maandag 31 januari 2011

Openbare executieveilingen nog openbaarder via internet

"Particulieren moeten via internet mee kunnen bieden op panden die gedwongen moeten worden verkocht. Het moet zo eenvoudiger worden om mee te dingen naar een pand op executieveilingen. Particulieren laten zich weinig zien op gedwongen veilingen van woningen. Jammer, want vaak zijn er woningen met een flinke korting op de marktprijs te bemachtigen. Dat vindt minister Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie). Hij stuurt vandaag een wetsvoorstel naar de Raad van State.

Woningen van mensen met schulden leveren gemiddeld 30 procent minder op dan bij onderhandse verkoop, meldt De Telegraaf. De prijs wordt door handelaren kunstmatig laag gehouden, waardoor banken verlies leiden en eigenaren met een nog grotere schuld achterblijven.

Opstelten hoopt met het online veilen van de huizen meer particulieren te trekken. Zij kunnen ook het huis komen bezichtigen. Huiseigenaren en huurders zijn verplicht om aan zo'n bezichtiging mee te werken.

Huurders moeten volgens het wetsvoorstel ook maximaal drie maanden nadat het pand is verkocht, het huis verlaten. Nu krijgen huurders nog een jaar de tijd om te verhuizen".

Zie Elsevier 

vrijdag 28 januari 2011

Ook regionale pers stort zich op Kredietbank Rotterdam - KBR

De problemen van de Kredietbank Rotterdam (KBR) dringen nu ook door in de regionale kranten, zie link.

Klanten van de bank met problemen kunnen zich bijvoorbeeld wenden tot de gemeenteraad, het college van B&W en de gemeentelijke ombudsman. Wie klaagt bij de directeur, krijgt vermoedelijk te horen dat het toenemen van de klachten na hulpverlening een normaal verschijnsel is.

En vroeger was het ook al niet veel: "Schuldhulpverlening Rotterdam is fiasco"

Zie Rapport Rekenkamer Rotterdam "Belofte maakt schuld"
en bericht Volkskrant uit 2001

Het is navrant wanneer de door vele belanghebbenden gedragen ervaring dat er niet wordt geholpen wordt afgezet tegen de jubelverhalen van het college aan de gemeenteraad dat er in Rotterdam geen wachtlijst schuldhulpverlening is: hulpzoekenden krijgen stenen voor brood.

Met veel dank aan de lezer die mij deze links zond!

"Kredietbank Rotterdam duwt mensen dieper de schulden in"

"Kredietbank gebruikt truc om te claimen dat de wachtlijsten zijn opgelost. De Kredietbank Rotterdam, die mensen met financiële problemen moet helpen, duwt ze dieper in de problemen. Door het beleid van de Kredietbank nemen de schulden niet af, maar lopen ze alleen maar verder op. Dat blijkt uit een reportage van het VARA-programma ‘De Ombudsman’ (vrijdag 28 januari, Ned 2., 19.25 uur)". 

Vindplaats: nujij.nl

Ik hoop dat de uitzending van VARA's ombudsman vandaag een krachtige impuls is om tot structurele verbetering te komen. De gemeenteraad zou bijvoorbeeld een onafhankelijke onderzoeksconmissie kunnen instellen die het probleem verder in kaart brengt en lijnen uitzet om tot een adequate organisatie te komen.

donderdag 27 januari 2011

Directeur Kredietbank Rotterdam: het is normaal dat tijdens hulpverlening mensen verder in de problemen komen

"Personen die bij de Kredietbank aankloppen, worden direct in ‘budgetbeheer’ geplaatst. Dit houdt in dat de Kredietbank, onderdeel van de gemeente Rotterdam, beslag legt op het gehele inkomen van de klant en alleen zijn vaste lasten betaalt. De schuldenaar houdt daardoor te weinig geld over om zijn schulden te kunnen aflossen. Doordat de Kredietbank nalaat schuldeisers te benaderen, blijven de schulden oplopen met rente en incassokosten. Het kan jaren duren voordat er eindelijk een schuldregeling wordt opgestart.

Eén van de gedupeerden is al sinds februari 2010 klant van de kredietbank en heeft sindsdien haar schuld zien oplopen met € 6.000,=. De Ombudsman kent tenminste zeven vergelijkbare zaken. Ook directeur Michel van Leeuwen van deurwaarderskantoor Flanderijn Incasso uit in de uitzending scherpe kritiek op de handelwijze van de Kredietbank. Volgens hem zijn de gevolgen van het handelen van de kredietbank bijzonder groot. “De afgelopen maanden heb ik voorbeelden gezien dat mensen wegens huurachterstand op straat zijn gezet, waarvan ik denk dat, als er beter was overlegd, het voorkomen had kunnen worden” aldus Van Leeuwen.

Mensen met veel schulden kunnen zich melden bij een schuldhulpverlener of een gemeentelijke kredietbank. De schuldhulpverlener probeert vervolgens een overeenkomst te bereiken met de verschillende schuldeisers. Gedurende 36 maanden lost de schuldenaar zoveel mogelijk af. De schuldeisers zetten op hun beurt het incassotraject en het rekenen van rente stil. Vaak nemen de schuldeisers genoegen met aflossing van slechts een deel van de schuld. Volgens afspraken van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, dient binnen 120 dagen een overeenstemming tussen de verschillende partijen bereikt te worden. Als het niet lukt om overeenstemming te bereiken, rest in principe een wettelijk traject van schuldsanering.

