woensdag 29 februari 2012

"Ingrijpende maatregelen nodig, maar niet waar echte sociaal zwakkeren worden geraakt"

Paul Rispens op Nooit meer rood:

"Tegenover die schulden staan niet altijd bezittingen. De overheidsschuld is opgebouwd uit begrotingstekorten en dus opgegaan aan overheidstaken, slechts deels aan investeringen die nog iets op zouden kunnen leveren. Voorbeeld van zo'n investering is de koop van ABN AMRO Bank voor 30 miljard euro. Tegenover de hypotheekschuld staat het woningbezit, waarbij zich nu het probleem voordoet dat woningwaarde daalt en de schuld gelijk blijft, waardoor het saldo van die twee weleens negatief zou kunnen worden. Dat scenario lijkt ondenkbaar, omdat immers al veel woningen vrij van hypotheek zijn, maar als de woningmarkt echt instort, dan is dat punt snel bereikt. Tegenover consumptief krediet staat niets, dat is immers gebruikt voor auto's, keukens, vakanties, woningverbetering, et cetera, aankopen waarvan de waarde na aankoop vrijwel meteen is verdampt.

Toch blijven we lenen, zowel de overheid als de particulier, met alle desastreuze gevolgen van dien: over de schuld moet rente worden betaald, geld dat we niet kunnen besteden aan andere zaken. Op lange termijn loopt dat onvermijdelijk vast. Daarom zijn er ingrijpende maatregelen nodig, maar dan op gebieden waar echte sociaal zwakkeren niet worden geraakt. De overheid moet het goed voorbeeld geven door zelf te stoppen met lenen en zij zal wettelijke maatregelen moeten nemen die lenen door particulieren". 

Tegenlicht over schulden, hypotheken en moraliteit


Van nrc.nl met link naar programma met dank aan een attente lezer die hierover een tweet plaatste:

"Banken worden gered als ze teveel schuld maken, maar burgers en regeringen gaan gewoon failliet. Rob Wijnberg, hoofdredacteur van nrc.next, wil een hypotheek afsluiten, maar vraagt zich in Tegenlicht af of hij zich wel in de schulden moet steken.

Zo spreekt Rob met Noreena Hertz, een Britse econome die pleit voor een einde aan ‘the debt trap’, waarbij iemand zich in de schulden steekt om een andere schuld af te betalen. En dat terwijl Rob van een hypotheekverschaffer wil weten of hij dat nou wel zou doen, zo’n schuld aangaan.

Ook in deze aflevering David Graeber, een anarchistische antropoloog die het überhaupt niet zo op de hedendaagse manier van schuld maken heeft. Graeber heeft zich verdiept in de geschiedenis van schulden, en verzet zich tegen het idee van ‘moralisering’ van schuld. Hij noemt het absurd dat zijn studentenlening van, zeg 25.000 dollar, een keiharde realiteit is, terwijl de mensen aan wie hij het schuldig is het kunnen aanpassen naar hun welbevinden.

Aan bod komt het verschil tussen schulden tussen gelijken, en schulden tussen niet-gelijken. Noreena Hertz zegt daarover: 


“Als jij aan de bank een schuld hebt van 1000 euro, heb jij een probleem. Heb je een miljoen schuld, dan heeft de bank een probleem.”

Gemeente Uden wil schulden eerder signaleren


"Uden wil de schuldhulpverlening in de gemeente veranderen. Het college van B. en W. legt de gemeenteraad een nieuw plan voor waarin wordt aangedrongen op het eerder signaleren van mensen die in de schulden dreigen te komen. Om het aantal mensen met grote schulden verder terug te dringen, wil het college van B. en W. van Uden mensen die in de schulden dreigen te komen eerder helpen.Wethouder Sultan Günal legt de gemeenteraad daarvoor binnenkort een plan voor waarin die wens wordt uitgesproken.

"We moeten mensen op een andere manier begeleiden. Daar heeft vanaf april vorig jaar een pilot voor gedraaid en dat heeft gewerkt. Honderdveertig gevallen zijn vroegtijdig ontdekt en daar hebben we eerder bij kunnen ingrijpen. Zo kunnen we mensen eerder uit de problemen helpen", legt ze uit".


Zie ook "Vroegsignalering van schulden meer dan ooit noodzakelijk"

RKKnipsel John Allen - Vatileaking and writing about Vatileaking

John Allen schrijft "leaking and writing about leaking" lustig verder over de opvolging van de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer op NCR:

"Although speculation about who’s in line for top Vatican jobs is a favorite indoor sport in Catholicism, usually to be taken with a grain of salt, you can sometimes tell a rumor is serious when pot shots start falling on the would-be nominee.

By that standard, Bishop Gerhard Ludwig Müller of Regensburg, Germany, has to be considered a hot tip for the next prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, the Vatican’s powerful doctrine office currently headed by American Cardinal William Levada.

Levada will turn 76 in June, and it’s long been rumored that Müller, 64, is a top candidate to take over. This week, traditionalist Catholics in Italy began circulating e-mails suggesting that Müller, a member of the Congregation for the Doctrine of the Faith and a lifelong friend of Pope Benedict XVI, is not a man of “secure doctrine.”

Specifically, the e-mails faulted Müller for espousing suspect positions on the virginity of Mary (which he said in a 2003 book shouldn’t be understood in a “physiological” sense), the Eucharist (Müller has apparently counseled against using the term “body and blood of Christ” to describe the consecrated bread and wine at Mass), and ecumenism (last October, Müller declared that Protestants are “already part of the church” founded by Christ)".

RKKnipsel: Een roodkapje is geen 100%-veilig preservatief tegen "moral diseases"!

Johan Allen in NCR:

"Perhaps only the Vatican could invent a scandal that manages to be almost comically silly and overblown, then suddenly ugly and mean, and finally deadly serious, all wrapped into one wildly complicated Italian melodrama". 

"This much is for sure: The Vatican has a mess on its hands. Internal tensions seem to be slipping out of control, while even the Vatican’s best friends are beginning to wonder if this is any way to run a railroad". 

"First, the scandal is another sign of administrative and managerial drift during this papacy. Benedict regards himself as a teaching pope, taking scant interest in governance, and sometimes over these past six years his senior aides have looked like the gang that can’t shoot straight". 

"As in any organization, it’s hard for headquarters to move the ball on its priorities if it’s lost the confidence of its branch managers, and in truth, the Vatican may be closer to that scenario than it realizes".  

"Speaking on background, one senior prelate in Rome for the Feb. 18 consistory said that while he continues to prize Benedict’s spiritual leadership, he’s never seen the administrative side of the Vatican in such bad shape. 

"I wouldn’t bring a problem here right now,” he said, “to save my life.”

The comment hints at one final Vatileaks irony. For decades, some theologians and Catholic reformers have argued that bishops around the world should become less deferential to Rome. In fact, some have wanted that decentralization in the worst way -- and that may be exactly what’s happening"

Naschrift: 

De laatste passage is mijn inziens meer "wishfull thinking" van Allen zelf dan de logica. Ik betwijfel dat de "branch managers" (=het episcopaat, de filiaalhouders!) als gevolg van de Vatileaks  toenemend de weg inslaan van decentralisering.

Het "ubi episcopus, ibi Ecclesia"-principe is in de afgelopen decennia bejubeld en misbruikt door sommige aanhangers van Vaticanum II maar inmiddels zijn door het benoemingenbeleid de rabiate aanhangers van het theologisch "I did it my way"-principe zo goed als uitgeroeid. Dat is geen verlies, als ik bijvoorbeeld denk aan een bisschop als Van Luyn. 

Wat nu -aan boord van de Titanic- voornamelijk overblijft zijn de optisch orthodoxen die voorzover zij uitspraken doen zich houden aan de partij-discipline; daar is hun carriere het meest mee gediend is. Of zij vervolgens deugen en of wat zij doen moreel door de beugel kan, zijn vragen van een heel andere orde. Hierover zal niet alleen de geschiedenis oordelen. Vast staat in ieder geval dat een Roodkapje geen 100%-veilig preservatief is tegen "moral diseases".

"We don't want this material to be secret"

Waar ligt het accent in deze zin uit The Guardian?

"We don't want this material to be secret," said the archivist, waving at an endless row of shelves packed with fading documents that disappeared off into the darkness. "I am really happy people will see what a rich patrimony we have," he added, before wandering further into the bowels of the Vatican's Secret Archive.

Containing more than 50 miles of shelves packed with an unknown number of papal documents spanning 12 centuries, including correspondence with Genghis Khan's grandson, Wolfgang Mozart and Adolf Hitler, the archive is opening up to the public for the first time on Wednesday with an exhibition showing off 100 documents at Rome's Capitoline Museum".

maandag 27 februari 2012

Flitskrediet voorschotje.nl met spoedoverboeking illegaal

Van pleinplus.nl:

"De rechtbank in Rotterdam is het eens met de AFM dat kredietverstrekker Voorschotje.nl illegaal kredieten heeft verstrekt, zonder vergunning van de toezichthouder. De AFM mag daardoor overgaan tot oplegging van een last onder dwangsom, aldus de voorzieningenrechter.
Voorschotje.nl biedt consumenten op de gelijknamige website flitskredieten aan van € 150 tegen 0% rente, die ze binnen drie weken terug moeten betalen. Aanbieders van zogeheten flitskredieten moeten sinds 1 juni een AFM-vergunning hebben, maar Voorschotje.nl was van mening die niet nodig te hebben, omdat het bedrijf voor leningen geen verplichte kosten rekent. Klanten hoeven alleen te betalen voor extra diensten, zoals € 25 voor spoedoverboekingen.

In de praktijk blijkt 90% van de klanten te kiezen voor een dergelijke spoedoverboeking, omdat ze geen vijf werkdagen willen wachten op hun geleende geld. De rechter is daarom van oordeel dat Voorschotje.nl feitelijk twee verschillende producten aanbiedt: een kortlopend krediet zonder een spoedoverboeking en een kortlopend krediet met spoedoverboeking. En daarvoor is een AFM-vergunning nodig".

1 op 3 Nederlanders heeft betalingsachterstand-met link naar onderzoek

Uit de Telegraaf heden:

"Steeds meer Nederlanders hebben moeite om alle rekeningen te betalen. Bij ongeveer 30 procent van alle huishoudens is inmiddels een betalingsachterstand ontstaan. Volgens RTL Nieuws blijkt dat uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken).

Opvallend daarbij is dat vooral de middenopgeleiden steeds meer problemen hebben hun rekeningen te betalen. Ook het aantal hoogopgeleiden met betalingsachterstanden neemt toe. Mensen lenen steeds vaker geld van familie en vrienden en staan vaker rood.

