woensdag 29 april 2009

Debiteurenemigratie neemt toe

De Telegraaf meldt dat het aantal debiteuren stijgt, dat de wijk neemt buiten Nederland teneinde aan incasso-activiteiten van hun schuldeisers te ontkomen.

Nederlandse deurwaarders hebben geen bevoegdheid over de grens. 500,000 personen houden zich volgens een onderzoek van het Ministerie van Justitie onvindbaar voor instanties.

In de schuldhulpverleningspraktijk komt met zeker regelmaat voor dat moeder met de kinderen en schulden achter blijft en vader met de noorderzon vertrekt en ook geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de kosten van het levensonderhoud van de kinderen.

Vraag rijst wel of uitbreiding van de bevoegdheid van de deurwaarder dit oplost of verbetering van de kwaliteit van de uitwisseling van gegevens. Ik vrees dat het veel voeten in de aarde zal hebben, voordat zou kunnen worden besloten tot uitbreiding van de bevoegdheden van de Nederlandse deurwaarder tot over de grens (en vice versa).

Noodregeling werkloze huizenbezitters: sale & lease back

Minister Van der Laan (VROM) heeft een regeling in voorbereiding waarbij woningcorporaties de mogelijkheid krijgen woningen op te kopen van huizenbezitters die als gevolg van werkloosheid de daaraan verbonden lasten niet meer kunnen betalen. De ex-eigenaar kan de woning dan terughuren.

De eigenaren krijgen de mogelijkheid de woning terug te kopen, wanneer het hen financieel weer beter gaat.

Ook wordt gewerkt aan een oplossing voor woningeigenaren die als gevolg van de frictie op de huizenmarkt te maken hebben met dubbele lasten doordat de mogelijkheden worden verruimd om deze woningen tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder vergaande huurbeschermingsrechten krijgt.

Beide maatregelen zullen een positief effect hebben op het aantal huishoudens dat in een problematische schuldsituatie terecht komt.

Zo schrijft vandaag het AD

Premie achterstand zorgverzekering neemt toe

De Volkskrant meldt dat het aantal wanbetalers premie zorgverzekering stijgt.

Het aantal mensen dat geen premie betaald voor hun ziektekostenverzekering, is vorig jaar gestegen met 16 procent tot 280 duizend. Eind 2006 lag het aantal wanbetalers op 190 duizend, eind 2007 op 240 duizend, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Een wanbetaler is iedereen die langer dan zes maanden zijn premie niet betaalt.

Geroyeerd worden de wanbetalers niet, want het hele systeem is erop gericht de verzekerden binnenboord te houden. Er is inmiddels een harde kern van wanbetalers van 95 duizend: die hebben vanaf de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 nog geen stuiver premie betaald. Zij hebben nu een schuld van meer dan 4.000 euro, en dat is bij elkaar 400 miljoen euro.

Inmiddels in de Eerste Kamer is een steeds meer omstreden wetsontwerp aanhangig teneindete komen tot zogenaamde bronheffing van de achterstand via het inkomen, waarbij een boete van 30% gaat gelden. Vanuit de Kamer is er door vele partijen op aangedrongen te voorkomen dat schuldhulpverlening zal worden belemmerd door deze wet. De G4 en de Gemeente Delft schreven hierover brieven aan de Eerste Kamer, zie Binnenlands Bestuur.

dinsdag 28 april 2009

Gratis naar geldcursus in Oosterhout

De Gemeente Oosterhout biedt aan alle inwoners de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een cursus om te leren omgaan met geld.

De Gemeente Oosterhout kent sinds 2006 een verdubbeling van het aantal aanmelding voor schuldhulpverlening.

Zie bericht BN de Stem

Over deze cursus in Oosterhout schreef ik eerder op 22 november 2008, zie link.

Verslaafd aan schulden

Op fok.nl staat een artikel over de schuldverslaving van Nederlanders van de hand van P. Berends. In dit artikel wordt prof. Van Duin aangehaald: "Nederland is Amerika in het groot, omdat de schuldenlasten van gezinnen nog groter zijn dan in de VS, de schuldenlast de laatste tien jaar veel harder gestegen is dan in de VS en het hier vrijwel uitsluitend om langlopende schulden gaat. Mensen hier zitten tientallen jaren diep in de schulden en dat is wat anders dan rood staan op je creditcard."

De schulden van Nederlandse gezinnen zijn gestegen van 48 procent van het bruto binnenlands product (BBP) in 1996 naar 103 procent van het BBP in 2008. De totale hypotheekschuld is in die periode gestegen van 144 naar 590 miljard euro. Gerelateerd aan het beschikbaar inkomen van gezinnen is de schuldenexplosie nog dramatischer. In 1996 bedroeg de schuldenlast 87 procent van het gezinsinkomen, in 2008 was dit 226 procent.

Nederland is dus eigenlijk Amerika in het groot. We hebben een reusachtig probleem en Hans Hoogervorst van de AFM had dus wel beet, toen hij deze week maatregelen tegen excessief leengedrag aankondigde. De paniekreactie van de Vereniging Eigen Huis ('dit is de doodsteek voor de huizenmarkt') is de reactie van een verslaafde die te horen krijgt dat hij moet gaan afkicken".

Deze signalering sluit aan bij de voordracht van Mevrouw J. Creemers van de Stichting Verantwoord die op het congres Kerk en Schuldhulp in Veenendaal van afgelopen zaterdag aan de orde stelde dat met name dertigers in de gevarenzone verkeren om in een problematische schuldsituatie terecht te komen. "Mensen rond de dertig zijn het niet gewend een stapje terug te doen”, zei Creemers. Ze verwacht met name bij de hoogopgeleiden een probleem als ze door ontslagen of hypotheekproblemen niet meer de beschikking hebben over een riant salaris en een leaseauto. „Deze generatie kreeg haast alles wat ze wilde. Zij was het gewend om te lenen en vond het niet erg om rood te staan. Wat moeten deze jongeren als ze hun leven radicaal moeten veranderen?”

Hoe los je dit volgens mevrouw Creemers op? "Geld is veel te dominant in de levens van mensen. Het is een heilige koe en daar moeten we van af. We moeten leren dat geld maar een stukje van ons leven uitmaakt. Je wordt niet gelukkig van geld, maar van de relaties met mensen.” Dit kan ik alleen maar beamen!

maandag 27 april 2009

Persbericht CDA over schuldhulpverlening

Uit een persbericht van het CDA van 24 april 2009:

"Er moeten veel striktere voorwaarden worden verbonden aan overheidsgeld dat gemeenten ontvangen voor schuldhulpverlening.

Gemeenten moeten ook echt laten zien hoe ze het geld gebruiken, vindt CDA-kamerlid Elly Blanksma. ‘De staatssecretaris moet wat ons betreft kunnen garanderen dat al het geld daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die het het hardst nodig hebben’. Het Kamerlid reageerde hiermee op cijfers van de vereniging voor schuldhulpverlening, waaruit blijkt dat 40% van de gemeenten geld uit de schuldhulpverlening gebruikt voor andere doelen.