Uit de reportage van ‘De Ombudsman’ blijkt dat de Kredietbank Rotterdam een geheel eigen beleid voert. Personen die bij de Kredietbank aankloppen, worden niet geholpen maar direct in ‘budgetbeheer’ geplaatst, een regeling die normaal gesproken alleen wordt toegepast bij mensen met bijvoorbeeld psychische- of verslavingsproblematiek. Ondertussen worden de schuldeisers niet door de Kredietbank benaderd voor een oplossing. ‘Budgetbeheer’ houdt in dat de Kredietbank beslag legt op het gehele inkomen van de klant en alleen zijn of haar vaste lasten betaalt. De klant houdt, afhankelijk van het inkomen, ongeveer € 50,00 per week leefgeld over. Te weinig om zelf schulden mee af te lossen. Doordat de Kredietbank Rotterdam verzuimt schuldeisers te benaderen, blijven de schulden alleen maar oplopen. Volgens Gerard Neeleman, hoofd van de Kredietbank Rotterdam, is dit onvermijdelijk bij schuldhulpverlening. “Ik denk dat bij de meeste mensen de schulden nog oplopen gedurende de periode dat ze hulp krijgen bij de KBR (red: Kredietbank Rotterdam). Dat is pijnlijk, maar het is de realiteit dat dat in Nederland gewoon zo is” aldus Neeleman.

Deze werkwijze heeft voor de Kredietbank Rotterdam een groot voordeel. Door Rotterdammers die geholpen willen worden met hun schulden direct in budgetbeheer te plaatsen, kan de Kredietbank claimen dat de wachtlijsten voor schuldhulp zijn opgelost.

En het oplopen van de schulden gedurende het hulptraject is niet het enige probleem waar klanten van de kredietbank mee geconfronteerd worden. Zo raakt administratie regelmatig kwijt en worden telefoontjes en correspondentie niet beantwoord. Daarnaast wisselen contactpersonen met de regelmaat van de klok, zodat mensen keer op keer hun verhaal opnieuw moeten vertellen".

Vindplaats: joop.nl

Het is niet mijn indruk dat schuldhulpverlening in Nederkand op deze manier werkt, laat staan dat deze zo zou moeten werken. Het is al veel langer mijn indruk dat er erg veel mis is met de schuldhulpverlening in Rotterdam .

Deurwaarder Michel van Leeuwen maakt -net als ik_ ongeveer 25 jaar de schuldhulpverlening in Rotterdam mee en heeft deze -net als ik- altijd een goed hart toegedragen, omdat wij menen dat mensen in nood moeten worden  geholpen. Ik heb net als deurwaarder Van Leeuwen de afgelopen jaren gevallen voorbij zien komen waarbij de Kredietbank Rotterdam er blijk van gaf geen enkele zorg te hebben voor mensen in grote problemen. Er zijn gevallen waarbij na een jaar de crediteuren nog niet eens zijn aangeschreven omdat men nog aan het stabiliseren is terwijl tegelijkertijd stabilisatie onmogelijk is omdat acute problemen niet eerst worden opgelost.

Ik hoop dat de uitzending van VARA's ombudsman aanstaande vrijdag een krachtige impuls is om tot structurele verbetering te komen. De gemeenteraad zou bijvoorbeeld een onafhankelijke onderzoeksconmissie kunnen instellen die het probleem verder in kaart brengt en lijnen uitzet om tot een adequate organisatie te komen.

"Kredietbank Rotterdam brengt mensen dieper in de schulden"

"Mensen met financiële problemen die zich aanmelden bij de Kredietbank Rotterdam worden niet goed geholpen. Integendeel, hun inkomen wordt ingenomen en verder gebeurt er niets. De mensen kunnen hun schulden niet meer aflossen en komen steeds dieper in de problemen. Pieter Hilhorst haalt verhaal bij de krediet bank".

Zie Vara Ombudsman

Ik blijf het toejuichen dat deze kat de bel wordt aangebonden, in de hoop dat daardoor nu eindelijk de kwaliteit van de dienstverlening voor alle hulpvragers op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht.

´Gemeenten mogen schuldhulp weigeren´

"Schuldhulpverlening moet geweigerd kunnen worden aan mensen die bij herhaling in geldnood komen en aankloppen bij gemeenten voor steun. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken zei in de Tweede Kamer dat hij gemeenten ruimere bevoegdheden wil geven om te zeggen: ´u bent zo vaak teruggekomen, nu is het mooi geweest'.

De Krom komt binnenkort met een nota van wijziging om dit in te bouwen in een eerder ingediend wetsvoorstel voor verbetering van de schuldhulpverlening door het vorige kabinet. De bedoeling is dat de Kamer in maart dit wetsvoorstel gaat behandelen".

Zie Binnenlands Bestuur heden

"Een mens is geen Toyota!"

"In deze tijden van bezuinigingen zijn gemeenten en andere overheden op zoek naar mogelijkheden om te besparen. Onder het motto ‘meer met minder’ wordt gezocht naar een gecombineerde efficiency- en effectiviteitswinst. Een van de grote hits in dit kader is om de werkprocessen LEAN te maken. Dit is een werkwijze die ooit is ontworpen in de Toyotafabrieken. Het doel is om alle verspilling te elimineren. LEAN-trajecten leveren bij veel werkprocessen de nodige besparingen op. Maar wees alert! Een mens is geen Toyota. Als je niet alleen efficiënter maar ook effectiever wilt gaan werken, kijk dan ook naar recente inzichten uit de gedragswetenschappen".

"De slimste weg naar ‘ meer met minder’ kon wel eens zijn door op een zo LEAN mogelijke manier te sturen op onze onbewuste neigingen die zo bepalend zijn voor ons gedrag".

