woensdag 28 maart 2012

Gingen ook in NL de subprime-hypotheken naar de middenklasse?

"De meeste subprime hypotheken in de Verenigde Staten zijn verstrekt aan de middenklasse, mensen die op basis van hun inkomen, vermogen en kredietgeschiedenis in aanmerkingen kwam voor een gewone prime hypotheeklening. Het beeld dat de meeste subprime hypotheken in de VS aan minder draagkrachtige mensen zijn verkocht is dus onjuist. Dat is een van de conclusies uit het onlangs verschenen boek ‘Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets’. De bundel staat onder redactie van Manuel Aalbers, universitair docent sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)".

Bron: UvA

In de schulden door laaggeletterdheid?


"Volgens een onderzoek van schuldhulpverlener Ans Klumper is er in de schuldhulpverlening nog onvoldoende aandacht voor laaggeletterdheid.
Volgens het Cinop rapport ‘Opbrengsten in beeld’ (aanbevelingen op p. 86) is 10% van de beroepsbevolking tussen de 16 en 65 jaar analfabeet of laaggeletterd. Dat percentage ligt onder klanten van de schuldhulpverlening waarschijnlijk hoger. Haar aanbevelingen voor de schuldhulpverlening:
  • Maak schuldhulporganisaties herkenbaar, vindbaar en laagdrempelig door voorlichting aan (belangen)verenigingen van cliënten/patiënten;
    gebruik eenvoudig Nederlands;
  • Train schuldhulpverleners om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken;
  • Wijs cliënten op alfabetiseringscursussen;
  • Biedt onmiddellijke hulp bij thuisadministratie, bijvoorbeeld door een schuldhulpmaatje;
  • Check automatische overschrijvingen".

Hebben die "vergeten families" ook schulden en spelen die een rol?

"500.000 Britse 'vergeten families' moeten door de overheid worden geholpen hun leven te keren, zegt het Rellen-, gemeenschap- en slachtofferspanel woensdag in een rapport.  Alleen zo kan voorkomen worden dat er opnieuw rellen uitbreken, zoals in Londen in augustus vorig jaar.

Er is volgens de voorzitter van het panel Darra Singh niet één oorzaak aan te wijzen. Onder andere slechte opvoeding en scholing, te weinig steun voor rechteloze jongeren en onvoldoende vertrouwen in de politie liggen ten grondslag aan de onrust"

Van nu.nl

Uit elkaar door de schuldhulpverlening?

De fractievoorzitter van de PvdA  in de Tweede Kamer Samson liep stage bij de schuldhulpverlening in Rotterdam:

"Als schuldhulpverlener kwam Diederik bij de mensen thuis, trof een 20-jarige jongeman met meer dan 20 duizend euro schuld. Zijn vriendin zat naast hem op de bank, met nog meer schuld. Zij moesten uit elkaar omdat de schuldhulpverlening alleen op individuele basis werkt. Er kwam een ventje van 1,5 jaar de kamer binnen. 'Mijn hart brak', zei Diederik en hij sloot af: zo wreed is Nederland bij het oplossen van dit soort kwesties". 

Martin Sommer in Volkskrant.

Commentaar: heeft de stagiare dit goed begrepen? Wat brengt de debiteuren tot de slotsom dat zij uit elkaar moeten gaan? Zou dit probleem dan zijn opgelost als sprake was van een goederengemeenschap? Misschien kunnen we morgen op het actualiteitencongres schuldhulpverlening ook hierover nog eens spreken?

"Kick out the bad bishops and substitutes them with good ones"

Van Mundabor's Blog via @Helena Jacobs:

"The Church in Germany does NOT work, and the – if I remember correctly – two papal visit there from Pope Benedict have achieved pretty much nothing in improving things. The same goes for the visit in England, though here the impressive popular participation was unexpected; but again, notwithstanding that pretty much nothing happened as a direct result of the visit.

One could say that in England the reintroduction of the meatless Friday was due to the Papal visit, but I would disagree; this was a decision of the bishops all right, taken one year later, to pay some lip service and compensate for a continued disregard of orthodoxy, and for which the anniversary of the papal visit was merely a convenient excuse, to try to give themselves some credentials for their otherwise dismal lack of action.

The same goes for all the talk of the local hierarchy being oh so energised, and the faithful oh so enthusiastic. Bad bishops will continue to be bad exactly in the same way, and poorly catechised Catholics to use contraception exactly like before.

I am, I am sure, not the only one who wishes the Popes (the former one, the present ones and, no doubt, the next one) would dedicate less time to flying around the world and show more decisiveness in dealing with the vast, but plain to see and rather easy to deal with problems of the Church particularly in the West (it’s not difficult, really: you kick out the bad bishops and substitutes them with good ones. There’s no other way, though I admit it’s more controversial than travelling). You can’t substitute decisiveness with air miles, and your bad bishops won’t become better because suddenly inspired by your visit.

The problem is, when the Popes is gone the problems remain exactly the same, and the headlines are very short-lived anyway. Seriously: what has changed in England? What in Germany? What would a visit to Austria change? 

I wonder how many foreign trips Pius IX ever made, and how many Catholic were angry because he never visited them; but again, Pius IX didn’t seem very interested in headlines, either".

Commentaar: Het persisterend verschijnsel "bad bishops" zou reden moeten zijn procedures te ontwikkelen om beter te selecteren en functioneren te evalueren met gevolgen waaronder ontslag. Benoeming voor bepaalde tijd zou om te beginnen al een middel zijn om druk op de ketel te houden bijvoorbeeld fatsoensnormen in acht te nemen en niet toe te geven aan machtswellust en rare hobbies. Die prikkel is er nu niet en de gevolgen daarvan zien we dagelijks.

dinsdag 27 maart 2012

In ondankbare herinnering aan het slechtste en meest arrogante ziekenhuis van RotterdamDat degenen die zo graag aan weerloze hoogbejaarden stiekem haldol voorschrijven worden gedwongen dat zelf een paar weekjes in te nemen!

In dankbaarheid voor de medewerkers van het beste etablissement van RotterdamEetcafe/Brasserie "The Gallery", zie deze link (mijn alcoholpromillage is op dit moment nihil!)

FSPX knopen geteld en rijp voor overgave?

Dit artikel in Vatican Insider impliceert dat de lefebvristen  hun knopen hebben geteld en begrijpen dat de kans klein is dat er buiten deze paus nog ooit iemand zoveel moeite zal doen om tot verzoening te komen terwijl inmiddels zelfs het geduld van deze paus zijn grenzen heeft bereikt en een ultimatum is gesteld:

"Schmidberger recalled how last 16 March, in Rome, the Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, Cardinal William Levada, delivered “a letter” to the Superior General of the Fraternity, Bishop Bernard Fellay, “containing explanations, asking us in a conclusive manner to provide a more positive answer than the ones given so far to the doctrinal preamble of 14 September 2011.” The final deadline for a response is 15 April 2012. 

Schmidberger commented on Rome’s response saying that “Despite the unpleasant tone used in the letter, there is good reason to hope for a satisfactory solution.” As stated by Vatican Insider during the interview with Levada, Mgr. Fellay himself had said that there were no real difficulties in terms of the acceptance of “the profession of the faith” and of the whole preamble, which states that the Second Vatican Council is to be interpreted according to the hermeneutics proposed by Benedict XVI. Fellay had added, however, that it was not the principles that were the problem, but their application; that is, the fact that today’s Church lack faith in the Magisterium".

Vraag is of ook deze paus inmiddels begrijpt dat ook de waardering voor  zijn studeerkamerpontificaat, terwijl de muizen op tafel dansen inmiddels mondiaal zeer gering is geworden, ook bij de klassieke achterban. Daar kun je als kerkelijk bestuurder natuurlijk lak aan hebben, maar je merkt het toch.

Mijn standpunt blijft in ieder geval: zonder waarheid en gerechtigheid, geen cent en geen seconde! In deze benadering ben ik niet de enige.