Afgelopen week stelde Blanksma mondelinge vragen aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken (PvdA). ‘Er gaan miljoenen om in de schuldhulpverlening, en toch is de effectiviteit maar zo’n 20%. Er is niet duidelijk hoe gemeenten het geld besteden, en de wachtlijsten zijn nog steeds hoog.’ De CDA’ster wil van de staatssecretaris veel meer succes bij de regeling, een manier om gemeenten af te rekenen op hun prestaties en een garantie dat de wachtlijsten aangepakt worden. Blanksma: ‘Vorig jaar al hebben we afgesproken dat gezinnen met kinderen voorrang krijgen bij de schuldhulpverlening. Zij hebben die hulp nodig. Dat geld mag pertinent niet worden uitgegeven aan lantarenpalen.’ De staatssecretaris heeft toegezegd voor de zomer met een plan te komen om de schuldhulpverlening beter op de rails te krijgen".

Het is verheugend, dat Kamerbreed de belangstelling voor schuldhulpverlening toeneemt aangezien daarvan sterke impulsen uitgaan om te komen tot verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening.

zondag 26 april 2009

"Eerste Hulp bij Schulden"

De Evangelische Alliantie hield dit weekend in Veenendaal een symposium over schuldhulp met als thema ‘Rood, de nieuwe trend?’. Kerk in Actie van de Protestantse Kerk en DISK, waaronder Arme Kant valt, werken mee aan de dag. Er hebben meer dan 250 mensen ingeschreven.

Op dit symposium wordt de handreiking "Eerste hulp bij schulden" gepresenteerd, bestemd voor vrijwilligers van caritasinstellingen en diaconieën met informatie over de juridische instanties als de kredietbank en de kantonrechter.

Het grote aantal deelnemers bevestigt dat het onderwerp schulden bij kerkelijke vrijwilligers de aandacht heeft.

Bron: Friesch Dagblad

zaterdag 25 april 2009

Digitaal museum WOII

Recent heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei de website WO2Online over de Tweede Wereldoorlog gelanceerd. Met de website wil het comité de betrouwbare informatie over de oorlog van achttien verschillende organisaties bundelen en in één klik vindbaar maken.

Er is een digitale tentoonstelling ingericht over de eerste vijf dagen van de oorlog die door de combinatie van beeld en geluidmateriaal een schokkend beeld geeft van de toestand waarin Nederland verkeerde bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940.

Aangezien ik mij heb voorgenomen in de toekomst wat vaker over historische aangelegenheden te schrijven, is dit bericht de eerste in de categorie "geschiedenis". Lezers die slechts in één onderwerp geïnteresseerd zijn, kunnen dat selecteren in de kolom aan de rechterkant van de homepage en dat als zodanig desgewenst ook “bookmarken” als “favorite”.

vrijdag 24 april 2009

BKR: aantal wanbetalers neemt niet toe

Het BKR meldt onder meer in de Volkskrant, dat het aantal wanbetalers in 2008 en in de eerste maanden van 2009 niet is gestegen. Dit aantal zal naarmate de recessie verdiept, vermoedelijk toenemen.

Uit het jaarverslag van BKR blijkt dat er vorig jaar 11,2 miljoen mensen geregistreerd stonden, bijna 400 duizend mensen meer dan in 2007. De ruim 11 miljoen ingeschrevenen hebben samen 14,6 miljoen lopende kredieten en 9,3 miljoen afgelopen kredieten op hun naam staan. Dat betekent in beide gevallen een lichte toename ten opzichte van 2007.

VNG: middelen schuldhulp wel goed besteed

Op gemeente.nu is een artikel verschenen waarin de VNG de berichten weerspreekt, die onlangs in diverse media verschenen over gemeenten die geld dat bedoeld is voor schuldhulpverlening voor andere doeleinden gebruiken. Volgens de VNG zetten gemeenten de budgetten wel degelijk op de juiste manier in.

De VNG plaatste ook zelf een artikel op haar website waarin onder meer de volgende passage: "De media meldden deze week dat gemeenten geld voor schuldhulpverlening voor andere doelen gebruiken. De media baseren zich daarvoor op een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal Bankieren en Schuldhulpverlening (NVVK).

De VNG kent dit onderzoek niet en kan hier dus niet op reageren. De VNG weet wel hoe gemeenten het geld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening inzetten. En dat is conform de afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord".


Voorzover mij bekend heeft de NVVK tot heden noch het onderzoek noch de brief aan de staatssecretaris van SZW gepubliceerd, zie "Zo maak je geen vrienden".

donderdag 23 april 2009

Amsterdam start experiment gedwongen schuldhulp

Het Parool meldt dat de gemeente Amsterdam een experiment start om debiteuren te dwingen een beroep te doen op schuldhulp.

"In notoire probleemwijken sluiten afnemers van de diensten van woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars een contract dat hen verplicht met hulpverleners in zee gaan, die hen thuis opzoeken zodra rekeningen niet betaald worden. Met dit contract kan in een vroeg stadium worden voorkomen dat schulden zich opstapelen bij mensen met betalingsproblemen. De maatregel is er een uit een reeks die erop is gericht de groeiende armoede in de stad tegen te gaan.De Amsterdamse woningcorporaties doen sinds begin dit jaar een proef met het systeem. Binnenkort wordt de proef uitgebreid met ziektekostenverzekeraar Agis. Het is de bedoeling dat ook energieleveranciers aanhaken.Hulpverleners kunnen volgens wethouder Freek Ossel (Sociale Zaken) alle sociale voorzieningen aanspreken om de wanbetalers te helpen. Werken zij niet mee, dan dreigen strenge maatregelen als huisuitzetting".

SP-Kamerlid Karabulut mengt zich in de strijd over de oormerking

Mevrouw Karabulut gaat op de website van de SP in op de wenselijkheid de voor shv bestemde middelen te oormerken.

"Deze week vroeg Karabulut staatssecretaris Klijnsma om gemeenten te verplichten het geld te gebruiken waar het voor bedoeld is; armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De staatssecretaris weigerde dit. Net als het CDA en de PvdA. Karabulut: “Deze partijen blazen hoog van de toren over hoe geschrokken ze zijn dat het armoedegeld niet goed wordt besteed maar weigeren daar consequenties aan te verbinden. Zolang ze onze voorstellen niet steunen, blijven het krokodillentranen".

"Uit een inventarisatie van de SP bleek onlangs nog dat gemeenten mensen die bijzondere bijstand aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen simpelweg worden doorverwezen naar de kredietbank om het geld te lenen. Hiermee worden mensen met een laag inkomen zonder pardon in de schulden gestoken. Alhoewel in het coalitieakkoord is opgenomen om dit aan banden te leggen, stemden het CDA, PvdA en CU ook tegen dit voorstel van de SP om een einde te maken aan leenbijstand voor mensen met een laag inkomen".

