het ontslagrecht wordt versoepeld (dit moet nog uitgewerkt worden).
In 2013 gaan mensen een maand later met de AOW, in de jaren daarop gaat de pensioenleeftijd sneller omhoog (mogelijk met 2 of 3 maanden per jaar).  

De loontabellen worden bevroren. Hiermee wordt ongeveer 1 miljard bezuinigd. 

Normaal worden de belastingschijven jaarlijks aangepast aan de inflatie. Met de eerste twee schijven gebeurt dat nu niet, waardoor werknemers sneller in een hogere belastingschijf terechtkomen dus meer belasting betalen. 

De btw op zonnepanelen gaat omlaag naar 6 procent.
De btw op uitvoerende kunsten gaat omlaag naar 6 procent.
Er komt 200 miljoen euro voor natuur.
Het mes gaat in de hypotheekrenteaftrek.
Mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten, moeten die in 30 jaar aflossen.

De periode waarin politici wachtgeld krijgen, wordt net zo lang als de periode waarin ze WW krijgen. Dat is een stuk korter dan in de huidige wachtgeldregeling.
Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales. Vervuilde energie wordt zwaarder belast.

Er wordt extra geïnvesteeerd in energiebesparing in woningen.

Er komt een werkgeversheffing voor hogere inkomens. Deze 'crisisheffing' moet 500 miljoen euro opbrengen.
De huren worden marktconform. 

Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer de over weg zwaarder wordt belast. 

De huishoudtoets voor bijstandsuitkering wordt teruggedraaid.
Er wordt 75 miljoen extra uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. 

De bankenbelasting wordt verdubbeld van 300 miljoen naar 600 miljoen euro.
Er worden twee maatregelen genomen die het bedrijfsleven zwaarder belasten: een aantal reserveringen voor lastenverlichting wordt ingehouden. Dit levert 430 mln aan opbrengsten. De aftrek van deelnemingsrente wordt beperkt (150 mln). 

In 2013 wordt verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit in te voeren voor gemeenten, provincies en waterschappen. Dat heeft volgens De Jager een positief effect op de staatsschuld. 

De bezuiniging op de griffierechten wordt teruggedraaid. 

De bezuiniging op palliatieve zorg wordt teruggedraaid. 

De bezuiniging door de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg in te voeren wordt teruggedraaid.
De bezuiniging op het openbaar vervoer van 100 miljoen wordt teruggedraaid".

woensdag 25 april 2012

Beter tijdverdrijf voor een bisschop dan tuchtklachten indienen tegen mede-gelovigen

RKKnipsel: Paus haalt oud paard van stal met directe gevolgen voor NL

Radio Vaticana meldt:

"Ein Brief aus Rom: Papst Benedikt XVI. hat mit Datum vom 14. April einen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, verfasst und dem Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, zur Kenntnis gebracht. In diesem Brief geht der Papst auf die angemessene Übersetzung des Kelchwortes im Hochgebet der Heiligen Messe ein. Kernpunkt: Die lateinischen Worte „pro multis“ sollen künftig mit „für viele“ übersetzt werden. Das Argument der Papstes: Die Treue zu den Worten Jesu, wie sie in den Einsetzungsworten wiedergegeben sind. Dabei sei ihm „bewusst, dass die Übersetzung eine ungeheure Herausforderung an alle bedeutet, denen die Auslegung des Gotteswortes in der Kirche aufgetragen ist“, schreibt Benedikt XVI. wörtlich".

On line seminar: "Uw kind leren omgaan met geld"

Webinar ING met link om gratis deel te nemen:

"Goed met geld omgaan, is belangrijk. Ook voor uw kind, want jong geleerd is oud gedaan. Zakgeld meteen uitgeven? Of toch sparen voor een nieuwe mobiel? Hoe voorkomt u dat uw kind wordt gebruikt als geldezel? En hoeveel kleedgeld geeft u uw tiener maandelijks? Tijdens het online seminar worden al uw vragen beantwoord.

Programmapunten
Welkom bij: kinderen en geld
Gedrag en opvoeding
Zakgeld, kleedgeld en belgeld
Lenen, sparen en uitgeven
Schulden
Reclames en internet (sms-abonnementen)
Phishing en money muling (geldezels)
Keuzes maken en grenzen stellen
Tips en afsluiting

In 55 minuten: alle informatie op een rij
Kinderen en geld is een online seminar dat u thuis live kunt volgen via uw computer. In 55 minuten krijgt u live uitleg van experts van de ING en het onafhankelijk instituut NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zelf kunt u via een chat ook vragen stellen aan de experts".

dinsdag 24 april 2012

Onzindelijk incasseren: de incassobus komt zo!


Via Involon van de website Centraal Nederlands Incasso Bureau (geen lid NVIO!) -onrechtmatig aanhaken bij CJIB?:

"Wat gebeurt er als u niet betaalt?

De derde aanmaning zal persoonlijk worden bezorgd door onze pakketdienst. Deze stap is niet prettig voor u, omdat onze pakketbussen zijn voorzien van een duidelijke opdruk:

Centraal Nederlands Incasso Bureau

Waarschuwing!! Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor imagoschade of inbreuk op uw privacy!

Uw hele omgeving zal hierdoor zien dat u een schuld/vordering heeft te voldoen.
De envelop met daarin de aanmaning wordt persoonlijk overhandigd door een medewerker van het CNIB. Deze medewerker is gekleed in een herkenbaar uniform, inclusief een aktetas met duidelijke opdruk in rode letters. Deze aanmaning zal tevens een aankondiging gerechtelijke procedure zijn.


Als u na ons bezoek en de dan gestelde termijn nog steeds niet heeft betaald en ook geen acceptabel betalingsvoorstel heeft gedaan, laat u ons geen andere keus en zullen wij ons wenden tot de rechtbank en met een vonnis komen. De mogelijke gevolgen hiervan zijn een beslaglegging, een faillisementsaanvraag of een executieverkoop. Deze maatregelen brengen, voor u, zeer hoge kosten met zich mee".

RKKnipsel: Kwestie Haffmans "Het bisdom deed niets met haar melding"

Tweets van journaliste Saskia Belleman, Rechtbankverslaggever Telegraaf:

"Volgens advocaat bisdom Roermond neemt Elvira Herczeg regelmatig loopje met de waarheid

Het bisdom deed niets met haar melding. Advocaat; "Bisdom schilderde haar af als gewetenloos en berekenend."

#Haffmans was volgens advocaat gladde prater en zei dat hij van rijke komaf was. In '99 bleek dat geld van fraude kwam.

Advocaat; "Relatie was geen privezaak. #Haffmans was 24 uur per dag priester. En celibaat duurt ook niet slechts van 9 tot 5."

Volgens advocaat heeft #Haffmans daarom onrechtmatige daad begaan en heeft hij misbruik gemaakt van kwetsbaarheid vrouw.

Omdat #Haffmans haar vertrouwenspersoon was, is hij volgens advocaat te vergelijken met bv psycholoog.

Herczeg klopte aan bij het bisdom, maar die liet haar volgens advocaat in kou staan. "#Haffmans kon gang blijven gaan."

Herczeg en #Haffmans kregen een relatie die 10 jaar duurde, maar volgens advocaat vrouw "steeds kwaadaardiger werd."

De vrouw leerde #Haffmans kennen als gelovige. Ze klopte bij de priester aan om hulp bij verwerking trauma's uit verleden.

Daarom stelde de vrouw het bisdom Roermond als werkgever van #Haffmans aansprakelijk.

Deken Haffmans, die bekend stond om zijn flamboyante levensstijl, is zelf overleden
 Elvira Herczeg deed in maart 2006 aangifte van seksueel misbruik, mishandeling en bedreiging door #Haffmans.

Rechtbank Maastricht buigt zich nu over al jaren slepende zaak van minnares overleden deken #Haffmans tegen bisdom Roermond".

maandag 23 april 2012

Debiteuren moeten steeds vaker rondkomen van een paar honderd EURO per maand

Van sconline:

"De deurwaarder die in de bres springt voor de schuldenaar. Het klinkt als de wereld op z’n kop, toch gebeurde het vorige week. Wat de beroepsgroep al langer vreest, zag ze bevestigd in een onderzoek, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht en Sociaal Raadslieden, in opdracht van de KBvG. Het absolute bestaansminimum, zo blijkt, wordt lang niet altijd gerespecteerd bij incassotrajecten. ‘We zien steeds vaker dat mensen moeten rondkomen van een paar honderd euro in de maand,’ zegt Van Leeuwen.

De vraag is hoe dat kan, want er geldt in Nederland zoiets als een ‘beslagvrije voet’ van 90 procent van het bijstandsniveau. De deurwaarder moet erop toezien dat mensen hier niet onder glippen bij beslagleggingen. Maar volgens Van Leeuwen heeft de wetgever ‘allerlei regelingen in het leven geroepen om sneller geld te kunnen incasseren. Daar zien we nu de keerzijde van.’

Op welke regelingen doelt u?
‘De zorgverzekeraar mag beslagleggen op de zorgtoeslag van wanbetalers. Het kinderdagverblijf mag dat op de kindertoeslag. De woningverhuurder op de huurtoeslag. De fiscus mag een bedrag tot 500 euro direct afschrijven van de rekening van een belastingplichtige. Op zichzelf is best te begrijpen waarom deze maatregelen de afgelopen tien jaar zijn ingevoerd. Maar de regelgeving werkt te veel op elkaar in, daar is niet goed naar gekeken. Stapeling van deze maatregelen zorgt voor problematische schuldsituaties.’