"Door schuldhulpbureau verder in de problemen"


De NOS meldt:

"Het aantal mensen met problematische schulden neemt toe. Particuliere schuldhulpbureaus zien daar een markt in. En die bureaus zijn niet altijd even betrouwbaar. Nieuwsuur portretteert een aantal mensen dat met malafide bureaus in zee is gegaan. Te gast is Freek Ossel, wethouder armoedebeleid van de gemeente Amsterdam. 

Volgens de wet mogen schuldhulpverleners geen geld vragen voor hun diensten. Dat gebeurt wel. Veel van deze bureaus werken volgens een constructie waarmee ze de wet omzeilen. Schuldhulpverlening is dan gratis, maar budgetcoaching of budgetbeheer is verplicht, en kost wel geld. Deze constructie is in het jaar 2000 veroordeeld door de Hoge Raad, maar bestaat nog steeds.
Volgens branchevereniging NVVK is er onvoldoende toezicht op de kwaliteit van de diensten van schuldhulpverleners. De NVVK ontvangt dagelijks klachten van mensen die door toedoen van deze bureaus alleen maar dieper in de schulden raken. Juriste Erica Schruer verbaast zich over het feit dat deze particuliere bedrijfjes hun werk kunnen blijven doen: "Het lijkt erop dat schuldhulpverlening voor het ministerie geen prioriteit heeft. Er moet goed toezicht zijn en dat is er nu niet." 

In 2010 hadden ongeveer 700.000 huishoudens problematische schulden. Dat is zo'n tien procent van alle huishoudens. De groep mensen met een schuld van 10.000 euro of meer is in 2011 gestegen van 4 naar 11 procent. Onderzoeksbureau Panteia concludeerde in december 2011 dat als de financiële situatie van huishoudens niet verandert, betalingsachterstanden verder zullen toenemen.
Nieuwe wet

Minister Verhagen van Economische Zaken wil de wet zo veranderen dat particuliere schuldhulpbureaus de ruimte krijgen om geld te vragen voor hun diensten. Gemeenten kunnen op dit moment de vraag naar schuldhulp niet aan. Een woordvoerder van minister Verhagen laat Nieuwsuur in een reactie weten dat de minister zich bewust is van het belang van kwaliteitseisen. Welke vorm deze eisen zullen krijgen en wanneer deze bekend zullen worden gemaakt, is nog onbekend". 


Het programma is te zien onder deze link.

"1 op 10 ondernemers verkeert in financiële problemen"

"Het probleem bij het MKB in Nederland is groot. 1 op de 10 ondernemers verkeert in ons land in ernstige financiële problemen. Zuidweg: “Deze ondernemer heeft gemiddeld 120.000 euro ongedekte schuld waar hij of zij aansprakelijk voor is en zonder goede hulp, niet gemakkelijk van af komt.”

Zuidweg (46 jaar), directeur van Zuidweg & Partners ondersteunt met haar organisatie al jarenlang (ex-)ondernemers met financiële problemen. Over de schuldhulpverlening in Nederland heeft zij een duidelijke mening. Zij is niet het type dat de MKB´er met schulden ´pampert´. Zij is ook wars van lange trajecten. Van haar mag het minnelijke traject zoals dat nu in de schuldhulpverlening is geregeld drastisch worden ingekort. “Dat eerste traject duurt nu drie jaar. Dat mag van mij wel terug naar een jaar of, nog beter, een half jaar.”

“Ondernemen is risico’s nemen. Het kan zijn dat je markt wegvalt, bijvoorbeeld als er een grote supermarkt naast je winkeltje komt. Andere vaak voorkomende oorzaken zijn echtscheiding, ziekte of gewoon financieel onvermogen.”

Tips om niet in de gevarenzone te komen.

1 Zuidweg: “Bereid als starter je onderneming goed voor. Je ziet helaas nogal eens dat mensen zonder degelijk voorwerk een bedrijf beginnen. Dat kan vragen om problemen zijn.

2 “Vanaf de start moet je vlieguren maken”, zegt Zuidweg. Ondernemen is vooral ook leren. Dat geldt ook voor je als je professionals inhuurt. Jij bent eindverantwoordelijk en je zult het op den duur beter moeten weten dan die professionals. Houd daar rekening mee”.

3 Zorg dat je boekhouding meteen in orde is. Lees hiervoor vooral ook de tips die staan in het het Geldboek voor ondernemers. Deze is gratis te bestellen, maar is ook als pdf beschikbaar.

4 Zorg dat de privébasis in orde is.

Eerste symptomen
Waaraan kun je herkennen dat het mis dreigt te lopen?
Zuidweg: “Ach, iedereen herkent de eerste symptomen. Als je de eerste brieven van incassobureaus binnenkrijgt omdat rekeningen niet zijn betaald, dan weet je dat er iets mis is. Heel vaak heeft de ondernemer ook al ruim van tevoren een onderbuikgevoel dat het niet goed gaat.”

Verstoppertje
Het beste advies als je als ondernemer toch in de geldproblemen raakt, is om deze situatie niet te lang voor je te houden. Speel geen verstoppertje,” zegt Zuidweg resoluut. “Schuldeisers weten vaak drommels goed dat het niet goed gaat met een ondernemer. De rekeningen worden niet, of veel te laat betaald. Dat zijn voorbodes. Ze voelen aan dat de nood kennelijk hoog is. Schuldeisers zijn echt niet dom. Mijn ervaring is dat als je eerlijk spel speelt, schuldeisers best bereid zijn een regeling te treffen. Beter iets dan niets. Schuldeisers werken in deze tijd ook makkelijker mee dan vroeger, zo blijkt in onze praktijk. Als je je schuldproblemen bijtijds bij de schuldeiser op tafel legt, dan wordt dat zelfs zeer gewaardeerd.”

Nada
En anders failliet?
Zuidweg: “Als je vroeger bij een gemeente aanklopte met je problemen werd er vaak gezegd: vraag je faillissement maar aan. Dat is tegenwoordig anders. In elk geval bij de 160 gemeenten voor wie wij werken. Mijn stelling is: failliet, beter niet. Daar heb je namelijk nada aan. Mensen vergeten dat ze twintig jaar aansprakelijk blijven voor hun schulden. Die schulden kunnen je de rest van je leven achtervolgen. Ik zou er niet rustig van kunnen slapen.”

Doorstart
De eerste maatregelen die Zuidweg neemt zijn dan ook gericht op het genereren van inkomen voor de gedupeerde MKB’er. “Onze focus ligt daarop omdat er zonder inkomen weinig te halen is. Maar liefst 60 procent van MKB’ers die wij hebben geholpen, maakt een doorstart. We moeten er nog een keer nauwkeurig onderzoek naar doen, maar pakweg 90 procent draait na een jaar nog steeds. Als ondernemer leer je tenslotte van je fouten.”


Bron: businesscompleet.

dinsdag 20 maart 2012

Jacqueline Zuidweg Prix Veuve Clicquot! Gefeliciteerd!

Gisteren is Jacqueline Zuidweg gekozen tot zakenvrouw van het jaar. Zij zet zich al jaren in voor ondernemers in financiele moeilijkheden. Ook op deze plaats van harte gefeliciteerd!

"17 jaar opkomen voor meer erkenning voor het MKB in financiële moeilijkheden, is het Jacqueline Zuidweg gelukt om de schijnwerpers in Nederland meer dan ooit tevoren op dit maatschappelijke probleem te richten. De directeur van Zuidweg Partners ondersteunt met haar organisatie namelijk al jarenlang (ex-)ondernemers met financiële problemen bij gebrek aan voldoende kwalitatief goede, landelijke schuldhulpverlening voor het MKB in financiële nood.

