dinsdag 27 maart 2018

Pro Deo Juridisch spreekuur in Priorij Thabor

Met ingang van de maand april 2018 zal op de eerste en derde woensdag van maand van 13.30u tot 14.30u een juridisch spreekuur worden gehouden in de Priorij. Adres: Aan de Berg 3, Sint Odilienberg. In de maand april is dit dus respectievelijk 4 en 18 april aanstaande.

Dit spreekuur wordt gehouden door Mevrouw Mr. H.D.L.M. (Erica) Schruer, sinds november 2017 postulant in het klooster en voor die tijd 33 jaar werkzaam als advocaat in Rotterdam. Mr. Schruer was werkzaam in de algemene praktijk en was sinds 1985 ook als adviseur van overheden en andere instanties en als lid van departementale adviescolleges betrokken bij de ontwikkeling van de schuldhulp.

Zij heeft als co-auteur meegewerkt aan verscheidene publicaties over incasso en schuldhulp in minnelijk en wettelijk traject en publiceert ook vanuit ons klooster hierover regelmatig in columns. Dat kan en wordt zelf toegejuicht. De Orde van het Heilig Graf heeft naast haar eerste taak van het kerkelijk gebed, altijd aandacht besteed aan concrete hulpverlening (het zogenaamde Vita Mixta, een combinatie van vita contemplativa (beschouwend leven) en vita activa (actief leven in de wereld)).

Van het klooster Hoogcruts (gesticht door Jan van Abroek vanuit de priorij in Sint Odilienberg  eind 15de eeuw) is bekend dat hulp werd verleend aan dorpelingen rond het klooster die in financiële nood verkeerden. De Priorij Thabor wil deze traditie doen herleven, nu daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het spreekuur is bedoeld om mensen in het niet zelden moeilijk doordringbare juridische moeras bij conflicten, overheidshandelen en hulpverlening de weg te wijzen eventueel met inschakeling van tweedelijns rechtsbijstand. Ook kunnen beperkte interventies worden gepleegd middels telefonisch contact en brieven. Gelet op de clausuur (slot) van het klooster zullen geen procedures worden gevoerd: kloosterlingen blijven in het klooster.

De activiteit van het klooster is evenals de andere activiteiten geheel Pro Deo, dat wil zeggen dat daaraan geen kosten zijn verbonden.  Van wie zelf zijn rechtsbijstand kan betalen, wordt verwacht dat hij geen beslag legt op de naar haar aard beperkte spreekuurcapaciteit.

Wie een beroep doet op het spreekuur kan zich vooraf melden uitsluitend via inlichtingen@priorijthabor.nl, dan wordt per mail een tijd afgesproken. Binnenlopen zonder afspraak kan ook, maar dan bestaat de kans dat even moet worden gewacht.
In beginsel worden geen dossiers aangelegd. Hooguit een copie gemaakt voor een beperkte interventie als hiervoor omschreven.