Wat moet er volgens u gebeuren?
‘Wij pleiten ervoor de bijzondere regelingen tegen het licht te houden. Dat geldt ook voor het toenemende aantal preferente schuldeisers, zoals lagere overheden. Nu ligt er bijvoorbeeld weer een plan dat te veel ontvangen uitkeringen altijd moeten worden terugbetaald aan de gemeente. Op zichzelf begrijpelijk, maar plaats dit eens in het perspectief van de regelingen die er al zijn.
‘Ook hopen we dat de politiek wil besluiten tot een beslagregister. Want nu weten we als deurwaarders onderling vaak niet waarmee we bezig zijn. Wij zijn weliswaar ervoor verantwoordelijk dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd, maar de schuldenaar moet de daarvoor benodigde gegevens aanleveren. Dat is in de praktijk lastig, want die schuldenaar ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Politiek zal een beslagregister gevoelig liggen vanwege de privacy, maar een dergelijke systeem zou veel helpen.’

Waarom neemt u het als deurwaarder op voor mensen met schulden?
‘Zeker, wij zijn de partij die goed- of kwaadschiks moet incasseren. Maar eigenlijk zijn we nu alleen maar bezig met brandjes blussen. En dan worden we ook nog gezien als de kwaaie pier. Bovendien hebben deurwaarders een publieke taak: wij vertegenwoordigen de overheid bij de tenuitvoerlegging van een vonnis. Vanuit die rol mag je van ons verwachten dat we de overheid attent maken op problemen die we tegenkomen".

Netherland triple AAA only "for the grace of God and the ratings agencies"

Uit Wall Street Journal:

"Willem Buiter, Citigroup's chief economist, told the House of Lords last October that Germany was "the only honest triple-A rated sovereign in the G-7." The rest enjoyed their credit grades "but for the grace of God and the ratings agencies." He was referring to France, but the admonition holds equally for the euro zone's three remaining triple-A borrowers that aren't Germany: Finland, Luxembourg and the Netherlands. With the collapse of the Dutch government's budget talks on Saturday and the likely announcement of early elections, the ratings agencies may soon have reason to stop being so obliging.

The Netherlands' problem isn't its public debt, which was 66% of GDP last year. The budget deficit in 2013 is expected to be around 4.6% of annual output—higher than the European Commission's 3% ceiling but hardly an outlier in Europe these days. Rather, the Netherlands' problem is the ongoing bust in real estate, which has saddled households with mortgage debt exceeding 100% of GDP. Total household debt stands at 249% of GDP, the highest in the euro zone".

Paritas passe bij Ikon's "De andere wereld"

Van website Ikon met link naar radio-uitzending:
"Gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. In een onderzoek, dat in opdracht van de gerechtsdeurwaarders is gedaan, staat dat mensen met schulden steeds vaker onder het bestaansminimum zakken. Dat komt volgens de gerechtsdeurwaarders doordat de regels rond het innen van schulden te ingewikkeld zijn. Ook ontbreekt het aan controle op de manier waarop schuldeisers hun schulden innen.

Het onderzoek is aan de Tweede Kamer aangeboden. "Eén op tien huishoudens heeft problemen met schulden. Schuldeisers zetten alles op alles om zo veel mogelijk van hun vorderingen te incasseren. Ze laten weinig mogelijkheden onbenut om beslag te leggen", zegt onderzoeker Nadja Jungmann, lector schulden en invordering aan de Hogeschool Utrecht.

In het onderzoek 'Paritas Passé' wordt uit de doeken gedaan hoe mensen met schulden de dupe worden van een woud aan regels en de verschillende bevoegdheden die schuldeisers hebben.

Nazrin Dinmohamed kwam er vorige maand achter dat de Belastingdienst haar kinder-, zorg- en woontoeslagen had ingehouden. "Ik hield vijftig euro over om een maand boodschappen van te doen. Dat geld heb ik alleen al nodig om mijn baby twee weken te kunnen verzorgen." Harde cijfers zijn er niet, maar zowel de schuldhulpverlening, gerechtsdeurwaarders, sociaal raadslieden als het maatschappelijk werk zien dat schuldeisers steeds verder gaan in het vorderen van schulden.

Zorgverzekeraars, huisverhuurders en de kinderopvang mogen bij de Belastingdienst beslag laten leggen op toeslagen. Waterschappen, gemeenten en provincies mogen het geld dat iemand schuldig is direct van de bankrekening halen. Vaak weten verschillende schuldeisers niet van elkaar wat ze aan het doen zijn. Dat heeft als gevolg dat de schuldenaar door de beslagvrije voet zakt, oftewel het bestaansminimum dat wettelijk is vastgesteld op negentig procent van een bijstandsuitkering. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vraagt de regering de regels rond het innen van schulden te vereenvoudigen en om de controle op het innen van schulden te verscherpen".

zondag 22 april 2012

zaterdag 21 april 2012

Regels afsluiten water bij particulieren met problematische schulden

Uit de Telegraaf:

"Drinkwaterbedrijven mogen particulieren niet langer zomaar afsluiten van water als ze hun rekeningen niet betalen. Dat is het gevolg van een nieuwe regeling van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu). Nu is het nog zo dat drinkwaterbedrijven eigen procedures hebben. Als klanten lang niet betalen, kan het bedrijf de waterkraan dichtdraaien.

Atsma wil daar van af. „Water is een eerste levensbehoefte. Waterbedrijven moeten daarom uiterst zorgvuldig omgaan met het afsluiten van klanten.” Hij eist dat het bedrijf een uitgebreide procedure doorloopt voor het een wanbetaler echt dreigt af te sluiten.

Behalve schriftelijke herinneringen moeten bedrijven ook persoonlijk contact proberen te leggen met de wanbetaler en hem wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. De nieuwe regeling geldt voor consumenten en niet voor bedrijven".

Aantal wanbetalers hypotheken stijgt van 50.000 naar 65.329 in twee maanden! Wil de zieke kip zich melden bij het abattoir?


Van Z24:

"In de eerste drie maanden van dit jaar steeg het aantal huiseigenaren met een betalingsprobleem op de hypotheeklening met 2.900. Daarmee komt het totale aantal wanbetalers uit op 65.329. Dit komt neer op circa 1 procent van de hypotheeknemers. 

“Als deze trend doorzet, komen er op jaarbasis ruim 11 duizend mensen extra in de problemen met de aflossing van hun hypotheek", stelt BKR-directeur Peter van den Bosch, in een toelichting. Het BKR vreest dat het aantal gedwongen verkopen van woningen kan toenemen "Vooral de aanhoudende economische crisis, de oplopende werkloosheid en het toenemend aantal echtscheidingen zijn hier debet aan.” 

De BKR-directeur wijst ook op het risico van een stijgende rente kan bij hypotheekverlenging. Hij raadt consumenten aan snel met de bank in gesprek te gaan, als er betalingsproblemen dreigen. "Ga niet af zitten wachten tot de betalingsproblemen de pan uit rijzen. Neem bijvoorbeeld contact op met de hypotheekverstrekker en ga in gesprek. Ook zij zijn gebaat bij een goede oplossing voor het betalingsprobleem.”

Laatstgenoemde opmerking wordt in de praktijk niet steeds bevestigd; oproep aan de zieke kip om zich bij het abattoir te melden en zich daar hart en ziel aan de bank te verkopen teneinde in een te duur huis te moeten blijven wonen, waarvan de bank zo lang mogelijk tegenhoudt dat het wordt verkocht en ondertussen de debiteur leeg plukt. Wat een "goede oplossing" is voor bank is niet per se een "goede oplossing" voor de debiteur.

Na het Hypotheekevent op 15 februari 2012 vermeldde Volkskrant het volgende:

"Het aantal Nederlanders dat rente en aflossing op de eigen woningschuld niet meer kan betalen na, sinds 2005 met ongeveer 60% toe tot bijna 50.000 blijkt uit de cijfers van het Bureau Kredietregistratie Tiel. Zij hebben betalingsachterstanden van drie maanden of langer. "Het is ongeveer 1% van het totaal aantal hypotheken", zei Peter van den Bosch dinsdag op het Hypotheken Event in het deftige Amsterdamse Hotel Krasnapolsky".

Tussen de door de BKR bekendgemaakte cijfers bestaat een discrepantie van 15.329 wanbetalers in twee maanden. Kan hieruit worden afgeleid dat het aantal wanbetalers zeer snel stijgt?

vrijdag 20 april 2012

DNB: NL nog jaren in crisis. NL ook nog jaren prive in de schuldproblemen?

Uit RD:

"Nederlandse burgers en ondernemers zullen nog jaren rekening moeten houden met magere economische tijden. Die verwachting spreekt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag uit in een gesprek met De Telegraaf. Uiteindelijk zal de eurocrisis overwonnen worden.

Volgens Knot heeft de Nederlandse economie een flinke knauw gekregen. Er is geen andere optie dan de tering naar de nering te zetten, zo weet hij. „Dat kost tijd en zet een rem op de bestedingen”, aldus de centrale bankier.

Volgens Knot kan Nederland er niet op rekenen dat de problemen door groei worden opgelost. „Als er sprake is van overmatige schuld zal die echt moeten worden teruggebracht. Dat geldt voor overheden, banken én gezinnen.”

Amsterdam Nieuw West: 30% meer schuldhulp in laatste drie maanden

@MichielGeuzinge

"Nw West laatste 3 maanden: 30% toename schuldhulp, idem voedselbank, 20% ouderen met beginnende Alzheimer niet meer naar GGZ -eigen bijdrage"

"Op 26 juli gaan honderden Amsterdamse gezinnen 200-1200 per maand minder krijgen. #Huishoudtoets. Velen weten dat nog niet. bijeenk #PvdA_NW"

donderdag 19 april 2012

Huishoudtoets vergroot risico schijnverhuizingen

De VNG meldt:

"Wethouders van diverse steden waarschuwden in de Volkskrant voor vele verhuizingen en zelfs schijnverhuizingen door de invoering van de huishoudtoets en vragen om aanpassing van de wetgeving. Staatssecretaris De Krom van SZW wil niets veranderen en zegt dat schijnverhuizingen een vorm van fraude is waar gemeenten streng op moeten controleren.