Ik signaleerde reeds eerder dat Mevrouw Karabulut al vele jaren voor oormerking van voor schuldhulpverlening bestemde middelen pleit (hetgeen ik volkomen met haar eens ben), zie bijdrage. Zij diende op 14 april 2009 een motie in, ertoe strekkend om leenbijstand voor de aanschaf van duurzame verbruiksgoederen af te schaffen (nr. 24515 - 147).

Meer kinderen met schulden

Het AD meldt dat het aantal kinderen met schulden toeneemt.

CentiQ, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van Financiën, het Nibud en de Consumentenbond, heeft daarom een basisvisie financiele educatie opgesteld die deze week is gepresenteerd.

Onderzoek van Centis wees uit dat twee derde van de middelbare schoolleerlingen denkt niet goed genoeg met geld te kunnen omgaan. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze steeds meer geld uitgeven in plaats van sparen.

Ook de NVVK meldt, dat steeds meer jongeren een beroep doen op schuldhulp. Vorig jaar waren jongeren goed voor 9 procent van alle aanmeldingen, tegen 5 procent in 2006.

Recent werd in PZC verwezen naar een onderzoek van Scoop onder Zeeuwse jongeren waarvan de uitkomst was dat ongeveer vijf procent van de Zeeuwse jongeren onder de 21 jaar een schuld heeft van meer dan 2000 euro.

Nieuws van het certificeringsfront shv

Al veel eerder had ik aandacht willen besteden aan de zeer lezenswaardige column van Rob de Vos, Gerard Ouwehand en Anna Hooijenga op gemeente.nu met de titel “Verlenging looptijd schuldregeling dreigt te leiden tot willekeur”. In een puntig betoog wordt aangegeven dat de in de NEN-norm voorgestelde regeling leidt tot discriminatie tussen groepen van cliënten. Wie meer verdient moet om die reden langer betalen. Je zou denken dat hierover in het parlement wordt besloten. De leden van de certificeringscommissie meenden echter met een gerust hart op de stoel van de wetgever te kunnen gaan zitten.

Inmiddels wordt terecht binnen de branche de weerstand tegen de verlenging van de looptijd en de certificering in het algemeen steeds groter en is deze niet beperkt tot de G4. Ook breder politiek en bestuurlijk neemt de belangstelling toe. Kamerleden verbazen zich over de wijze waarop inhoud is gegeven aan de certificering. Staatssecretaris Klijnsma heeft in eerste instantie de bal teruggelegd bij de branche. Zie mijn bijdrage "Ruim eerst je eigen rommel op".

Tot de shv-branche dringt verder ook eindelijk door hoe hoog de kosten zullen zijn van het certificeren van organisaties en van personen volgens de NEN-norm, niet alleen om voor de eerste keer te certificeren maar ook voor het instandhouden van de certificering. Vele malen heb ik ook op dit weblog aangegeven niet te begrijpen dat er binnen de commissie geen raming van deze kosten is gemaakt alvorens daartoe te besluiten. De integrale kostenraming had beschikbaar moeten zijn alvorens de leden van de NVVK gingen stemmen. Het sigaar uit andermans doos-argument dat door de verlenging van de looptijd voor de meerverdieners de administratieve lasten voor de hulpverlening zouden afnemen omdat deze verlenging in het overleg met de NVB/VFN was weggeruild tegen de hercontrole, dekt maar een klein gedeelte van het financiële plaatje. De financiele nadelen zijn veel groter dan de voor rekening van de clienten gebrachte voordelen.

De certificering was bedoeld om malafide hulpverleners te weren en is gemaakt tot een molensteen om de nek van de bona fide schuldhulpverlening die toch al piept en kraakt door het toenemend beroep dat daarop mede in verband met de recessie wordt gedaan. Ook willen bestuurders en opdrachtgevers steeds vaker weten dat een traject heeft gekost en wat de resultaten zijn; de prestatiedruk wordt daardoor nog groter.

Nu is vergissen menselijk en begrijpelijk, maar dan moet je wel kunnen opbrengen toe te geven dat je je hebt vergist en je huiswerk overmaken compleet met kostenanalyse en ontwikkeling van alternatieven zoals het uitsluitend certificeren van de organisatie niet door de NEN maar door HKZ en het houden van de looptijd op 36 maanden (met de mogelijkheid van flexibilisering onder instandhouding van het uitgangspunt van het financiele maximum van 36 maanden volgens de VTLB-norm). De opvatting , dat een evident onjuist besluit door een ledenvergadering als quasi-parlement onbevoegd genomen op basis van onvoldoende informatie, daarmee wordt tot een heilig (quasi-)dogma, waarover niet meer mag worden gesproken en dat niet voor aanpassing vatbaar is, past niet binnen de Nederlandse maatschappelijke orde, de rechtsorde daaronder begrepen.

woensdag 22 april 2009

Gemeente Amsterdam: geen 36 maanden maar 27 maanden

Wethouder Ossel verklaart vandaag in het Parool dat een termijn van 36 maanden te lang is:

"Van de achtduizend Amsterdammers die jaarlijks met gemeentelijke steun beginnen aan een 'schuldhulpverleningstraject', betalen zesduizend hun schulden uiteindelijk niet af. Dit meldt de Amsterdamse wethouder Freek Ossel (Sociale Zaken). Slechts een kwart van de achtduizend Amsterdammers in een schuldhulpverleningstraject raakt dankzij de hulp schuldenvrij. Landelijk gezien is Amsterdam, nog wel een gunstige uitzondering. In sommige andere gemeenten betaalt slechts tien procent van de mensen in de schuldhulpverlening zijn schulden af. Oorzaak van het falen van de schuldhulpverlening is dat de periode van 36 maanden waarin zij van het absolute minimum moeten leven, hun te lang is.

De wethouder wil dat mensen die een beroep doen op de schuldhulp na 27 maanden hun schulden kwijtgescholden krijgen, in plaats van de huidige drie jaar. De maatregel komt erop neer dat als driekwart van het deel dat terugbetaald zou worden, is afgelost, de gemeente het laatste kwart overneemt".

Zie ook artikel AT5 en de Stentor

"Dan maar geen certificering"

Uit het logboek van wethouder mevrouw S. Bolten van de gemeente Delft:

"De Financiële Winkel van Delft is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK). Deze NVVK wil de aflossingstermijn van schulden van drie naar vijf jaar oprekken. Dat betekent dat mensen twee jaar langer in een armoedige situatie kunnen komen te verkeren. In het NVVK idee heb ik nergens gelezen dat het voorstel leidt tot meer geslaagde schuldregelingen en tot een blijvende beter situatie daarna.

Ik ben het niet eens met de NVVK. Het voorstel staat haaks op het anti-armoedebeleid van de gemeente Delft. Onze Financiële Winkel gaat uit van de persoonlijke situatie van schuldenaren en hun gezin en biedt hen maatwerk. Uiteraard gebeurt dit helemaal binnen de kaders van de Wet Sanering Natuurlijke Personen. We zijn in Delft druk bezig om een kwaliteitscertificaat te behalen voor het werk van de Financiële Winkel. Als het aan de NVVK ligt, stoppen we daarmee. Want onze landelijke Vereniging wil de vijf-jaar termijn opnemen in de normen voor de certificering.