Column Nadja Jungmann Binnenlands Bestuur

woensdag 26 januari 2011

Heet van de naald: SMS-berichten van Joke de Kock over debat SZW

1.
PvdA en CDA vragen om moratorium
Privacy moet zorgvuldig worden bekeken bij PPS

PVV wil beter antwoord op 10 jaarstermijn uitsluiting,
vindt haast rondom moratorium overdreven

2,
Stas tegen moratorium
PPS moet advies vragen aan CPB

geen kennis bij Stas over register wat KBvG vraagt
Voor basis bankrekening verwijst hij naar convenant met de banken

Gemeenten veel vrijheid bij invulling wet
Bij recidive mag beperking worden opgelegd aan toelating SHV
SHV staat open voor elke burger, ongeacht hoe lang hij in Nederland is

Joke, bedankt!

klein liedje en een toast op de stas en leden van de Vaste Kamercommissie "Salute!"

Mededeling leden Vaste Kamercommissie SZW Urgent!

Betreft: Stichting Preventie Problematische Schulden

Vraag is, wie de eigenaar van de schuldenregistratie wordt en wie er geacht wordt te worden beschermd. Om begrijpelijke redenen heeft het CBP het LIS afgeschoten maar het moet nu niet zo zijn dat in plaats daarvan de registratie wordt overgeleverd aan een nieuwe ietwat schimmige instantie uit de crediteurenwereld
(de stichting Preventie Problematische Schulden), die zich destijds met veel pompa heeft gepresenteerd maar daarna nooit meer iets heeft gedaan. De stichting die zich in het verleden ook wel liet aanduiden als de "Stichting Verantwoord" maar nu vooral als "Stichting Preventie Problematische Schulden" heeft expliciete banden heeft met credietinformatiebedrijf Experian  welke wereldwijde onderneming zich op deze wijze meester zou kunnen maken van debiteureninformatie inclusief GBA- en BSN-gegevens van debiteuren om die ook elders te kunnen inzetten c.q. verkopen. Zou het CBP ueberhaupt al zijn gevraagd naar dit experiment dat kennelijk al (bijna?) gestart is een onderzoek in te stellen?

De Kamerleden die bij de eerste termijn van de vaste kamercommissie SZWS zo enthousiast een onbekende stichting hebben omhelsd kunnen wellicht in het debat vanmiddag nog eens laten vallen dat er wel een (preventief!) onderzoek moet worden ingesteld door het CBP om de privacy elementen van dit experiment goed in kaart te laten brengen door daartoe geroepen overheidsinstanties.

Het is wel vaker voorgekomen (ik denk maar even aan de looptijd van een regeling bij het kostbare, mislukte project NEN-certificering) dat betrokkenen in de shv-wereld even waren vergeten dat hun activiteiten zich afspelen onder de werking van het Nederlands recht; daar hebben justitiabelen recht hebben op rechtsbescherming - om maar eens een heel vies woord te gebruiken voor degenen die er publiek voor ijveren de justitiabele zijn rechtsbescherming in dit kader te ontzeggen en die uit het ontwerp te schrappen, terwijl vele debiteuren in Nederland financiele schade ondervinden door broddelwerk van degenen die worden verondersteld hen te helpen. Aan deze schade behoeft nu niet te worden toegevoegd dat de privacy van de justitiabelen te grabbel wordt gegooid die er eerst terecht aan in de weg heeft gestaan dat het LIS er in de voorgestelde vorm kwam.

De pilot van de KBvG en de Kredietbank Nederland is wel transparant en daar blijft de informatie in ieder geval binnen de kring van de KBvG en de Kredietbank Nederland die beiden al onder overheidstoezicht staan. Het is van belang dat de evaluatie daarvan spoedig verschijnt teneinde te bezien of dit experiment zich leent voor uitrol over Nederland.

Meer informatie voor bellers met betalingsachterstand en BKR-registratie

In de Telegraaf staat een informatief artikel van Harrie-Jan van Nunen over de registratie van bellers met een betalingsachterstand.

Het blijkt dat de bellers zelf hebben bijgedragen aan de problematiek, die is ontstaan voor kredietvragers bij het afsluiten van hypotheken en andere kredieten, die ooit een bel-betalingsachterstand (?) hebben gehad door eerder dan crediteuren by hypotheken en andere kredieten door direct over te gaan een zwaardere A2-registratie en herstel te bemoeilijken.

Dit lezend rijst de vraag waarom de oplossing van dit probleem dan niet is gezocht bij wijziging van de techniek van registratie door de telefoonproviders in plaats van bij een alternatief register, zeker niet nu uit onderzoek zou zijn gebleken dat een recente "bel-betalingsachterstand" wel degelijk indicatieve waarde heeft voor betalingsproblemen met andere vormen van financiering.

Zie BKR-onderzoek in eigen beheer bevestigt juistheid standpunt BKR (!)
en CDA pleit voor handhaving BKR-registratie telecomschulden

Wetsvoorstel incassokosten aangepast; nadeliger bij deelbetalingen

"Vandaag is de langverwachte reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie op de vragen van de Kamer over het wetsvoorstel incassokosten verschenen. Uit de reactie van de Minister blijkt dat het wetsvoorstel niet ingrijpend zal wijzigen. Dit betekent o.a. dat als het aan de minister ligt niet zal wijzigen dat:

•een maximumtarief geldt in de vorm van een percentage van de hoofdsom, met als minimumbedrag € 40 (en niet € 62, zoals de bij de NVI aangesloten incassobureaus nu hanteren);

•er geen onderscheid wordt gemaakt tussen schuldeisers die wel en schuldeisers die niet BTW-plichtig zijn.

Dit is gunstig. M.b.t. de volgende onderwerpen wordt het wetsvoorstel wel aangepast:
• hoogte incassokosten bij deelbetalingen;
• incassokosten bij vorderingen van bedrijven op bedrijven".