Op maandagavond 19 maart heeft ze als blijk van erkenning voor haar activiteiten en ondernemerskwaliteiten de Prix Veuve Clicquot in ontvangst mogen nemen uit handen van minister Schultz Van Haegen. Jacqueline Zuidweg mag zich hierdoor Zakenvrouw van het Jaar 2012 noemen. De extra zichtbaarheid die de prijs met zich meebrengt, gaat de no-nonsense onderneemster inzetten om daar waar mogelijk haar oproep nog krachtiger te laten horen voor meer betaalbare, betrouwbare en betere hulp voor het MKB in zwaar weer".

"Vatican bankers "unable to respond" to requests for details"


"The bank – formally known as the Institute for Works of Religion or IOR – has suffered the ignominy of having one of its accounts closed by JP Morgan after stone-walling requests for information.
The sanction came less than two weeks after the US State Department listed the Vatican as being potentially vulnerable to money laundering.
A Milan affiliate of JP Morgan said it will shut the account by the end of the month after revealing Vatican bankers had been "unable to respond" to requests for details about payments into the account".
Commentaar:
Het komt ten Vaticane wel vaker voor dat brieven niet worden beantwoord. Daarover hoort U nog wel meer, ook op dit weblog.

"JPMORGAN CHASE CLOSES VATICAN BANK ACCOUNT"

"JPMorgan Chase is shutting down the Vatican’s bank account with its Milan branch due to a “lack of transparency,” according to Reuters.

“The Vatican bank, also known as the Institute for Works of Religion (IOR), is having its account phased out and closed by March 30,” Business Insider’s Julia La Roche reports, “because it apparently ‘failed to provide sufficient information on money transfers."
Commentaar:

Enkele voorbeelden van gebrek aan transparantie dichter bij huis:
1. kosten van de Commissie Deetman met verdeling over bisdommen en KNR;
2. actuele cijfers kerkbezoek;
3. actuele cijfers bisschoppenconferentie en bisdommen.

Mijn advies in de tussentijd blijft: geen cent en geen seconde!

woensdag 14 maart 2012

29 maart Congres shv - hot items: Professionalisering schuldhulpverlening

Nadja Jungmann en Roeland van Geuns publiceerden in het deze week verschenen nummer van Sociaal Bestek over professionalisering van schuldhulpverlening. U kunt het artikel hier lezen en desgewenst ook downloaden.

Nadja Jungmann zal op deze materie die cruciaal is voor de schuldhulpverlening in deze tijd met stijgend aanbod en afnemende overheidsfinanciering ingaan tijdens haar voordracht op het congres SHV van 29 maart aanstaande.

Voor  Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 29 maart 2012, zie deze link met mogelijkheid EURO 100,00 observatrixkorting.

zaterdag 10 maart 2012

Steun onze eigen Voedselbank Rotterdam, de moeder van alle voedselbanken!

Uit onze eigen Havenloods over onze eigen Voedselbank Rotterdam, de moeder van alle voedselbanken:
"Het is niet zeker of er in de toekomst genoeg voedselpakketten zijn voor alle cliënten van de voedselbank. “Ik zie de toekomst van de voedselbank dan ook ‘somber in’”, aldus Clara Sies, oprichtster van de Voedselbank Rotterdam.

In de afgelopen maanden is het aantal cliënten van de Voedselbank schrikbarend gestegen. Waren er in het begin van het jaar nog 3275 gezinnen in de regio Rotterdam die gebruikmaakten van de pakketten, op 1 maart is dit aantal al gestegen tot 3623.  
Aan de ene kant stijgt het aantal gezinnen dat zich wendt tot de voedselbank sterk, aan de andere kant vermindert de aanvoer van producten. Het is een direct gevolg van de recessie. Producenten stemmen productielijnen steeds beter en scherper af op de vraag. Dat lijdt tot minder overschot. Zo blijft er voor de voedselbanken steeds minder over. “We willen de pakketten gezond aanbieden volgens de schijf van vijf, maar dat kunnen we sinds dit jaar niet meer garanderen.”

Vermogen modaal huishouden in vier jaar gehalveerd

Van rtl.nl:

"Het nettovermogen van een doorsnee huishouden is sinds 2008 bijna gehalveerd tot 25.000 euro. Het laatste halfjaar stegen de beurskoersen, maar lagere huizenprijzen deden dat teniet.
.
Dat staat in 'Markten in Beweging' van ING Economisch Bureau. Was in 2008 het netto-vermogen (exclusief pensioenen, maar inclusief de waarde van de eigen woning) van een doorsnee huishouden nog 47.000 euro, vier jaar later is dat nog slechts 25.000 euro. De daling komt vooral voor rekening van gedaalde beurskoersen, dalende huizenprijzen en gestegen schulden.
.
De forse vermogensverliezen zijn volgens ING één van de redenen waarom de Nederlandse consument al drie jaar zijn hand op de knip houdt. Van alle vermogenscomponenten werken veranderingen in de waarde van het liquide, financiële vermogen (aandelen, banktegoeden) doorgaans het snelst door in de consumptie. Zo zijn voor huishoudens koerswinsten op beleggingen duidelijk zichtbaar en kunnen deze eenvoudig worden verzilverd én uitgegeven".

"Koop als schuldeiser je eigen rechtbank"


Andre Moerman op Linkedin KBvG:

"Rechtbank Almelo verleent verlof voor ten uitvoerlegging van arbitraal vonnis. Dit keer was de bevoegdheid van e-court wel bij algemene voorwaarden geregeld.

Zie: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BV8413

Volgens mij een slechte ontwikkeling waar de wetgever snel een stokje voor moet steken. E-court is gekochte rechtspraak. Dat kan niet onafhankelijk zijn. Neemt e-court onwelgevallige beslissingen, dan doe je als schuldeiser toch zaken met een andere rechtbank?! Goedkoop is duurkoop. Wetgever grijp in!"

donderdag 8 maart 2012

Ingezonden: "Een onverteld sprookje…"

De afgelopen maanden heb ik met regelmaat geschreven over de situatie op de woningmarkt. Een lezer stuurde deze bijdrage die ik U niet wil onthouden.

"Jarenlang heb ik gewerkt en geleefd aan de zijde van het adviseren over de aan- en verkoop van woningen. Jarenlang heb ik meegemaakt hoe mensen hun woonwensen in vervulling zagen gaan en daar nog jarenlang immens plezier aan hebben beleefd. 

Jarenlang heb ik gezien hoe mensen vertrouwden op de adviezen van die man, strak in het pak, goed gemutst en gebekt, maar bovenal goed voor hun geld. Jarenlang heb ik met mijn neus boven de put gestaan maar niets geroken. 

Jarenlang lachte de man in het pak naar mij, naar mijn klanten, maar bovenal naar zichzelf en om ons. Jarenlang speelde hij mooi weer en een prachtig en machtig spel om de knikkers, op een toneel waarvan iedereen dacht dat het voor hem of haar was. Jarenlang trokken anderen aan de touwtjes en bungelden de mannen, strak in het pak, graag als marionetten in het gareel. 

Jarenlang hebben zij hun zakken mogen vullen, en die van anderen leeg gestrooid. Jarenlang zullen zij de vruchten nog plukken, hun klanten zien die alleen nog wrang en berooid. 

Jarenlang geleden was hun huis goud geld waard, rezen hun bergen naar de hemel, maar de kaart met de weg daarnaar toe is onleesbaar gebleken. 

Jarenlang zal ik ze nog zien ploeteren, met een juk om hun nek. Jarenlang dachten ze te kunnen genieten, van hun eigen plek. Die was namelijk makkelijk te betalen, zo is hun jarenlang gezegd. 

Het sprookje is over, de man in het pak spreekt nu over hulp; hij kan het ook niet helpen, hij bedoelde het toch goed. Jullie zitten nu met het huisje en hij lacht nog jarenlang in zijn vuistje".

DNB has clear eye for the obvious: "Nederlandse consumptie zeer zwak"

Van nu.nl:

"De particuliere consumptie in Nederland was de afgelopen 10 jaar zwakker dan in andere landen van de eurozone en is nu ook lager dan tijdens de ernstige economische crisis van begin jaren '80.

Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag. Waarschijnlijk zal de bodem van de huidige consumptiecyclus pas in de loop van dit jaar worden bereikt, denkt de centrale bank.

De lage consumptie is een belangrijke factor in de economische recessie waarin Nederland nu verkeert en het consumptiepatroon wijkt af van dat in andere Europese landen, constateert DNB. Dat is vooral opvallend omdat Nederland in de jaren 1992/2001 juist bijna de hoogste consumptiegroei kende van alle eurolanden. 

Reden voor de omslag na het jaar 2001 is volgens DNB onder meer de minder florissante arbeidsmarkt in de afgelopen 10 jaar, zowel in vergelijking met Europa als met de periode daarvoor. Na stevig stijgende lonen in de jaren '90 daalde het Nederlandse arbeidsinkomen in de jaren daarna juist gemiddeld met 0,7 procent. 

Ook de afzwakking van de huizenmarkt in het eerste decennium heeft een rol gespeeld. Tussen 1995 en 2001 verdubbelden de Nederlandse huizenprijzen, terwijl de prijzen voor woningen in de rest van het eurogebied met 25 procent stegen. 

Veel Nederlanders gebruikten de overwaarde van hun huis om nieuwe leningen af te sluiten. Dat geld werd vaak voor consumptieve doelen gebruikt. Deze impuls viel in de eerste jaren van deze eeuw weg. In andere eurolanden versnelde in deze periode juist de stijging van de huizenprijzen. 

Sinds het begin van de jongste crisis zijn de Nederlandse huizenprijzen met meer dan 10 procent gedaald, schrijft DNB. Dat is minder dan in landen als Ierland of Spanje, maar meer dan gemiddeld in het eurogebied. Voor veel mensen die in de afgelopen jaren een huis hebben gekocht, betekent dit dat hun hypotheekschuld hoger is dan de waarde van hun huis, waardoor zij eerder geneigd zijn om extra te sparen of af te lossen. 

Een andere oorzaak van de afwijkende Nederlandse consumptie ziet DNB ook in de stijging van de pensioenpremies in de eerste jaren van deze eeuw. Dit drukte het besteedbaar inkomen. In andere landen, waar de pensioenen op een andere manier zijn geregeld, speelt dit niet".

Ingezonden: Onderzoek: ‘Schuldhulpverlening en budgetcoaching: Een markt?’

''De branche van professionele schuldhulpverlening en budgetcoaching is een boeiende branche, volop in beweging. In het kader van een afstudeerproject onderzoekt Dennis Luisterburg, deeltijdstudent HBO-SJD aan Hogeschool InHolland te Rotterdam, de positie van kleine private zelfstandige ondernemingen (tot 10 medewerkers) in deze branche, nu en na invoering van de nieuwe wet- en regelgeving die komende maanden van kracht moet worden – de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de AMvB inzake private schuldbemiddeling ex. art. 47 / 48 Wck. Over private schuldbemiddeling en budgetcoaching lijken de meningen zeer verdeeld. Dennis brengt de meningen in kaart, en is zeer benieuwd naar uw mening! 

Vindt u het leuk en belangrijk om die te delen? Dat kan op 3 manieren:
· U klikt op de volgende link, en vult de online vragenlijst in die op uw scherm komt: Onderzoek: 'Schuldhulpverlening en budgetcoaching: Een markt?' . Deelname zal ongeveer 20 tot 30 minuten van uw tijd vragen, afhankelijk van de diepte waarmee u over uw antwoorden wil nadenken;
· U bespreekt uw mening over dit onderwerp liever telefonisch? Neem dan contact op via 06-38285910 of mail: dluisterburg@tiscali.nl ;
· U wil graag tijdens een ontmoeting praten over deze zaken? Dat kan ook. Neem dan graag even contact op, dan bespreekt Dennis graag de mogelijkheden.

Het is niet van belang of u zelf genoemde werkzaamheden uitvoert of coördineert. Ook als u zijdelings betrokken bent of belangen heeft bij schuldhulpverlening en / of budgetcoaching, is uw mening van harte welkom! Dennis analyseert alle meningen, en zet daarnaast de statistieken, regelgeving en procedures op een rij, zodat in een eindrapport (mei 2012) de vraag beantwoord kan worden: Wat is de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching, nu en in de toekomst? Wellicht kan de branche hiermee werken aan nog betere dienstverlening.  

Dennis bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking! Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of u een (digitaal) exemplaar van het eindrapport wenst te ontvangen".

dinsdag 6 maart 2012

Congres SHV 29 maart - hot items: "Stop de gijzeling van de achterstallige hypotheekdebiteur"!


Vandaag verscheen in het Tijdschrift  Schuldsanering deze column in de reeks "Observaties van Observatrix":

"In hoog tempo komen de berichten los over de problemen in de hypotheekwereld waar debiteuren lustig veel meer dan 100% hypotheken kregen die tot in eeuwigheid aflossingsvrij zouden blijven. De banken proberen het nog een beetje toe te dekken met een beroep op de goede betalingsmoraal van de Nederlanders. U, lezers van dit tijdschrift, en ik weten wel beter; die betalingsmoraal was allang aan sterke erosie onderhevig. Bovendien wie moet kiezen tussen eten of de hypotheek betalen heeft niet  veel bedenktijd nodig. In 2011 hebben veel Nederlanders hun spaargeld al aangesproken, maar ook dat is op een gegeven moment op.

Inmiddels is eindelijk boven water dat inmiddels 30% van de woningen onder water staat dat wil zeggen dat de hypotheek die daarop rust hoger is dan de waarde van de woning (onderzoek bureau ING ED 28 januari 2012). Dat percentage zal alleen maar hoger worden. Dat komt in de eerste plaats doordat de luchtbel uit de woningmarkt voorlopig nog niet is verdwenen, veel woningen  te koop staan maar niet worden verkocht en als er uiteindelijk wel wordt verkocht de prijzen verder zullen dalen. De NVM verwacht voor 2012 een daling van 5%. De Rabo ziet het uiteraard wat luchtiger in en komt op 2,5%.

Daarnaast krijgt vele debiteuren het steeds moeilijker omdat zij hun hypotheek moeten oversluiten terwijl banken niet staan te popelen om degenen die zij met schending van de zorgplicht eerst gek hebben gemaakt zoveel mogelijk te lenen en niet af te lossen nu in hun debiteurenportefeuille te houden (AD 29 januari 2011). De banken zijn bij oversluiting terughoudend niet alleen omdat inmiddels de Gedragscode hypotheken terecht is aangescherpt (en nog veel verder aangescherpt zou moeten worden, vergelijk de uitlatingen van de nieuwe directuer DNB Knot), maar ook omdat zij te maken hebben met solvabiliteitseisen die opgeschroefd worden (Basel III-accoord). Bovendien verkopen zij de hypotheken gebundeld in pakketjes aan andere banken waar bij de kopers van die pakketten inmiddels ook de twijfel begint toe te slaan. Kredietbeoordelaar Fitch maakte op 23 januari jl (artikel FD) bekend dat  “Er een groeiende voorraad aan huizen is die eigenlijk verkocht moeten worden maar waar banken de knoop niet doorhakken”. Wegens de betalingsachterstanden die daardoor ontstaan werd een aantal pakketten afgewaardeerd.

En de banken? Zij ontkennen zoveel mogelijk het bestaan van het probleem en melken liever zelf de achterstallige debiteuren uit en noemen dat "budgetcoaching". Of zij zich daarbij erg bekreunen om het vrij te laten bedrag en de paritas creditorum waag ik te betwijfelen. De DSB ging hen daarin voor. Dat noemde toenmalig staatssecretaris SZW Klijnsma destijds in antwoorden op Kamervragen  aanvankelijk ook een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen, totdat de aap uit de mouw kwam hoe de DSB met de looncessie debiteuren in gijzeling nam en het om die reden niet nodig vond op de achterstanden voorzieningen te treffen (rapport Scheltema over het drama DSB).