Hoe ver kun je van de mensen en van je eigen leden komen af te staan? Ik wil graag een beroep doen op de NVVK. Stop op deze weg. Raadpleeg je leden voortaan beter bij koerswijzigingen met zo'n grote impact. Wij willen de termijn dus niet oprekken. Wij hebben betrouwbare schuldhulpverlening. Dat willen wij graag zo houden. Samen met andere gemeenten, waaronder Amsterdam, Tilburg, Den-Haag, Utrecht en Emmen zullen we daar alles aan doen".

Jaarverslag AFM 2008: hypotheekverstrekking moet zorgvuldiger

Gisteren heeft de AFM zijn jaarverslag gepubliceerd waarin onder meer de consumentenbescherming op de financiele markt aan de orde komt. In dit opzicht valt nog veel te verbeteren.

Veel financiële dienstverleners moeten de klant meer centraal stellen in hun dienstverlening. De AFM ziet de kwaliteit van de adviezen van een groot deel van de markt nog maar langzaam verbeteren. Zij wil er met gerichte acties voor zorgen dat dit proces sneller verloopt en heeft brancheorganisaties en organisaties die de kwaliteit van de dienstverlening bevorderen, zoals DSI en de Stichting Financiële Dienstverlening, opgeroepen hetzelfde te doen. Bovendien eist de AFM dat de banken en adviesketens integrale verbeterprogramma’s lanceren om daadwerkelijk de klant centraal te stellen in hun organisaties.

De AFM heeft afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de advisering op het gebied van hypotheken en beleggingsverzekeringen. Nog te veel adviezen passen niet of onvoldoende bij de klant. Adviseurs brengen onvoldoende de behoefte en situatie van klanten in beeld en verzuimen te vaak om goede vergelijkingen te maken tussen mogelijke alternatieve producten. De AFM heeft daarom aandacht gevraagd van de banken en adviesketens om de adviespraktijk te verbeteren. Waar nodig, is handhavend opgetreden.

Het FD heeft een interview met AFM-voorzitter Hoogervorst, die laat weten dat de AFM het aantal gevallen waarin de norm van 4,5 keer het jaarinkomen wordt overschreden wil terugdringen. Hypotheekverstrekkers kunnen van deze norm afwijken als sprake is van specifieke omstandigheden. Zij doen dat nu in 20% van de gevallen. 'Twintig procent is geen uitzondering. betekent dat huizenkopers alleen nog boven de norm mogen lenen als zij kunnen aantonen dat hun inkomen op korte termijn zal stijgen. Als ze bijvoorbeeld een loonsverhoging in het vooruitzicht hebben moeten ze zwart op wit een verklaring hebben van hun werkgever waar dit in staat. De AFM vindt ook dat het verschijnsel tophypotheken waarbij meer dan 100% wordt gefinancierd moet worden bestreden. Hoogervorst wees eerder op het risico van de aflossingsvrije hypotheken.

Ook is veel aandacht voor de sanering van de “onderkant” van de markt. Sinds 2006 moeten adviseurs en bemiddelaars een vergunning hebben van de AFM. Daartoe wordt onder meer hun deskundigheid en betrouwbaarheid getoetst. Slecht adviserende organisaties worden aangepakt: ze moeten hun praktijken verbeteren of stoppen. Illegaal opererende bemiddelaars worden van de markt gehaald.

dinsdag 21 april 2009

Zo maak je geen vrienden!

De NVVK krijgt na wind te hebben gezaaid in de vorm van de publicitaire stunt op de voorpagina van de Telegraaf van afgelopen zaterdag inmiddels zwaar weer te verduren. De NVVK namelijk weigert inzage te geven in de brief die aan SZW is gestuurd. Ook wordt geen duidelijkheid gegeven over de onderzoeksgegevens waarop de conclusie is gebaseerd dat 40% van de gemeenten geld dat is bestemd voor schuldhulpverlening voor andere doeleinden gebruikt. Zie artikel Binnenlands Bestuur

Nu hadden we al de NEN-norm die alleen tegen betaling kan worden ingezien en waaraan na de ter inzagelegging (eveneens tegen betaling!) een bijlage met looptijd verlenging voor de meerverdieners werd toegevoegd, zie bijdrage

Daarna hadden we de glorieuze cijfers over het toegenomen slagingspercentage waarbij niet duidelijk wordt gemaakt wat er is geregistreerd en welke criteria daarbij zijn aangehouden, zie bijdrage

Deze derde brug is er mogelijk echter een te ver, omdat nu de VNG, de G4 en nog een heleboel andere G-tjes zich gaan afvragen waar de NVVK op uit is. Veel leden van de NVVK met name de regionale kredietbanken, die in het bestuur zwaar vertegenwoordigd zijn, bieden diensten aan op de shv-markt aan … gemeenten en die gemeenten zouden zich wel eens kunnen gaan afvragen wat de gevolgen zijn als de hond bijt in hand die hem voedt, ook ten aanzien van de vraag of de NVVK voor hen wel de juiste koepel c.q. het juiste platform is.

Wij leven in interessante tijden!

"Schuldhulp schiet tekort"

De voorpagina van de Telegraaf van afgelopen zaterdag had met vet kapitaal de volgende kop: "Schuldhulp schiet tekort", hetgeen mij bij het tankstation direct deed teruglopen naar de kassa om deze krant te kopen.

De NVVK heeft terecht de aanval ingezet op de gemeenten die geld dat is bedoeld voor schuldhulp gebruiken voor andere doeleinden, omdat het geld niet is geoormerkt. Er zijn zelfs gemeenten die zich erop laten voorstaan voor schuldhulpverlening bestemd geld daarvoor ook daadwerkelijk te gebruiken alsof dat een verdienste is.

De reactie van de VNG dat gemeenten aanwezige middelen in het gemeentefonds inzetten naar het criterium van de objectieve noodzaak is weinig overtuigend. In Nederland wordt de toegang tot de schuldhulpverlening momenteel mede bepaald door de woonplaats. Er zijn gemeenten die er wel en gemeenten die er minder voor over hebben om de schuldhulp goed te regelen mede samenhangend met de aan schuldhulpverlening toegekende prioriteit.