Zie ook voor meer informatie Andre Moerman op schuldinfo.nl

dinsdag 25 januari 2011

Vergaderrooster Tweede Kamer

1, 2 en 3 maart 2011 (week 9).

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 252 (Wijz. Wet milieubeheer; invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

32 291 (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

31 906 (Wijz. Wet subsidiëring politieke partijen; verlaging van de subsidies)

31 841 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten)

VARA's ombudsman besteedt aandacht aan kwaliteit dienstverlening KBR Rotterdam

Van verscheidene zijden hoor ik dat op vrijdag 28 januari aanstaande (en dus niet de week erna zoals ik eerder vermeldde) van 19.25 tot 19.55 uur VARA's Ombudsman op Nederland 2 aandacht besteedt aan de kwaliteit van de dienstverlening van de Kredietbank Rotterdam.

Ook ik heb in het recente verleden vele malen mijn grote bezorgdheid uitgesproken over de kwaliteit van de dienstverlening van de schuldhulpverlening door de gemeente Rotterdam, waarbij in mijn visie een belemmerende factor is dat het bestaan van het probleem wordt ontkend en ieder probleem dat zich manifesteert wordt afgedaan als een eenmalig incident.

Mensen die zich in Rotterdam tot de KBR wenden lopen een grote kans op zijn best financieel gestabiliseerd te worden en te worden weggestuurd met nadere vragen waarna het dossier vele malen wordt overgedragen aan tijdelijke krachten, van wie niemand de analyse maakt wat er in het dossier moet gebeuren en daarover een gemotiveerd advies schrijft aan de client.

Ik verwijs naar de volgende bijdragen:
Impressie van een Rotterdamse deurwaarder over de KBR Rotterdam
Nog meer impressies van een Rotterdamse deurwaarder
Hoe zit het nu echt met de schuldhulpverlening in Rotterdam?
Reactie KBR op uitspraak Rechtbank Rotterdam over extreem lange wachttijd
Geen moratorium bij extreem traag verloop schuldhulphulpverlening in Rotterdam
Verslag Ombudsman Gemeente Rotterdam

woensdag 19 januari 2011

Voortzetting debat vaste kamercommissie SZW schuldhulpverlening

Op woensdag 26 januari van 15.00 tot 16.00 uur is het vervolg van het AO armoede en schulden.

Zie link

De staatssecretaris zond inmiddels een brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op de vragen uit het AO waarin de volgende passage over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening:

"Schuldhulpverlening is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om de gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van een meer selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening en nazorg overweeg ik een nota van wijziging in te dienen om in het wetsvoorstel expliciet op te nemen dat het College van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid heeft de schuldhulpverlening in ieder geval te weigeren in geval een persoon al eerder een beroep heeft gedaan op schuldhulpverlening.

Het verlenen van schuldhulpverlening is maatwerk. Niet iedereen met problematische schulden heeft een budgetcursus nodig. Het is dan ook niet wenselijk om het volgen van een budgetcursus voor iedereen te verplichten.

Het is ook aan gemeenten om, als het wenselijk is dat een persoon een budgetcursus volgt, te bepalen of dat op eigen kosten moet, of dat de gemeente die kosten voor haar rekening neemt".

Zie ook bericht op gemeente.nu Dit bericht is niet volledig aangezien op het einde van het debat het CDA haar standpunt iets nuanceerde en zich bereid verklaarde de bevindingen van de pilots af te wachten hetgeen een slimme tussenzet zou kunnen zijn om de wet ingevoerd te krijgen waarna de discussie over het brede moratorium kan worden opgeschoven naar een later moment.

Met hartelijke dank aan Anna Hooijenga en Martijn Schut

maandag 17 januari 2011

Twee vragen over een CDA persbericht schuldhulpverlening

Op vrijdag 13 januari 2011 verscheen op de website van het CDA een bericht over schuldhulpverlening met onder meer de volgende inhoud:

"Schuldeisers moeten tijdelijk in de wacht gezet kunnen worden, wanneer geprobeerd wordt om mensen die diep in de schulden zitten met een zogenaamd 'minnelijk traject' te helpen. Dat vindt CDA-kamerlid Mirjam Sterk. Ze besprak dit tijdens een debat over schuldhulpverlening met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. "Met een rustperiode, waarin schulden niet verder oplopen, kan er beter gewerkt worden aan een oplossing", stelt Sterk. In een minnelijk traject wordt niet alleen gekeken hoe de schulden zoveel mogelijk afbetaald worden, maar ook hoe de problemen die eraan ten grondslag liggen aangepakt kunnen worden. Een minnelijk traject is daarbij een stuk goedkoper dan het vervolg; de schuldsanering".

Dit bericht riep bij mij twee vragen op:

1. Aan het einde van het debat met de vaste kamercommissie SZW gaf ditzelfde kamerlid in de twee experimenten (Friesland en S Preventie PS) eerst te willen afwachten waarmee in mijn ogen het tapijt (voorlopig) wegtrok onder het brede moratorium maar daardoor wel de weg vrijmaakte voor de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Is dit persbericht voor of na het debat geschreven?
2. Op welk onderzoek is de conclusie gebaseerd dat een Wsnp-traject duurder is dan een pappen en nat houd-minnelijk traject, zeker wanneer in de nabije toekomst de Wsnp subsidie uit de boedel gefinancierd zal moeten worden?

donderdag 13 januari 2011

Debat Vaste Kamercommissie SZW heden: wetsvoorstel shv wordt niet ingetrokken

Het debat is zojuist afgesloten. Een gedeelte heb ik kunnen volgen en op twitter besproken onder de hashtag #debatszw

De wens van de VNG dat het wetsontwerp wordt ingetrokken wordt door de staatssecretaris ("stas")niet gehonoreerd. De staatssecretaris overweegt wel enkele wijzigingen waarbij de gemeente meer vrijheid krijgt om de schuldhulp in de verordening vorm te geven. Deze wijzigingen waren al eerder aangekondigd in antwoorden op kamervragen.

