zaterdag 22 augustus 2015

Trouw heden: "Schuldhulp te snel afgewezen"

Interview met Nadja Jungmann, Nynke Andringa en schrijver dezes in Trouw heden

'Schulden laten voortbestaan, leidt uiteindelijk tot nog meer kosten voor gemeenten'
ONNO HAVERMANS

Mensen met schulden krijgen vaak ten onrechte geen hulp van de gemeente. Die moet elke hulpvraag individueel beoordelen, maar in plaats daarvan hanteren veel gemeenten algemene regels om schuldhulpverlening af te wijzen. Dat mag niet, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma.
Volgens de Rotterdamse advocaat Erica Schruer is dat zelfs onwettig: "Ik ken mensen die telefonisch zijn afgewezen of zelfs helemaal niet weten wat er met hun aanvraag is gebeurd. Dat staat haaks op de wet", zegt Schruer. Ze stelt voor gemeenten die aanvragers onterecht afwijzen een boete te geven.
Tot 1 januari konden mensen met schulden zich wenden tot de gemeentelijke Kredietbank. In de huidige situatie moeten sociale wijkteams beoordelen of een inwoner voor hulp in aanmerking komt. En daar is nog niet voldoende deskundigheid van schuldenproblematiek, constateren onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Ze verlaten zich op de algemene regels en verliezen het individu uit het oog.
Daardoor worden behalve de hulpvragers óók de gemeenten zelf getroffen stelt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. "Schulden laten voortbestaan, leidt uiteindelijk tot nog meer kosten." Uit haar rapport 'Onoplosbare schuldsituaties', dat eind vorig jaar verscheen, blijkt dat de kosten oplopen door huisuitzettingen, gezondheidszorg en langdurige uitkeringen. "Iemand met problematische schulden gaat niet fris en fruitig solliciteren. Maar elke euro die je in schuldhulpverlening steekt, levert gemiddeld 2,40 euro aan baten op."
Schruer komt in haar praktijk al meer dan dertig jaar op voor mensen met schulden. "We leggen noodverbanden, proberen te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet. Maar het is nooit zo erg geweest als nu. Van ambtenaren hoor ik dat ze wel weten dat ze wettelijk verplicht zijn om aanvragen individueel te beoordelen, maar dat ze er niet aan toekomen. Dan moet je je prioriteiten veranderen."
Een op de zes huishoudens kampt met financiële problemen, zegt Jungmann. Afgelopen jaar klopten bijna 100.000 mensen voor hulp aan bij hun gemeente, zo blijkt uit het jaarverslag van de NVVK, de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. "Veel mensen met schulden komen niet eens aan het bestaansminimum, dat is vastgesteld op 90 procent van de bijstand. Het gaat om fatsoen, laat hen niet creperen."
Staatssecretaris Klijnsma deelt haar zorg. 'Er is weliswaar sprake van een afgevlakte groei ten opzichte van voorgaande jaren en hoewel mij dat hoopvol stemt zijn we er duidelijk nog niet', schreef ze in juli in een brief aan de Tweede Kamer.
Ook haar bereiken signalen dat mensen met schulden vaak te snel worden afgewezen en Klijnsma spreekt daar gemeenten en wethouders op aan, zegt haar woordvoerder. Mensen die op verkeerde gronden zijn afgewezen, adviseert ze bezwaar te maken bij de gemeente, desnoods via de rechter. Voor maatregelen is het nog te vroeg. De evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, uit 2012, is net in gang gezet en zal pas in juli volgend jaar klaar zijn.
Wijkteams schieten tekort
Sociale wijkteams zijn vanaf dit jaar in veel gemeenten de toegangspoort voor maatschappelijke ondersteuning. Ze bekijken of inwoners in aanmerking komen voor hulp bij zorg en jeugdzorg, die sinds dit jaar onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Ook kijken ze in de meeste gemeenten naar schulden, om indien nodig een integraal plan van aanpak te maken.
Leeuwarden laat zien hoe dat werkt, zegt Nynke Andringa, teamleider in de Friese hoofdstad. "Wij werken al sinds 2007 met wijkteams en vanaf het begin zit er een specialist van de Kredietbank in. Schuldhulpverlening krijgt iedereen, dat kun je niet weigeren. Of je vervolgens in een regeling komt, hangt van je situatie af."
Zeker zo belangrijk is volgens Andringa preventie. "We werken in het convenant Financieel Fit samen met twee woningcorporaties, zorgverzekeraar De Friesland, waterbedrijf Vitens en energieleverancier Essent. Als we van hen signalen krijgen, bellen we bij bewoners aan en vragen of ze hulp nodig hebben. Van de 320 gevallen van die vroegsignalering in het tweede kwartaal van dit jaar is in 92 gevallen huisuitzetting of afsluiting van voorzieningen voorkomen."
Lang niet alle wijkteams hebben echter genoeg deskundigheid, zegt lector Nadja Jungmann. "Bij de inrichting van de teams was niet bekend dat er zoveel financiële hulpvragen zouden komen." Jungmann schreef mee aan een handreiking van Platform31 (netwerk voor stedelijke ontwikkeling) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin staat wat iedere wijkteammedewerker moet weten over schuldhulpverlening. De handreiking wordt op 23 september aan staatssecretaris Klijnsma aangeboden.