De gemeenten verwachten nepinschrijvingen op andere adressen om uitkeringen te behouden. Als een volwassene met een inkomen bij zijn ouders met uitkering inwoont, kunnen zij die volgens de huishoudtoets verliezen. Gemeenten hebben eerder al gewezen op de risico's over de handhaving, zij zetten vraagtekens bij de handhaafbaarheid".

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening van start met beperkingen

Van Creditexpo:

"Per 1 juli 2012 gaat de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in. Artikel 8 van deze wet maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wet. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen regels worden gesteld over de wijze van gegevensuitwisseling. Met de inwerkingtreding van deze wet is er nog geen wettelijke grondslag voor een gegevensuitwisseling via Suwinet. Dit moet expliciet in de AMvB geregeld worden.

Dit betekent dat gemeenten voor de uitvoering van schuldhulpverlening op dit moment geen autorisatie mogen toekennen aan medewerkers voor Suwinet-Inkijk. Ook inlezen van gegevens voor de uitvoering van genoemde wet is niet toegestaan.

Voor gemeenten met een autorisatiebesluit van BPR voor GBA-Schuldhulpverlening (een speciale set GBA-gegevens voor schuldhulpverlening) is het mogelijk deze set gegevens via Suwinet-Inkijk in bepaalde situaties te raadplegen voor de uitvoering van de gemeentelijke schuldbemiddeling. Het gaat hier om het raadplegen van gegevens van een ingeschrevene voor wie een traject voor gemeentelijke schuldbemiddeling, die voorafgaat aan de aan de wettelijke schuldbemiddeling als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet, is gestart.

De verwachting is dat de AMvB per januari 2013 van kracht wordt. Als BKWI een taak krijgt in de gegevensuitwisseling via Suwinet, zal BKWI in overleg met vertegenwoordiging van gemeenten een juiste gegevensset voor schuldhulpverlening realiseren".

Schuldenproblematiek verhevigt door Catshuisplannen?

Van Welingelichte Kringen:

"Volgens alle berichten komt er uit het Catshuis als oplossing voor de hyptheekproblemen dat nog slechts annuiteitenhypotheken voor rente aftrek in aanmerking komen. Bij die vorm betaal je in 30 jaar je lening af en daalt dus voortdurend de schuld, en dus de rente en renteaftrek. Volgens het Verbond van Verzekeraars (die geld verdienen aan andere hypotheekvormen) een ramp voor huizenbezitters. „Annuïteiten klinkt op het eerste oog sympathiek: na dertig jaar schuldenvrij, wie wil dat niet?” zegt algemeen directeur Richard Weurding in De Telegraaf. „Maar in de kern het is een bijzonder slecht idee.” Uit onderzoek blijkt dat de woonlasten stijgen, omdat mensen in de loop van de aflossingsperiode steeds minder renteaftrek krijgen. „Die pijn wordt niet meer automatisch gecompenseerd door waardeopbouw van het huis of door hogere lonen. De huizenprijzen die toch al behoorlijk gekelderd zijn, zullen verder dalen. De leencapaciteit neemt af. Bovendien zal de koopkracht de forse stijging van de maandelijkse lasten niet kunnen bijbenen. Daardoor kunnen huizenbezitters in diepe financiële problemen komen.”


Naschrift:

Met dit plan is een toename van de schuldenproblematiek te voorzien omdat meer woningen onder water raken en blijven. Banken zullen dan nog meer debiteuren in gijzeling houden door de combinatie van onherroepelijke volmacht en loonbeslag waarbij de debiteur zoveel mogelijk wordt beperkt om verlies te nemen en in de Wsnp te gaan (mits aan daarvoor geldende eisen wordt voldaan). Zie Paritas Passe, p. 115 ev

Hebben de (andere) spraakmakers in de shv-wereld hier misschien ook nog een mening over?

RKKnipsel: Wie, o, wie?

Uit het NRC:

"Hoogleraar medische geschiedenis Mart van Lieburg meldde dat hij met twee chirurgen had gesproken. Zij bevestigden dat ze van een bisschop rechtstreeks opdrachten tot castratie kregen. Om welke bisschop het gaat zei Van Lieburg niet. Na afloop van de hoorzitting nuanceerde Van Lieburg zijn verklaring: “Ik sprak met twee chirurgen. Van een van hen hoorde ik dat de bisschop, die overigens nog leeft, had aangedrongen op castratie van een homoseksuele man.”
Opmerking:

In ieder geval is wel bekend dat Harreveld in het aartsbisdom Utrecht ligt. Simonis werd daar in 1983 bisschop.

Boekel ligt in het bisdom Den Bosch. Bluyssen werd daar in 1961 hulpbisschop en in 1966 (tot 1983) bisschop. Bisschop Bekkers was heel erg verlicht met name in sexualibus. In zijn tijd werd door slotzusters de pil verpakt, zie stadsarchief Oss.

Mijn taxatie is dat betrokkenen desgevraagd zullen laten weten zich hierover niets te herinneren.

woensdag 18 april 2012

Nationale Ombudsman: "Schuldhulpverlening niet goed geregeld"

"Schuldhulpverlening is in Nederland niet goed geregeld. Dat zegt de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij gaat onderzoeken hoe verschillende overheidsinstellingen, die bij die schuldhulpverlening zijn betrokken, beter kunnen samenwerken. De Tilburgse Marieke Verhoeven ondervindt aan den lijve hoe de instanties langs elkaar heen werken. Zij kwam terecht in een woud van regelingen en instanties".

Zie deze link -interview rechtsonder

Onderzoek Nationale Ombudsman schuldhulp - interview Nadja Jungmann NOS

Zie deze link

"De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de hulpverlening voor mensen met financiële problemen. De overheidsinstanties die bij die hulp betrokken zijn, werken volgens ombudsman Alex Brenninkmeijer langs elkaar heen. Brenninkmeijer is ervan overtuigd dat er betere hulpverlening geleverd kan worden met minder middelen. De hulpverlening is nu georganiseerd vanuit overheidsinstanties, niet vanuit de hulpvraag. "Dat moet worden omgedraaid", zegt Brenninkmeijer.

De ombudsman wil zijn onderzoek op 1 juli klaar hebben. Vanaf die datum zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. De gemeenteraden krijgen de verplichting een of meer plannen vast te stellen die richting geven aan die hulpverlening. Brenninkmeijer hoopt dat zijn onderzoek helpt die richting vast te stellen.

Deskundigen vinden dat doelmatige hulpverlening aan enkele criteria moet voldoen: overzicht, controle en maatvoering. Nadja Jungmann , lector recht, schuld en incasso aan de Hogeschool Utrecht: "Wat vooral heel belangrijk is, is dat bij het eerste contact een duidelijke analyse wordt gemaakt. Wat zijn nou de grootste problemen in een gezin, die tot de grootste verstoringen leiden. Daar moet directe hulpverlening op zitten. En dat er iemand bij betrokken is die andere hulpverlening dan eventjes op afstand houdt."

WSJ: The heavy burden of student loans

Uit Wallstreet Journal met interessant filmpje:

"Student-loan debt is having a sharp effect on people's lifestyles. Four-figure monthly loan payments are handcuffing grads at all levels of the work force"

Wordt dit ook de situatie in Nederland?

dinsdag 17 april 2012

"Wetenschappelijk bureau VVD wil af van NHG"

De NVM meldt: 

"Het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting, wil af van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en ook van constructies waarbij de overheid mensen te hulp schiet als hun woning onverkoopbaar is geworden. 

Het kabinet wil de NHG, die nu nog op 350.000 euro staat, na 1 juli afbouwen, maar de liberale wetenschappers gaan een stuk verder en willen op termijn helemaal af van de NHG. "Omdat burgers in principe de verantwoordelijkheid moeten dragen van de financiële risico’s die ze zelf zijn aangegaan", aldus de Teldersstichting dinsdag in een rapport over bevolkingskrimp.

In het rapport wordt ook verwezen naar het beleid in sommige gemeenten die te maken hebben met leegstromende dorpen. Daar worden soms 'onverkoopbare' huizen opgekocht om ze vervolgens te slopen of te renoveren. "Hoewel de financiële situatie van een individuele huizenbezitter schrijnend kan zijn, is het vanuit liberale optiek onwenselijk om deze schulden op de gemeenschap af te schuiven", aldus het rapport.

Bij de Nationale Hypotheek Garantie staat de overheid tegen betaling borg voor de lening die de huizenkoper is aangegaan. Op aandringen van het CDA werd de tijdelijke verhoging van de NHG van 265.000 naar 350.000 eind vorig jaar verlengd tot 1 juli aanstaande. De hoop was dat een hogere norm de woningmarkt zou helpen uit het slop te geraken".

Rb Maastricht: Geen beslagvrije voet voor wie verstoppertje speelt

Rechtbank Maastricht Sector Kanton 12 december 2011, LJN  BW 2490:
"Er kan niet anders worden geconcludeerd dan dat [verzoeker] diverse inkomsten onvermeld gelaten heeft, van de aanvang af niet volledig geweest is in het verstrekken van inzicht in zijn financiële administratie en vragen onbeantwoord laat of daarop ontwijkend reageert. De door hem in de loop van de procedure aanvullend verstrekte informatie is telkens eerst na concrete verzoeken daartoe van de zijde van de Gemeente of van de zijde van de kantonrechter naar voren gebracht. [verzoeker] wekt hiermee op zijn minst de schijn dat hij deze informatie had willen verzwijgen. Het verzoek dient dan ook als niet of onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen".

IMF: Nederland aan kop bij toename huishoudschuld

Van z24.nl:

"In landen waar huiseigenaren een relatief lage schuld hebben, daalt consumptie veel minder hard bij dalende huizenprijzen, dan in een land als Nederland waar huiseigenaren een relatief hoge hypotheekschuld hebben.

