zondag 9 augustus 2015

Sociale wijkteams verwijzen slecht door en rechters zijn slecht bereikbaar

Uit Trouw over inzet wijkteams:

Ook binnen de gemeentegrenzen gaat van alles mis. Zo geeft de 91 procent van de ondervraagde psychologen aan dat slechts een kwart van hun cliënten correct is doorverwezen door de sociale wijkteams waarmee gemeenten sinds kort opereren. Hierin werken verschillende professionals samen om problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijn en jeugdzorg aan te pakken.

Uit de open antwoorden in de enquête blijkt dat sociale wijkteams veel zelf willen oplossen, maar niet altijd over de juiste kennis beschikken.

Vanwege dat gebrek aan kennis verwijzen ze volgens de psychologen vaak door naar verkeerde specialisten.

Er is geen reden om aan te nemen dat wijkteams bij personen in problematische schulden -niet gehinderd door voldoende kennis- op dezelfde doe het zelf maar debiteuren behandelen. Schuldhulp is in veel gemeente feitelijk onbereikbaar door niet zelden niet op de wet gebaseerde weigeringsgronden, terwijl het ook nog eens erg moeilijk is rechtshulp te krijgen wanneer gemeenten een debiteur onjuist behandelen. De autoriteiten in onze Brave New World hebben immers een hekel aan rechters (en aan democratie), vergelijk interview oud-ombudsman Brenninkmeijer in De Groene: "We worden voorbereid op minder democratie en minder rechtsstaat". Dat is namelijk hinderlijk voor ons huidige neoliberale kabinet waaraan sinds geruime tijd het maatschappelijk draagvlak ontbreekt.