De vooruitzichten zijn ook nog eens somber. "Het zal dit jaar alleen nog maar erger worden, we zijn er nog lang niet", zegt een woordvoerder van de NVVK, een vereniging voor schuldhulpverlening".

Dankzij Nadja Jungmann hebben we ook een link naar het onderzoek Monitor Betalingsachterstanden 2011 zelf, uitgevoerd door Panteia

Oscar-nominatie documentaire Benedictijner klooster: "God is the Bigger Elvis"

Van website Vaticaan:

"When Hollywood roles out the red carpet on Sunday for this year’s Academy Awards, those watching will expect to see actors and actresses such as George Clooney and Meryl Streep being caught by the flashbulbs.
But there is someone else who will also will taking part in this high profile event that many won’t be expecting to see, that is Mother Dolores Hart, a cloistered nun who now lives a life of contemplation at the Regina Laudis Benedictine monastery in Bethlehem, Connecticut.
Mother Dolores left behind a successful stage and screen career in Hollywood in the 1960’s to become a nun after starring alongside leading men such as Elvis Presley (Loving You 1957), and Anthony Quinn (Wild is the Wind” 1957). She also starred in the film about Francis of Assisi (1961), in which she played a nun.
So what brings this Prioress of a cloistered monastery to the awards? She is in fact the subject of an Oscar nominated short documentary entitled, “God Is the Bigger Elvis” produced by HBO. The thirty eight minute film charts her life and that of her fellow nuns at the Abbey, which also has a working farm and a 

theatre".

Zie ook NY Times

zondag 26 februari 2012

Morgenstimmung

RKKnipsel: "Turning a blind eye to the personal failings of people"


John Allen analyseert verder over de bestuurskwaliteit ten Vaticane casu qu het gebrek daaraan en verbindt dat met de vraag van de pontificale successie:

"Facing what is, alas, merely the latest implosion in the last six years, the mushrooming "Vatileaks" scandal, one has to ask: What went wrong? (The latest chapter of that saga came Wednesday when Italian TV aired an anonymous interview with an alleged mole who claimed to be one of at least 20 insiders leaking documents.)

It's become commonplace to say that Benedict XVI sees himself as a teaching pope, not a governor, and that's obviously true. Still, Benedict actually has engineered a sort of limited reform inside the Vatican, and for those with eyes to see, it marks a real break with the past. Not so long ago, it was taken for granted that the following was just what Vatican heavyweights do, to some extent reflecting traditional Italian assumptions about men of state:
- Using positions of power to reward allies and block enemies, thereby building a network of patronage and influence.
-Moving money around without much of a paper trail, steering contracts and resources to one's friends and supporters.
- Turning a blind eye to the personal failings of people perceived as loyal to the church, the pope or influential figures in the hierarchy.
- Clandestine involvement in worldly politics and finance, justified as a way of advancing the interests of the church. 

Slowly, Benedict XVI has tried to move people who embody a more transparent and less nakedly ambitious way of doing business into key positions. The question is, Has this gradual reform hit a brick wall? If it's dying the death of a thousand cuts, as some believe, what's the next step -- to go back, or to move forward to a more aggressive phase?" 

Commentaar:
Geconstateerd kan worden dat JPII geen interesse had voor de ambtenarij en BXVI ondanks jarenlange ervaring niet bij machte de curie in de greep te krijgen en te saneren. John Allen werpt vervolgens de vraag op, of een paus van Amerikaanse huize daar verbetering in zou kunnen brengen. Dat is mijns inziens niet op voorhand te bepalen. De bezem zou door de organisatie moeten zoals dat nu door het overige Italiaanse bestuursklimaat gebeurt. Verder lijkt periodieke functiebeoordeling en vertrek van incompetenten en/of onbetrouwbaren niet alleen in de Vaticaanse curie maar ook in het mondiale episcopaat geboden. Wie zou er echter dan nog overblijven?

zaterdag 25 februari 2012

KN geeft bisschop De Korte en Prof Van Geest overdrachtelijke tik op de vingers

Het KN tikt terecht De Korte en Van Geest op de vingers wegens hun woordspelletjes in Trouw op de dag van de creatie van Roodkapje. Het is een typische AMB-streek om begrippen nominaal in stand te laten en vervolgens de inhoud te vervangen. DK en VG zijn ook in mijn visie met hun onoprechte, infantiele woordspelletje een paar brugjes te ver gegaan. Ik schreef daarover  eerder: Is Roodkapje volgens de bisschop van Groningen een donatist.  

Hadden DK en VG ruggegraat gehad (om het maar beschaafd te zeggen) dan hadden zij gewoon moeten zeggen wat ze bedoelden. Maar ja, zo werkt het niet in het struikgewas van RKK NL. Er is genoeg gefundeerde kritiek op Roodkapje denkbaar zonder tegen de AMB aan te gaan hangen.

Het, o zo dappere, KN heeft kennelijk de knopen geteld en gaat na een week tot de aanval over nota bene op een bisschop. Hieruit kan worden afgeleid dat de actuele koers van de betrokken bisschop in de visie van het KN kennelijk op de episcopale beurs ver beneden pari staat. En dan durft ook het KN heus wel wat van een bisschop te zeggen, echt, heus, werkelijk waar! En wat schrijft dan het dappere KN?

"Mgr. De Korte en Van Geest vertalen het begrip orthodox niet langer met de 'juiste leer', maar met 'open geest'. Kerkvader Augustinus had zo'n geest, schrijven ze, en die stelde hem in staat de ketterij van het donatisme, voor welke de lat niet hoog genoeg kon liggen, via dialoog en overreding te neutraliseren. En tegenover het lichaamsvijandige encratisme zette de Kerkvader een nuchter alles-met-mate.

Het is ongetwijfeld de opzet van beide auteurs te wijzen op de wijsheid waarmee Augustinus de verschillende dwalingen tegemoet trad. Maar is het wijs dat te doen zonder een heldere context aan te geven en de lezer in het ongewisse te laten?"

vrijdag 24 februari 2012

Verkennend onderzoek AFM naar "pluk ze"-incassogedrag banken

Reactie AFM op uitzending Zembla:

"Het VARA-televisieprogramma Zembla besteedt vrijdag 24 februari aandacht aan huishoudens met problemen met hun hypotheek. Ook de AFM heeft desgevraagd haar reactie gegeven op deze problematiek die in deze uitzending aandacht krijgt. 

De AFM maakt zich zorgen over de mogelijk hoge risico's die huishoudens met een hypotheek lopen. Hoge hypotheken in verhouding tot het inkomen, al dan niet in combinatie met hoge hypotheken ten opzichte van de waarde van de woning, kunnen leiden tot problematische financiële situaties. Ook hoge aflossingsvrije delen van hypotheken kunnen een bedreiging vormen voor de financiële weerbaarheid van huishoudens, zeker in economisch onzekere tijden.

De AFM heeft al eerder hypotheekverstrekkers nadrukkelijk verzocht hun hypotheekportefeuilles actief te monitoren op individuele risico's voor hun klanten en waar nodig pro-actief deze problemen met hun klanten te bespreken. Zo nodig kan er vroegtijdig actie worden ondernomen om risico's op hoge restschulden terug te brengen en in te grijpen voordat er bijvoorbeeld betalingsachterstanden ontstaan. We hebben niet de indruk dat banken en adviseurs systematisch vroegtijdig en structureel naar hun hypotheekportefeuille kijken en met klanten in gesprek gaan als dat nodig is. 

Banken en verzekeraars dienen in het belang van de klant te handelen. De AFM heeft vooralsnog niet de indruk dat dit altijd het geval is bij bestaande hypotheken. De AFM heeft op dit moment geen formele mogelijkheden om af te dwingen dat banken en verzekeraars dit doen. Ze is er daarom al langer voorstander van dat er een algemene zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht wordt opgenomen, die de AFM onder meer de mogelijkheid zou geven om het juiste gedrag af te dwingen.

De AFM is tevens een verkennend onderzoek begonnen naar de manier waarop hypotheekverstrekkers het belang van de klant centraal stellen bij betalingsachterstanden van huishoudens met een hypotheek".

Naschrift:
Het is zeer toe te juichten dat een onderzoek naar de "pluk ze"-attitude van de banken wordt ingesteld waarbij hopelijk ook de gijzeling via de onherroepelijke volmacht aan de orde komt.

Wake Up Call kabinet: AFM wil meer toezicht op banken bij incasso hypotheekachterstand

Uit DFT:

"De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil de bevoegdheid krijgen om hypotheekverstrekkers te dwingen hun zorgplicht na te komen bij klanten die een betalingsachterstand met hun hypotheek oplopen. Dat zegt AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren vrijdag in het tv-programma Zembla.

Banken en verzekeraars moeten volgens hem niet alleen een passend hypotheekadvies geven, maar vroegtijdig betalingsproblemen bij hun klanten signaleren om te voorkomen dat zij uit hun huis worden gezet. ,,Onze indruk is dat banken dat onvoldoende doen'', aldus Kockelkoren.

De politiek moet het toezicht van de AFM verruimen over de hele looptijd van de hypotheek. ,,We willen een doorlopende zorgplicht creëren waarop we kunnen ingrijpen daar waar nodig is'', zegt de bestuurder. Momenteel heeft de toezichthouder hier niet de wettelijke bevoegdheid voor".


Naschrift:
De bankenlobby zal nu wel weer laten weten dat het probleem niet bestaat en dat zij o zo begripsvol met debiteuren omgaan. Het kabinet zal dit vermoedelijk voor zoete koek slikken, net als die honderden miljoenen die wekelijks  vrijwillig binnengutsen bij de Rabo in mindering op hypotheekschulden.

GGN verspreidt debiteurengegevens via rechtbankprocedure

Van De Pers

"A. uit Amsterdam, 23 jaar, kreeg het incassobureau GGN uit Den Bosch op zijn dak omdat hij 1.884,12 euro in het rood stond bij Telfort. Dit gebeurde ook met G. uit Rotterdam vanwege een niet betaalde nota van 2.866,57 euro. Het is maar een greep uit het bestand van 1.243 Telfort-klanten die in 2010 met GGN te maken kregen. In totaal ging het in maart om 878.910,70 euro.