Nederland komt ook specifiek de IMF-analyse aan bod. Zo valt uit deze grafiek in het rapport af te lezen dat Nederland, samen met Ierland, in het eerste decennium van deze eeuw aan kop ging bij de toename van de huishoudschuld afgezet tegen het inkomen.
Vervolgens analyseerde het IMF hoe groot de invloed van hoge (hypotheek)schulden op de consumptie is, als de crisis toeslaat. In deze grafiek valt te zien dat als de schuldbouw in Nederland in de jaren 2002 tot en met 2006 minder extreem was geweest, de consumptieve bestedingen in 2010 zo'n 10 procent hoger hadden gelegen.

Het IMF doet ook aanbevelingen voor landen die kampen met schuldencrises. Die komen er grofweg op neer dat de overheid zich vooral moet richten op probleemgevallen.

Een forse stijging van de gedwongen verkopen van huizen en persoonlijke faillissementen van mensen met te hoge hypotheekschulden, werkt extra drukkend op de economie als de malaise eenmaal heeft toegeslagen. De overheid kan beter inspringen met schuldsaneringsregelingen en zo de pijn over jaren uitsmeren.

Relatief gunstig voor Nederland is, in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dat het wanbetalingspercentage bij hypotheekschulden nog relatief laag ligt. Bovendien kennen we in Nederland een vangnet in de vorm van de Nationale Hypotheekgarantie.

Het wanbetalingsbedrag bij hypotheekleningen die onder de Nationale Hypotheekgarantie vallen, bedroeg afgelopen jaar bijna 62 miljoen euro. Maar het Waarborgfonds eigen woning is desondanks vorig nog wel gegroeid en heeft nu een vangnet van ruim 740 miljoen euro".

Naschrift:
Het is opvallend dat banken blijven roepen dat er zo goed betaald wordt terwijl niet aannemelijk is dat particulieren kunnen blijven doorgaan met betalen van hoge lasten in woningen die onder water zijn. Als de werkloosheid verder gaat toenemen als gvolg van de bezuinigingen zullen ook de achterstanden verder toenemen.

Ik citeer dit weblog op 15 februari 2012:

 "Steeds meer Nederlanders kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. Intussen lossen veel andere huizenbezitters versneld hun hypotheek af.

Het aantal Nederlanders dat rente en aflossing op de eigen woningschuld niet meer kan betalen nam, sinds 2005 met ongeveer 60% toe tot bijna 50.000 blijkt uit de cijfers van het Bureau Kredietregistratie Tiel. Zij hebben betalingsachterstanden van drie maanden of langer. "Het is ongeveer 1% van het totaal aantal hypotheken", zei Peter van den Bosch dinsdag op het Hypotheken Event in het deftige Amsterdamse Hotel Krasnapolsky".

maandag 16 april 2012

Schuldenregistratie; uit het jaarverslag 2011 van het CBP

Uit het jaarverslag 2011 van het CBP:
"De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens en de registratiesystemen van schulden bleven daarnaast het afgelopen jaar aandacht vragen. Onder meer tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer en tijdens bijeenkomsten van verschillende organisaties heeft McLaggan speeches gehouden om het belang van gegevensbescherming op die terreinen te benadrukken".

Ondanks het kamerbreed onderschreven belang is er geen enkele voortgang in de ontwikkeling van een systeem voor schuldenregistratie. De Stas SZW zit te wachten op het CBP waarbij iedere insider weet dat het CBP toch alles afschiet.

Daarnaast meent de Stas SZW dat dit een zaak is van marktpartijen terwijl iedere insider weer dat het een kwestie van veelzijdig publiek belang dat een dergelijk systeem wordt ontwikkeld en neergelegd in een wet in formele zin.

Vertrouwelijkheid  van inkomensgegeven schenden door de Belastingdienst in de strijd tegen scheefwonen is in de visie van dit kabinet de normaalste zaak van de wereld; debiteuren en crediteuren beschermen tegen vermijdbare verschulding heeft niet de aandacht.

Naar ik vermoed heeft ook het eindeloos overleg in het Catshuis andere prioriteiten gehad, terwijl het eindeloos geteut zo meteen toch wordt ingehaald door de ontwikkelingen op de monetaire markt.

Erg jammer toch wel dat dit land momenteel niet wordt geregeerd.

zondag 15 april 2012

KBvG nieuws "Paritas passe"


"Voor zover iemand het gemist heeft: dinsdag 10 april 2012 werd het rapport Paritas Passé van Nadja Jungmann (HU), André Moerman (sociaal raadslieden), Erica Schruer (advocate te Rotterdam) en Ineke van den Berg (HU) gepresenteerd. Paritas Passé gaat over de verdringing door crediteuren met bijzondere bevoegdheden en de gevolgen dat dat heeft voor gezinnen in een problematische schuldsituatie. Het rapport kreeg veel aandacht van de media en van de politiek. Mirjam Sterk, tweede kamerlid voor het CDA, heeft het kabinet gevraagd om een reactie op de conclusies en de aanbevelingen in het rapport. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gerechtsdeurwaarders, verenigd in de KBvG.

De KBvG heeft als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de maatschappelijke taak actief het publieke debat op te zoeken en daar vanuit haar expertise een bijdrage aan te leveren. De beroepsgroep heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en het is in dat kader dat de KBvG de onderzoekers heeft gevraagd onderzoek te verrichten naar de verdringing tussen schuldeisers die de gerechtsdeurwaarders in de praktijk zien en de gevolgen daarvan voor schuldenaren. De toename van bijzondere incassobevoegdheden van sommige crediteuren en de daarmee samenhangende wedloop die is ontstaan tussen crediteuren leidt bij deze groep tot een permanent risico dat zij onder de beslagvrije voet terecht komen. Nieuwe schulden zijn dan onvermijdelijk.

De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen in het rapport: richt een landelijk beslagregister in, pas een aantal bijzondere incassobevoegdheden aan, zorg voor uitbreiding van de lijst van goederen waarop geen beslag mag worden gelegd, ontwikkel een integrale rijksincassovisie, voer een incasso-effectrapportage in.

Op de website van de KBvG kunt u het persbericht en het rapport downloaden".

BWV 140 - Wachet auf, ruft uns die Stimme

zaterdag 14 april 2012

RKKnipsel: Voor wie het wil geloven: De spiritualiteit van RK vrijwilligerswerk

Zie deze link

Naar mijn persoonlijke ervaring gaat R.K. vrijwilligerswerk anno nu veel meer dan algemeen vrijwilligerswerk veelvuldig gepaard met list, leugen, bedrog en machtswellust, niet zelden bedreven door minkukels die maatschappelijk niet kunnen meekomen en daarvoor binnenkerkelijk compensatie zoeken  (en vinden).

Ik ontraad het mitsdien een ieder met klem: geen cent en geen seconde, zolang RKK NL niet ingrijpend is gesaneerd!

RKKnipsel: Kiest SSPX eieren voor haar geld?

Zie deze link

vrijdag 13 april 2012

RKKnipsel: "Benedikt das Zepter nicht mehr in der Hand"?

Van stern.de:

"Dass Benedikt das Zepter nicht mehr in der Hand hält, wird auch an der ungebremsten Kritik an seinem Staatssekretär Tarciso Bertone deutlich. Bertone sei inkompetent auf internationalem Parkett, wird in der Kurie gemäkelt. Er spreche keine Sprache außer Italienisch und habe sich in einem kleinen Kreis Vertrauter abgezirkelt. Ratzinger gebietet weder der Kritik Einhalt noch hat er den Mut, sich von dem Getreuen zu lösen. Er steht weiter unter dem Einfluss seines Staatssekretärs. Bei der Ernennung 22 neuer Kardinäle im Februar war darunter kein einziger aus Afrika und nur einer aus Südamerika, dem Kontinent mit den meisten Katholiken. Der Chef der Weltkirche hat indes die Europäer begünstigt, darunter sieben Italiener, die Bertone nahe stehen. Ein derartiges Ungleichgewicht schafft Frustrationen und schürt Rivalitäten unter den zahlreichen italienischen Kirchenmännern".

"Wettelijke beslagvrije voet blijkt wassen neus"


Van recht.nl:
"Voor het eerst is onderzocht in hoeverre de steeds verdergaande incassobevoegdheden van sommige schuldeisers leiden tot aantasting van de beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet (90% van de bijstandsnorm) is het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag kan vallen, zodat schuldenaren in hun (minimale) levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Volgens de onderzoekers is er geen sprake van een eenvoudige rangorde tussen concurrente en preferente schuldeisers en duwen preferente schuldeisers elkaar dankzij allerlei bijzondere bevoegdheden zelfs steeds vaker opzij".


donderdag 12 april 2012

RKKnipsel: Kardinaal Pell over het Joodse volk en het leed van de nazi's

The Telegraph-UK meldt:

"In a widely watched televised debate – which led to ongoing debate over the winner – Cardinal Pell said "the little Jewish people" were shepherds who lacked intellectual development.

"I've got a great admiration for the Jews but we don't need to exaggerate their contribution in their early days," he said on ABC television. "They weren't intellectually the equal of [the Egyptians or Persians] – intellectually, morally ... The poor – the little Jewish people, they were originally shepherds. They were stuck. They're still stuck between these great powers." 

Later, Cardinal Pell, the Archbishop of Sydney, seemed to suggest the Germans had suffered more than the Jews during the Holocaust.

Asked why god permitted the Holocaust to occur, he said: "He helped probably through secondary causes for the Jews to escape and continue. It is interesting through these secondary causes probably no people in history have been punished the way the Germans were. It is a terrible mystery." When the debate host suggested that the Jews had suffered more than the Germans, Cardinal Pell said: "Yes, that might be right. Certainly the suffering in both, I mean the Jews, there was no reason why they should suffer."

