maandag 11 juli 2016

Overlijdensbericht Pastoor W.J.J. Grondhuis

       
                                                                           
"Misericordia et veritas 
præcedent faciem tuam”
Barmhartigheid en waarheid gaan
voor uw Aanschijn uit (Ps.88,15)

                                                                                        

Bedroefd geef ik kennis dat, na te zijn gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk, overleden is mijn dierbare huisgenoot

PASTOOR WILHELMUS  JOHANNES JOSEPH GRONDHUIS
Priester van het aartsbisdom Utrecht

geboren te Zwolle op 3 februari 1922
overleden te Rotterdam op 8 juli 2016

                                                                                   Erica Schruer, executeur-testamentair
                                                          
De H. Mis van Requiem is op donderdag 14 juli 2016 om 14.00 in de basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus aan het Kerkplein in Sint Odiliënberg. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op het kerkhof naast de basiliek. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in de Priorij Thabor (naast de basiliek), Aan de Berg 3 te 6077 AC Sint Odiliënberg.

Geen bezoek en geen toespraken.

Bloemen gaarne bezorgen bij de Priorij Thabor.

Correspondentie-adres:
Mevrouw H.D.L.M. Schruer
Bergsingel 249
3037 GW Rotterdam