woensdag 12 augustus 2015

Jubileumcongres Schuldhulpverlening op 19 november aanstaande in Jaarbeurs Utrecht #shv25

Op 19 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het 25ste actualiteitencongres schuldhulpverlening plaats.

Lezers van dit weblog kunnen er met korting naar toe, zie deze link

Nadja Jungmann en ik hebben weer een programma samengesteld waardoor iedere bezoeker na afloop niet alleen bij is naar de stand van dat moment, maar ook relevante achtergrondinformatie meekrijgt voor de plaatsing van de schuldenproblematiek in het complexe sociale  domein, waarin dit jaar heel veel is veranderd niet alleen in het kader van de drie decentralisaties maar ook in verband met de toename ven de problematiek en de kwalitatieve veranderingen daarin onder meer samenhangend met eigen woning en positie als ZZP-er.

Uit het programma*:

9.00  door dagvoorzitter
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, sr onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
9.45 Blok 1: Schuldhulp anno nu
 Actuele ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening  zowel in termen van beleid, bij schuldeisers en in de incassowereld
Nieuwe wet & regelgeving die daarbij een rol spelen
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, senior onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
10.15 Gebrek aan coördinatie is het grootste probleem in de schuldhulpverlening
Prof. Nick Huls, hoogleraar Rechtssociologie Universiteit Rotterdam & Universiteit Leiden, auteur van o.a. 'Actie en reactie'
 
10.45 Met grote stappen schulden gauw geregeld?
Een voorrekening van hoe we soms door de regels te volgen een vermogen uitgeven, terwijl we met een kleine investering in een gezin een escalatie hadden kunnen voorkomen.
Albert Jan Kruiter, mede-oprichter Instituut Voor Publieke Waarden
 
11.15 Actualiteiten wettelijk traject
Gemeenten hebben niet langer het monopolie tot toegang Wsnp
Toeleiding naar Wsnp door andere partijen dan de gemeenten (schuldenbewind, vanuit faillissement, private partijen)
Linda Strating, Stafmedewerker Bureau Wsnp

Blok 2: Crediteuren
11.55 CJIB, incasso anno nu
Dé debiteur bestaat niet. Het CJIB heeft het kwadrantenmodel ontwikkeld om verschillende doelgroepen te kunnen definiëren en onderscheiden. In het model staan de variabelen ‘willen’ en ‘kunnen’ betalen centraal. Daarbij bepaalt het betalingsgedrag van de burger in welk kwadrant iemand thuis hoort en het incassoregime dat (idealiter) bij die persoon wordt ingezet. Het geeft handvatten voor het continue verbeteren van de processen en de in te zetten instrumenten om personen tot betaling te bewegen. Hoe het CJIB hier in de praktijk en binnen de geldende wet- en regelgeving mee om gaat wordt toegelicht.
  Marjolein Boonstra, adviseur Strategie en Beleid CJIB
 
12.20 Gebruik van big data bij schulden anno nu
 
12.45 Deurwaardersvisie op incasso
Eerste ervaringen beslagregister en vereenvoudiging beslagvrije voet.
Wilbert van de Donk, gerechtsdeurwaarder Eindhoven en voorzitter KBvG

Blok 3: Actoren in minnelijk traject
13.55 NVVK – actualiteiten
Samenwerking binnen de keten, wat gaat goed en wat kan beter
Van taak naar context, effectief schuldregelen
Joke de Kock, voorzitter NVVK en manager Schuldhulpverlening bij de Gemeente Tilburg
 
14.15 Schuldhulp problematiek bij Reclassering
Schulden en financiële problemen vergroten het risico op crimineel (herhaal-)gedrag. Een goede toegang tot de schuldhulpverlening is dus van essentieel belang voor cliënten van de reclassering en voor een veiliger samenleving. HU-lectoren Nadja Jungmann en Anneke Menger hebben onderzocht hoe het met deze toegang is gesteld en hebben hun bevindingen verwoord in het rapport “Gevangen in Schuld”. Helaas blijkt dat cliënten in veel gevallen geen beroep kunnen doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening, door een veelheid aan factoren: van bewust gemeentelijk beleid tot bepaald dadergedrag en moeilijk regelbare schuldenpakketten.
Elly Westerbeek, manager Beleid en Organisatie at Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
 
14.35
De effecten van schulden, schaarste en armoede  op gedrag
Hoe hersenwetenschap ons verder helpt bij de ondersteuning van cliënten.
Vanuit de recente hersenwetenschap leren we steeds meer over de effecten van tijdelijke schaarste  en van meer structurele blootstelling aan de chronische stress van armoede en een nadelige sociale omgeving. Enerzijds biedt  het onderzoek een verklaring voor het gedrag van bepaalde groepen schuldenaren, anderzijds biedt het onderzoek handvatten om deze schuldenaren naar een schuldenvrije toekomst te begeleiden. Het werken aan een schuldenvrije toekomst doet een beroep op zogenoemde executieve functies zoals het beheersen van emoties, het (bij)stellen van prioriteiten, het plannen en initiëren van gedrag en het organiseren van activiteiten. Het probleem is dat er sprake is van een paradox: deze functies zijn hard nodig, maar juist als gevolg van schaarste en armoede niet (meer) voorhanden. Hoe boek je in dit licht toch resultaat bij de begeleiding van schuldenaren?
Peter Wesdorp, trainer gilde Schuldhulpverlening, auteur handreiking financiële               problematiek in de wijk
 
15.15
Blok 4: workshops
A. Inzet van wettelijke voorlopige maatregelen in acute situaties
B. Hoe maakt ik een Wgs-beschikking AWB-proof?
Charlotte van Mourik, docent & jurist Hogeschool Utrecht, politie & gemeente
C. Naar een nieuw rijksincassobeleid 
 
16.15
Blok 5: Strategisch perspectief
Toekomstige agenda voor de schuldhulpverlening
  Dr. Nadja Jungmann, Lector Schulden en incasso Hogeschool Utrecht en eigenaar Social Force

*op enkele punten wordt het programma nog nader ingevuld