dinsdag 18 augustus 2015

"Kan het de bedoeling zijn dat je woonplaats bepaalt of je al dan niet uit de schulden komt?"

Uit het tijdschrift Zorg & Welzijn van gisteren:

‘Boete voor gemeente die mensen uit schuldhulp weert’

Het is nog nooit zo slecht gegaan met mensen die in de schulden zitten. Dat zegt advocate Erica Schruer. Gemeenten wijzen vaak mensen onterecht af voor schuldhulp. ‘Als mensen hun abonnement voor mobiele telefoon niet kunnen betalen, moet je ingrijpen.’

'Ik zit al vanaf 1984 in dit domein, maar het is nog nooit zo slecht geweest voor schuldenaren.' Burgers krijgen van de gemeente vaak niet eens een beschikking op papier op hun aanvraag voor schuldhulpverlening, blijkt uit onderzoek. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat leidt tot onduidelijkheden en nog meer schulden. Dat zegt advocaat en deskundige schuldhulpverlening Erica Schruer. 'Schuldenaren krijgen een telefoontje van de gemeente dat ze geen recht hebben op schuldhulp. Dat is tegen de wet.'

Gemeentebeleid
'Ik vind dat gemeenten die zich niet aan de wettelijke regels houden een boete moeten krijgen', stelt Schruer. Gemeenten handelen veelvuldig tegen de wet, weet de advocate, die de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen erbij haalt. Aanleiding voor de Kamervragen in mei dit jaar was het rapport 'Onoplosbare schuldsituaties' uit november 2014. Uit dat onderzoek blijkt dat gemeenten verschillende uitsluitingsgronden in hun beleidsregels hebben opgenomen, die gelden bij de behandeling van schulden.

Meer dan 100.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. Sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning zijn bezorgd over het groeiende armoedeprobleem en de schuldenproblematiek die zij steeds vaker bij cliënten tegenkomen. 

Keukentafelgesprek
In haar eigen advocatenpraktijk komt Schruer grote problemen tegen van mensen die in de schulden zitten. 'Er zijn vaker meldingen van ontruimingen en burgers krijgen onterechte afwijzingen van gemeenten. Hun huishouden wordt financieel ontwricht door bijvoorbeeld afwijzingen van huishoudelijke hulp in keukentafelgesprekken. Gemeenten houden mensen af om in de schuldhulp te komen. Omdat het geld kost.'

Wijkteam
De eerste aanpak van schulden komt op dit moment veelal terecht bij de wijkteams. 'Een groot risico', vindt Schruer. 'Wijkteams hebben onvoldoende expertise om zelf met oplopende schulden van burgers aan de slag te gaan. Dat gebeurt te veel. Ik hoor wijkteamleden zeggen: "We bespreken de aanpak in het team", maar daar zit geen professioneel schuldhulpverlener. Wijkteams denken al snel dat als je iemand op de schouder klopt, hij er wel weer tegenaan kan.'

Het maakt uit waar je woont of je wel of niet uit de schulden komt. 'Dat is een logisch gevolg van de decentralisatie', zegt lector Nadja Jungmann. 'Maar je kunt je afvragen of dit nu wel echt de bedoeling is'. 

Politiek
'Ik zit al vanaf 1984 in dit domein, maar het is nog nooit zo slecht geweest voor schuldenaren', verzucht de advocate. Volgens Schruer is er nu veelvuldig sprake van gebrek aan mededogen voor mensen die in de schulden zitten. Er heerst een beeld van: "Je maakt het er zelf naar, dan moet je het ook zelf oplossen". Er is een gebrek aan empathie bij de politiek en bij ambtenaren, die zelf ook vast zitten aan afspraken hoeveel mensen je mag "binnen laten" en gebrek aan geld bij gemeenten.'