Het aasgiergedrag van de banken bestaat nog steeds. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor een drama dat met name door toedoen van de banken kon worden aangericht. Problemen worden niet opgelost maar zo lang mogelijk in stand gehouden waarbij een oneigenlijke preferentie is bedacht waarbij ook nog eens wordt gesteld dat de debiteur er heel goed aan zou doen, zijn laatste spaargeld in de bodemloze put van de bank te storten. Is sprake van insolventie dan kan het paulianeus zijn om onverplicht het spaargeld aan de bank te voldoen. Is het wel opeisbaar dan kan het in geval van insolventie ex artikel 47 Fw trouwens onder omstandigheden nog steeds paulianeus zijn. De bank is een gewone concurrente crediteur bij uitdeling als eenmaal de zakelijke zekerheid is uitgewonnen.

De Rabo (interview Jan Molenaar, hoofd hypotheekverstrekkingen) liet recent in een interview met de NOS op 29 oktober 2011 weten: “We schelden alleen geen schulden kwijt, daar beginnen we niet aan". In een interview met het FD op 24 januari 2011 signaleerde Joke de Kock, voorzitter NVVK, dat inmiddels drie van de tien personen met problematische schulden die zich tot de gemeente Tilburg wenden een eigen huis hebben.

Uit de shv-wereld hoor ik dat er met debiteuren met achterstallige hypotheek in het minnelijk traject niet zoveel te beginnen is omdat de bank als grootste crediteur de dienst uitmaakt en alleen maar wil meewerken aan regelingen waarbij de woning niet wordt verkocht. De onherroepelijk volmacht wordt niet gebruikt om te verkopen maar om de woning voor een te hoge prijs in de markt te zetten en de debiteur vervolgens zo lang mogelijk in gijzeling te houden omdat de bank het tijdstip wil verschuiven waarop verlies moet worden zichtbaar gemaakt onder het maximaal uitmelken van de debiteur.  Op die manier is het minnelijk traject een doodlopend straatje en dient er mijns inziens snel opgeschakeld te worden naar de Wsnp, aannemend dat de debiteur aan de daarvoor geldende wettelijke eisen voldoet.

Ik verneem ook dat er in het wettelijk traject geregeld niet wordt besloten tijdens de regeling de woning te verkopen omdat de bank bereid is tijdens de regeling de lasten te verlagen. Dit is niet wat de wetgever met artikel 303 Fw voor ogen stond. De rechtbank kan in de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling of bij beschikking het eerste lid buiten toepassing verklaren ten aanzien van rente die verschuldigd is over een hypotheek die is gevestigd op het huis waarin de schuldenaar woonachtig is, indien dat in het belang van de boedel is.

Het kan geen belang van de boedel zijn de hypotheek te laten liggen op een onroerende zaak die moet worden verkocht om te verzekeren dat de debiteur een schone lei krijgt. Zonder verkoop van een onroerende zaak die “onder water” is houdt de debiteur een molensteen om zijn nek na einde Wsnp en dat is in strijd met de bedoeling van de wet.

Ik roep alle verantwoordelijken op binnen en buiten de Wsnp te bevorderen dat overbezwaarde onroerende zaken tijdens het traject van schuldhulpverlening worden verkocht en de restant schuld wordt geregeld op de wijze die voor alle concurrente schuldeisers geld. Een hypotheek is bedoeld als zakelijke zekerheid bij de financiering van een onroerende zaak en niet als instrument van gijzeling van de debiteur wanneer allang duidelijk is dat de waarde van de zakelijke zekerheid lager is dan het bedrag van de lening".

Commentaar: Op deze problematiek zal nader worden ingegaan bij het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 29 maart 2012, zie deze link met mogelijkheid EURO 100,00 observatrixkorting.

maandag 5 maart 2012

RKKnipsel: Van der Valk wil niet 37, maar 19 keer worden genoemd in boek Haffmans


"Nu eist Van der Valk dat er ingegrepen wordt in een journalistieke productie. De priester wil dat zijn naam niet 37 keer in het boek wordt genoemd, maar hooguit 19 keer. Het kort geding vanmorgen moet voorkomen dat de tweede druk van het succesvolle boek verschijnt met daarin zijn naam op 17 pagina's.
In plaats van zelf de claim te onderbouwen, stuurde de oud-deken zijn advocaat mr. J. Pals. Die eiste namens zijn cliënt niet alleen 330.000 euro schadevergoeding, maar vorderde ook nog eens 5.000 euro als vergoeding voor de kosten van het geding. "Ik heb extra werk gehad. Heb het hele boek moeten lezen," zo onderbouwde Pals zijn hoge vordering".

(Ook) energie wordt duurder

Van nu.nl:

"Een huishouden was vorige maand gemiddeld 156 euro kwijt aan gas en elektriciteit, 13 euro meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De leveringskosten voor gas stegen met 9 euro. Dat hangt voor een deel af van de olieprijs, die in 2011 sterk is gestegen.

Doordat energie veelal vooraf wordt ingekocht, werkt dat pas in januari 2012 door in de tarieven. Ook de transportkosten en de energiebelasting stegen.

De energieprijzen zijn bijna 120 procent hoger dan 15 jaar geleden, terwijl de inflatie met 35 procent toenam".

Het is weer zo'n dag

Congres SHV 29 maart - hot items: hypotheekproblematiek

Op het actualiteitencongres van 29 maart aanstaande zal bijzondere aandacht worden besteed aan het toenemend probleem van hypotheekschulden.

Steeds meer mensen hebben hypotheekachterstand hetgeen kan worden veroorzaakt door veranderingen in hun persoonlijke situatie (echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid).

Gevolg daarvan is dat we de bank (als hypotheekverstrekker) veel vaker tegen komen in problematische schuldsituaties.

Tegelijkertijd dalen de prijzen op de woningmarkt en kunnen kopers moeilijk hun financiering rond krijgen door de gewijzigde gedragscode hypotheken en onduidelijkheid over de aftrek van hypotheekrente.

Op dit onderwerp zal worden ingegaan op de volgende momenten:
1. mijn voordracht aan het begin van de dag (beknopt)'
2. workshop A: Samenloop van incassobevoegdheden (Andre Moerman)
3. het grote hypotheekdebat 
(deelnemers: Joke de Kock (NVVK), Jan van der Hulst (SHV Den Haag)
Rogier van Heijnsbergen, Makelaar, Douwe M. Dijkstra (Obvion)
4. inleiding Francois  Lier (Fontys Hogescholen, afdeling Vastgoed & Makelaardij)
over het volgende onderwerp: 
De Nederlandse huizenmarkt in internationaal perspectief
  • Lange termijn huizenprijsontwikkeling (nationaal en internationaal)
  • Gedwongen verkoop en betalingsachterstanden
  • Stakeholders, oorzaken en oplossingen (=vertrouwen).
Wie de dag meemaakt, is van de laatste stand van zaken op de hoogte en kan dat in zijn dagelijkse praktijk direct betrekken.
Voor het volledige programma zie deze link . Bij aanmelding via de observatrix-link krijgt U EURO 100,00 korting op de deelnameprijs
  

Herhaalde oproep enquete schuldhulpverlening Modus Vivendi

Zie deze link

‘Bisschop mag geen machtige heerser zijn’


"De Vaticaanse Staatssecretaris, kardinaal Tarcisio Bertone, heeft eraan herinnerd dat een bisschop geen machtige heerser mag zijn maar een milde en nederige dienaar van God en de mensen moet zijn.‘Een bisschop moet een geloofwaardige meester van de waarheid zijn en een moedige verdeler van de grenzeloze schatten van het Heil’, zei de Vaticaanse Staatssecretaris".