Zijn A. en G. verdachten in een misdrijf, dat we ze niet met naam en toenaam noemen? Nee, dat doen we omdat de privacy in het geding is. De volledige lijst kwam in handen van een Jan Winkel (51), die zich niet neerlegde bij een absurd hoge ?mobiele telefoonrekening van zijn dochter. Voorletter(s), achternaam, volledig adres, het 06-nummer, geboortedatum en de hoogte van de schuld: hij weet alles van de 1.243 wanbetalers. ‘Zo ga je toch niet met privégegevens om?’, zegt Winkel. ‘Ze mogen blij zijn dat ik een eerlijk mens ben.’ Dit soort gegevens kan worden gebruikt voor identiteitsdiefstal of -fraude.


"KPN/Telfort is ‘not amused’, zegt woordvoerder Stephen Hufton. ‘De vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten staat bij ons voorop. Dat verwachten we ook van derden waar we mee te maken hebben. Ik wil u verzoeken dit niet te publiceren.’ Later zegt hij: ‘Dit had niet mogen gebeuren. We hebben GGN er op aangesproken.’

Marjoc-eigenaar G. Kappert is ‘geschrokken’. ‘Het laatste waar ik behoefte aan heb is dat onze klantgegevens op straat liggen’, zegt hij. ‘Ik betreur dit zeer.’

De vingers wijzen dus naar incassobureau GGN. Gerechtsdeurwaarder Rinus van Etten van GGN, tevens lid van de Raad van Bestuur, heeft er ‘geen goed woord voor over’ dat Winkel de zaak openbaar maakt en overweegt juridische stappen. Hij zegt dat GGN zijn bestanden wel kán anonimiseren, maar beweert dat er jurisprudentie is waaruit blijk dat de rechtbank daar ‘niet mee akkoord’ gaat".


Naschrift:
GGN had de andere namen op de lijst zwart moeten maken, desnoods handmatig. Dat was kennelijk te veel gevraagd. Het gaat niet aan als het eenmaals  fout is gegaan door al deze gegevens op te nemen in een processtuk de wederpartij te verwijten dat juist deze de vertrouwelijkheid heeft geschonden. GGN heeft deze gegevens in omloop gebracht en had dat niet moeten doen. Dit lijkt mij ook reden voor onderzoek door KBvG en het OM.

Hypotheekdebiteur pleegt zelfmoord bij Rabo voor de deur Wat is hier aan de hand?


"De medewerkers van de Rabobank Leiden zijn zeer geschokt na de zelfdoding van een man op hun parkeerplaats op de Parmentierweg. Maandag werd de man dood gevonden. 

In een brief aan onder andere Omroep West schreef de man dat hij het leven niet meer zag zitten, omdat zijn huis die dag openbaar verkocht zou worden. De man had problemen met het betalen van de hypotheek. Door de crisis kon de man zijn oude huis niet verkopen, terwijl hij al wel een nieuw huis had.

Rene de Jong, bestuursvoorzitter van Rabobank Leiden, zegt zeer geschokt te zijn. Sinds maandag praat hij dagelijks met zijn werknemers over de dramatische gebeurtenis. Volgens de bestuursvoorzitter zorgt de recessie gelukkig niet voor veel kritieke situaties.

Volgens Jong doet de bank het maximale om klanten te helpen als er zich problemen voordoen. Zo zijn er bijvoorbeeld overbruggingskredieten in geval van werkloosheid of het niet kunnen verkopen van een huis.

Toch stelt de bestuursvoorzitter dat ook de Rabobank verplichtingen heeft naar de leden van haar cooperatie en dus wel zakelijk moet blijven handelen".

Naschrift:
Het lijkt mij zinvol dat wordt nagegaan hoe in concreto door de bank invulling is gegeven aan de zorgplicht. Dat de bankmedewerkers geschokt zijn is een kant van de medaille, maar de dierbaren van de debiteur zullen dat ook wel zijn. Het had Omroep West niet misstaan daaraan ook aandacht te besteden. Vanavond zullen we zien wat erin Zembla wordt gezegd over de "horrorhypotheken" en de onvoldoende wijze waarop volgens de AFM de banken bij achterstanden hun zorgplicht invullen waarbij zij de debiteur in gijzeling nemen met een onherroepelijke volmacht en uitknijpen met een loonbeslag voor de volledige hoofdsom, rente en kosten. De banken houden in de tussentijd vol dat er geen probleem is en beweren dat er iedere week "honderden miljoenen" vrijwillig worden afgelost (mag dat dan zonder boete). De BKR ziet dat de achterstanden wel degelijk toenemen. De regering zit erbij en kijkt ernaar!

Geen RKKnipsel: "Lieve Friso, er is dus altijd hoop, zolang je in Oostenrijk blijft"

Uit NRC Next:

"Lieve Friso, er is dus altijd hoop. Zolang je in Oostenrijk blijft. Hier in Nederland is het protocol dat wie na 24 uur niet reageert, wordt opgegeven. Men hecht hier sowieso weinig waarde aan het leven. Een bejaarde die ooit een euthanasieverklaring had getekend, werd door haar man gedwongen zich aan die belofte te houden, ook toen ze – eenmaal dement – niet meer wilde. Artsen vonden het ‘zorgvuldig handelen’. Gisteren stond in de Volkskrant het verhaal van een verstandelijk gehandicapt meisje wier moeder zeker wist dat zij ondraaglijk leed. Afspuiten was het pleidooi.
Zorg dus dat de RVD nog lang zijn mond houdt. Wat je toestand ook is, hier in het verwende Nederland zal die onmiddellijk als ‘ondraaglijk’, ‘mensonterend’ of ‘zinloos medisch handelen’ worden bestempeld. Gelukkig kent je moeder haar pappenheimers, en houdt ze je buiten de landsgrenzen. Ze heeft groot gelijk".
Naschrift:
Vroeger had ook RKK NL meningen over onderwerpen van dit type. Dat is nu in mijn taxatie niet meer te verwachten, zeker nadat de gekozen voorzitter van de conferentie zijn rode kapje binnen heeft en ook de andere bisschoppen verzonken blijven in een staat van indolentie.

donderdag 23 februari 2012

CBS trekt bericht over meer-lenen terug. Beetje dom!

De NOS meldt:

"Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt terug van het bericht van gisteren dat Nederlanders meer lenen. Het CBS meldde toen dat Nederlanders steeds vaker hun creditcard gebruiken, waardoor de schuld van Nederlanders in 2011 met een half miljard euro opliep.

Het CBS heeft het bericht van de website verwijderd, omdat de cijfers mogelijk niet kloppen. In de cijfers zijn ook creditcardbetalingen meegeteld die direct van de betaalrekening worden afgeschreven en dat zijn dus geen leningen.

Het CBS onderzoekt nu welke fouten er zijn gemaakt en of de conclusie dat Nederlanders meer lenen nog klopt".

Zembla morgen over "Horrorhypotheken" en schending zorgplicht door banken

Morgen in Zembla op Nederland 2 om 21.20 uur: 

"Mensen die noodgedwongen hun huis moeten verkopen, blijven zitten met een enorme restschuld, omdat de waarde van hun huis inmiddels veel lager ligt dan wat ze er zelf voor hebben neergelegd. 

Ondertussen geven de banken geen krimp: meedogenloos eisen ze hun geld op. Die houding wekt wrevel, onder meer bij de Autoriteit Financiële Markten. Die riep de banken vorig jaar al op hun zorgplicht na te komen om samen met hun klanten betalingsachterstanden te voorkomen. "Onze indruk is dat banken dat onvoldoende doen," zegt AFM-bestuurslid Theo Kockelkoren in ZEMBLA.

In de aflevering 'Horrorhypotheken' onderzoeken we de rol van de banken in de huizencrisis, en hoe ze omgaan met klanten die daaraan ten onder gaan".

Alle ongeborenen zijn gelijk maar sommigen zijn gelijker


Uit het ND van vandaag - wie het begrijpt mag het zeggen:

"Toezicht op foetus van zeventien weken wel mogelijk’
TILBURG - Een ongeboren vrucht die nog niet levensvatbaar is, kan wel degelijk onder toezicht worden geplaatst. Dat zegt Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Tilburg en kinderrechter.
Hij reageert op de weigering van de rechtbank in Dordrecht om een foetus van zeventien weken onder toezicht te stellen. De Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg hadden om de ondertoezichtstelling gevraagd, omdat ze vreesden voor de veiligheid van de baby". 

Naschrift:

Nasciturus pro iam nato habetur! 

Hebben de machthebbers in RKK NL hierover nog een mening? Of hebben zij het te druk met "het uitstralen van bescheidenheid" "in hoc sacro ieiunio"?

Scheiden als instrument schuldsanering. Schande!

Het NRC meldt via welingelichtekringen:
"Jullie kunnen je huis alleen maar met een restschuld verkopen. Heb je daar geen zin in? Ga scheiden en alles komt goed. Een truc voor stellen die willen verhuizen maar hun huidige woning alleen met duizenden euro’s verlies kunnen verkopen: ga scheiden of op papier apart wonen en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) draait op voor de restschuld. Koop of huur samen weer een huis en leef nog lang, gelukkig én schuldenvrij. Wim van der Kleijn beschrijft de truc uit makelaarskringen in zijn boek Eigen huis in de crisis dat binnenkort verschijnt.

Het lijkt erop dat steeds meer stellen de truc gebruiken. Want het aantal gescheiden stellen dat een beroep op de NHG doet is de laatste jaren sterk gestegen, terwijl het aantal echtscheidingen stabiel bleef, zo blijkt uit onderzoek van NRC"

woensdag 22 februari 2012

Vaker meer dan vier maanden hypotheekachterstand


Uit DFT:

"Volgens het CBS stond in Nederland aan het eind van het derde kwartaal in 2011 voor een totaalbedrag van €666 miljard aan woninghypotheken uit. Het aantal probleemhypotheken is beperkt, maar ontwikkelt zich relatief snel, zo blijkt uit cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Eind 2005 waren er 18.196 hypotheken met een achterstand van meer dan vier maanden. Daarvoor stonden 24.272 mensen in het krijt. Eind 2011 was dit cijfer opgelopen tot 47.232 hypotheken op 4 miljoen hypotheken. Volgens cijfers van het Kadaster werden in 2011 in totaal 120.000 huizen verkocht, waarvan ruim 2600 via executie". 