Commentaar:

6 Miljoen Joden (en mijn vader z.g. die op 14 mei 1940 het bombardement van Rotterdam meemaakte en in november 1944 als dwangarbeider naar Duitsland werd weggevoerd) zagen dat toch iets anders dan zijne eminentie Pell hier ventileert.  Een slap excuusje achteraf maakt dat niet anders.

Voor kardinaal Pell geldt in ieder geval "hoe eminenter, hoe gekker". Zou hij kanshebber zijn om de volgende paus te worden, al dan niet met eigen wapenarsenaal.  Niets verbaast ons tegenwoordig nog.

RKKnipsel: Inkijkje in screening kandidaat-kardinalen

Van Vaticaankenner:
"Kardinaal Domenico Calcagno, president van de Administratie van het Patrimonium van de Heilige Stoel, zeg maar de Rekenkamer van de Romeinse Curie, dient met grote ijver Christus in zijn Kerk . Maar hij blijkt nog een andere grote liefde te hebben. Een die je niet snel bij een kardinaal zou verwachten: schieten. Pief Paf Poef, Amen.

Italiaanse media , waaronder Vatican Insider en La Repubblica' meldden gisteren over de opmerkelijke hobby van Calacagno die in het consistorie van februari door paus Benedictus tot kardinaal werd gecreëerd. In zijn huis in het Noord-Italiaanse Savona (waar hij van 2002 tot 2007 bisschop was) blijkt zich een indrukwekkende wapenverzameling te bevinden".

Woningmarkt zakt nog verder in, terwijl kabinet toekijkt

Zie Trouw:

"De woningmarkt heeft het zwakste kwartaal achter de rug sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Dat stelde de makelaarsvereniging NVM vandaag op basis van een eigen analyse van de verkoopcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar.

Volgens de NVM drukken het zwakke consumentenvertrouwen, de economische neergang en de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet zwaar op de woningmarkt. Vooral in het goedkope segment vallen harde klappen, doordat starters moeilijker een hypotheek kunnen krijgen. De NVM roept het kabinet en gedoogpartner PVV op snel duidelijkheid te geven over met name de overdrachtsbelasting. Die is tijdelijk verlaagd, en dat heeft de markt geholpen, maar de maatregel loopt op 1 juli af tenzij het kabinet tot verlenging besluit. Dat remt kopers af, stelt de vereniging.

NVM-makelaars verkochten in totaal 18.549 woningen, 15,6 procent minder dan in de laatste 3 maanden van 2011. In het eerste kwartaal worden altijd minder huizen verkocht dan in het vierde, maar het verschil is doorgaans veel kleiner.

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning lag 2,8 procent lager dan in het voorgaande kwartaal. Dat is de sterkste prijsdaling sinds het eerste kwartaal van 2009. Ook in absolute zin heeft de gemiddelde huizenprijs met 214.000 euro een nieuw dieptepunt bereikt.

De koper heeft het steeds meer voor het zeggen. Waar huizen in 2007 nog gemiddeld 3,4 procent onder de vraagprijs werden verkocht, is dat verschil nu opgelopen tot 6,1 procent. 'De koper is keizer in deze markt', aldus NVM-voorzitter Ger Hukker".

Commentaar:
En het kabinet maar schateren en zwijgen, terwijl de economie steeds verder in elkaar stort en steeds meer hypotheekdebiteuren met enorme excedent-schulden worden bedreigd en te lijden hebben onder een loonbeslag van de bank dat zo zwaar drukt dat andere schulden niet kunnen worden afgelost.

Ook de marktpartijen gaan ervan uit dat het kabinet niets doet, zie link. Het warmhouden van regeringszetels is belangrijker dan het regeren.

NVF: "Banken maken misbruik van roodstand"

"Veel consumenten staan voor een te hoog bedrag rood bij hun banken. Banken doen te weinig om dit probleem terug te dringen. De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) heeft dat donderdag gezegd.

Zij wijst op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat de gemiddelde roodstand 3800 euro per maand is. Het modale netto inkomen bedraagt 1800 euro per maand. De afgelopen 5 jaar is de schuld door rood staan opgelopen van 7,8 tot 10,1 miljard euro. Dat is een stijging van 29,5 procent.

Veel mensen beseffen niet dat zij hoge rentes betalen (tot 15 procent) als ze rood staan, aldus de NVF. Zij pleit voor een limiet op rood staan die gelijk is aan het maandelijkse inkomen. De organisatie wijst erop dat er alternatieve financieringsmogelijkheden zijn voor structurele roodstand, met lagere rentes".

Zie ook Assurantiemagazine

RKKnipsel: Actie tegen RK sekte Neo Catechumenaat op komst?

Van Sandro Magister:

"In reality, the danger feared by Benedict XVI and by many bishops – as demonstrated by the many complaints that have been made to the Vatican – is that the particular ways in which the Neocatechumenal communities all over the world celebrate their Masses may introduce into the Latin liturgy a new de facto "rite" artificially composed by the founders of the Way, foreign to the liturgical tradition, full of doctrinal ambiguities and a source of division in the community of the faithful.

To the commission he had set up, the pope entrusted the task of verifying the validity of these fears. In view of decisions to be made.

The judgments elaborated by the commission will be examined in an upcoming plenary meeting of the congregation for the doctrine of the faith, on a Wednesday – a "feria quarta" – in the second half of April".

Commentaar:
Al veel eerder had hierop actie moeten worden ondernomen. Dit sektarische gedrag had van meet af aan moeten worden gecorrigeerd. Het dedain van het Neo Catechumenaat jegens het pausambt is goed waarneembaar op deze foto, waarbij met name het vrouwspersoon tussen het tuinieren door nog even bij de paus lijkt te zijn langsgegaan.

De verheerlijking van nieuwe bewegingen is net zo iets als die van de WYD's. Als deze heilige huisjes werkelijk een vitaliserend effect op de R.K. Kerk hadden, zouden we dat na decennia toch wel ergens moeten waarnemen. Wat we wel zien is sektarisme en hoogmoed, dedain voor de parochie en een afkeer gewoon mee te doen met de rest van de Kerk. Ook in dit opzicht werd de plank misgeslagen en schade vermijdbaar vergroot door mensen weg te trekken naar ''events" - al dan niet met gratis bussen betaald door het collectevee.

Het zal mij benieuwen of de paus erin slaagt actie te ondernemen tegen deze sekte die kennelijk vanuit de curie nogal wordt gesteund. Die steun werd door een andere sekte, de Legionaries of Christ van viespeuk Maciel, onder meer bereikt door met het  geld te strooien onder curieprelaten, zie deze link.  

"Maciel, who was born into a wealthy ranching family in Mexico, wooed cardinals and bishops with money, fine wines, $1,000 hams and even a new car — and in so doing secured support for his religious order inside the Roman Curia".
"Two years ago Benedict abolished the “secret vows” by which each Legionary swore never to criticize Maciel or any superior, and to report any criticism to the leadership. The vows helped facilitate Maciel’s secret life of sexual plunder".

woensdag 11 april 2012

Hartelijk dank aan al degenen die hebben meegewerkt aan "Paritas passé"

"Geachte dames en heren,

Mede door jullie medewerking hebben wij een beeld gekregen van de manier waarop crediteuren hun incassobevoegdheden inzetten en de wijze waarop deze uitwerken bij debiteuren die zich in een problematische schuldsituatie bevinden. De verstrekte informatie vormde een belangrijke basis voor ons onderzoek, omdat we zo onze ideeën en beelden konden toetsen aan de dagelijkse praktijk.

Deze week is het onderzoek gepubliceerd dat we met behulp van jullie konden uitvoeren, jullie vinden de digitale versie van het onderzoeksrapport onder deze link.

Inmiddels heeft dit onderzoeksrapport veel media-aandacht getrokken, bijna alle Tv-zenders, maar ook diverse radiozenders en de diverse kranten hebben aandacht gegeven aan ons onderzoek en aan de aanbevelingen die we daarbij doen. Ook is dinsdag in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor een algemeen beslagregister en het handhaven van de beslagvrije voet. Het staat in het midden van de belangstelling! Hopelijk wordt onze aanbevelingen opgepakt en gaat het wat opleveren voor de positie van debiteuren en crediteuren en daarmee dus voor jullie werkzaamheden.

Zonder jullie bijdrage was het niet mogelijk geweest. Wij willen jullie daarvoor nogmaals bedanken.

Nadja Jungmann
André Moerman
Erica Schruer
Ineke van den Berg"

RKKnipsel: eminent liegen op de automatische piloot met toezegging van gebed

Uit de Volkskrant:

"De Belgische kardinaal Godfried Danneels is de voorbije tientallen jaren zeker veertig keer op de hoogte gebracht van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk in België. Danneels is met die kennis nooit naar de politie gestapt en heeft altijd gezegd verrast te zijn door de omvang van het misbruik. 

Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws vandaag op basis van het gerechtelijk dossier van de zogeheten Operatie Kelk. Daarin staat onder meer dat de gevallen waarover Danneels werd ingelicht, niet alleen betrekking hadden op zijn eigen bisdom, maar op heel Vlaanderen. 'In de meeste gevallen is er sprake van teruggevonden briefwisseling tussen Danneels en de slachtoffers, hun families of nabestaanden', schrijft de krant.

De brieven werden geschreven door families die gehoord wilden worden. Soms schreef Danneels een brief terug, waarin hij verklaarde dat hij voor de slachtoffers zou bidden. In een enkel geval plaatste de voormalige aartsbisschop een geestelijke naar een naburige gemeente.

Toen Danneels in 2010 gehoord werd door de Brusselse gerechtelijke politie, zei hij nooit op de hoogte te zijn gebracht. Hij zei toen ook dat hij alleen had kunnen optreden in zijn eigen bisdom".