Schuldhulpverlening
Schuldenaren komen door de werkwijze van gemeenten veel te laat in de schuldhulpverlening. Als een schuldenaar in het beslagregister of in de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) wordt opgenomen, is dat al veel te laat, vindt Schruer. Zij pleit voor een nieuw systeem van vroege signalering van schulden: 'Uit onderzoek blijkt dat schulden vaak beginnen als mensen niet meer hun abonnement voor mobiele telefoon betalen. Als we dit soort schulden direct registreren, weet je ongeveer tweeëneenhalf jaar eerder dat burgers in betalingsproblemen komen. Dan kun je snel maatregelen nemen en lopen problemen niet verder uit de hand.'

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening? Kom naar de jubileum editie van het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 19 november in de Jaarbeurs Utrecht. 

zondag 16 augustus 2015

"De rijke rentenier" verseert voornamelijk in de kringen van het kabinet en van D66

Uit de Telegraaf:

De koopkracht van de drie miljoen gepensioneerden is sinds de crisis afgenomen met gemiddeld 7,5 procent. Sommige groepen ouderen hebben tot 13 procent ingeleverd.
De inkomensval brengt inmiddels al 80 procent van de senioren in financiële problemen. Met name de allergrootste groep, met een bruto inkomen tussen 24.000 en 30.000 euro, staat het water aan de lippen. Sinds vorig jaar moeten zij hoge eigen bijdragen betalen voor allerlei vormen van zorg en zijn compensaties en de fiscale ouderenkorting vervallen, terwijl hun pensioenen zijn bevroren of gekort.
Een echtpaar met een totaal besteedbaar pensioen (inclusief AOW) van 2000 euro per maand (dat is het leeuwendeel van de gepensioneerden) kost dat 400 euro, een vijfde van het inkomen. De huren stijgen, op het in hun huis vastgelegde vermogen wordt sinds 2007 ingeteerd of de vrijwel renteloze spaarrekening is geplunderd om het hoofd nog boven water te houden.

Het standpunt van het kabinet is al bekend:

Rutte: Geen beloftes over koopkracht ouderen

DEN HAAG - 
Premier Mark Rutte wil het dreigende koopkrachtverlies voor ouderen repareren, maar wil er geen beloftes over doen. „We gaan zo goed mogelijk de minnen wegpoetsen, maar of dat lukt, daarover kan ik geen garanties geven”, zei Rutte vrijdag na de wekelijkse ministerraad.

Ons kabinet dat beter is in "framing"  dan in regeren, laat staan in de beoefening van rechtvaardigheid zetten senioren weg als rijkaards die hun dagen op de golfbaan bijvoorkeur op een chique ressort buiten Nederland door brengen. 

Ondertussen "plunderen zij hun spaargeld" waarop geen rente wordt verstrekt en worden zij geplunderd door sloop van hun  pensioen en draconische eigen bijdragen voor zorg -als zij die al krijgen en niet een medewerker van de gemeente of de zorgverzekeraar verbiedt dat er een getuige aanwezig is bij het keukentafelgesprek dat bijvoorkeur samen met een collega wordt afgenomen waarna alles wat  los en vast zit aan elkaar gelogen wordt in het verslag en hoogbejaarden wordt uitgelegd dat zij voor de thuiszorg moeten vragen of hun bezoek de handen uit de mouwen steekt, kinderen moeten ophouden met werken en /of niet meer met vakantie gaan.

Zie ook  rapport Nationale Ombudsman over optreden Menzis die geen getuige wilde bij gesprek met patiënt die een pgb wilde: "De medewerker van Menzis had een goed gevoel bij het gesprek",

"De rijke rentenier" beweegt zich namelijk in de kringen van het kabinet en van D66 waarvan de aanhangers vinden dat het zo goed gaat met de Nederlandse economie. Andere mensen merken van hen niets tot weinig!

Gaan blauwe enveloppen ook bij problematische debiteuren dezelfde week open, of in de schoenendoos?