Aswoensdag

Nederlanders lenen steeds meer en duurder


"Consumenten sloten in 2011 voor 9,7 miljard euro aan nieuwe consumptieve leningen af tegen 9,2 miljard euro in 2010. In de twee jaren ervoor daalde het bedrag aan leningen juist nog. De 9,7 miljard aan leningen dit jaar is dan ook nog wel steeds een stuk lager dan de 10,9 miljard die Nederlanders leenden in 2008.
Voor het eerst werd meer creditcardkrediet opgenomen dan doorlopend krediet: 4,5 miljard tegen 3,9 miljard. Deze verschuiving is in 2008 in gang gezet.
Consumenten hebben ook nog nooit zo veel rood gestaan. In 2011 werd voor het eerst de grens gepasseerd van 10 miljard euro. Per rekening wordt voor gemiddeld 3800 euro rood gestaan, terwijl dat in 2006 duizend euro minder was. Inclusief roodstand bedraagt de totale schuld van consumenten 27,5 miljard euro.
“Deze flexibelere vormen van lenen zijn echter wel duurder.”Het CBS verklaart de verschuiving door de strengere regels voor doorlopend krediet, terwijl de mogelijkheden om te lenen via creditcards of roodstand op betaalrekeningen ruimer zijn geworden. Het CBS schrijft:
Economie-redacteur Garschagen denkt dat het extra lenen in de huidige tijd, waarin eigenlijk juist financiële voorzichtigheid geboden is, grotendeels is te wijten aan een veranderende kijk op schulden.
Mensen zouden de laatste decennia steeds minder zijn gaan beseffen dat lenen een risico inhoudt. Het idee dat mensen eerst moeten sparen om pas daarna geld uit te geven heeft snel terrein moeten prijsgeven".

Fotootje van het titelkerkje op wikipedia

Een attente lezer zond deze link

maandag 20 februari 2012

Bureau SHV Tilburg in het zonnetje gezet!

Van website Groenlinks:

"Enigszins verrast keken de medewerkers van bureau Schuldhulpverlening toen fractievoorzitter Paulus Oerlemans en raadslid Joris Bengevoord binnenstapten op Valentijnsdag.

'GroenLinks zet jaarlijks een organisatie die zich inzet voor mensen in de stad in het zonnetje', aldus Oerlemans. GroenLinks heeft voor bureau Schuldhulpverlening gekozen omdat mensen helpt aan perspectief. 'Bureau Schuldhulpverlening doet niet aan symptoombestrijding, maar lost het probleem bij de kern op. Dat was voor GroenLinks een reden om in tijden van bezuinigingen ervoor te pleiten deze organisatie te ontzien.'

De medewerkers kregen een taart overhandigd. 'We zijn erg blijk met deze aandacht en waardering', zegt teamleider Joke de Kock. 'Het geeft iedereen meer energie om door te gaan met het werk wat we doen".

RKKnipsel: "Bescheidenheid uitstralen"? Waar is mijn teil?

Kardinaal Eijk, op dit weblog voortaan ook wel genaamd Roodkapje, wil vooral "bescheidenheid "uitstralen", zie link.

Saillant is wel het volgende:
"Middags heeft Eijk een receptie in het Vaticaan. Behalve bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam, komen er enkele tientallen Nederlandse katholieken langs, onder wie opvallend veel oudere dames.

Er is nog één probleempje dat Eijk moet oplossen: zijn titelkerk. Iedere nieuwe kardinaal krijgt in Rome een eigen kerk toegewezen. Voor Eijk is dat de San Callisto, een eeuwenoud kerkje in de wijk Trastevere.

Maar terwijl hij een paar kilometer verderop de felicitaties in ontvangst neemt, ligt zijn kerk er slecht bij. De gevel is ronduit smoezelig, de deur zit potdicht. Op de trappen zitten twee zwervers met een hond die vervaarlijk blaft. Pastoor don Marco Gnavi woont om de hoek en is met de situatie nogal verlegen. Al maanden is er geen mis opgedragen, vertelt hij, en geld voor een opknapbeurt is er niet. Gnavi hoopt van harte dat Eijk daarin verandering brengt".

Naschrift:
Heel attent dat de H. Stoel een titelkerk heeft gekozen die technisch failliet is en smoezelig. Ik schreef reeds dat het kerkje zelfs geen beschrijving op wikipedia heeft om over te pennen.

Het gevolg van 40 mensen kwam mee in een bus geregeld via de VNB. Onbekend is of de "well wishers" hun eigen reis geheel of gedeeltelijk zelf hebben betaald.

Kardinaal Dolan werd niet door "enkele tientallen" maar door ongeveer 1000 mensen gefeliciteerd die grotendeels vanuit New York naar Rome waren gekomen, naar mag worden aangenomen voor eigen rekening.

Alimentatiefuik: debiteur heeft geen geld alimentatie te betalen of om verlaging te betalen.

Uit BN/De Stem:

"In de laatste brief stond dat ze beslag gaan leggen op mijn loon en de deurwaarder langs sturen. Wat willen ze nu van mij? Ik heb een hypotheek van 800 euro per maand, een inkomen van 1.200 netto. Dan kan ik toch geen 400 euro alimentatie meer betalen?" In 2008 verdiende Edwin nog goed tot hij in 2010 door de crisis ontslagen werd. Eerst viel hij terug naar een werkeloosheidsuitkering. Sinds vorig jaar heeft hij weer een fulltime baan. Maar wel een die nog minder geld oplevert dan zijn uitkering toen.

Alimentatieplichtigen van wie het inkomen daalt, kunnen naar de rechter stappen om het alimentatiebedrag te laten verlagen of helemaal op nihil te laten zetten. "Maar dan moet je wel die advocaat kunnen betalen. Weet je wat dat kost? Al snel 200 euro per uur. Als ik dat geld had gehad, had ik ook die alimentatie kunnen betalen", zegt Edwin".

Commentaar:
Juridisch zegt deze vader dat de alimentatie van lager rang is dan de hypotheek. Dat is een standpunt dat moet worden onderzocht en bijvoorbeeld afhankelijk is van de vraag wat het verloop van de woonlasten is geweest na de echtscheiding. Is de moeder co-debiteur dan is er veel voor het standpunt van de vader te zeggen.

Ach, ach! Dood na verwarming woning met barbecue

Uit het ND:

"Een 46-jarige vrouw uit Rotterdam is afgelopen weekeinde overleden aan een koolmonoxidevergiftiging. De vrouw had in haar woning de barbecue aangestoken, waarschijnlijk om het huis te verwarmen. Dat meldt de politie".

Vraag:
Zou de energie zijn afgesloten of de kachel kapot?

zondag 19 februari 2012

RKKnipsel: "Sounding hoarse and looking tired", pope told new cardinals to “bear witness to the joy of love".

Uit de Washington Post

"Sounding hoarse and looking tired, Pope Benedict XVI is leading 22 new “princes” of the church at Mass in St. Peter’s Basilica a day after installing them as cardinals.

Many of the men who sat before the pope Sunday in white robes will likely vote in secret conclave for Benedict’s successor after his death. Benedict, who turns 85 in April, read a long homily in a hoarse voice and appeared weary on the third day of public rituals for the new cardinals. Benedict told the 22 new members of the College of Cardinals their main task is their main task is to “bear witness to the joy of love.”

Naschrift:
Roodkapje "bears witness to the joy of love door tuchtklachten in te dienen tegen mede-gelovigen terwijl de rest van het grondpersoneel de andere kant op kijkt.

RKKnipsel: "Complete war inside the Vatican. Things are falling apart"

Uit Independent.UK:

"It's now complete war inside the Vatican," said Robert Mickens, The Tablet's Rome correspondent, who has20 years' experience of reporting on the Vatican. "Things are falling apart."

RKKnipsel: "Pope more concerned with theological questions than with the day-to-day affairs of state"

Uit de NY Times:

"The widespread feeling among experts who follow the Vatican is that the letters were a volley in a battle among officials jousting for power in a papal court whose anointed leader, they say, is more concerned with theological questions than with the day-to-day affairs of state.

Every journalist who follows the church has described the current controversy as part of "a clash between cardinals in the Curia," even though the Vatican is denying it, said Paolo Rodari, who writes about the Vatican for two newspapers. The emails and letters and documents that have been published "could not get out unless they came from someone inside," he added".

RKKnipsel: "The Vatican risks losing trust among its best friends"

John Allen over de recente curieschandalen:

"...both the leaks and the apparent motives behind them reduce confidence that Vatican decisions will be made on merits rather than being swept into petty internal squabbles -- especially, it has to be said, if they end up in the Secretariat of State. As one senior prelate, who's nobody's idea of a flaming liberal, told me this week, "I wouldn't bring a problem here right now to save my life."

In other words, the Vatican risks losing trust -- not among its critics or enemies (that boat probably sailed long ago), but among its best friends".

Carnavale di Venezia

Carnavale di Venezia

RKKnipsel: Is Roodkapje volgens de bisschop van Groningen een donatist?

Bisschop De Korte heeft de dag van de creatie van zijn collega van gisteren gebruikt om samen met Prof Paul van Geest een ingezonden stuk in Trouw te schrijven dat lijkt te zijn bedoeld als een draai om de oren voor het nieuwe creatuur,  zeker wanneer het wordt gelezen tegen de achtergrond van dit artikel in de Volkskrant, waaruit ik om te beginnen maar weer eens citeer:"De nieuwe kardinaal heeft geen enkel gezag. Hij heeft geen contact met het kerkvolk, hij intimideert waar nodig collega's en zijn priesters zijn bang voor hem. Eijk hecht in het geheel niet aan overleg. De dagen dat katholieke politici, zakenlieden of bestuurders geregeld op de Maliebaan te vinden waren, zijn voorgoed voorbij. Eijk opereert in isolement, en die biotoop is hem op het lijf geschreven. Zijn van iedere empathie gespeende stijl heeft de kerk in Nederland nog marginaler gemaakt. De zorg hierover dringt nauwelijks door in de top van het Vaticaan".

Wat schrijven De Korte en Van Geest? "Augustinus benadrukte dat de katholieke kerk aan globalisering moest doen (lang voordat het woord was uitgevonden). Haar opdracht was de hele wereld te omspannen. Zij mocht dus geen veilige, naar binnen gekeerde monocultuur in de hand werken, maar moest juist de wereld en 'andersdenkenden' open tegemoet treden. Hij verweet de donatisten dan ook hun 'ketterse' isolationisme. De donatisten zagen hun kerk als de ark van Noach: van binnen en buiten geteerd en waterdicht om de vervuilde wateren van de wereld buiten te houden.

Augustinus had een broertje dood aan gelovigen die de kerk zagen als een organisme dat een heilloos soort isolationisme nastreeft. Aan de donatistische bisschop Gaudentius schrijft hij dat hij dit ook in zijn eigen kerk ziet voortkomen uit een gebrek aan realiteitszin. Hij is ervan overtuigd dat ook zijn orthodoxe katholieken de kerk ontluisteren omdat zij krachten als heerszucht, triomfalisme, hoogmoed en arrogantie in zichzelf niet onderkennen".