Hart van Nederland: "Meer schuldenaren onder minimum"

Zie deze link (korte versie).

Het volledige item (met animatie) is te zien na 11 minuten via de volgende link:
http://www.hartvannederland.nl/archief/2012/late-editie-van-10-april-2012/

dinsdag 10 april 2012

Column Nadja Jungmann "Klem in het incassosysteem"

Uit Binnenlands Bestuur:

"Schuldhulpverleners, sociaal raadslieden en deurwaarders constateren dat het steeds vaker voorkomt dat huishoudens met schulden een besteedbaar inkomen hebben (ver) onder de beslagvrije voet. Schuldenproblematiek heeft allerlei oorzaken: gedrag, economische situatie, malaise op de huizenmarkt. Vraagstukken die we niet van vandaag op morgen oplossen. De toename van de schuldenproblematiek als gevolg van ons incassosysteem kunnen we echter wel aanpakken. Bijvoorbeeld door een landelijk beslagregister in te richten. Deurwaarders weten voor ze beslag leggen vaak niet of er al anderen beslag hebben gelegd. Door te voorzien in een beslagregister weten deurwaarders wel wie hen eventueel al voor ging en kan de beslagvrije voet (sneller) correct berekend worden. Zeker als de wijze waarop de beslagwetgeving in elkaar zit sterk wordt vereenvoudigd. Ook verdient het aanbeveling om een aantal bijzondere incassobevoegdheden aan te passen. Door bijvoorbeeld het beslag op de toeslagen onmogelijk te maken (maar bij achterstanden de toeslag wellicht direct naar de verhuurder etc te storten), wordt voorkomen dat een noodzakelijk deel van het inkomen niet beschikbaar is voor de lopende termijnen. De bovenstaande aanbevelingen maken deel uit van een onderzoek dat ik aan de Hogeschool Utrecht uitvoerde in samenwerking met het Landelijk overleg sociaal raadslieden. Het CDA tweede kamerlid Mirjam Sterk heeft het kabinet inmiddels om een reactie gevraagd op ons rapport.

Voor de meeste (bijzondere) incassobevoegdheden geldt dat ze niet zomaar zijn bedacht. Als de belastingdienst een vordering direct van mijn bankrekening schrijft is dat efficiënt en goedkoop. Het bovenstaande verhaal is geen aanklacht tegen de (bijzondere) bevoegdheden an sich. Voor ons allemaal geldt dat we onze verplichtingen na moeten komen. Effectieve en efficiënte incassobevoegdheden passen bij een evenwichtig economisch stelsel. Maar er gaat wel iets fundamenteel mis als we een incassosysteem creëren waarin mensen, als ze eenmaal schulden hebben, alleen maar verder klem komen te zitten. In een periode van toenemende verschuldiging is dat het laatste waar we verder mee komen".

VNG: "Schuldenaren zakken onder het bestaansminimum door stapeling beslagleggingen"

De VNG meldt:

"Mensen met schulden krijgen steeds vaker te maken met een opeenstapeling van beslagleggingen door schuldeisers. Schuldeisers hebben verregaande incassobevoegdheden om hun openstaande vorderingen te innen. Schuldenaren zakken daardoor steeds vaker onder het bestaansminimum. Het wordt voor hen dan ook steeds moeilijker om hun reguliere financiële verplichtingen na te komen. Dat blijkt een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders.

De onderzoekers adviseren om de incassobevoegdheden van schuldeisers in wet- en regelgeving aan te passen. Ze pleiten bijvoorbeeld voor een incasso-effectrapportage. Zo’n incasso-effectrapportage laat zien wat de beslagleggingen concreet betekenen voor iemand met schulden. Gerechtsdeurwaarders kunnen met de incasso-effectrapportage in de hand een centrale rol spelen en voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum zakken. 


De aanbevelingen van de onderzoekers staan diametraal tegenover de plannen van het kabinet om de beslagvrije voet buiten werking te stellen. Het bestaansminimum van mensen met problematische schulden komt nu al in het gedrang omdat alle schuldeisers tegelijk hun vorderingen proberen te innen.

Als nu ook nog de beslagvrije voet wordt losgelaten en mensen qua inkomen zakken tot onder 90% van het minimumloon, worden de problemen voor de schuldenaar alleen nog maar groter. Hij zal dan zelfs niet meer in staat zijn om zijn reguliere financiële verplichtingen na te komen. Daarmee komt ook de rechtsbescherming van mensen in het geding".

Gerjoke Wilmink (NIBUD) in DIDD over debiteuren onder bestaansminimum

"Vandaag in Dit is de Dag: Frans Houben over het monument voor misbruikte kinderen, Gerjoke Wilmink over schuldenaren onder bestaansminimum, Evelien Vehof over het project 'Citizens of nowhere', Fik Meijer over de storing bij Vodafone, Egbert Hovenkamp is Dichter bij de Dag, een reportage over glasvezel en Ruard Ganzevoort schilt een appeltje met Sander Duisterhof".

Powned: "Schuldeisers beter controleren"


"Er moet beter toezicht worden gehouden op schuldeisers en hun werkwijze. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Vaak weten zorgverzekeraars, verhuurders en de fiscus niet van elkaar hoeveel geld ze bij iemand proberen te innen.
Dit leidt tot een opeenstapeling van incasso’s, waardoor mensen met schulden steeds vaker onder het bestaansminimum terechtkomen. Als iemand minder dan 90 procent van een bijstandsuitkering te besteden heeft, leeft hij onder het bestaansminimum. Dit percentage, ook wel de beslagvrije voet genoemd, is het bedrag dat een huishouden minimaal nodig heeft om de eerste levensbehoeften te kunnen betalen.
Volgens de beroepsorganisatie is het de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar de effecten van de werkwijze van incassobureaus. De KBvG liet twee weken geleden nog weten blij te zijn met een nieuwe wettelijke regeling die de doorberekening van vaak hoge incassokosten aan banden legt voor mensen met schulden".

Zie Powned

Ook Jeroen Recourt (PvdA) gaat bodembescherming debiteuren oppakken  • "Als gerechtsdeurwaarders zien dat velen onder bestaansminimum vallen is er echt iets aan de hand. Ik ga dit oppakken. Moet beter".

Mirjam Sterk (CDA) stelt aan kabinet over "Paritas Passe" (bodembescherming debiteuren)

zie website NOS

"De knoppen van het systeem staan verkeerd"

"De integraliteit is kwijt geraakt en moet worden verbeterd"

"Een landelijk beslagregister zou in ieder geval voorkomen dat deurwaarders niet van elkaar weten wat zij doen"

" Het is tijd voor meer supervisie en overzicht"

KBvG: "Bestaansminimum door beslagleggingen steeds vaker aangetast"

Persbericht KBvG:

Onderzoekers pleiten voor incasso‐effectrapportage

Mensen met schulden komen door een opeenstapeling van beslagen steeds vaker terecht op een besteedbaar bedrag dat lager is dan in de wet is vastgelegd. Dat blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek “Paritas Passé”, uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Opeenstapeling van beslagen zorgt ook voor een toename van het aantal huishoudens met problematische schulden. 

Het is voor het eerst dat is onderzocht in hoeverre de steeds verdergaande incassobevoegdheden van sommige schuldeisers leiden tot aantasting van de beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet (= 90% van de bijstandsnorm) is het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag valt en bedoeld is voor het minimale levensonderhoud. Volgens de onderzoekers is er al lang geen sprake meer van een eenvoudige rangorde tussen concurrente en preferente schuldeisers en duwen zelfs preferente schuldeisers dankzij allerlei bijzondere bevoegdheden elkaar steeds vaker opzij. Zo kan het College voor Zorgverzekeraars bij een premieachterstand van zes maanden de premie  rechtstreeks inhouden op het inkomen van de schuldenaar, kunnen verhuurders beslag laten leggen op de huurtoeslag en kan de Belastingdienst bij notoire wanbetalers rechtstreeks geld van de bankrekening afschrijven.

“Dit soort maatregelen kunnen op zichzelf al tot problemen leiden”, zegt onderzoeker mr. André Moerman van de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep). “Want wanneer een verhuurder voor een schuld beslag op de huurtoeslag legt kan deze niet gebruikt worden voor de lopende huur. En als de belastingdienst de aanslag direct van de rekening afschrijft kan de betaling van de vaste lasten in het gedrang raken. Het probleem is echter nog groter wanneer dit soort maatregelen naast elkaar worden toegepast, zo laat het onderzoek zien. Het bestaansminimum wordt aangetast en schuldenaren komen steeds verder in de problemen.”

Volgens dr. Nadja Jungmann, lector schulden en invordering bij de Hogeschool Utrecht en één van de onderzoekers, is de norm in beginsel helder: financiële verplichtingen moeten worden nagekomen. “Maar in de praktijk is dat voor een schuldenaar niet altijd mogelijk”, aldus Jungmann. “Onvoorziene tegenslagen, een scheiding, ziekte of onverstandig financieel gedrag kunnen bijdragen aan forse schulden. Eén op de tien huishoudens bevindt zich in een problematische schuldensituatie. 


Schuldeisers zetten alles op alles om zoveel als mogelijk van hun vorderingen te incasseren en laten ook weinig mogelijkheden onbenut om beslag te leggen.” Jungmann zegt vanuit professionals zoals schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders, sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers al veel
signalen te hebben ontvangen dat steeds meer mensen moeten leven van bedragen onder de beslagvrije voet. “In het onderzoek hebben we de problematiek in kaart gebracht en doen we ook een aantal aanbevelingen waarvan wij hopen dat die serieus door de betrokken partijen worden opgepakt.”