Commentaar:
In mijn visie betekent dit dat een bisschop niet liegt tegen hulppersonen, niet liegt tegen collega-bisschoppen, en geen tuchtklachten indient tegen mede-gelovigen omdat die toevallig ook nog advocaat zijn.

Of bedoelde kardinaal Bertone dit alleen maar als een verkooppraatje en wisten alle bisschoppen dat!

Kardinaal Bertone vind het niet nodig om op mijn brieven te reageren en bracht ook daardoor het strafrecht als ultimum remedium in beeld. Stay tuned! The best is yet to come.

Kredietbank Salland en Omstreken

Uit De Stentor:
"Vanaf deze week verstrekt het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) sociale kredieten onder de naam 'Kredietbank Salland en Omstreken'. De organisatie helpt mensen namens de gemeente bij schuldhulpverlening. "Hiermee maken we duidelijk dat wanneer mensen geld van ons krijgen, ze dit ook terug moeten betalen", zegt wethouder Swart. De naam 'kredietbank' werd in het verleden ook gebruikt".

zondag 4 maart 2012

Zonsondergang Kralingse Plas


Problematische debiteur in Griekenland vermoordt werkgever


"Een Griekse man die zijn baan was kwijtgeraakt, heeft donderdag zijn voormalige baas en een oud-collega neergeschoten. Twee anderen hield hij een halve dag gegijzeld. Dat heeft de politie gemeld.

De vader van twee kinderen drong met een jachtgeweer de fabriek van zijn oud-werkgever binnen. Het bedrijf in de noordelijke plaats Komotini had onlangs ongeveer de helft van de 300 werknemers ontslagen. Volgens de plaatselijke vakbond was de gijzelnemer in ernstige financiële problemen geraakt".


Commentaar:
Het land van de problematische schulden wordt steeds gruwzamer. Een hypotheekdebiteur pleegt zelfmoord voor de bank, een debiteur die de eigen bijdrage GGZ niet meer kan betalen laat weten om die reden zelfmoord te plegen. Andere gaan hennep kweken of beroven een bank. Ondertussen neemt de maatschappelijke tolerantie voor debiteuren in problematische schulden af, hetgeen zich politiek vertaalt in wachttijd bij recidive maar ook in bejegening van debiteuren door hun omgeving.

Drie jaar = drie jaar "Een knap staaltje van redelijke wetsuitlegging"

Van cassatieblog:

"De gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling (zoals het in de boedel vallen van verkregen goederen) eindigen direct na afloop van de termijn die voor de betrokken schuldsanering geldt (drie of ten hoogste vijf jaar). De schone lei treedt wel pas in werking nadat de slotuitdelingslijst verbindend is geworden. 

In deze zaak had de schuldenaar de schuldsanering doorlopen. Na drie jaar had de rechtbank de schone lei verleend. Maar de bewindvoerder maakte niet “onverwijld” de slotuitdelingslijst op; toen vier maanden na het vonnis de moeder van de schuldenaar overleed, was er nog geen slotuitdelingslijst. De rechter-commissaris en de rechtbank oordeelden dat de schuldsanering nog niet was geëindigd en dat daarom dat de erfenis in de boedel viel. De rechtbank voegde daaraan toe dat, ook als de slotuitdelingslijst er wel was geweest, de erfenis nog steeds als nagekomen bate in de zin van art. 194 Ften goede van de schuldeisers zou zijn gekomen. 

Dat klinkt nogal onredelijk. Natuurlijk, de schuldsaneringsregeling is een tegemoetkoming aan schuldenaren ten koste van hun schuldeisers, en de schuldenaren moeten er dan ook volledig meewerken dat de schuldeisers zo veel mogelijk worden voldaan. Maar de uitleg die de rechtbank aan de wet geeft, zou tot rechtsongelijkheid leiden waar de schuldenaar niets aan kan doen, omdat de afwikkeling van de schuldsanering na het vonnis buiten zijn macht plaatsvindt. Helaas is de schuldenaar niet tegen deze beschikking opgekomen. De procureur-generaal (lees: advocaat-generaal mr. L. Timmerman) deed dat wel, in het belang der wet.
De Hoge Raad is het met mr. Timmerman eens: het was de bedoeling van de wetgever om drie jaar echt drie jaar te laten zijn. Om tot die uitkomst te komen, is wel een knap staaltje “redelijk wetsuitleggen” nodig:
“Een en ander geeft voldoende grond om aan te nemen dat voor de toepassing van de tweede afdeling van titel III F. – welke afdeling de gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling regelt – de schuldsanering eindigt door het aflopen van de termijn die ingevolge art. 349a voor de betrokken schuldsanering geldt.
Dit heeft onder meer tot gevolg dat bij de verkrijging door de schuldenaar van goederen na afloop van die termijn, het bepaalde in art. 295 lid 1 niet geldt en dat zulke verkrijgingen dus niet tot de in dat artikel bedoelde boedel behoren.
Daarnaast komt aan de beëindiging van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in 356 lid 2 de betekenis toe dat zij het einde van de afwikkeling van de schuldsanering markeert, waaronder de vereffening van de boedel, en het in werking treden van de in art. 358 lid 1 F. bedoelde schone lei (indien en voorzover van toepassing).”

"Dieper in de schulden door slechte bewindvoerder"

In de uitzending van Kassa van gisteren werd aandacht besteed aan een slecht functionerende bewindvoerder, geen lid BPBI, die onder meer lopende huur en energie niet betaald heeft. Helaas komt dat vaker voor.

PvdA-Kamerlid Recourt geeft aan voornemens te zijn amendementen in te dienen betreffende kwaliteit, tuchtrecht en klachtrecht.

Wie het item wil zien, zie deze link.


VS: Geen diploma middelbare school zonder financieel paspoort

Jacomijn Kuiper, bekend van het NIBUD en  het boek "Van adviseren naar motiveren" schrijft op haar interessante website "Schuldenindevs":

"Geldproblemen zijn de grootste oorzaak van schooluitval. Met name na de Amerikaanse middelbare school, vallen veel kinderen in het vervolgonderwijs uit, vanwege geldproblemen. De cijfers liegen er niet om.Van de kinderen die stoppen met college, doet 38% dit vanwege financiële problemen, ten opzichte van 28% omdat ze het niveau niet aan kunnen. In 2008 betekende dit in de Verenigde Staten dat bijna 1,5 miljoen kinderen niet afstuderen door geldproblemen. Ook in Nederland wordt vaak de koppeling gemaakt tussen schooluitval en geldproblemen. Uit een onderzoek bij ROC Oost Nederland blijkt 18% daar vroegtijdig school te verlaten vanwege schulden.

In de staat Oklahoma hebben ze daarom financieel onderwijs als verplicht examen opgenomen op High School. In Maryland (waar ik woon) zijn ze ook van plan om wetgeving te maken, zodat je geen diploma kunt halen, zonder een succesvol examen in financiële geletterdheid.

De volgende onderwerpen zitten in het examen:
Een inkomen verdienen
Inkomensbelastingen
Banken en financiele diensten
Een checkboek in balans houden
Sparen en investeren
Plannen voor je pensioen
Geld lenen
Rente, creditcards en online consumeren
Identiteitsfraude en diefstal
Huren of kopen van een woning
Begrip van verzekeringen
Impact en consequenties van gokken
Faillissement
Geven aan goede doelen

Van onderen! De huishoudtoets komt eraan.

In de Rotterdamse haven werd in ieder geval vroeger de kreet "van onderen" gebruikt als waarschuwing om opzij te gaan omdat er mogelijk iets op je hoofd zou vallen bijvoorbeeld een baal meel.