Het zou mij zinnig lijken zeker in de Veertigdagentijd dat het paars college collectief extern gewetensonderzoek bedrijft over de laatste passage (en over nog heel veel meer zoals het indienen van tuchtklachten tegen mede-gelovigen). De kans daarop is echter niet groot. Daar is men om te beginnen veel te gelukkig met zichzelf en speelt men liever spelletjes vanuit het struikgewas met dolkstootbrieven getekend door drie bisschoppen die vervolgens in originele versie lekken naar de pers en nu met een ingezonden brief in Trouw waarvan ongetwijfeld met droge ogen zal worden volgehouden dat deze brief niets met Roodkapje te maken heeft en vervolgens de incrowd stiekem gniffelt omdat hij op de dag van zijn creatie over zijn isolationisme met citaten van Augustinus om de oren is geslagen.

Of is de actie van De Korte een zet in de strijd om de Utrechtse successie die ontstaat als Roodkapje naar Rome wordt gehaald (oremus!) en  Rome inmiddels donders goed weet maar uiteraard nooit erkent, wat er in Utrecht allemaal moet worden hersteld om nog iets van de RKK NL over te houden op de ruines van het aartsbisdom na het episcopaat van Eijk (en het daaraan voorafgaande van het duo Simonis/Rentinck) en de zoveelste verkeerde benoeming dreigt omdat de balans weer te ver doorslaat naar de andere kant inclusief beatmissen zoals nu al uit dat bisdom worden uitgezonden?

Komt er nu weer een nieuwe dolkstootbrief die toevallig in de pers lekt? Een persverklaring van de bisschop van Groningen-Leeuwarden dat hij niet heeft willen suggereren dat de aartsbisschop van Utrecht de ketterij van het donatisme bedrijft? Of wordt er via Rome actie ondernomen met procedures van de inmiddels eminente aartsbissschop tegen de bisschop van Groningen waarover eerder in de media al melding werd gemaakt?

Of dienen we gewoon weer, samen verenigd tegen de boze vijand, een nieuwe tuchtklacht tegen mij in omdat ik het nieuwe creatuur Roodkapje noem, hem voor niet integer houd  en zijn recente benoeming een kwetsuur acht voor het Mystiek Lichaam van Christus. "Today we see in a truly terrifying way that the greatest persecution of the Church does not come from enemies on the outside, but is born of the sin within the Church", zei de paus op 11 mei 2011.  What would Jesus want?

zaterdag 18 februari 2012

RKKnipsel: "Vatican curia very disorganized and of very low quality"

Van timecom:

"His horizon was the world," says Magister. "He lived for travelling. Of the roman curia he didn't care much about." Meanwhile, local bishops facing plummeting numbers in the ranks of priests began withholding their best men for themselves. "Bertone has found himself to be the number one of a Vatican curia that's very disorganized and of very low quality," says Magister. "And he hasn't been able to put it in order."

In this view, the leaks are in part attacks on Bertone's administration, but also the manifestation of behind-the-scenes maneuvering, driven by internal rivalries and the beginnings of the inevitable battle for succession. "You've got lots of groups, clans, small and medium, that in the confusion are fighting with each other," says Magister".
Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107167,00.html#ixzz1mm0RODn5

Verheugd en dankbaar bij een kardinaalsbenoeming

"Verheugd en dankbaar" ben ik dat het besluit van de paus om de aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal te benoemen niet onder de pauselijke onfeilbaarheid valt.

Naar mijn zeer stellige overtuiging namelijk is dit besluit onjuist tenminste als je ervan uit gaat dat het de bedoeling dat een kardinaal “eminent” is dat wil zeggen dat hij uitsteekt boven het gewone volk in christelijke deugdenbeoefening met aandacht voor waarheid en gerechtigheid.

Ik troost mij met de wetenschap dat het kennisniveau ten Vaticane bij de benoeming kennelijk niet uitsteeg boven de informatie op wikipedia. Op 9 januari 2012 meldde onder meer de NOS dat de persdienst van het Vaticaan bij de presentatie van de creaturen –zonder bronvermelding- teksten van wikipedia had overgenomen, zie link. "Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij".

Had het Vaticaan beter kunnen weten? Ja zeker, het is mij bekend dat in Rome klachten over de aartsbisschop van Utrecht liggen. Ik heb er zelf ook een klachtdossier neergelegd waarbij het voor kardinaal Bertone nog te veel moeite was om de ontvangst van het uiteraard aangetekend verzonden, zeer omvangrijke document met vele bijlagen te bevestigen.

Wilde het Vaticaan beter weten? Kennelijk niet; deze benoeming past wel in een pontificaat waarvan de contouren van de mislukking zich steeds duidelijk aftekenen, terwijl velen onder wie ondergetekende daarvan bij aanvang zulke hoge verwachtingen hadden. Terwijl de paus in zijn studeerkamer boek na boek schrijft, verschijnen in de media inmiddels bijna dagelijks berichten over schandalen vanuit de curie inclusief financiële malversaties, moordplannen en machtsspelletjes tot en met opvolging van de huidige paus aan toe.

Wat betekent de benoeming voor Nederland? Erg weinig; dat wordt wel bevestigd doordat er in Nederland nauwelijks aandacht aan wordt besteed. De benoeming wordt door de aartsbisschop in Nederland niet gevierd met het argument dat een dergelijke viering niet past na het rapport Deetman. Echter, eerder vierde de aartsbisschop ook zijn zilveren priesterfeest niet en dat was voor verschijning van het rapport Deetman. Zou het erg druk zijn geweest als de creatie wel was gevierd? De titelkerk die hij bij gelegenheid van zijn creatie in Rome kreeg, ligt in Trastevere en is zo oninteressant dat deze zelfs nog niet wordt besproken op wikipedia, zie link. Hoe moeten we dit interpreteren?

Zou de non-celebratie van de creatie in Nederland wellicht te maken hebben met het feit, dat in de ogen van de wereld met de benoeming van de aartsbisschop, die de gekozen leider is van het huidige episcopale team, de kroon is gezet op de marginalisering van de R.K. Kerk in Nederland. Ik citeer de Volkskrant: “De nieuwe kardinaal heeft geen enkel gezag. Hij heeft geen contact met het kerkvolk, hij intimideert waar nodig collega's en zijn priesters zijn bang voor hem. Eijk hecht in het geheel niet aan overleg. De dagen dat katholieke politici, zakenlieden of bestuurders geregeld op de Maliebaan te vinden waren, zijn voorgoed voorbij. Eijk opereert in isolement, en die biotoop is hem op het lijf geschreven. Zijn van iedere empathie gespeende stijl heeft de kerk in Nederland nog marginaler gemaakt. De zorg hierover dringt nauwelijks door in de top van het Vaticaan”.

Weinigen in Nederland zullen zich bekreunen om de nieuwe creatie. Velen binnen de R.K. Kerk in Nederland hebben al lang besloten om “in stilte te scheiden” en "geen cent en geen seconde" meer te besteden aan RKK NL, zeker niet zolang daar staf en mijter zijn vervangen door de doofpot en de botte bijl, in handen van een arrogant stelletje onder aanvoering van een “dokter zonder patiënten" die –eminent en wel- dreigt te eindigen als “een herder zonder schapen” (in de woorden van kerkhistoricus Van Schaik).

Persoonlijk volsta ik vandaag met de volgende opmerkingen: noch voor de Hoogste Rechter noch voor de gewone mensenrechter heeft een roodkapje enige toegevoegde waarde.  In ieder geval heeft wat mij betreft de Kerk van Rome zich met deze benoeming verder gediskwalificeerd.

donderdag 16 februari 2012

RKKnipsel: "Tension at the Vatican"

Van Mysinchew.com:

"Pope Benedict XVI on Saturday will put his stamp of authority on the institution that will elect his successor as he appoints 22 new cardinals in a tense climate in the Vatican administration"

"The consistory comes after days of high-profile leaks, corruption allegations and even a discredited report on a plot to kill the pope, which have raised fears of a power struggle at the heart of the Catholic Church.

One of the reported rumours was that the pope is lining up the archbishop of Milan, Cardinal Angelo Scola, to be his successor. Another alleged that the Vatican's bank was failing to comply with money laundering rules.

The rumours have all been denied by Vatican spokesman Father Federico Lombardi, who this week called for "calm, cold blood and reason" and said the leaks were intended to "sow confusion" and put the Church "in a bad light."

woensdag 15 februari 2012

Twitterbrainstorm wethouder Florijn - apps en games voor schuldpreventie jongeren

Van de website van de gemeente Rotterdam:

"Op 13 februari heeft wethouder Marco Florijn zijn tweede brainstorm gehouden op twitter.  Deze keer ging de brainstorm over de preventie van schulden bij jongeren. Iedereen was welkom om mee te discussiëren. Een gemêleerde groep van jongeren en professionals van binnen en buiten Rotterdam deed mee aan de brainstorm en ging met elkaar in gesprek over hoe je een gedragsverandering teweegbrengt bij jongeren.

Behalve het toetsen van het idee van een leen-me-niet-register, een register waar jongeren zonder schulden zich vrijwillig kunnen laten registeren zodat het moeilijker wordt een lening af te sluiten, kwamen ook andere onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld het belang van lessen en trainingen aan kinderen en jongeren en waarin de gemeente Rotterdam volop investeert. Maar ook de ouders hebben een belangrijke rol in het voorkomen van schulden bij hun kinderen. Een doelgroep die in de aanpak nog wel eens wordt vergeten. Sommige ouders moeten eerst zelf leren verstandig om te gaan met hun geld en schulden te voorkomen voordat zij dat aan hun kinderen kunnen leren. Jongeren zelf voorlichting laten geven aan hun leeftijdgenoten werd tijdens de sessie ook als idee geopperd.

Wethouder Marco Florijn : "Jongeren moeten verleid worden tot het volgen van voorlichtingen over omgaan met geld. Dit kan ook door naar de jongeren toe te gaan. Een aantal partijen heeft tijdens de twittersessie hierbij hun hulp aangeboden. Deze partijen zal ik binnenkort benaderen."

Tijdens de twittersessie blijkt ook dat er diverse initiatieven zijn om jongeren te leren met geld om te gaan door middel van apps en games. Samen met Nadja Jungmann van de Hogeschool van Utrecht gaan we deze initiatieven bundelen en oppakken.