De onderzoekers doen aanbevelingen voor aanpassing van de bestaande wet‐ en regelgeving zoals het inrichten van een landelijk beslagregister, het uitbreiden van de lijst van goederen waarop geen beslag mag worden gelegd, het aanpassen van een aantal bijzondere incassobevoegdheden en het invoeren van een incasso‐effectrapportage. De onderzoekers hebben het rapport aangeboden aan mr. John Wisseborn, voorzitter van de KBvG. “Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke en centrale rol in het rechtsbestel. Wij zijn ook bij uitstek degenen die zien wat de uitwerking is van het beslag‐ en executierecht in de praktijk. Wij gaan met de aanbevelingen aan de slag maar vinden ook dat de politiek aan zet is”, aldus Wisseborn.

NU.nl: 'Overheid moet schuldenaren beter beschermen'

Zie link

Breaking! Paritas Passe: schuldenaren beter beschermen!

Met de gepaste trots van co-auteur van het onderzoeksrapport verwijs ik naar bijgaand bericht op de website van de NOS::

"Gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. In een onderzoek, dat in opdracht van de gerechtsdeurwaarders is gedaan, staat dat mensen met schulden steeds vaker onder het bestaansminimum zakken. Dat komt, volgens de gerechtsdeurwaarders, omdat de regels rond het innen van schulden te ingewikkeld zijn. Ook ontbreekt het 
aan controle op de manier waarop schuldeisers hun schulden innen.

Het onderzoek wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. "Een op tien huishoudens heeft problemen met schulden. Schuldeisers zetten alles op al
les om zo veel mogelijk van hun vorderingen te incasseren. En ze laten weinig mogelijkheden onbenut om beslag te leggen", zegt onderzoeker Nadja Jungmann, lector schulden en invordering aan de Hogeschool Utrecht.

In het onderzoek 'Paritas Passé' wordt uit de doeken gedaan hoe mensen met schulden de dupe worden van een woud aan regels en de verschillende bevoegdheden die schuldeisers hebben.

Nazrin Dinmohamed kwam er vorige maand achter dat de Belastingdienst haar kinder-, zorg- en woontoeslagen had ingehouden. "Ik hield vijftig euro over om een maand boodschappen van te doen. Dat geld heb ik alleen al nodig om mijn baby twee weken te kunnen verzorgen."

Harde cijfers zijn er niet, maar zowel de schuldhulpverlening, gerechtsdeurwaarders, sociaal raadslieden als het maatschappelijk werk zien dat schuldeisers steeds verder gaan in het vorderen van schulden.

Zorgverzekeraars, huisverhuurders en de kinderopvang mogen bij de Belastingdienst beslag laten leggen op toeslagen. Waterschappen, gemeenten en provincies mogen het geld dat iemand schuldig is direct van de bankrekening halen.

Vaak weten verschillende schuldeisers niet van elkaar wat ze aan het doen zijn. Dat heeft als gevolg dat de schuldenaar door de beslagvrije voet zakt, oftewel het bestaansminimum dat wettelijk is vastgesteld op negentig procent van een bijstandsuitkering.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vraagt de regering de regels rond het innen van schulden te vereenvoudigen en om de controle op het innen van schulden te verscherpen".

maandag 9 april 2012

Hier komen ongelukken van!

Van RTL
"Psychiatrische patiënten stoppen massaal met hun behandeling nu ze jaarlijks 200 euro zelf moeten betalen. Veel van hen hebben dat geld niet, zegt GGZ Nederland. De zorgverleners trekken aan de bel, omdat het niet krijgen van psychische hulp voor mensen volgens hen grote gevolgen kan hebben. GGZ Nederland onderzocht onder meer dan 50 instellingen of de eigen bijdrage, die sinds januari van dit jaar geldt, invloed heeft gehad op het aantal psychiatrische patiënten. 57 procent van de instellingen ziet dat patiënten door de eigen bijdrage stoppen met hun behandeling. Bij 59 procent van de klinieken is het aantal nieuwe patiënten afgenomen.

Het landelijk platform GGZ heeft samen met vier patiënten een rechtszaak aangespannen tegen de staat, omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Veel mensen met psychische problemen leven van een bijstandsuitkering en kunnen de eigen bijdrage daardoor niet betalen. Ook psychiaters zijn geen voorstander van de eigen bijdrage. Zij waarschuwen dat patiënten door gebrek aan psychische zorg terugvallen in hun oude patroon".

vrijdag 6 april 2012

Goede Vrijdag

Schooljuf in Bathmen zet kleuters van wanbetalende ouders aan de schandpaal

Uit spitsnieuws:

"Ophef in het Overijsselse Bathmen.Bij basisschool De Dorpsschool worden kinderen wiens ouders het overblijfgeld niet of te laat betalen sinds kort in een aparte kamer gezet om te eten. Dit schrijft De Telegraaf.
Directrice Van Mullekom stelt dat deze "noodingreep" werkt. "We hebben een keer iemand apart gezet en sindsdien is er keurig betaald", zegt ze. Brancheorganisatie Vereniging Openbaar Onderwijs heeft felle kritiek, omdat zij vinden dat kinderen niet de dupe mogen worden van nalatige ouders.

Van Mullekom is verontwaardigd over alle aandacht en kritiek die de maatregel krijgt. Volgens haar kunnen ze niet anders dan deze impopulaire maatregel invoeren.  De directrice stelt dat de school al twee jaar bezig is om wanbetalers tot actie aan te zetten. Dat het apart zetten van een kind als traumatisch kan worden ervaren doet ze af als "overdreven". "We laten heus geen kleuters alleen zitten. Dan is er een leerkracht bij", aldus Van Mullekom".


En dan later niet begrijpen dat die kinderen getraumatiseerd zijn, omdat de school te bedonderd was reguliere incassomaatregelen te nemen! Schande!

"Visiting the Holy Sepulchre of Jerusalem"

Help de Voedselbank Rotterdam!

De NOS meldt:

"Het aantal klanten van de voedselbanken groeit in sommige delen van het land zo snel dat er wachtlijsten ontstaan. Er maken nu ruim 60.000 mensen gebruik van de voedselbanken.

Van december tot eind februari groeide het aantal klanten met 10 procent, net zoveel als het hele jaar daarvoor. In maart alleen al was er vervolgens nog eens een groei met 10 procent.

De groei is zo snel dat het moeilijk wordt voor iedereen gezond voedsel te regelen. Bovendien houden bedrijven als Albert Heijn minder voedsel over. Ze leveren vooral minder vers voedsel. Dat komt doordat ze onder druk van de economische crisis scherper inkopen en minder grote voorraden opbouwen.

Onder andere in Rotterdam neemt de voedselbank geen nieuwe klanten meer aan. Vorig jaar kwamen daar 500 nieuwe klanten bij, en in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 500. Tientallen mensen kunnen daardoor niet geholpen worden.

Ook schiet de kwaliteit tekort en worden de basispakketten minder gezond. Vorige week werden de pakketten in Rotterdam gevuld met snoep, koekjes en limonadesiroop"
.

donderdag 5 april 2012

RK bisschoppen NL over anti-conceptie

Van medicalfacts.nl:

"Vanaf 1962 ging Organon een "door de kerk verboden" anticonceptiepil produceren. Dat leverde problemen op voor de katholieke medewerkers van de fabriek in Oss en voor de marketing gericht op katholiek Nederland. Door toedoen van de katholieke arts Van Keep, die bij Organon werkte en later adviseur van bisschop Bekkers werd, werd de introductie van de pil gered. Van Keep droeg uit dat het ging het om een ovulatieremmer, die primair diende om de cyclus te regelen en menstruatiepijnen te bestrijden. Daaraan konden medewerkers zonder gewetensnood aan meewerken. Dat het ook anticonceptief werkte was bijzaak.

Gezien de nood onder katholieken en het beschikbaar komen van de pil moest geboorteregeling bespreekbaar worden voor de kerk. Legendarisch – en bevrijdend voor veel katholieken – was de tv-toespraak waarin bisschop Bekkers sprak over gezinsgrootte als een zaak van de ouders (1963). Vrijwel gelijktijdig schreef kardinaal Alfrink een brief aan zijn collega-bisschoppen, waarin hij aangaf dat echtparen die de periodieke onthouding niet konden volbrengen, gebruik mochten maken van de pil. Hofstee: ?De leiding van de katholieke kerk in Nederland verschilde in 1963 op dit punt dus al van mening met het Vaticaan, dat geboorteregeling anders dan via periodieke onthouding bleef veroordelen.’ Overigens heeft Alfrink zijn brief vermoedelijk nooit verstuurd. Hofstee vond de brief, gedateerd op 23 maart 1963, in het bisschoppelijk archief.

Het tij was onomkeerbaar. In 1963 werd de pil als geneesmiddel opgenomen in de wet en was ze op recept verkrijgbaar. Bij onderzoek in 1968 bleek dat katholieke artsen inmiddels vrijwel zonder uitzondering de pil voorschreven. Katholieke en niet katholieke artsen kwamen elkaar steeds verder tegemoet, waarmee de noodzaak voor een organisatie van katholieke artsen verdween. Veel artsen zegden dan ook hun lidmaatschap op, waarna de RKAV uiteindelijk in 1980 werd opgeheven. Toen waren er bij stemming voldoende voorstanders voor opheffing".

Witte Donderdag

Aedes niet optimistisch over huisuitzettingen


"Aedes, de branchevereniging van corporaties, meldt dat het bij de aangesloten corporaties in 2010 in 4616 gevallen tot een ontruiming wegens huurachterstand kwam. De tendens is dalend: in 2007 lag dit nog op 6705. Dit komt mede door het actievere en strengere incassobeleid dat woningbouwcorporaties voeren. Ook is er meer oog voor preventie en vroegtijdig signalering van problemen.