"Uit onderzoek dat verzekeraar Aegon heeft laten doen, blijkt dat 93 procent van de Nederlanders de post van de Belastingdienst meestal binnen een week leest.
Zolang het maar gaat om dit soort dringende en actuele financiële kwesties, zijn zelfs jongeren geïnteresseerd in geldzaken" (Parool).
Het onderzoek van Aegon is samengevat  in deze afbeelding:

1:5 Nederlanders maakt zich zorgen over de financiële situatie.

16% gaat liever naar de tandarts dan werken aan financiele administratie,

36% denkt niet na over het pensioen, 30% niet over de toestand na 10 jaar.

In  het onderzoek beschreven in "Schaarste" wordt beschreven dat wie acuut financiele problemen heeft zo geoccupeerd met geldproblemen moet zijn dat overleven alle aandacht vraagt en het IQ afneemt en de langere termijn geen aandacht krijgt, omdat daar geen aandacht voor over is. De Gelderlander had hierover gisteren een artikel "Met schuld zakt je IQ 13 punten" (via blendle) waarin budgetcoach Komen zegt: "Het IQ van mensen met schuldproblemen gaat gemiddeld met 13 punten omlaag, dat is wetenschappelijk bewezen. Mensen hebben geen ruimte meer in hun hoofd om helder te denken.”

Ik denk dat mensen met schulden brieven van de Belastingdienst wel eens zouden kunnen negeren omdat zij er geen raad mee weten. Berucht is de "schoenendoos" waarin de debiteur alles opbergt omdat hij er geen raad mee weet. Bekend zijn vrijwilligers projecten waarbij debiteuren worden geholpen orde in de chaos te scheppen.

Bekend is ook dat enveloppen van deurwaarders waarop vermeld dat de inhoud belangrijk is niet worden opengemaakt zelfs niet als daarin de ontruiming na huurschuld wordt aangezegd.

zaterdag 15 augustus 2015

In de bossen rond Apeldoorn leven 5-10 mensen met schuldproblemen. Iedere dakloze heeft recht op schuldhulp!

"Volgens Ben Bloem, coördinator van dak- en thuislozenorganisatie DTZ Menorah in Apeldoorn, komt deze stichting per jaar in contact met dertig tot veertig personen die in het verzorgingsgebied buiten slapen. Van die groep leven vijf tot tien mensen in de bossen rond Apeldoorn. Dat aantal neemt toe, zegt Bloem.
Dit gaat eigenlijk alleen maar om mensen die financiële problemen hebben".

Uit de Stentor van vandaag (blendle paywall).

In het artikel wordt ook opgemerkt dat "daklozen met een stropdas" minder passen bij de bestaande populatie van daklozen, Ik weet niet wat daaronder verstaan moet worden, maar ik weet wel heel zeker dat aan iedere dakloze met schuldproblemen een passend hulpaanbod moet worden gedaan en dat veel gemeente met hun op maximalisering van afwijzing geschreven beleidsplannen juist deze categorie vaak niet helpen.

De Wet  gemeentelijke schuldhulpverlening voorziet erin dat de gemeenteraad een plan opstelt met een aanbod van integrale schuldhulpverlening voor alle inwoners. Dit betekent dat in Nederland het collectief van gemeenten erin zou moeten voorzien  dat aan iedereen een aanbod moet worden gedaan.

Bij daklozen wordt de briefadres-constructie gebruikt die is bestemd voor personen die geen vast woonadres hebben  en specifieke voorwaarden voor toekenning van een WWB-uitkering. Diezelfde voorwaarden zouden ook gebruikt moeten kunnen worden om gemeenten te verplichten ook aan daklozen een passend aanbod van schuldhulp te doen, waarbij de gemeente zo nodig ook in rechte daarop moet kunnen worden aangesproken (met boetes en dwangsommen want tegenwoordig kan niet meer worden aangenomen dat de overheid zich aan de wet houdt, veel gemeenten speculeren erop dat mensen niet in bezwaar en beroep komen en dat geld kan het eerste in de knip blijven!).

donderdag 13 augustus 2015

Deurwaarder berispt die onder beschermingsbewind gestelde machtiging liet tekenen zonder nader onderzoek

Hof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3214

"Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat zij i. onder druk van een beslaglegging [x] een machtiging heeft laten ondertekenen, terwijl zij op de hoogte was van het beschermingsbewind; ii. door dat te doen willens en wetens heeft getracht het beslagverbod op de kinderbijslag te omzeilen; en iii. heeft geweigerd om een kopie van de door [x] ondertekende machtiging aan klager te verstrekken. Hiermee heeft zij bewust geprobeerd om het proces te frustreren.