"Ik vond het weer een succesvolle Twitterbrainstorm waar ideeën naar voren zijn gekomen waarmee ik samen met de deelnemers volop aan de slag wil", aldus wethouder Florijn. "De volgende keer wil ik graag in gesprek over het onderwerp kwetsbare ouderen. Wie een suggestie heeft voor een onderwerp kan dit twitteren met #brainstormflorijn".

Breaking: BKR op Hypotheken Event: 1% hypotheken meer dan 3 maanden achterstand

Uit de hardcopy versie van de Volkskrant van vandaag (met veel dank aan de attente lezer die het artikel toezond):

"Steeds meer Nederlanders kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. Intussen lossen veel andere huizenbezitters versneld hun hypotheek af.

Het aantal Nederlanders dat rente en aflossing op de eigen woningschuld niet meer kan betalen nam, sinds 2005 met ongeveer 60% toe tot bijna 50.000 blijkt uit de cijfers van het Bureau Kredietregistratie Tiel. Zij hebben betalingsachterstanden van drie maanden of langer. "Het is ongeveer 1% van het totaal aantal hypotheken", zei Peter van den Bosch dinsdag op het Hypotheken Event in het deftige Amsterdamse Hotel Krasnapolsky".

In het actualiteitencongres schuldhulpverlening op 29 maart 2012 zal het Grote Hypotheek Debat worden gehouden specifiek over woningbezitters in schuldproblemen. zie link.

Lezers van dit weblog krijgen EURO 100,00 korting als zij zich met deze link aanmelden.

Op dit weblog spoedig meer nieuws over dit congres.

50 jaar 2-3% gas te veel betaald. Komt er restitutie?

Uit de Stentor:

"Huishoudens gaan vanaf volgend jaar betalen voor hun werkelijke gasverbruik. Ze hebben ruim vijftig jaar lang meer gas betaald dan het energiebedrijf heeft geleverd.

Gas wordt warmer en zet uit in de woning, waardoor de meter meer kubieke meters gas telt dan de woning zijn binnengegaan. Energiebedrijven hebben daardoor jarenlang honderden miljoenen euro's aan 'meetwinst' opgestreken, terwijl de staat eveneens miljoenen binnenhaalde aan onterecht geïncasseerde BTW en milieubelasting.  Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

Aan deze situatie komt volgend jaar een eind. De Nederlandse Mededingingsautoriteit wil in 2013 de administratieve temperatuur waarmee netbeheerders het gasverbruik meten, aanpassen.  Nu wordt bij vaststelling van het verbruik een temperatuur van 7 graden berekend, vanaf volgend jaar is dat 15 graden, waarmee 'het verschil van 2 procent gas dat teveel wordt berekend vrijwel verdwijnt', aldus een woordvoerder van Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van netwerkbedrijven.

Overigens stelde onderzoeksinstituut KIWA Gastec eerder vast dat energiebedrijven ruim 3 procent meer gas in rekening brengen dan ze feitelijk leveren".

"Duitsland onderkende meetwinsten al eerder en paste de regels in 1993 aan".

NVVK organiseert expertmeetings preventie

Persbericht NVVK:

"Op 6 maart 2012 vindt de eerste expertmeeting preventie plaats. Thema's die op de expertmeeting de revue zullen passeren zijn gedragsverandering: hoe komt gedrag tot stand en hoe kan hierop worden ingezet? en resultaatmeting: hoe kunnen de resultaten van preventie op betrouwbare wijze inzichtelijk worden gemaakt? Download hier de uitnodiging en agenda voor de expertmeeting.

De expertmeeting vindt plaats te Utrecht en neemt een dagdeel in beslag, van 14:00 tot 17:00. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. De opzet van de expertmeeting is breed, deze uitnodiging richt zich zowel op beleids- en preventiemedewerkers als op managers in de schuldhulpverlening. Aanmelden kan via: info@nvvk.eu of telefonisch via 070- 752 82 50".

dinsdag 14 februari 2012

RKKnipsel: Twee Colombiaanse priesters lieten zich vermoorden door huurmoordenaars

Uit de Telegraaf:

"Twee Colombiaanse priesters die vorig jaar waren doodgeschoten, blijken daar zelf de opdracht voor te hebben gegeven. Ze schakelden twee huurmoordenaars in, omdat een van de geestelijken leed aan hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Mogelijk hadden de twee slachtoffers een relatie met elkaar.

Dat heeft het Colombiaanse Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt. Enkele dagen voor de moord probeerden de twee priesters samen zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. Daarop besloten ze twee moordenaars in te huren. Voor de moord betaalden ze 15 miljoen pesos, omgerekend bijna 6400 euro".

Naschrift:
Hoe eenzaam en wanhopig moeten mensen zijn om nog als enige uitweg te zien de hand aan zichzelf te slaan en dan nog op deze manier.

Hier is op veel vlakken veel mis gegaan en dat niet alleen bij de twee priesters in kwestie, voor wie nu alleen nog kan worden gebeden.

Zie ook BBC

Hulp voor hypotheekdebiteuren zou onderweg zijn

DFT meldt:

"Het kabinet wil de positie van de consument op de hypotheekmarkt versterken. Zo moet het makkelijker worden over te stappen naar een andere aanbieder en moeten alle tarieven inzichtelijk worden. 

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) kondigde dinsdag in de Tweede Kamer aan binnenkort met uitgewerkte voorstellen te komen. De PVV vroeg om opheldering uit onvrede dat banken te hoge rentes zouden vragen voor een hypotheek. De rente op de kapitaalmarkt daalt, maar de hypotheekrente die banken aan consumenten doorrekenen blijft hoog, aldus PVV-Kamerlid Tony van Dijck. ,,Ze verrijken zich over de rug van de consument'', zei Van Dijck.

De Jager wees erop dat de overheid geen hypotheken verstrekt en er alleen voor kan zorgen dat de concurrentie tussen aanbieders wordt versterkt. Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bleek vorig jaar dat de marges die banken berekenen op hun hypotheken, weer op het niveau zijn van voor de kredietcrisis, maar dat er geen aanwijzingen waren van prijsafspraken".

Naschrift:

De banken hoeven geen afspraken te maken om hun oligopolie in stand te houden. Dat kunnen ze gewoon op internet volgen. Banken zijn sowieso niet geneigd hypotheken te verstrekken.

Debiteuren van slechte leningen die willen overstappen krijgen nu geen aanbiedingen en op basis van bovengenoemde tekst is mijns inziens niet te verwachten dat dit in de praktijk anders zal worden.

De tijd zal leren of de consument in het vervolg inderdaad beter wordt beschermd.

Oud en ziek maar geen geld om de was te laten doen! Hoe lossen we dat op?

Uit de Telegraaf:

"Voor veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de kosten van het wassen van hun kleding niet langer op te brengen. Verpleeghuizen brengen hun bewoners elke maand tussen de 73 en 110 euro in rekening voor de was, zo heeft het Nibud berekend. Dat is veel meer dan gedacht, met als gevolg dat ouderen met een laag inkomen niet langer schone kleren kunnen betalen".

Het lijkt mij zaak dat met spoed wordt onderzocht
1.   wat een redelijk standaardtarief is voor het doen van de was (eerder zagen we ook al de tarief voor het oppompen van rolstoelbanden voorbij komen):
2.   hoe die kosten gefinancierd moeten worden in geval van financieel onvermogen (waarbij inkomen en vermogen in aanmerking worden genomen voor een eventuele eigen bijdrage);
3.   hoe een en ander doorwerkt in de kostenstructuur van de instelling waaronder begrepen de salarisniveau's van directies en interne toezichthouders.

Het is wat mij betreft daarbij bepaald ook niet uitgesloten is dat mantelzorgers met name kinderen zo nodig ook hun handen laten wapperen en het lijfgoed van hun ouders wassen. In een beschaafde samenleving zorgen niet alleen ouders voor hun jonge kinderen maar ook kinderen voor zorgbehoevende ouders! In onze samenleving lijkt het nu soms zo te zijn geworden dat ouders verondersteld wordt tot op de hoge leeftijd voor de kleinkinderen te zorgen om de twee-verdiencapaciteit van hun inmiddels meerderjarige kinderen op peil te houden, terwijl diezelfde kinderen de andere kant op kijken als hun ouders hen nodig hebben en dan menen dat het normaal is die kosten af te wentelen op de samenleving.

Outsourcen we op zorgniveau alle facetten van de basale zorg dan is de resultante een onbetaalbaar systeem, waarbij ook basale voorzieningen die alleen door professionals kunnen worden verricht in het gedrang kunnen komen.

Als in later eeuwen de geschiedenis wordt geschreven van de laatste fase van vergrijsde westerse beschaving mag wat mij betreft ook de pervertering van de omgang tussen ouders  en kinderen in een apart hoofdstuk aan de orde komen, achter de pervertering van de gezondheidszorg waar niet meer de patient centraal stond maar de mogelijkheid om behandelingsomzet te maken met gebreken aan onderdelen van die patient en zorg voor zorgbehoevenden verleend door mensen die daarbij bepaald niet werden geinspireerd door de idealen van Florence Nightingale.

Liefdeloosheid werd in onze samenleving de standaard - in alle geledingen!

"LIS moet snel van de grond komen" Maar wie gaat dat dan doen?

Van CDA Actueel:

"Het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) moet snel van de grond komen, het duurt veel te lang. De staatssecretaris moet helpen om de privacyobstakels op dit gebied snel uit de weg te ruimen. Dat zei Mirjam Sterk in haar reactie op het bericht dat Nederlandse consumenten en bedrijven een recordbedrag aan schulden hebben openstaan. “Als je deze cijfers ziet, onderstreept dat hoe belangrijk het is dat voorkomen wordt dat mensen schulden maken die ze niet kunnen terugbetalen”.

Het is de bedoeling dat in het LIS landelijk wordt bijgehouden hoeveel schulden mensen opbouwen. Niet alleen op het gebied van leningen, zoals nu al gebeurt, maar ook achterstanden op het gebied van huur en energie. Sterk: “Des te eerder dit systeem van de grond komt, des te beter.”

Naschrift:
Na het rondetafelgesprek op 14 september 2011 waarbij het project in gijzeling werd genomen door belanghebbenden is er in deze kwestie geen waarneembare vooruitgang gemaakt, terwijl er een Kamermeerderheid is dat er een derdelijk systeem moet komen. Van dag tot dag komen daardoor vermijdbaar mensen (dieper) in problematische schuldsituaties. Zo werkt democratie anno 2012 in Nederland.