Origineel is de NVVK met haar stellingname niet. De "wake up call" werd in ieder geval al gegeven vanaf 2 april 2008 door Tweede Kamerlid Karabulut: "Er is extra geld vrijgemaakt voor schuldhulp. Maar het kabinet kiest er voor om dat geld in een grote gemeentefondspot te doen, waardoor gemeenten vrij zijn in de besteding ervan. Onbegrijpelijk. Het geld wordt gestopt in bouwprojecten en dergelijke, terwijl is zo veel behoefte is aan schuldhulpverlening. Het geld moet worden geoormerkt. Helaas steunen andere coalitiepartijen dat voorstel niet". Zie artikel op dit weblog. Ook bij het SZW-debat op 11 november 2008 heeft mevrouw Karabulut de kwestie van het oormerken tevergeefs herhaald, zie artikel. Mijn indruk is echter dat de regeringsfracties inmiddels meer aandacht krijgen voor de kwestie van het oormerken. Het is daarom goed dat ook de NVVK in dit proces een stem laat klinken. Het ND meldt in ieder geval al dat CDA-Kamerlid Blanksma meent dat ,,Gemeenten ook echt moeten laten zien hoe ze het geld gebruiken'', ,,Laat gemeenten maar aantonen dat ze het niet uitgeven aan lantaarnpalen". Ook het RD wijdt aandacht aan de uitlatingen van mevrouw Blanksma en voegt daar aan het citaat toe: "Meten is weten".

Toch valt te betwijfelen hoe lang het dogma “wij hebben steeds meer geld nodig” blijft gelden wanneer er niet tegelijk deugdelijk wordt verantwoord wat er vervolgens met de middelen is gedaan die wel zijn besteed aan schuldhulp. Daarbij komen vragen aan de orde als:
- wat is de effectiviteit in termen van geslaagde trajecten (met extern geverifieerde cijfers);
- hoeveel clienten zijn opgesloten in de stabilisatiefase?
- welke aandacht is er bij de certificering geweest voor de efficiente inzet van ter beschikking gestelde gelden in plaats van het scheppen van een omzet-walhalla voor certificeringsinstellingen met de NEN voorop?
- wat is de recidive?
- wat is het uitval percentage?
- wat is de kostprijs van een traject?

De inhoud van het artikel in de Telegraaf “Schuldhulp schiet tekort” sluit niet aan bij de kop maar raakt toch precies de kern van de problematiek van heden. Het wekt geen verbazing dat in de landelijke en plaatselijke politiek steeds vaker de legitieme vraag wordt gesteld: wat gebeurt er met ons geld? "Meten is weten".

En nu maar wachten tot bisschop De Korte in het ND schrijft dat geld voor schuldhulpverlening moet worden geoormerkt!

dinsdag 14 april 2009

Meer transparantie over klachten shv Amsterdam e.o. gewenst

De gemeentelijke ombudsman van onder meer Amsterdam, Almere, Weesp en Diemen concludeert dat de gemeenten onvoldoende het zicht houden op de klachten die er bij de burgers bestaan over onder meer de schuldhulpverlening in gevallen waarin stadsdelen taken verzelfstandigen of uitbesteden.

De ombudsman rapporteert in zijn jaarverslag dat er bij hem veel klachten binnen komen over schuldhulpverlening die niet eerst bij de gemeente terecht zijn gekomen. Hij adviseert uitvoerders van gemeentelijke diensten te verplichten om de afhandeling van klachten onder controle van gemeente en ombudsman te stellen.

Dit bericht past bij de twee voorafgaande waar het de steeds luider worden vraag betreft voor accountability omtrent de wijze waarop de gemeenten hun talen uitvoeren. Onderdeel daarvan is ook het aantal en de aard van de klachten (en de vervolgens zo nodig in gezette verbetertrajecten en de daarop toegepaste follow up).

Toenemend beroep op shv in Zutphen en Lochem

In de Stentor van 1o april 2009 staat, dat het beroep op schuldhulpverlening in de gemeenten Zutphen en Lochem is toegenomen.

Ik citeer: Met name de medewerkers die de schuldhulpverlening in hun portefeuille hebben, komen handen tekort. Zes maanden wachttijd voor de vele hulpvragers is een termijn, die in feite onacceptabel is. "Dat is een punt van zorg. Ik ben blij dat het kabinet toegezegd heeft extra geld beschikbaar te stellen voor de schuldhulpverlening. Dat biedt de mogelijkheid iets te doen aan de formatie of we kunnen een deel van de taken uitbesteden."

Een wachttijd van zes maanden is veel te lang en heeft tot gevolg dat de omvang en ernst van de problematiek toeneemt.

Met betrekking tot de financiering van de hulpverlening rijzen vraag met betrekking tot de thans ingezette middelen en de effectiviteit en efficientie van die middelen. Wenselijk blijven objectieve criteria om gemeentelijke prestaties in dit vlak vergelijkbaar te maken.

Innovatief en interessant is de samenwerking van de gemeente met UWV Werkbedrijf, waarbij te wensen zou zijn dat pilots en resultaten van de samenwerking goed worden beschreven.

Goede berichten over schuldhulpverlening in Almere

Het gaat beter met de schuldhulpverlening in Almere.

Almere vandaag meldt, dat wachtlijsten zijn weggewerkt en dat er zo'n 50 intakes per week plaats vinden. Onder de nieuwe aanvragers zijn veel mensen die in problemen zijn gekomen door verplichtingen samen hangend met het bezit van een eigen woning.

Het slagingspercantage van het minnelijke traject zou zijn opgelopen van 9 naar 38%, waarbij altijd de vraag blijft welke criteria daarbij zijn gebruikt en wat er is gebeurd met degenen die zijn terecht gekomen in de stabiliasatiefase (en die dan naar mijn stellige overtuiging niet moeten worden aangemerkt als geslaagd aangezien het probleem niet is opgelost).

woensdag 8 april 2009

Congres Actualiteiten SHV 26 mei 2009

Op 26 mei 2009 vindt in Soesterberg het landelijk congres Actualiteiten Schuldhulpverlening plaats, zie link

Aandacht voor ondernemers in moeilijkheden in Almelo

In Almelo is het initiatief genomen tot locale samenwerking tussen de gemeente en plaatselijke banken teneinde ondernemers in moeilijkheden te helpen met advies en krediet.

De Gemeente Almelo weet dat voor een aantal werknemers van Almelose bedrijven arbeidstijdkorting is aangevraagd en er een hogere instroom is in de bijstand. Ook is geconstateerd dat ondernemers nog te weinig gebruik maken van de diverse regelingen die de Gemeente Almelo en de Rijksoverheid aanbieden voor ondersteuning.

Binnen de gemeente bestaat een zogenaamde Objectief Ondernemers Adviespunt (OOA) (link) om ondernemers te adviseren. Sinds 1 januari 2009 kunnen startende en doorstartende ondernemers met een goed ondernemersplan gebruik maken van microkredieten tot maximaal 35.000 euro, aangeboden door de overheid in samenwerking met vier grootbanken.

Daar waar gemeentelijke schuldhulp dikwijls niet is gericht op ondernemers, is dit een initiatief dat als pilot zeker nadere aandacht verdient.

Zie bericht omroep Almelo

Geen stijging SHV in Leidschendam-Voorburg

Volgens bijgaand bericht van Radio West is in de Gemeente Leidschendam-Voorburg het aantal aanvragen niet gestegen in 2008 ten opzichte van 2007. Het eerste kwartaal 2009 geeft geen stijging ten opzichte van het eerste kwartaal 2008.