De uitdrukking kan zeker ook gebruikt worden in WWB-land waar vanaf 1 juli aanstaande de huishoudtoets gehanteerd gaat worden. Verdienende meerderjarige kinderen worden het huis uitgedreven. Het kabinet gaf niet alleen zichzelf als WWB-financier een cadeau maar maakte ook de crediteuren blij door wijziging van de beslagvrije voet in het wetboek van rechtsvordering waardoor bloedverwante voordeurdelers gaan meebetalen voor elkaars schulden en je een academische graad moet hebben om de deurwaarder te kunnen uitleggen dat en hoe de berekening van de beslagvrije voet moet worden. Kun je dat niet, dan leef je maar van minder dan de beslagvrije voet. Op de hulpverlening bezuinigen we ook; bijvoorbeeld op het terrein van de schuldhulpverlening schrijven gemeenten plannen om zoveel mogelijk mensen uit de boot te laten vallen. Ergo, geholpen worden de betrokkenen ook niet althans in onvoldoende mate. De bijl valt op 1 juli.

Met een bericht van de NOS werd gisteren bekend dat het om 60.000 huishoudens zal gaan, dat wil zeggen 1 op de 5 personen met een WWB-uitkering. Zie ook berichten over de situatie in Amsterdam en Utrecht.  Het kabinet had eerder berekend althans liet weten dat het er "maar 20.000 waren". De staatssecretaris wil hiermee "stapeling van inkomens achter de voordeur" voorkomen maar en passant worden ook de meerderjarige kinderen met inkomen uit arbeid meegenomen. Gevolg is dat de kinderen het huis uitgaan, echt of op papier, en daar kunnen we dan weer een batterij extra-handhaving op loslaten. Daar is uiteraard wel geld voor want dat brengt per saldo geld in het laadje.

Dit was bekend in de periode dat met een telfout. stakende stemmen maar volgens de voorzitter met een stem meerderheid van de SGP in de Eerste Kamer de wet is ingevoerd in ruil voor minder koopzondagen. Herstemming had toen geen zin want die zou net zo uitvallen. Voorzover U nog een verheven beeld hebt,  hoe zorgvuldig de parlementaire democratie in Nederland werkt, hebt U hier een ontluisterend voorbeeld.

Wie te beroerd is om te werken, moet aan de slag, voorzover er werk is en anders worden gekort. De nood van de ouders spiegelen naar de inwonende kinderen leidt niet tot meer werkende ouders, maar tot meer armoede omdat het gezinsinkomen daalt door de vertrekkende kinderen. Dus een hoger beroep op de voedselbank (die we zogenaamd niet nodig hebben, zei destijds PvdA-lijsttrekker Wouter Bos (inkomen nu EURO 4 ton, zie link) en moeten afschaffen), veel meer mensen in de schulden, en meer zelfmoorden zeker voor degenen uit deze categorie die de eigen bijdrage GGZ niet meer kunnen betalen.

Wel neen, zegt de staatssecretaris, we gaan wel iets doen voor "de schrijnende gevallen". Hoe dat begrip gaat worden ingevuld weten we niet. Ik moest denken aan het CJIB dat zegt ook rekening te houden met de "niet kunners" maar waarbij ik in ieder geval in de praktijk niet zie dat dat gebeurt en iedereen maximaal wordt geschoren en geknipt zonder rekening te houden met andere schulden.

Een sociale rechtsstaat die in zichzelf niet alleen maatschappelijk maar ook in generiek ethisch opzicht aanvaardbaar is, breekt geknakt riet niet. Dat gebeurt hier wel in een kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV. Bezuinigen als gevolg van nationale pathologische overschulding is onontkoombaar en zelfs afgezien daarvan geboden uit ethische overwegingen om niet de consumptiedrift der vaderen (en der moederen) af te wentelen op latere generaties.

De ruimte om te bezuinigen moet je dan echter niet zoeken bij degenen die het niet kunnen missen maar eerstens bij degenen die dat wel kunnen en tweedens ook bij degenen die binnen het systeem in het verleden de gelegenheid hebben gehad om zich gewetenloos te verrijken en te roven bij de banken en in de sociale sector (woningcorporaties en zorg) en bij  de zogenaamde toezichthouders daarop die bereid waren voor alles even te tekenen in ruil voor een bovenmatige vergoeding als commissaris of lid van een raad van toezicht.

Van de kerkgenootschappen, historische groothandels in het vertellen van grote verhalen over mededogen en zorg voor zwakkeren, is klaarblijkelijk geen bijdrage aan het maatschappelijk discours meer te verwachten. De winkel is gesloten!

zaterdag 3 maart 2012

"Nunneries turned hoteliers subject to the same levies as the hotel next door"

Degelijk artikel in Time:
"In truth, however, the proposed law would do very little to change the existing legal situation. While the current legislation is muddled in many ways, one thing is clear: religious organizations have been required to pay taxes on property used for commercial purposes since at least 2005, when the country's high court issued a ruling to that effect. The problem is that with the law currently on the books, it's not always clear what is and what isn't a commercial property. Monti's proposal doesn't upend the status quo — it merely reinforces it, cleaning up the legislative language and eliminating gray areas. "It's not a new law," says Marco Tarquinio, the editor of Avvenire, a daily newspaper owned by the Catholics Bishop's Conference. "It's a clarification of law that already existed."

"Under Monti's proposal, the Catholic Church would continue to be required to pay taxes on property it uses for profitable activity. The nunneries turned hoteliers would be subject to the same levies as the hotel next door. In cases where the use is mixed — a building containing, say, a chapel, a floor where nuns live and a couple of floors with rooms on offer to tourists — only the part dedicated to commercial activity would be subject to the tax. Buildings dedicated for religious use or that house nonprofit activities, such as schools, hospitals and homes for the elderly, would remain exempt".Naschrift: ook in Nederland proberen kloosters met een hotel onder de OZB uit te komen, zie de link en raad de orde.

Vertrek Bertone komt dichterbij

John Allen suggereerde eerder dat 2 december 2012 een optie is voor het ontslag van staatssecretaris Bertone. Deze wordt dan 78.

Paolo Rodari voegt daar deze week aan toe dat de mogelijke opvolger aartsbisschop Dominique Mamberti is, die reeds werkt op het staatssecretariaat. 

Over de werkwijze van Bertone schrijft John Allen deze week:

"In the latest round of the Vatican leaks scandal, an Italian newspaper on Wednesday published two confidential letters documenting a failed 2011 effort by Cardinal Tarcisio Bertone, the Vatican’s powerful Secretary of State, to take control of an important Italian Catholic university and hospital system".

vrijdag 2 maart 2012

"Incasso vaker naar de deurwaarder"

Van de website van de NOS d.d. 14 februari 2012:

"Incassobureaus schakelen steeds vaker de deurwaarder in. In de laatste drie maanden van vorig jaar kwamen 96.000 dossiers bij de deurwaarder terecht, tegen 68.000 in het kwartaal daarvoor. Dat is een stijging van 42 procent".

Waarom zou kardinaal Eijk tot hoger inzicht zijn gekomen over een ontslagkwestie?

Deze week was er het verrassend nieuws dat kardinaal Eijk na eerst te hebben gemeld een inderdaad zeer ongehoorzame pastoraal werker genaamd "Tejo" van der Meulen te hebben ontslagen tot een hoger inzicht is gekomen en terugkomt van zijn voornemen: de pastoraal werker mag blijven na een publieke knieval, zie Telegraaf,

In het cv van betrokkene lees ik het volgende:
"In 1948 word ik geboren in Friesland en begint mijn geloofsontwikkeling in het ‘Rijke Roomse Leven’: elke ochtend eerst naar de Mis! Dat bevalt me zo goed, dat ik na de lagere school naar een klein-seminarie ga om priester te worden. Ik loop een tijdje mee met de Benedictijnen en leer de schoonheid van de Psalmen kennen. Daarop volgt de theologieopleiding in Nijmegen waarbij ik me specialiseer in pastorale begeleiding en hulpverlening. Ik volg allerlei trainingen en leertherapieën, en ik kom er achter dat het celibaat mij niet past. Dit betekent dat ik helaas word uitgesloten van de priesterwijding. Maar gelukkig begint Kardinaal Alfrink pastoraal werksters en werkers te benoemen, zodat er toch een toekomst open gaat om in de kerk te kunnen werken. Ook kom ik in aanraking met zen-meditatie: ik volg meditatietrainingen en zit zeven lange jaren dagelijks een tijd te mediteren. In de zen kun je in jezelf een Innerlijke Meester ontdekken. Bij mij blijkt dat Jezus te zijn. Door de theologie en de meditatie laat ik allelei overbodigheden in mijn geloof los, tot ik ‘steeds meer in steeds minder’ geloof. Ik kom uit bij ‘leven in het Hier en Nu voor het Aangezicht van God’. Het is een dynamisch en stromend geloof, van waaruit ik mijn werk als pastor leer doen".