Het onderzoek naar het LIS gaat even in de wachtstand hangende een experiment de Stichting Preventie Problematische Schulden.waarvan ik uit eerdere kamerstukken begrijp dat dit een experiment is van de NVI en de NVH (Nederlandse vereniging voor Handelsbureaus).

De Staatssecretaris is nog steeds tegen het brede moratorium terwijl een kamermeerderheid daarvan voorstander blijft; niet helemaal duidelijk is mij of de staatssecretaris de intrekking van het wetsontwerp als sanctie zou willen stellen op de aanvaarding van een amendement strekkend tot een breed moratorium -de staatsrechtelijke implicaties daarvan die ik niet zo 1-2-3 kan overzien even daargelaten. Lezers die deze implicaties wel paraat hebben nodig ik van harte uit mij wijzer te maken.

Zie ook Binnenlands  Bestuur en gemeente.nu

"Coalitie verdeeld over aanpak van schulden"

"Regeringspartijen VVD en CDA zijn verdeeld over de vraag of schuldeisers in een gemeentelijk schuldhulptraject tijdelijk in de wacht gezet moeten kunnen worden.


Het CDA vindt het belangrijk dat met een zogenoemd moratorium een periode van rust kan worden ingebouwd, waarin schulden niet verder oplopen en gewerkt kan worden aan een oplossing.

Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van het CDA zei woensdag dat nog te vaak minnelijke trajecten in de schuldhulpverlening vastlopen, omdat schuldeisers niet meewerken.

De VVD daarentegen vindt het niet nodig om gemeenten de mogelijkheid te geven een breed moratorium is te stellen, omdat schuldeisers al via de rechter gedwongen kunnen worden mee te werken aan een afbetalingsregeling".

Vindplaats: nu.nl

Meer gedwongen verkopen woningen

"Vorig jaar hebben meer huizenbezitters met een NHG-hypotheek hun huis moeten verkopen.

Het gaat om 1341 gedwongen verkopen, wat neerkomt op een toename van 76 procent ten opzichte van 2009. Volgens de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uitvoert, wordt de stijging veroorzaakt door echtscheidingen en werkloosheid. Het Waarborgfonds heeft zo'n 35 miljoen euro uitgekeerd. "Het aantal gedwongen verkopen mag tegen de achtergrond van de kredietcrisis nog bescheiden worden genoemd, ook als we het in internationaal perspectief plaatsen", nuanceert directeur Karel Schiffer van de WEW de stijging. Vorig jaar hebben ook meer mensen een NHG-hypotheek afgesloten. Dit aantal steeg met 34 procent tot 130.000".
 
Vindplaats: Telegraaf
 
Vraag is hier wel hoeveel ijs er onder de wateroppervlakte zit in de woningmarkt in het algemeen. Een bank moet verlies nemen bij gedwongen verkoop in enigerlei vorm en dat wordt expliciet in de boeken en vervolgens is het van invloed op solvabiliteit (waarvoor de normen toch al opmerkelijk laag liggen).
 
Met een NHG hypotheek kan de bank cashen en mag wat de bank betreft daarna de markt voor een dumpprijs de woning hebben. Met een niet NHG-hypotheek moet de bank verlies nemen. De bank houdt daarom vaak tegen dat de woning wordt verkocht waarbij een van de opmerkelijke instrumenten merkwaardig genoeg de afgifte van een onherroepelijke volmacht door de debiteur aan de bank is om de woning te verkopen, waarmee de bank vervolgens niets doet en executoriale veiling tegen houdt, hIerdoor wordt de debiteur in een problematische schuldsituatie gehouden en de schuldsituatie onregelbaar gemaakt.

Vroeger werden hierover kamervragen gesteld maar tegenwoordig lijkt de politiek op dagbasis minder begrip te hebben voor mensen in een problematische schuldsituatie; werden zij eerst gepamperd en kon het geld niet op zonder dat aan de gemeenten werd gevraagd wat er met dat geld gebeurde, nu moeten zij "hun eigen verantwoordelijkheid nemen" - ook al hebben zij zich juist door de banken gek laten maken om veel te veel te lenen, waarna de (systeem!)banken werden gered door erg veel geld bij te drukken en de spaarrente kunstmatig laag te houden en "the man in the street" niet zelden in de Verelendung is achtergebleven en daar in sommige gevallen naar toe werd gedreven.

woensdag 12 januari 2011

"Deurwaarders willen snel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening"

"De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dringt aan op een snelle invoering van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. De behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer bevindt zich in de afrondende fase, maar inmiddels heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG laten weten dat zij het wetsvoorstel niet langer steunt. De KBvG ziet daarmee een uniforme gemeentelijke zorgplicht voor de schuldhulpverlening in gedrang komen, met alle gevolgen van dien voor de positie van zowel de schuldenaren als de schuldeisers. De deurwaarders pleiten daarom nogmaals voor een wettelijke regeling die meer duidelijkheid biedt.

Door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen alle gemeenten in Nederland zorgplicht voor de schuldhulpverlening. Gemeenten moeten beleid maken op dit terrein en worden verplicht om de wachtlijsten voor schuldhulpverlening tot maximaal vier weken te beperken. De VNG heeft zich nu tegen het wetsvoorstel gekeerd, omdat zij een beperking van de eigen beleidsvrijheid en meer kosten voor gemeenten voorziet.