Dit bericht gaat tegen de landelijke trend in waar de afgelopen maanden toenames zijn gemeld bijvoorbeeld in:
Amersfoort
Dordrecht
verzorgingsgebied Stadsbank Oost Nederland
Etten-Leur
Emmen
Ommen en Dalfsen
verzorgingsgebied GKB Drenthe

Tijd voor onderzoek herfinanciering consumptief krediet

Hierbij een link naar een interessant artikel over ontwikkelingen in consumptief krediet:
- de gemiddelde rente was volgens de DNB in januari 2009 10,7%
- het kredietvolume nam volgens het CBS toe;
- terwijl de banken volgens de DNB minder leningen verstrekken.

Het CBS houdt rekening met de mogelijkheid dat sprake is van dubbeltellingen in verband met overdracht van debiteurenportefeuilles. Volgens mij is ook nog denkbaar dat de consument bestaande doorlopende kredietfaciliteiten verder laat oplopen.

De verschillen in aangeboden rentepercentages varieren sterk. Wie nu leent tegen een hoog tarief kan daarom proberen zijn schuld te herfinancieren met een lening tegen een lager tarief - aannemend dat hij een bank bereid vindt die lening te verstrekken.

dinsdag 7 april 2009

Markttoezichthoudersberaad

Met bovenstaand scrabblewoord is een overleg in het leven geroepen van toezicht houders die regelmatig met elkaar gaan overleggen over "zaakoverstijgende thema's" die de toezichthouders raken bij de uitvoering van hun taken.

Deelnemers zijn de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), de Consumentenautoriteit (CA), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandsche Bank (DNB).

De schuldenproblematiek is zeker een veld waar meerdere toezichthouders een rol spelen. DNB en AFM houden zich bezig met kreditering. OPTA en NMA onder meer met tarifering van energie en telefoondiensten.

Zie intentieverklaring

Werknemers vragen vaker voorschot

Elsevier meldt dat het Nibud heeft onderzocht of werknemers vaker voorschotten en leningen vragen dan in het verleden. Dit blijkt het geval te zijn.

Deze indicatie bevestigt hetgeen ook al uit rapportages vanuit de schuldhulpverlening en publicatie van wachtlijstentijden blijkt; er zijn meer problematische schuldsituaties.

Werkgevers hebben daarnaast te maken met toename van het aantal beslagen ten laste van werknemers - hetgeen mede samenhangt met de verhoogde activiteit van deurwaarders en hun opdrachtgevers.

Werknemers met betalingsproblemen ondervinden voorts vaker stress-gerelateerde gezondheidsproblemen.

Het Nibud verwacht dat deze problemen verder zullen toenemen - welke veronderstelling mij alleszins aannemelijk lijkt.

Staatssecretaris Klijnsma over looptijd: ruim eerst je eigen rommel op

Staatssecretaris Klijnsma heeft mede namens de Minister van Justitie als een speer de vragen over de looptijdbepaling in de NEN-norm beantwoord. Ik haal de belangrijkste vragen en antwoorden aan in cursief en geef in het rode commentaar mijn persoonlijke visie op de onderliggende boodschap van het antwoord. Nummer antwoorden Kamervragen: 2104.

3 Deelt u de mening dat verlenging van de looptijd bij het minnelijk schuldtraject een ongewenste spanning oplevert in relatie tot het wettelijk traject (WSNP), waar de looptijd normaliter drie jaar is? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te voorkomen? Zo neen, waarom niet?4 Deelt u de mening dat wanneer een langere looptijd in het minnelijk schuldtraject ingevoerd wordt, het beroep op de WSNP zal toenemen? Zo ja, vindt u dit een gewenste ontwikkeling? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:
Het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over de effecten van de verlenging van de looptijd in bepaalde gevallen binnen het minnelijke traject voor de WSNP. Indien met het woord spanning wordt gedoeld op een toename van het beroep op de WSNP als gevolg van de certificering wijs ik graag op het volgende. Een schuldenaar kan geen keuze maken voor óf en minnelijk traject óf een WSNP-traject,afhankelijk van wat betrokkene het beste schikt. Het uitgangspunt voor toelating tot de WSNP is een te goeder trouw toets. Die houdt onder andere in dat eerst een serieuze poging gedaan moet zijn om de schulden op minnelijke wijze met de schuldenaren te vereffenen. Ik voorzie daarom niet direct een toename van het beroep op de WSNP. Uiteraard blijf ik de ontwikkelingen binnen de WSNP nauwkeurig volgen door middel van de jaarlijkse monitor die steeds aan uw Kamer wordt aangeboden.


Commentaar:
Ik ben niet van plan te anticiperen op de wijze waarop de rechterlijke macht met de looptijdbepaling zal omgaan. Ik weet zelf ook wel dat het een dooddoener is om naar de goede trouw te verwijzen, aangezien de relevante vraag is of de rechter een minnelijk traject aanvaardbaar acht, waarbij de meerverdiener in strijd met de wet wordt gediscrimineerd en debiteuren worden ontmoedigd te gaan werken gedurende de looptijd, maar ik houd de zaak in de gaten en houd dus de mogelijkheid open in te grijpen.


5 Is het bericht waar dat onder meer de G4 vanwege de langere looptijd de NEN-norm niet als uitgangspunt voor de schuldhulpverlening willen gaan hanteren waardoor ongewenste verschillen tussen gemeenten zullen ontstaan? Zo ja, hoe wilt u dit voorkomen?

6 Bent u bereid in gesprek te gaan met de samenstellers van de NEN-norm om de hiervoor genoemde verlenging van de looptijd van het minnelijk schuldtraject als onderdeel van de NEN-norm ongedaan te maken? Zo ja, bent u bereid de kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het is mij bekend dat de in de NEN-norm bepaalde gevallen waarin een verlenging van de looptijd kan worden toegepast, tot discussie leidt bij een aantal gemeenten, waaronder de G4 en binnen de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Deze discussie duidt mijns inziens op betrokkenheid en wordt gevoerd vanuit het gezamenlijke belang van een meer effectieve schuldhulpverlening. De NEN-normcommissie schuldhulpverlening, waarin de vertegenwoordigers uit de sector van de schuldhulpverlening zitting hebben, is eind oktober 2008 gekomen tot consensus over de inhoud van de NEN normen 8048 en heeft deze vastgesteld als basis voor certificatie van de schuldhulpverlening. Onderdeel van de NEN-norm 8048, is de norm die de lengte van de schuldregeling bepaalt, inclusief het hierboven genoemde schema. Deze normen zijn van toepassing op alle schuldhulporganisaties die zich voor die dienstverlening laten certificeren. Afwijking van die norm is dan niet mogelijk. Wanneer daartoe aanleiding zou zijn dan biedt het normalisatieproces de mogelijkheid om tot aanpassing van de norm te komen. Indien bijvoorbeeld de NVVK een aanpassing van de norm wil inbrengen in de norm-commissie, dan kan zij daartoe een voorstel indienen. Het is dan verder aan de normcommissie om zich daarover te buigen. Alleen als er consensus bestaat binnen de normcommissie, kan een aanpassing van de norm plaatsvinden. Organisaties die niet achter de NEN-normen staan, kunnen overwegen om zich niet te laten certificeren voor een bepaalde dienstverlening. Certificeren is namelijk op vrijwillige basis. Verschillen kunnen dus alleen ontstaan tussen gecertificeerde schuldhulporganisaties en niet gecertificeerde schuldhulporganisaties. Gegeven het feit dat de normen onlangs unaniem door het veld zelf zijn vastgesteld, en gelet op de nu lopende mijns inziens constructieve discussie, vind ik het passend om de uitkomst van die discussie af te wachten. Ik zal deze discussie nauwlettend blijven volgen, omdat ik er aan hecht dat de effectiviteit van de schuldhulpverlening bevorderd wordt. Ik meen dat certificering van de schuldhulpverlening daarin een belangrijke rol kan spelen.