Tejo van der Meulen (wiens ouders vermoedelijk de naam van hun kind anders spelden) is levenslang in of rondom het aartsbisdom werkzaam geweest en heeft mogelijk zelfs zeer langdurig direct op de loonlijst van het aartsbisdom gestaan. 

Ik denk dat de arbeidsrechter niet veel begrip heeft voor een werkgever die decennia lang (onder Alfrink en Simonis) Gods water over Gods akker heeft laten  lopen en die vervolgens na ruim 40 jaar de teugels aantrekt waarbij ook nog sprake is van een zeer publieke component verbonden aan de ontslagmededeling. 

Principes krijgen ineens een prijs wanneer die terugkeren in de hoogte van een ontslagvergoeding. Als het zo dat betrokkene misschien nog ongeveer een jaar moet werken onder aftrek van niet zelden een stuwmeer aan vakantiedagen, dan ligt de strategische terugtocht voor de hand, zeker wanneer die kan worden uitonderhandeld tegen een publieke knieval van de pastoraal werker in kwestie, Dit is voor de "beroepsgroep" pastoraal werkers -ook al zijn zij inmiddels allemaal oud en tegen of na hun pensioen- een goed leermoment waarbij zij nog
eens kunnen nadenken over de reusachtige schade die zij aan de Kerk hebben toegebracht met hun libertijns, krachteloos, hutsefluts katholicisme. Daarbij kregen zij in het aartsbisdom vrij spel laatstelijk .van Simonis en Opperpiet Rentinck. Hoe heb ik mij gestoord aan de quasi-incardinatie met bijeenkomsten waarbij pastoraal werkers plechtig werden opgenomen in de diocesane kring van pastoraal werkers. Het is interessant te bedenken dat vermoedelijk financiele overwegingen partijen aan beide zijden van de arbeidsrelatie ertoe hebben gebracht water te mengen met de wijn van hun principes. Voor geld is alles te koop.

Oproep enquete schuldhulpverlening Modus Vivendi

Uit de altijd weer lezenswaardige nieuwsbrief van Modus Vivendi met de aanbeveling aan de enquete mee te doen:

"In de afgelopen jaren heeft de schuldhulpverlening toenemend aandacht gekregen van politiek, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de bewustwording van het probleem is toegenomen en anderzijds met het feit dat schuldenproblematiek vaker voorkomt dan enkele jaren geleden. Dat maakt ook de behoefte aan betrouwbare gegevens groot.

Diverse onderzoeken tonen aan dat schuldenproblematiek niet slechts een probleem is van lagere inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden. Schuldenproblematiek is een probleem onder alle inkomensgroepen. Werknemers, ondernemers, mensen met een uitkering, mensen met een eigen huis; allemaal kunnen zij geconfronteerd worden met een problematische schuldsituatie. De oorzaak van schuldenproblematiek zal bij verschillende (groepen) mensen verschillende oorzaken hebben. De aanpak van schuldenproblematiek zal zich daarom met de veranderende samenstelling van de groep schuldenaren ook ontwikkelen in veranderende richtingen.
Als gevolg van deze veranderingen zoeken mensen met schuldproblemen niet slechts de gemeente voor een oplossing maar zoeken zij ook andere professionele, onafhankelijke, vaak gespecialiseerde, organisaties en personen die diensten aanbieden die een uitweg bieden uit de schuldenproblematiek. Deze onafhankelijke, private partijen ambiëren én bieden oplossingen op een transparante en gekwalificeerde wijze. Meest in het oog springende uiting daarvan is de NEN-8048 norm. Inmiddels hebben ruim 200 (!) personen zich laten certificeren en registreren (zie het door KIWA onderhouden register “Gecertificeerde schuldhulpverlener”) als schuldhulpverlener en hebben diverse organisaties zich laten auditeren op hun werkprocessen in de uitvoering van de schuldhulp.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze trend opgemerkt en heeft bij brief. d.d. 16 december 2011 aan de Tweede Kamerlaten weten voornemens te hebben een AMvB op te stellen waarin ook ontsluiting van de private schuldbemiddeling, dat wil zeggen schuldhulpverlening door andere dan gemeentelijke partijen, voortaan zal kunnen plaatsvinden. En waarin het mogelijk zal worden gemaakt om schuldbemiddeling tegen betaling uit te voeren.

Bij schrijven van d.d. 3 februari jl. heeft de NVVK haar standpunt verwoord over de aankomende AMvB. Aanvullend op dit schrijven ligt het in de rede dat de Minister ook vanuit privaat opererende organisaties en personen een standpunt wenst te verkrijgen over zijn voornemen tot deze AMvB. Er bestaat daarom op dit moment grote behoefte aan een reactie uit het werkveld van de private schuldhulpverlening over deze AMvB. Wie zijn het? Wat doen ze? Wat is hun achtergrond? Hoe werken ze?

Aan de lezers van deze nieuwsbrief-bijdrage wordt daarom gevraagd of zij de bereidheid hebben mee te werken aan een (kleine) internet-enquete over hun standpunt over “private schuldbemiddeling tegen betaling”. Hoe meer mensen meedoen aan deze enquete des te betrouwbaarder zijn de resultaten.

Het is de bedoeling het resultaat van deze enquete (met alle beperkingen die aan de korte termijn van het opstellen van deze enquete kleven) te verwerken in een brief aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Deze commissie staat geagendeerd om op 15 maart overleg te hebben over dit vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars.

Wij hopen dat u tijd en gelegenheid heeft in de enquete te participeren!

Klik hier voor invullen van de enquete"

donderdag 1 maart 2012

CDA wil sparen in plaats van schulden


"Het CDA wil dat het afgelopen is met de 'schuldcultuur'. In plaats daarvan wil de partij dat mensen weer gaan sparen.

CDA: fundamentele veranderingen voor duurzame financiële sector
Dat blijkt uit het rapport Naar een duurzame financiële sector, dat woensdag werd uitgebracht. De partij wil dat mensen zich weer bewust worden van het lange termijn karakter van 'financiële activiteiten'.

''De grote schulden die de afgelopen decennia zijn ontstaan komen voort uit een veranderende cultuur in het denken over schulden. Dit werd gestimuleerd door het toenemende kortetermijndenken en de aanhoudende economische groei (generaties gingen immers telkens meer verdienen). Om de schuldcultuur tegen te gaan, moet een spaarcultuur worden gehercreëerd'', aldus het CDA. De partij denkt dat het is aan te raden hiermee op jonge leeftijd te beginnen, maar ''het principe van spaarzin geld echter voor iedereen''.

''Jongeren zullen vanaf jonge leeftijd vertrouwd moeten raken met sparen en met de risico’s van het aangaan van schulden. Mensen moeten zich er bovendien van bewust worden dat een hypotheek een lening is'', aldus het CDA. ''In geval van waardevermindering van het onderpand of het wegvallen van een vast inkomen kan dit leiden tot grote financiële problemen. Sparen doe je voor de toekomst en meer bewustwording van deze lange termijn is essentieel om de spaarzin te bevorderen. Hierin ligt voor zowel de overheid (educatief) als voor de financiële sector (verantwoorde producten) een taak.''