1% huishoudens Twente doet beroep op schuldhulpverlening

Van Slingeland.fm:

"Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening nam toe van 3.319 in 2010 naar 3.441 in 2011. Dit komt overeen met bijna 1% van alle huishoudens in het werkgebied van de 22 aangesloten gemeenten. In 1.401 situaties startte de Stadsbank een bemiddelingstraject tussen schuldenaar en schuldeisers. Veelal betrof het bij deze bemiddelingstrajecten problematische schulden: de schuldenaar kan niet langer diens schuldeisers betalen. In 2011 werd in 257 situaties een schuldbemiddeling gerealiseerd: de schuldenaar spaart gedurende drie jaar al het meerinkomen boven het bijstandsniveau om schuldeisers te kunnen aflossen. Daarnaast werden in 109 situaties de problematische schulden afgekocht met een saneringskrediet. Dit betekent het afkopen van schulden door middel van een krediet dat de schuldenaar in 3 jaar tijd aflost aan de Stadsbank. In 900 situaties vond begeleide verwijzing naar wettelijke schuldsanering plaats.

Bij de niet-problematische schulden realiseerde de Stadsbank een oplossing door het verstrekken van 684 sociale leningen en 138 herfinancieringen. Veelal zijn via de budgetbeheerrekening betalingsregelingen getroffen voor relatief kleine betalingsachterstanden. In 1.722 situaties was het openen van een budgetbeheerrekening noodzakelijk. Veelal vanwege de aanwezige debetstand op de eigen betaalrekening waardoor betaling van de crediteuren niet meer plaats kon vinden. Het aantal huishoudens met een budgetbeheerrekening bij de Stadsbank daalde met 3%, van 6.894 in 2010 naar 6.658 in 2011".

AMvB Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in voorbereiding

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) meldt:

"De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is op 30 juni 2011 in de Tweede Kamer aangenomen en momenteel behandeld in de Eerste Kamer. Om goede uitvoering te kunnen geven aan deze wet is het voor gemeenten noodzakelijk om tijdens het proces te kunnen beschikken over relevante informatie. De wet maakt het via artikel 7 mogelijk om ook voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze wet voor de uitwisseling van informatie gebruik te maken van de GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi). Via een AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) zal verdere worden geregeld welke informatie en welke aangewezen personen en instanties het betreffen. De VNG, Divosa en het ministerie van SZW hebben KING gevraagd om - vooruitlopend op de behandeling in de Eerste kamer - samen met het gemeentelijk domein te willen inventariseren welke informatie van belang is voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze wet".

maandag 13 februari 2012

NVVK en Ziggo sluiten convenant schuldhulpverlening

Persbericht NVVK:

"De NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Ziggo hebben op 9 februari jl. een convenant ondertekend waardoor hulpverlening aan mensen met schulden makkelijker wordt.

Het convenant maakt het mogelijk om samen met Ziggo naar het individuele geval te kijken. Eventueel kunnen voor een periode van 8 maanden incassomaatregelen worden opgeschort en wordt de vordering dan niet verder verzwaard. Deze tijd zal worden gebruikt om samen met de schuldhulpverlening de financiële situatie van de schuldenaar te stabiliseren en een schuldregeling tot stand te brengen zodat een schuldenvrij bestaan mogelijk wordt".

Lied van de dag

RKKnipsel: "Vatican: the gang that can’t shoot straight".

John Allen schrijft over de toestand ten Vaticane:

"A consistory, the event in which a pope creates new cardinals, is supposed to have a festive air. New cardinals bring family, friends and supporters to Rome, to see the sights and to enjoy one another’s company. The afternoon of the consistory is the only time the doors of the Apostolic Palace are flung open to the general public, giving the place the feel of a block party.

This week, however, it’ll be difficult to just let the good times roll, because the Vatican hosting the 22 new cardinals Benedict XVI will create on Saturday once again looks like the gang that can’t shoot straight.

Consider the headlines that have dominated the Italian press, with echoes around the world, in just the last 72 hours:
•“Plot against the Pope: Dead within 12 Months”
•“Pope is Isolated amid War in the Vatican”
•“Money Laundering, Priests Investigated: The Silence of the Vatican”
•“Gays, Scandals and Even Masonry: The Church Fears Deep Throat”

Not since a 2009 cause célèbre created by the pope’s decision to lift the excommunications of four traditionalist bishops, including a Holocaust denier, has the Vatican been gripped by such an intense wave of scandal – coupled with the inevitable finger-pointing, both public and private, about who’s to blame".

Naschrift: en dan noemt Allen nog niets eens het feit dat de namenlijst voor  het consistorie tenminste een evidente misslag behelst. Over dit creatuur zal ik schrijven op de dag van het consistorie.

zondag 12 februari 2012

De nieuwe minima komen uit de middenklasse - maar verder is alles OK!

Het Parool meldt:

"Het aantal mensen dat in korte tijd veel inkomen verliest, groeit sterk. Dat meldt de NOS. Er zijn nog geen exacte cijfers, maar deurwaarders en schuldhulpverleners zeggen dat er in rap tempo veel mensen in financiële problemen komen.

De nieuwe groep minima bestaat uit mensen die tot voor kort een goed inkomen hadden. Ze moeten door werkloosheid een flinke stap terugdoen. Volgens de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, gaat het vaak om huizenbezitters die hun woonlasten niet meer op kunnen brengen.

De nieuwe minima hebben het moeilijk. Ze zijn niet gewend om op de kleintjes te letten en vragen niet gemakkelijk hulp om uit de financiële problemen te komen. Dat maakt het omschakelen naar een zuiniger leefpatroon extra moeilijk".

En zo was het dus eigenlijk een beetje bedoeld als het ware!

En wat zeggen leden van de Tweede Kamer? Forza, my ladies!

Van nu.nl:

"CDA-Kamerlid Mirjam Sterk pleit voor een systeem om landelijk overzicht te krijgen van de schulden die mensen opbouwen. Obstakels op het gebied van privacy moeten volgens haar snel uit de weg worden geruimd. "Als je deze cijfers ziet, onderstreept dat hoe belangrijk het is dat voorkomen wordt dat mensen schulden maken die ze niet kunnen terugbetalen.''

SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft op zich niets tegen een betere registratie van schulden, maar ziet dit niet als een de oplossing van het probleem. Wel zou er meer aan gedaan moeten worden om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en daar niet meer uit komen. In haar ogen bezuinigt het kabinet te veel op schuldhulpverlening en op de gemeenten, die hun burgers ook kunnen helpen een hoge schuld weg te werken.

Voor PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer laten de cijfers nogmaals zien dat steeds meer mensen in de problemen komen. ''De koopkracht lijkt nu echt in gevaar." Hamer zegt al eerder aan de orde te hebben gesteld dat mensen steeds minder sparen en hun rekening leeghalen. Ze wil het kabinet om opheldering gaan vragen".

Wie zijn die mensen die "honderden miljoenen" per week extra op hun hypotheek aflossen?

"Huizenbezitters bereiden zich massaal voor op een beperking van de hypotheekrenteaftrek. De Rabobank krijgt de laatste maanden wekelijks honderden miljoenen euro’s aan extra aflossingen binnen. Dat zegt Bert Bruggink, financieel topman van de Rabobank, vandaag in NRC Handelsblad".

"Nederland is toe aan een beperking van de aftrek. Onze klanten denken daar al over na. De maatschappij is veel verder dan Den Haag denkt.”

Ik zou wel eens willen weten wat de karakteristieken zijn van deze groep met name het onderscheid naar natuurlijke personen en rechtspersonen. Kan het ook zijn dat bedrijven die op hun liggende gelden toch geen rente vergoed krijgen ervoor kiezen hypotheken af te lossen. Enig objectief extern wetenschappelijk onderzoek lijkt mij op zijn plaats.

Ik vraag mij af hoeveel  voorbeelden de lezers van dit weblog kennen van personen die vervroegd hun hypotheek aflossen.

Ik voorzie al weer de debatten in de Tweede Kamer op basis van onvoldoende gestructureerde informatie, zoals recent over het ontsparen waarbij met droge ogen het sparen van bedrijven werd meegeteld terwijl ambtenaren van EZ praktisch op hetzelfde moment publiceerden dat particuliere huishoudens al jaren lang ontsparen.

Uit de incassopraktijk klinkt echter: "Het spaarpotje van mensen met schulden is leeg".
En dan maar niet begrijpen waarom het vertrouwen van kiezers in de integriteit van de politiek afneemt. Je zou bijna zeggen ... "We are the 99 per cent".

zaterdag 11 februari 2012

RKKnipsel: Onwaardige Vaticaanse machtsstrijd ziekt verder door: "Pope Benedict could not stand Tarcisio Bertone"

Uit Telegraph-UK:

"It seems to me something that is so far from reality that I don't even want to address it," Father Lombardi said. "It seems an incredible story and I don't want to comment." 

He did not deny the existence of the document to AFP, but added that it was "devoid of reality". 

Cardinal Romeo also named Benedict's XVI likely successor as Cardinal Angelo Scola, the archbishop of Milan – meaning the papacy would return to an Italian after the German Benedict and his Polish predecessor, John Paul II.

He allegedly told his contacts in China that Pope Benedict could not stand Tarcisio Bertone, his Secretary of State and the Vatican's second most senior figure, amid reports of bitter power struggles going on within the Holy See.

Experts said the release of the document could be part of a power struggle within the Vatican administration to try and force Bertone to leave".

"Het spaarpotje van mensen met schulden is leeg" - En wat zeggen we nu aan de Kamer, Minister Kamp?

Alweer een aanwijzing dat het onderzoek van de Friesland Bank meer betekenis had voor de ontsparingen van particulieren dan Minister Kamp aan de Tweede Kamer deed voorkomen, zie website Nos:

"Nederlandse consumenten en bedrijven hebben een recordbedrag openstaan aan schulden bij incassobureaus. In totaal gaat het om 6,3 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen NVI.

Het aantal mensen met schulden nam wel af, maar de mensen die in moeilijkheden zitten, zagen hun problemen groter worden. Volgens de voorzitter van de NVI kan dat er op wijzen dat "het spaarpotje van mensen met schulden leeg is" en dat mensen met langlopende schulden niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen".

vrijdag 10 februari 2012

"Bij mijn moeder heeft de kerk meer gegeven dan genomen.”

Interessante boekrecensie in het NRC van het boek van Jos Palm "Moederkerk. De ondergang van rooms Nederland".

„De reden dat ik Moederkerk heb geschreven is dat de modernisering van de katholieke kerk altijd is beschreven door historici die er welwillend tegenover stonden. Maar er waren ook mensen, zoals mijn ouders, die hun wereld zagen instorten. Zij waren de verliezers van de modernisering. Hun verhaal wilde ik vertellen: de mooiste geschiedenis is die van de verliezers.”