“Juist die gemeentelijke beleidsvrijheid baart ons grote zorgen”, aldus Karen Weisfelt, directeur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. “Op dit moment ontbreekt het daardoor aan een heldere, uniforme aanpak van schuldhulpverlening. Veel gemeenten hebben hun zaken goed op orde, maar er zijn ook gemeenten waarvoor dat niet geldt. Die hebben deze wet toch echt nodig als stok achter de deur.”

De gerechtsdeurwaarders zien een enorme toeloop op de schuldhulpverlening. Aan de ene kant hebben zij te maken met schuldeisers die graag zo snel mogelijk hun geld willen zien, aan de andere kant met schuldenaren die niet in staat zijn om te betalen en al hun hoop hebben gevestigd op de professionele schuldhulpverlening.

Weisfelt: “Juist daarom is het zo belangrijk dat de minimale kwaliteit van de schuldhulpverlening door wetgeving wordt geborgd. Schuldeisers en schuldenaren moeten weten waar ze aan toe zijn. Duidelijke afspraken die moeten voorkomen dat schuldenaren met problematische schulden nog verder in de problemen komen. Wij ondersteunen daarom de oproep van Joke de Kock van de verenging voor sociaal bankieren en schuldhulpverlening NVVK om het wetsvoorstel snel te behandelen en in te voeren. ”

dinsdag 11 januari 2011

BKR: "schuldhulpverlening is dweilen met de kraan open"

"Het BKR wil dat er meer werk wordt gemaakt van integrale schuldpreventie; ruim een kwart van alle huishoudens had vorig jaar te maken met betalingsachterstanden. "Schuldhulpverlening is op dit moment dweilen met de kraan open", stelt het kredietbureau, dat aangeeft dat de meeste problemen ontstaan bij het betalen van belastinggelden, elektriciteitsbedrijven, hypotheek of huur en ziektekostenpolissen. Krediet wordt gebruikt als oplossing om schulden te saneren. "Probleem is echter dat er na kredietverstrekking nóg hogere maandlasten ontstaan."

"Het BKR ziet in het LIS de oplossing om de kredietwaardigheid van consumenten beter te kunnen beoordelen. Dat systeem moet huur-, energie- en socialedienstschulden gaan registreren. Belastingschulden, schulden bij zorgverzekeraars en telecomschulden worden daarin niet opgenomen, maar ook die zouden in de ogen van het BKR moeten worden meegewogen bij het verstrekken van het krediet".

Bron: Assurantiemagazine

"Mensen met een modaal inkomen mogen niet meer huren bij corporaties"

De redactie van Tubantia doet onderzoek naar een complicatie die sinds 1 januari 2011 bestaat:

"Corporaties mogen hun woningen niet meer toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven 33.614 euro. Daardoor komen modale inkomens in de knel, benadrukken de corporaties in deze regio.

Voor mensen met een inkomen tussen 33.614 euro en pakweg 40.000 euro komen nauwelijks een huurwoning beschikbaar en koophuizen is voor deze groep veelal te duur. Bovendien mogen huurders die willen doorstromen dat niet meer als ze meer dan 33.614 euro verdienen. 

De redactie wil graag in contact komen met mensen die hiermee te maken hebben. Gedupeerden van de nieuwe toewijzingsregel worden verzocht per mail contact op te nemen met onze redactie economie: economie@tctubantia.nl

Ik ben benieuwd naar de bevindingen en nodig ook de leden van de Linkedin Groep Observatrix graag uit hun bevindingen in te brengen.

CVZ houdt zich niet aan de wet bij wanbetalers premie zorgverzekering

"Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) betaalt onterecht ingevorderd geld soms pas na 15 weken terug aan mensen die door hun zorgverzekeraar zijn aangemeld als wanbetaler maar dit niet zijn. Hierdoor dupeert het CVZ mensen die vaak toch al in een financieel moeilijke situatie zitten. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in zijn rapport 'Meten met twee maten' naar aanleiding van een klacht over de uitvoering van de wanbetalersregeling. Ook blijkt het CVZ niet te controleren of zorgverzekeraars aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan als zij iemand aanmelden als wanbetaler. De ombudsman beveelt het CVZ aan mensen bij wie onterecht geld is ingevorderd, binnen vier weken terug te betalen. En van zorgverzekeraars een verklaring te eisen waaruit blijkt dat zij hun verplichtingen zijn nagekomen bij het aanmelden van een wanbetaler".

Zie schuldinfo.nl (met links naar brondocumenten)

Dit is weer een typisch voorbeeld van het meten met twee maten waarbij de overheid regels oplegt waaraan zij zich zelf niet houdt. Hierdoor worden niet alleen kwetsbare mensen extra getroffen maar wordt bovendien voor de categorie getroffenen het vertrouwen in het bestuur terecht vergaand ondermijnd met alle maatschappij ontwrichtende risico's op langere termijn (de volgende verkiezingen!). CVZ zou financieel moeten worden afgestraft in geval van onregelmatigheden met excuus aan de betrokkene en diens werkgever c.q. uitkerende instantie voor de veroorzaakte administratieve overlast.

‘Schuldhulpverlening moet geborgd zijn in wet’

"Voorzitter Joke de Kock van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet begrijpt het standpunt van de VNG, maar houdt zelf een ander standpunt. ‘Wij willen dat schuldhulpverlening goed geborgd is in de wet. We realiseren ons dat de bezuinigingen gemeenten voor ingewikkelde keuzes stellen en ze hun beleidsruimte willen houden. Het is ook heel bevreemdend dat het kabinet 20 miljoen wil bezuinigen op schuldhulpverlening, terwijl er wachtlijsten zijn en het om kwetsbare mensen gaat.’

Volgens De Kock lag er een goede wet met een goede beslistermijn: voor een intakeproces vier weken en bij crisis drie dagen. ‘De VNG wijzigt haar standpunt, omdat gemeenten eerst zelf een beschikking moeten maken. Dat levert administratieve belasting op, waardoor er minder geld beschikbaar is voor de uitvoering.’