Toch is er vooralsnog weinig reden tot optimisme. Huisuitzetting vormt het sluitstuk in vaak al langer slepende probleemsituaties. Er komen nieuwe groepen mensen in de financiële problemen: met name jongeren, mensen uit middeninkomensgroepen en kleine zelfstandigen. Het economische tij is ongunstig. Het Rijk kondigt ingrijpende bezuinigen aan".

Schuldhulp? Werk mee of hoepel op!

Nieuws uit de gemeente Venray:

"Aanvragers voor schulphulpverlening in Venray krijgen voortaan voordat het traject start gezamenlijk informatie tijdens een bijeenkomst. Voor deze opzet is gekozen om mensen met schulden sneller te kunnen helpen en de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. De eerste bijeenkomsten op 13 en 20 maart werden goed gewaardeerd.

Bij een traject van schuldhulpverlening horen voorwaarden en plichten. Het niet nakomen daarvan heeft gevolgen. De aanvrager draagt zelf verantwoordelijkheid en zet zich actief in. De gemeente steekt geen tijd meer in mensen die niet meewerken. Ook kan iemand die zijn afspraken niet nakomt voor drie maanden worden uitgesloten van schuldhulpverlening".

woensdag 4 april 2012

Triduum Sacrum

Steeds vaker restschuld na verkoop woning

"Steeds vaker blijven huizenbezitters na de verkoop van hun huis zitten met een restschuld. In totaal klopten 765 huishoudens afgelopen kwartaal aan bij de NHG na gedwongen verkoop met restschuld. Een jaar eerder waren dit nog 491 huishoudens.

Een hypotheek met NHG biedt de bank garantie dat de restschuld wordt betaald, ook als mensen dat zelf niet meer kunnen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter NHG, probeert deze restschuld dan te verhalen op de schuldenaar.

Gedwongen verkoop door echtscheidingen is vooral een oorzaak dat huizenbezitters blijven zitten met een restschuld. Niet zozeer meer mensen die scheiden, maar de gezakte huizenprijzen zorgen er voor dat mensen bij een scheiding hun woning vaker met verlies moeten verkopen.

Volgens NHG-directeur Karel Schiffer is de stijging van het aantal gedwongen verkopen met verlies nog niet alarmerend. In Nederland zijn er in totaal circa een miljoen hypotheken met NGH. Er worden minder huizen verkocht, en daardoor ook mindere nieuwe hypotheken met NHG afgesloten. Afgelopen kwartaal werden er 28.900 NHG-hypotheken verstrekt, ten opzichte van 37.800 in het eerste kwartaal van 2011".


Vindplaats: hypotheekindex

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking per 1 juli 2012

"Wie in de schulden zit en voor hulp aanklopt bij de gemeente moet binnen vier weken duidelijkheid krijgen over wat er gaat gebeuren. Bij een positief besluit moet de hulp niet gericht zijn op de schulden alleen, maar ook op de omstandigheden waaronder ze konden ontstaan. Dat is de strekking van een wet die in werking treedt op1 juli 2012, met uitzondering van de artikelen 5 en 11.

De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulp worden met de invoering van de wet door de gemeenten voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verantwoording afleggen in de gemeenteraad over de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente. Ook moet de wet een einde maken aan te lange wachttijden die nu nog in veel gemeenten bestaan voor het in behandeling nemen van schuldhulpvragen."

Zie pleinplus.nl

RKKnipsel: Voor wie het zwartboek van "Threes en Jan"wil lezen

Zie deze link

dinsdag 3 april 2012

Aanvullende documentatie voor deelnemers actualiteitencongres schuldhulpverlening 29 maart 2012

1. Voordracht Erica Schruer "Actualiteiten schuldhulpverlening"
2.  Voordracht Nadja Jungmann "Vakmanschap is meesterschap"
3.  Voordracht Francois Lier "Ontwikkelingen woningmarkt anno 2012"

4. Workshop Moerman & Schruer "Samenloop van incassobevoegdheden"
5. Workshop Jungmann & Sybesma "Inzet vrijwilligers"

Overzicht links Andre Moerman in antwoord op vragen deelnemers:

Beslag op toeslagen:
- http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=46&#c189
- http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=102&tx_ttnews[backPid]=75&cHash=9ea930da15
- http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=121&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=bb9a694be9

Wanbetalersregeling zorgverzekering:
- http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=44

De overheidsvordering
- http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=45&#c166

RKKnipsel: "De lege huls van de KRO"

Üit Trouw:

"Zodra er iets 'echt katholieks' kan worden verteld, haakt de KRO af. In het programma 'Een tweede leven' kwamen allerhande bijna-doodervaringen aan de orde. Die zijn vaak gedrenkt in een stevige new-agedressing. Maar de katholieke schatkamer bleef potdicht. Terwijl daar toch tweeduizend jaar aan filosofie, theologie en kunstzinnige verbeelding van lijden, sterven en eeuwig leven ligt opgeslagen."

"KRO-medewerkers spraken vijf jaar geleden over censuur toen hoofd godsdienst Simone de Wit hun RKK-uitzending over hulp bij zelfdoding verbood, omdat het kerkelijke standpunt in het programma te weinig tot uitdrukking zou komen.

Ik trof de KRO'ers opgewonden discussiërend in de Hilversumse parkeergarage. Dat de bisschoppen in hun éigen zendtijd toch moeilijk het recht op suïcide konden verdedigen, leek niet door te dringen.

Een gedachtefout die vaak wordt gemaakt: kerkelijke standpunten = geloof. En geloof draait volgens de Nederlandse televisie om seks. Verslagen van pausreizen gaan tot vervelens toe over het verbod op condooms. En zelfs dan klopt de informatie niet. Jaar in jaar uit horen we dat het de schuld van Rome is dat er zoveel aidsdoden vallen in Afrika, terwijl iedere internetbezitter binnen twee tellen weet dat de weigering een condoom te gebruiken in het grotendeels niet-katholieke Afrika eerder een culturele dan een religieuze kwestie is. Geloven wat men zelf belieft, is blijkbaar buiten de kerk net zo populair als erbinnen".


Commentaar: De bisschoppen zijn al decennialang te druk met andere zaken om actie te ondernemen op de KRO. Zij hebben wel tijd en geld om tuchtklachten in te dienen tegen mede-gelovigen die toevallig ook nog advocaat zijn.

Op die manier laten de bisschoppen  in stand dat een omroep zich "katholiek" noemt maar dat feitelijk niet is, waarbij het personeel er met de identiteit  van de omroep van door en die richt op gezelligheid, veel detectives en seks, compleet met dwaallichtje Arie Boomsma.

Ook van  de  huidige bisschoppen die zich graag laten voorstaan op spierballentaal wordt in dit opzicht niet vernomen. Af en toe een snoepreis en een interview zijn kennelijk genoeg voor een lifelong romance met de KRO aan wie door de bisschoppen ook nog eens de RKK-zendtijd is uitgeleverd inclusief de zestiger jaren beatmissen uit Leeuwarden met bijpassende celebrant.

maandag 2 april 2012

Bericht voor deelnemers actualiteitencongres shv 29 maart 2012

Amici,

Wees zo goed nog even geduld te hebben.

Ik hoop vanavond de nagekomen teksten te kunnen plaatsen.

Met vriendelijke groet,
mede namens Nadja Jungmann,

Erica Schruer,

15.000 verzoeken toelating Wsnp in 2011

'In 2011 zijn 15 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2010. Hiermee zet de stijging, die sinds halverwege 2009 ingezet is, stevig door. Na enkele jaren van minder schuldsaneringen zijn deze weer terug op het niveau van 2005-2007. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Door de rechter zijn in 2011 bijna 15 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat waren er 3,3 duizend meer dan in 2010. Het zijn voornamelijk privépersonen, van wie er ongeveer 12 duizend toegelaten werden tot het schuldsaneringstraject. Tot de tweede helft van 2010 nam voornamelijk het aantal schuldsaneringen van (ex-)ondernemers toe. De laatste anderhalf jaar zit de stijging vooral bij privépersonen.

De toename van het aantal schuldsaneringen hangt samen met een minder gunstig economisch klimaat. Zo gaan er meer bedrijven failliet en verliest een toenemend aantal mensen hun baan. Ook langdurende dubbele woonlasten en minder coulance bij schuldeisers zijn mogelijke verklaringen voor een stijgend aantal schuldsaneringen.

Gemiddeld kwamen er vorig jaar in Nederland 112 inwoners per 100 duizend van 18 jaar en ouder in de schuldsanering terecht. Het aantal schuldsaneringen nam in alle provincies toe.  In Flevoland steeg dit aantal weliswaar niet zo hard, maar met 272 per 100 duizend inwoners zaten Flevolanders naar verhouding het meest in de schuldsanering. Utrechters waren in de schuldsanering het minst vertegenwoordigd, met 61 inwoners van de 100 duizend. Het meest nam het aantal schuldsaneringen in Friesland en Zuid-Holland toe. Friesland had bijna 75 procent meer schuldsaneringen dan in 2010, Zuid-Holland 61 procent.

In 2011 zijn bijna 11 duizend schuldsaneringen beëindigd. Hiervan eindigde 77 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt. Het percentage schuldsaneringen dat uitmondde in een schone lei is in 2011, na jaren van stijging, licht gedaald".

Bron: Blik op nieuws

Ombudsman Rotterdam: beter verwachtingenmanagement bij KBR nodig

"Een kwart van de klachten ging over de Kredietbank. Klachten gingen over slecht budgetbeheer, kwijtraken van stukken en slechte bereikbaarheid van contactpersonen. ‘De nieuwe wethouder onderschrijft de aanbevelingen. Ik houd wel een vinger aan de pols. Vertrouwen is goed, maar controle is beter.’ De gemeente zou meer moeten doen aan verwachtingenmanagement. ‘Die mensen zitten in een kwetsbare positie. Het is onaanvaardbaar als de kwaliteit van de dienstverlening daar zou afnemen.’

Uit Binnenlands Bestuur