maandag 3 augustus 2015

Waarom krijgt rechthebbende geen vergoeding, als gemeente WMO aan de laars lapt?

De problemen die de overheid veroorzaakt in het veld van de problematische schulden nemen hand over hand toe.

Ik heb het nu  even niet over de ondermaatse wijze waarop vanaf 1 januari 2015 door het SVB de persoonsgebonden budgetten (pgbs's) betaalbaar worden gesteld en waarbij de staatssecretaris systematisch aan het parlement onwaarheid heeft verteld en waarbij aan slachtoffers spreekverboden zijn opgelegd. Daar schijnt te worden gewerkt aan een vergoedingsregeling.

Ook wil ik het nu even niet hebben over de ondermaatse wijze waarop gemeenten schuldhulp verlenen en waarbij debiteuren dikwijls geen geld hebben om daartegen rechtsmaatregelen te nemen, terwijl zij ondertussen steeds dieper in de problemen raken. Daar kom ik later op terug.

Ik wil het nu wel hebben over de wijze waarop gemeenten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoeren en daarbij meedogenloos huishoudelijke hulp weigeren aan mensen die die hulp nodig hebben ook als die hulp eerder wel is vergoed.

De Rechtbank Midden-Nederland zal zich gaan uitspreken over de vraag of de gemeente een dochter kan dwingen haar werk op te geven om voor haar ouders te zorgen. Ik citeer uit de beschrijving van de casus: "De twee volwassen dochters helpen dagelijks in het huishouden. Eén van hen heeft haar baan grotendeels opgegeven en gaat niet meer op vakantie".

Een dochter die haar werk opgeeft, verdient minder en is dus minder weerbaar wanneer schulden ontstaan dan een dochter met werk; een dochter die niet meer met vakantie kan, is minder weerbaar, wordt mogelijk vaker ziek, hetgeen kan leiden tot maatschappelijke kosten op het terrein van zorg.

Stas Van Rijn heeft vele malen in de Kamer verklaard dat er geen verplichting tot mantelzorg bestaat zie bijvoorbeeld deze link , toch rijdt de trein alsmaar door waarbij gemeenten personen dwingen tot mantelzorg door aan oudere, kwetsbare mensen de noodzakelijke zorg te ontzeggen. Speculeert de gemeente erop dat rechtshulp tegenwoordigd moeilijk bereikbaar is voor velen?

Heeft de centrale overheid er wel eens aan gedachten gemeenten een boete op te leggen ten gunste van de rechthebbende wanneer gemeenten evident en opzettelijk handelen in strijd met de wet in de hoop dat de rechthebbende te kwetsbaar is daartegen in actie te komen?