Zie Binnenlands Bestuur (met complimenten voor de redactie!)

Commentaar HS:
Iedere gemeente zou al lang hierover tijdig en schriftelijk duidelijkheid moeten geven aan de debiteur in het kader van zorgvuldig bestuur! Dit is dus geen extra administratieve last.
Het brede moratorium is onhaalbaar; niet alleen ik voorzie dat die zes maanden verdampen terwijl er (weer) niets in het dossier gebeurt en crediteuren worden gedwongen pas op de plaats te maken. De shv-branche moet eerst zelf krediet (!) terugwinnen wil dit onderwerp bespreekbaar kunnen worden.
Het standpunt van de NVVK getuigt van meer langetermijn visie en verantwoordelijkheid voor het geknakte riet dan het wat mij betreft in ieder geval weinig sympathieke standpunt van de VNG.

Wie wil mee praten kan dat doen onder deze link.

VNG draait het concept van de integrale schuldhulpverlening de nek om

Inmiddels heb ik de volgende gedachten over de jongste zet van de VNG die erin bestaat het kleed weg te trekken onder de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit hing al enkele maanden in de lucht maar naar verluidt met steun van de G4 is het er toch van gekomen.

Ik geef U deze gedachten als een tussenstand en denk mede op geleide van Uw reacties op de Linkedin Groep Observatrix verder na over dit onderwerp.

De VNG heeft zich jaren niet met schuldhulpverlening bemoeid en het veld overgelaten aan de NVVK. Naarmate er meer geld beschikbaat kwam nam de belangstelling van de VNG (en van Divosa) toe waarbij door gemeenten lustig niet-geoormerkt geld bestemd voor shv ook gebruikt is voor andere doelen.

Het wetsontwerp is een bescheiden formalisering van een recht waarop iedere ingezetene in Nederland al lang aanspraak zou moeten kunnen maken. Alle gemeenten moeten bezuinigen en de VNG wil nu haar nut bewijzen door een bestaande wettelijke zorgplicht te schrappen en gemeenten in een positie te brengen dat zij kunnen doen alsof schuldhulpverlening een gunst blijft waarbij er geen aansprakelijkheid wordt gedragen voor de manier waarop hulp wordt verleend. De debiteur mag niet over de kwaliteit van de hulpverlening klagen ook al is en blijft die ook in grote steden soms zeer bedroevend is.

Als het standpunt van de VNG is bedoeld als een tactische zet om meer geld voor schuldhulpverlening te krijgen is het evident tot mislukken gedoemd; als alle middelen voor schuldhulpverlening efficiënt werden ingezet was er mogelijk niet eens een probleem waarbij saillant blijft dat het veld al decennia blokkeert dat kwantitatief en kwalitatief in beeld wordt gebracht wat er nu eigenlijk gebeurt vanaf het eerste contact met de klant tot het sluiten van het dossier. Ook benchmarking wordt daardoor onmogelijk gemaakt.

Dat de VNG nu met een non-redenering poogt de wettelijke zorgplicht onderuit te halen is ronduit beschamend; hierdoor dreigt de kans dat de schuldhulpverlening in het minnelijk traject praktisch verdwijnt. De partijen in het veld lijken namelijk in zeer onvoldoende mate te beseffen, dat de rijksoverheid en de rechterlijke macht het vertrouwen in het minnelijk traject inmiddels grotendeels hebben verloren; vergelijk bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 5 november 2010, LJN BN8056 en de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 1 september 2010 bij aanbieding van de zesde monitor Wsnp.

Het zou mij niet verbazen als het bedrag bestemd voor schuldhulpverlening integraal (!) wordt weggehaald uit het gemeentefonds en dat vervolgens voor een landelijke opzet van de schuldenregeling wordt gekozen vergelijkbaar met de Wsnp-bewindvoerder die daarvoor de kennis en ervaring in huis heeft en die wel gewend is om te leveren aangezien hij anders buiten de deur wordt gezet. Is voor een debiteur schuldenregeling niet haalbaar dan zullen gemeenten vanuit hun bestaande verantwoordelijkheden die al wettelijk vastliggen zoals de bijzondere bijstand wat mij betreft zonder extra budget degenen die overblijven moeten helpen. De kans dreigt dat het concept van de integrale schuldhulpverlening door de VNG de nek wordt omgedraaid. Wee U VNG!

En dan heb ik het nog maar niet over de zoveelste kaping van het debat binnen de vaste kamercommissie SZW waardoor het (iintegrale) debat binnen het parlement weer wordt belemmerd.

Ik hoor graag via de Linkedin Groep Observatrix wat zij vinden van deze sombere gedachten.

"VNG trekt steun voor wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening in"

Na het artikel in Binnenlands Bestuur heeft de VNG ook zelf een bericht op de website geplaatst:

"De VNG heeft besloten om het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening niet langer te steunen. De VNG pleit nu voor intrekking van het wetsvoorstel. De VNG verwacht namelijk een wijziging in het wetsvoorstel die leidt tot beperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid en meer kosten voor gemeenten".

"Gemeenten willen zelf de afweging kunnen maken wie wel en wie niet in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject. De kosten van een schuldhulpverleningstraject zijn lager dan de maatschappelijke kosten van de schuldenproblematiek".

"De VNG maakte zich al ongerust over de disbalans tussen instrumenten en verplichtingen. In het wetsvoorstel zijn de verplichtingen en de geboden instrumenten niet in evenwicht".

maandag 10 januari 2011

NVVK: "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, juist nu!"