Commentaar:
De leden van de NEN-commissie hebben zelf deze blunder unaniem begaan en ik verwacht dat zij hun eigen problemen oplossen door de norm aan te passen. Ik begrijp dat de G4 en vermoedelijk nog wel meer gemeenten niet mee gaan doen en dat was niet de bedoeling. Door de term “het veld” te gebruiken wijs ik de leden van de NVVK er nog eens op dat zij daar het scharnierpunt moeten zoeken om de norm aan te passen, het bestuur van de NVVK wijs ik erop dat het voor mij geen aanvaardbare eindsituatie is als de G4 c.s. niet gaan meedoen met de certificering. Laat ik hier nog maar eens herhalen dat ik de zaak in de gaten houd en wil dat de certificering zodanig is dat deze branchebreed gebruikt gaat worden. Als de NEN-commissie niet in staat is zijn eigen rommel op te ruimen, kan ik altijd nog ingrijpen en zeggen dat ik de commissie de gelegenheid heb gegeven om bij te sturen. Mevrouw Karabulut is vast wel bereid mij dan nieuwe vragen te stellen teneinde mij de gelegenheid te geven mij ook op deze manier publiek in dit debat te mengen opdat ook de NVVK-leden weten hoe ik hierover denk.

maandag 6 april 2009

Wanbetalers Belgie voorlopig vrij uit

Als gevolg van fouten gemaakt bij de openbare aanbesteding behoeven wanbetalers met schulden aan de Vlaamse overheid (belastingen en boetes) voorlopig niet te vrezen voor incasso-activiteit van de deurwaarder.

De aanbesteding in 2006 gebeurde zonder dat er sprake was van vrije mededinging. Een concurrent stapte daarop naar de rechter die de klager gelijk gaf. Vervolgens werden er na een selectieprocedure twee andere deurwaarderskantoren aangeduid. De Belgische Raad van State was het echter niet eens met die procedure en schorste de contracten

Als de aanbesteding is volgens de regels is afgerond, zullen incasso-activiteiten weer worden hervat.

Zie artikel Telegraaf

Hypothecaire overkreditering in Nederland

Volgens een gisteren verschenen interview in FEM Business met DNB-directeur Brouwer zijn er in Nederland hypotheken verstrekt aan debiteuren, wier inkomen dat niet toeliet. Daarmee dreigt "een polder variant van de subprime crisis".

Volgens DNB, die zich daarbij baseert op een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), functioneert de Gedragscode Hypotheken niet. Mensen met te lage inkomens proppen zich nog steeds vol met te hoge leningen, waardoor ze kwetsbaar zijn bij tegenslagen. De uitzonderingsclausule wordt misbruikt. De banken - namen noemt DNB niet - halen nog steeds klanten binnen met slecht gedekte, potentieel giftige hypotheekleningen. Dat moet anders, vindt DNB. De code, die de explosieve groei van het aantal hypotheken moest beteugelen, moet beter worden nageleefd.

De DNB vindt dat banken hun portefeuille moeten versterken door hogere eisen te stellen bij verstrekking van hypotheken.

Bekend was reeds dat de RBS in Nederland hoog risico hypotheken heeft verstrekt waarbij te voorzien is, dat de debiteur reeds in geval van rentestijging voorzienbaar in problemen komt, nog daargelaten de andere oorzaken die tot betalingsproblemen kunnen leiden, zie mijn artikelen "Dreiging subprime-problematiek in Nederland" en "Antwoorden op kamervragen subprime-problematiek in Nederland".

Zijn de bevindingen van het AFM-onderzoek geen extra-argument voor het wetsontwerp beperking leenreclame van de Kamerleden Blanksma en Spekman?

SZW-debat 2 april 2009

Eindelijk een bericht over het SZW-debat van afgelopen donderdag, dat niet uitsluitend is gefixeerd op het initiatief-wetsontwerp beperking leenreclames, zie nu.nl Was het vorige debat gefixeerd op buitengerechtelijke incassokosten, dit debat was gefixeerd op leenreclame, als gevolg van strategische timing van de publicatie van het initiatief-wetsontwerp.

Het lijkt erop, dat het minnelijk traject zich kan gaan voorbereiden op meer aandacht voor de kwaliteit van de prestatie. Ik citeer de relevante passage uit het artikel:

Zij (Klijnsma) wil met gemeenten 'de hand aan de ploeg slaan' om de schuldhulpverlening op orde te krijgen.

Er is veel kritiek op grote verschillen tussen gemeenten in de manier waarop zij hun inwoners met schulden helpen. Mensen staan soms wel dertien weken op een wachtlijst, terwijl schulden zich opstapelen.

CDA-Kamerlid Elly Blanksma wees erop dat het kabinet miljoenen euro's extra geeft aan gemeenten voor schuldhulpverlening; vorige week in het crisispakket nog eens 130 miljoen tot en met 2011.

Kamerbreed leeft ongenoegen omdat onduidelijk zou zijn of het geld wel goed besteed is. Klijnsma zegde toe in juni met een actieplan te komen. Ook moet dit najaar in wetgeving worden vastgelegd hoe snel en op welke wijze schuldenaren geholpen moeten worden.

Ik ken nog wel langere wachttijden dan "wel 13 weken" en bovendien hebben we nog de toestand van "langdurige opsluiting in de stabilisatiefase". Het is dringend noodzakelijk te komen tot ontwikkeling (en publicatie) van relevante kengetallen opdat de efficientie en effectiviteit van het minnelijk traject kan worden gemeten en kan worden gestreefd naar verbetering.

donderdag 2 april 2009

Nieuwe Recofa-richtlijnen Wsnp 1 april 2009

Op rechtspraak.nl zijn de nieuwe Recofarichtlijnen schuldsanering die gelden per 1 april 2009 geplaatst.

De richtlijnen zijn afgeslankt omdat inmiddels een gedeelte van de regelingen is overgebracht naar het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken, dat eveneens per 1 april 2009 in werking is getreden.