"De kerk viel weg en haar gezin viel uiteen. Maar toch heeft de kerk haar veel geborgenheid geboden. Vooral toen ze voor haar huwelijk tien jaar als leidster bij de katholieke jeugdbeweging zat, heeft de kerk haar veel gegeven. Daar werden de meisjes weliswaar getraind tot goede katholieke moeders, maar mijn moeder genoot er ook een relatieve vrijheid.

,,Uiteindelijk moet ik antwoorden met een voorzichtig ja: bij mijn moeder heeft de kerk meer gegeven dan genomen.”

Een snufje stroom en een dotje gas bij wanbetaling energie in de toekomst

Uit de Gelderlander:

"Hardnekkige wanbetalers worden straks niet zonder meer afgesloten van stroom. Ze krijgen nog een minimale hoeveelheid stroom geleverd. Die is voldoende voor een koelkast en een lampje in de woonkamer, maar niet om televisie te kijken.

Op die manier wil minister Verhagen van Economische Zaken wanbetalers alsnog aanzetten tot betaling van achterstallige energienota's. Verhagen wil dit plan verder laten uitwerken.

Deze aanpak moet vooral wanbetalers helpen die elk signaal negeren om de schuld te voldoen. Volgens de minister gaat het om een groep mensen die niet alleen achterstallige schulden bij het energiebedrijf hebben, maar ook bij andere leveranciers in het krijt staan. Veel van deze wanbetalers reageren niet meer op aanmaningen of doen de deur niet meer open".

"Verhagen kondigt in antwoord op vragen van SP-kamerlid Paulus Jansen ook een verbetering van het huidig afsluitbeleid aan. Er komt voor eind maart een landelijke overeenkomst tussen de bij Energie Nederland aangesloten energiebedrijven en schuldhulpverleners. Dat moet leiden tot betere onderlinge uitwisseling van gegevens en afspraken die worden gemaakt. 

De meeste energiebedrijven hanteren al een beleid dat klanten met een betalingsachterstand niet worden afgesloten zodra ze zich melden bij de schuldhulpverlening".

donderdag 9 februari 2012

RKKnipsel: houdbaarheidsdatum Bertone verstrijkt

Met dank aan een oplettende lezer hierbij ook een link naar een recent artikel vanSandro Magister waaruit blijkt dat diens einde inmiddels steeds dichter bij komt, althans in de gedocumenteerde visie van deze vaticanist. De volgelingen van Don Bosco hebben kennelijk niet alleen in Nederland een bijzondere visie op de gehoorzaamheid. Volgens dit artikel bracht Bertone zonder pauselijke toestemming een bod van EURO 250 mio uit op een insolvent ziekenhuis in Milaan waar het met de leer van  de RKK niet zo nauw werd genomen.

"Even some who were extremely close to him are no longer his followers. Malacalza is infuriated over what he considers an about-face to his detriment. Ettore Gotti Tedeschi, the banker whom Bertone himself wanted as head of the IOR, after his initial openness put up a wall against the purchase of the San Raffaele, fully espousing the pope's reservations.

On the administrative and financial side, power is being reconfigured at the Vatican. And the expert and taciturn Cardinal Attilio Nicora is the new star, in his capacity as president of the Financial Information Authority created in the curia one month ago to permit the admission of the Vatican to the "white list" of states with the highest standards of correctness and transparency in their operations.

Last November at the Vatican there was a visit from seven inspectors of Moneyval, the international body that monitors measures against money laundering. And the exam imposed even more restrictive modifications on the Vatican laws, which Cardinal Nicora introduced immediately, but have not yet been made public. These include the ability for the FIA not only to inspect every operation of any institution connected to the Holy See, including the IOR and the governorate, but also to punish each individual violation with fines of up to two million euro.

Bertone did everything he could to have the pope appoint as head of the FIA not Nicora, but one of his allies, one of the very few who have remained close to him, Professor Giovanni Maria Flick. Even this did not work out for him. His trajectory is at an end".

RKKnipsel: Vaticaanse officials vechtend over straat "Bertone desperately trying to defend his position"

Uit de Catholic Herald:

"You could be forgiven for thinking that the Borgias have returned to the Vatican. Consider what has happened in the past few weeks: a fierce internal battle in the Roman Curia has spilled into the public square.

Cardinal Tarcisio Bertone, the Vatican Secretary of State, is desperately trying to defend his position while being besieged by many who want him to resign. His enemies appear to be led by the “old guard” who were ousted after the departure of Cardinal Bertone’s predecessor, Cardinal Angelo Sodano.

The “Viganò affair” – in which letters alleging internal corruption written by Archbishop Carlo Maria Viganò, then a Vatican official, were leaked – is just the tip of the iceberg. But the affair shows the preferred weapons in this fight: smear campaigns in the Italian media, confidential letters sent to anti-clerical journalists and damaging behind-the-scenes gossip. Those who were hindered by Archbishop Viganò’s tight financial controls and by his campaign against corruption used the media to seek his removal. When Archbishop Viganò was removed his confidential letters were leaked, creating an international scandal.

The position of the Holy See on the matter is still, unfortunately, unclear. Vatican spokesman Fr Federico Lombardi tried to defend Cardinal Bertone, describing the the Italian television news programme that revealed Archbishop Viganò’s letters as “partisan” and “partial and banal”. Fr Lombardi suggested that Archibishop Viganò’s appointment as apostolic nuncio to the United States was “proof of [the Pope's] indubitable esteem and confidence”. A statement from the Governatorate of the State of Vatican City, where the archbishop had served, described suggestions of financial corruption as “erroneous evaluations” and “fears unsupported by proof”. 

But how can Archbishop Viganò enjoy the Pope’s “indubitable esteem and confidence” if he had made such a major error, as is claimed? Has he been sent to America as a reward, as Fr Lombardi seemed to say, or to remove him from the Vatican’s inner circle of power holders?

Nobody in the Curia seems to have heeded the Holy Father when, some years ago, he addressed the world’s bishops with these words from St Paul’s Letter to the Galatians: “If you go snapping at one another and tearing one another to pieces, take care: you will be eaten up by one another.”

Naschrift:

"Today we see in a truly terrifying way that the greatest persecution of the Church does not come from enemies on the outside, but is born of the sin within the Church", zie de paus op 11 mei 2011.

Hoe eerder Bertone verdwijnt, hoe beter het voor de Kerk is. Ik schreef U al eerder hierover ook een eigen dossier te hebben waarin -mild gezegd- diens gebrek aan bestuurlijke kwaliteit schril tot uitdrukking komt.

Met belangstelling volg ik hoe de prelaten in kwestie elkaar de tent uitvechten omwille van persoonlijke eer en glorie met lak aan de Kerk. Zo ken ik ook prelaten buiten Rome. We wachten af wanneer "for them the bell tolls" en hopen dan voor allen die het aangaat individueel en collectief "van het slechtste".

RKKnipsel: "Final death of any respect for church leaders"

John Allen uit Rome:

"An Irish victim of sexual abuse bluntly told a Vatican summit this morning that her experience of being ignored, and her suffering minimized, by church leaders caused “the final death of any respect” she once felt for ecclesial authority.

Marie Collins said there must be “acknowledgement and accountability for the harm and destruction that has been done to the life of victims and their families” before she and other victims can regain trust in the leadership of the Catholic church.

Collins made the remarks at a four-day summit on the sexual abuse crisis titled “Towards Healing and Renewal” being held at the Jesuit-run Gregorian University".

De vrome schrijvers van de vastenbrief kan ik verzekeren dat ik mijn eigen voornemens heb voor die periode die onder meer voorzien in een klacht bij de "Vatican’s top prosecutor", zie dit ook dit bericht.

RKKnipsel: "Greater accountability for Catholic bishops"

Johan Allen in NCR:

"To all those critics who have clamored for greater accountability for Catholic bishops who drop the ball on sex abuse cases, the Vatican’s top prosecutor this morning had a simple message: You’re absolutely right.

“We need to be vigilant in choosing candidates for the important role of bishop, and we also need to use the tools that canonical law and tradition give us for the accountability of bishops,” said Maltese Monsignor Charles Scicluna.

As a case in point, Scicluna bluntly said it is simply “not acceptable” for bishops to ignore anti-abuse protocols established by the Vatican or by their bishops’ conference. He said the church in Ireland, to take one example, “has paid a very high price for the mistakes of some of its shepherds.”

woensdag 8 februari 2012

Of worden spaarrekeningen toch geplunderd?

"Het nationale spaaroverschot is niet meer het gevolg van spaardrift van huishoudens, maar van het bedrijfsleven, stellen Guido Schotten van DNB en Raoul Leering van het ministerie van Economische Zaken op de economenwebsite Me Judice".

‘De veelgehoorde redenering dat het spaaroverschot vooral bij huishoudens gelokaliseerd is in samenhang met de hoge pensioenbesparingen, is niet meer correct, benadrukken ze. ‘Ook inclusief de verplichte pensioenbesparingen liggen de totale besparingen van Nederlandse huishoudens al geruime tijd onder die van het eurogebied en zijn ze in sommige jaren zelfs negatief.’ De bedrijfsbesparingen zijn daarentegen sinds midden jaren negentig sterk toegenomen. ‘Hierdoor is het nationaal spaaroverschot nu bijna volledig bij het bedrijfsleven gelokaliseerd’.


Naschrift:
Hoog tijd voor nadere Kamervragen, zie ook
Had Minister Kamp wel gelijk dat spaarrekeningen niet worden geplunderd?
Kwart Nederlanders heeft spaargeld aangebroken?

RKKnipsel: Ex-deken Van der Valk in kort geding tegen schrijvers boek Haffmans

De Limburger meldt:

"De tweede druk van het boek In Gods naam over wijlen ex-deken Joep Haffmans van Gulpen mag alleen verschijnen als oud-deken Wim van der Valk van Weert eruit wordt geschrapt.

Dat eist Van der Valk in kort geding, dat 5 maart dient voor de rechtbank in Maastricht. Volgens zijn advocaat Marco Pals vindt Van der Valk het onterecht dat hij überhaupt in het ‘negatieve’ boek voorkomt. 

Pals zegt dat er lang is onderhandeld met de schrijvers. Dat bevestigen Henk Langenberg en Maarten van Laarhoven, die niet van plan zijn de oud-deken uit hun boek te schrappen".

Naschrift:
We zullen zien of het kort geding doorgaat en of het tot een vonnis komt. Zou de bisschop hiervoor voorafgaand toestemming zijn gevraagd door de ex-deken?