"De NVVK hoopt dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening snel behandeld en aangenomen zal worden. Het wetsvoorstel ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. De NVVK betreurt het dan ook dat de VNG haar standpunt heeft herzien en de wet liever niet door ziet gaan. ,,Ik kan me wel vinden in de reden waarom de VNG haar steun intrekt", stelt Joke de Kock, voorzitter van de NVVK. ,,Want de beoogde bezuinigingen op schuldhulpverlening zijn geen goed idee. Maar juist vanwege die beoogde bezuinigingen is het belangrijk dat die wet er komt. Financiële problematiek is een belangrijke belemmering in de participatie van burgers aan de maatschappij, misschien wel de voornaamste. Een wettelijk vastgelegde zorgplicht voor schuldhulpverlening draagt bij aan een duurzame oplossing voor dat probleem."

Zie website NVVK (het volledige persbericht krijg ik niet open)

"VNG heeft liever niets dan iets"

Reactie van een lezer op het besluit van de VNG:

"De VNG voert deze institutionele discussie over de rug van de schuldenaren heen. Dat past toch niet in de centrale gedachte van dit kabinet dat er vooral dingen gedaan moeten worden waar burgers en bedrijven iets aan hebben. De invalshoek van het eigen belang van de gemeente kan hier niet bepalend zijn lijkt me, het is een deelbelang. De VNG heeft kennelijk niet het idee dat een gemeente een instantie is die belangen van de inwonende burgers heeft te dienen.

Wat ik ook niet goed begrijp is de redenering dat "mensen die de schuldhulp niet in komen, zich zullen melden bij de daklozenopvang".

Dat is toch geen negatief effect dat dit wetsvoorstel mogelijk zal hebben, die treurige situatie zal zich misschien wel eens voordoen maar dat was-is toch een eventualiteit die soms onvermijdelijk is en wat zich altijd al kon voordoen in bepaalde uitzichtsloze gevallen ? Ik zie de directe link met het wetsvoorstel niet. Sterker nog, de wachttijdbekorting uit het wetsvoorstel zal het risico juist verminderen dat men op straat wordt gezet en naar de daklozenopvang moet. Omdat men dan met een goede schuldhulp een dreigende uithuiszetting kan voorkomen, al dan niet via het noodmoratorium van artikel 287b Fw.

Dat het schuldenregister er niet komt klopt ook niet: het is in de maak , en ik begreep dat ook de huidige Minister van Financien wel door wil gaan met een wettelijke grondslag.

En de dwang van een verplichte adempauze voor crediteuren wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door een adempauze in onderling overleg tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners. Dat convenant is een historische stap van wederzijds wantrouwen en vijanddenken naar samenwerking en wederzijdse informatievoorziening. Dat is toch ook geen reden om te somberen en het hele wetsvoorstel af te schieten.

Hoezeer de meeste redelijk denkende mensen ook graag hadden gehad dat het wetsvoorstel een onsje of een pondje meer schuldhulpondersteuning (certificering bijv !) zou hebben bevat. De VNG heeft dus liever niets dan iets".

Vanavond hoop ik ook zelf mijn reactie te geven op dit weblog.

Breaking: VNG wil wet gemeentelijke schuldhulpverlening niet meer

De VNG heeft een draai gemaakt en wijst het voorstel wet gemeentelijke schuldhulpverlening af.

Zie bericht Binnenlands Bestuur:

''De vernieuwing van de schuldhulpverlening staat op losse schroeven. De VNG steunt een wetsvoorstel dat de praktijk van de schuldhulpverlening moet verbeteren, niet langer. Dat voorstel verplicht gemeenten onder meer de wachttijd voor clienten terug te brengen naar maximaal vier weken.

Nu duurt het soms maanden voor iemand na aanmelding geholpen wordt. Daarbij stelt het wetsvoorstel het bieden van schuldhulpverlening door gemeenten verplicht en moeten ze meer werk maken van nazorg.

De VNG is steeds voorstander van het wetsvoorstel geweest, maar heeft nu een draai gemaakt en wil dat het wordt ingetrokken. Aanleiding zijn de bezuinigingen die het kabinet heeft ingeboekt op de schuldhulpverlening: twintig miljoen euro per jaar. De VNG verwacht als gevolg daarvan een aanpassing van het wetsvoorstel. In het regeerakkoord staat dat gemeenten schuldhulp gerichter moeten inzetten. De VNG vreest dat gemeenten minder vrijheid krijgen te beslissen wie voor hulp in aanmerking komt en dat de kosten voor gemeenten zelf zullen oplopen. Mensen die de schuldhulpverlening niet in komen zullen zich melden bij bijvoorbeeld de daklozenopvang.

De VNG had al voor de bezuinigingen zorgen over de financiering. Daarnaast komen andere verbeteringen door de VNG gewenste middelen tegen schuldenproblematiek, zoals een schuldenregister (het LIS) en een verplichte pauze voor crediteuren (het moratorium), er niet. Dat bij elkaar maakt dat de VNG geen heil meer ziet in de wet".'
 
Door deze koerswijziging zal het minnelijk traject verdergaand ter discussie komen; als gemeenten de schuldhulpverlening als een toegift voor de burgers beschouwen (hetgeen vele gemeenten ondanks alle middelen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld toch al deden), rijst bijvoorbeeld de vraag of er een door de rijksoverheid aangestuurde mogelijkheid moet komen voor degenen bij wie het regelen van schulden tot de mogelijkheden behoort (ingericht op de wijze van de Wsnp) en ontstaat ook het gevaar van het ontstaan van een onderkaste die niet geholpen wordt en die geen enkel perspectief meer geboden wordt.

Ik ben benieuwd of er vandaag nog reacties komen van NVVK, Divosa, LOSR en KBVG.