De Recofarichtlijnen zijn tekstueel hier en daar iets bijgewerkt en ook heeft vernummering plaats gevonden. Een transponeringstabel maakt onderdeel uit van de nieuwe richtlijn.

SP: schaf leenbijstand af

In de Volkskrant van gisteren meldt de SP dat leenbijstand moet worden afgeschaft.

Uit een inventarisatie van de SP bleek dat 61 van de 75 gemeenten mensen met een laag inkomen wijzen op de leen- of kredietbank. Tien gemeenten (de Drechtsteden, Bollenstreek en Almelo) hadden in 2008 voor ruim 2 miljoen euro aan leningen verstrekt voor ‘duurzame goederen’. SP-Kamerlid Sadet Karabulut merkt op: ‘De leenbijstand stort mensen in de schulden die toch al geen cent te makken hebben".

Staatssecretaris Aboutaleb heeft destijds veelvuldig gepleit voor het afschaffen van leenbijstand. Volgens de SP verstrekt de gemeente Rotterdam momenteel nog wel leenbijstand.

Ik kan mij vinden in de opvatting van Mevrouw Karabulut dat het niet aanvaardbaar is dat uitkeringsgerechtigen op minimumniveau geld moeten lenen ter financiering van basale levensbehoeften.

Initiatiefwet beperking kredietreclame gereed

De Tweede Kamerleden Blanksma (CDA) en Spekman (PvdA) hebben een voorstel voor wetgeving ingediend ter beperking van kredietreclame op de televisie.

Misleidende kredietreclames moeten van de televisie geweerd worden tussen zes uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds. Ook mogen de aanbieders van zogenaamd goedkope kredieten geen verband meer leggen tussen de lening die zij aanbieden en de keukens, bankstellen en andere zaken die daarmee aangeschaft kunnen worden.

Het wetsvoorstel is bedoeld ter beperking van problematische schuldsituaties.

Het heeft geduurd voordat het voorstel er was omdat een reclameverbod een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting zou betekenen. Minister Bos was er verleden jaar om die reden tegen. Nu wordt niet gekozen voor een verbod, maar voor een beperking die aansluit bij de regulering voor tabaks- en alcoholreclame.

Blanksma wees er in een interview op dat de reclames momenteel een hoge vlucht nemen.

De suggestie dat persoonlijk geluk toeneemt door consumptieve bestedingen, wordt in vele reclameboodschappen gewekt.

Vindplaats: onder meer Telegraaf.

Voedselbanken beter bevoorraad

Clara Sies meldt in het AD, dat het weer beter gaat met de bevoorrading van de voedselbanken na publicatie van de eerdere noodkreten over teruglopend aanbod.

Geen toelating Wsnp na weigering minnelijk traject

Op 26 maart 2009 heeft de Rechtbank Rotterdam een verzoek tot de Wsnp te worden toegelaten niet ontvankelijk verklaard, nadat de verzoekers hadden geweigerd het minnelijk traject te doorlopen.

De kernoverweging luidt als volgt:
De Faillissementswet schrijft in artikel 285, eerste lid, onder f, voor dat bij het verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling een met redenen omklede verklaring moet worden gevoegd waaruit onder andere blijkt dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen. Uit de wetgeschiedenis blijkt dat zonder deze verklaring de regeling niet van toepassing kan worden verklaard. De bepaling beoogt eerst onderzoek te laten doen naar een buitenwettelijke oplossing. De rechtbank oordeelt dat de bepaling geen ruimte laat om te kiezen voor een wettelijke regeling zonder eerst te hebben onderzocht of een oplossing buiten rechte mogelijk is. Het gaat om een verplichte volgorde. Het voorliggende verzoekschrift bevat geen verklaring als hiervoor bedoeld. De gemeente schrijft daarover dat verzoekers niet aan een buitengerechtelijke schuldregeling willen meewerken. De verzoekers bevestigen dit ter terechtzitting. Zij geven aan met een regeling via de rechtbank sneller van hun schulden af te zijn. Zij hebben er daarom voor gekozen geen buitenwettelijke oplossing te laten onderzoeken. Omdat, zoals hiervoor overwogen, verzoekers een dergelijke keuze niet hebben, verklaart de rechtbank verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling".

Een interessante vraag is hoe de zaak ligt, wanneer verzoekers niet weigeren het minnelijk traject te doorlopen, maar zeer lang moeten wachten voordat zij worden toegelaten tot het minnelijk traject en dat is doorlopen. Ook wat dat betreft is het noodzakelijk dat per gemeente meer objectieve informatie beschikbaar komt over de kwaliteit van het minnelijk traject. Wie na toelating wordt opgesloten in de stabilisatiefase en verder vooral zijn mond moet houden, zou dat moeten kunnen doorbreken met een beroep op de Wsnp.

Kenmerk: BH7803 vindplaats rechtspraak.nl

woensdag 1 april 2009

Column staatssecretaris Klijnsma over schuldhulpverlening

De staatssecretaris heeft op de website van SZW een column geschreven over haar ervaringen met de schuldhulpverlening.

Enkele citaten:
"Nu al zien we een extra toeloop van 25 procent van mensen die hulp zoeken bij het oplossen van schulden. Dat zal niet allemaal door de crisis komen, maar dat meer mensen de komende tijd hulp zullen hebben is onvermijdelijk. Daarom ben ik blij dat we als kabinet ondanks deze kommervolle tijden 130 miljoen euro extra hebben kunnen uittrekken om mensen met schulden te helpen".
"Het voorkomen en oplossen van probleemschulden is niet eenvoudig. Het vraagt veel van de mensen die met schulden zitten en van instanties die geld tegoed hebben. Het vraagt ook veel van de vrijwilligers bij al die maatschappelijke instanties die zich gratis en voor niets inzetten voor anderen die het niet zo goed getroffen hebben. Daarvan was ik in Asssen diep onder de indruk. Goede samenwerking met professionele instanties is daarbij belangrijk. Zo voorkomen we dat mensen dieper in de schulden raken en worden ze sneller opgelost".

Het is verheugend dat de staatssecretaris ook op de werkvloer met de hulpverleners en vrijwilligers contacten heeft. Dat belooft morgen een interessant debat te kunnen worden.

Voedselbank Rotterdam wil Europese subsidie

De Voedselbank Rotterdam -de moeder van alle voedselbanken in Nederland- meent dat de centrale overheid nalatig is in de aanvraag van Europese subsidie ten behoeve van mensen die in armoede leven . Zie artikel AD

De hoeveelheden aangeboden voedsel lopen erg terug, terwijl de vraag toeneemt.

1 op de 1000 Rotterdammer is klant van de Voedselbank.

Wethouder Kriens stelt een onderzoek in of de subsidie alsnog kan worden aangevraagd.

Het is een hardnekkige, onjuiste politieke opvatting dat er in Nederland geen voedselbanken nodig zouden zijn.