De kamer heeft de klacht van klager gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd, zulks met de aanzegging dat, indien andermaal door haar een van de in artikel 34, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen wordt gepleegd, oplegging van een geldboete van de derde categorie zal worden overwogen.

Het hof acht klachtonderdeel i. op een punt gegrond en de klacht voor het overige ongegrond. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. Het hof rekent het de gerechtsdeurwaarder aan dat zij, zoals zij heeft gesteld, zich heeft laten meevoeren door de situatie ter plaatse en niet verder heeft doorgevraagd naar de aard van het bewind. Van een zorgvuldig handelend gerechtsdeurwaarder mag immers een zakelijke houding worden verwacht. Bovendien heeft de gerechtsdeurwaarder op dat moment telefonisch contact met klager opgenomen. Het hof acht het onbegrijpelijk dat de gerechtsdeurwaarder toen geen nadere vragen heeft gesteld over het bewind. Dat de gerechtsdeurwaarder zonder te beschikken over de relevante informatie over het bewind ervoor heeft gekozen [x] de machtiging te laten ondertekenen, is onzorgvuldig. Mede op grond van de uitleg die de gerechtsdeurwaarder ter zitting in hoger beroep heeft gegeven over de gang van zaken op 3 december 2013 is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de gerechtsdeurwaarder druk op [x] heeft uitgeoefend".

woensdag 12 augustus 2015

Jubileumcongres Schuldhulpverlening op 19 november aanstaande in Jaarbeurs Utrecht #shv25

Op 19 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het 25ste actualiteitencongres schuldhulpverlening plaats.

Lezers van dit weblog kunnen er met korting naar toe, zie deze link

Nadja Jungmann en ik hebben weer een programma samengesteld waardoor iedere bezoeker na afloop niet alleen bij is naar de stand van dat moment, maar ook relevante achtergrondinformatie meekrijgt voor de plaatsing van de schuldenproblematiek in het complexe sociale  domein, waarin dit jaar heel veel is veranderd niet alleen in het kader van de drie decentralisaties maar ook in verband met de toename ven de problematiek en de kwalitatieve veranderingen daarin onder meer samenhangend met eigen woning en positie als ZZP-er.

Uit het programma*:

9.00  door dagvoorzitter
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, sr onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
9.45 Blok 1: Schuldhulp anno nu
 Actuele ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening  zowel in termen van beleid, bij schuldeisers en in de incassowereld
Nieuwe wet & regelgeving die daarbij een rol spelen
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, senior onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
10.15 Gebrek aan coördinatie is het grootste probleem in de schuldhulpverlening
Prof. Nick Huls, hoogleraar Rechtssociologie Universiteit Rotterdam & Universiteit Leiden, auteur van o.a. 'Actie en reactie'
 
10.45 Met grote stappen schulden gauw geregeld?
Een voorrekening van hoe we soms door de regels te volgen een vermogen uitgeven, terwijl we met een kleine investering in een gezin een escalatie hadden kunnen voorkomen.
Albert Jan Kruiter, mede-oprichter Instituut Voor Publieke Waarden
 
11.15 Actualiteiten wettelijk traject
Gemeenten hebben niet langer het monopolie tot toegang Wsnp
Toeleiding naar Wsnp door andere partijen dan de gemeenten (schuldenbewind, vanuit faillissement, private partijen)
Linda Strating, Stafmedewerker Bureau Wsnp

Blok 2: Crediteuren
11.55 CJIB, incasso anno nu
Dé debiteur bestaat niet. Het CJIB heeft het kwadrantenmodel ontwikkeld om verschillende doelgroepen te kunnen definiëren en onderscheiden. In het model staan de variabelen ‘willen’ en ‘kunnen’ betalen centraal. Daarbij bepaalt het betalingsgedrag van de burger in welk kwadrant iemand thuis hoort en het incassoregime dat (idealiter) bij die persoon wordt ingezet. Het geeft handvatten voor het continue verbeteren van de processen en de in te zetten instrumenten om personen tot betaling te bewegen. Hoe het CJIB hier in de praktijk en binnen de geldende wet- en regelgeving mee om gaat wordt toegelicht.
  Marjolein Boonstra, adviseur Strategie en Beleid CJIB
 
12.20 Gebruik van big data bij schulden anno nu
 
12.45 Deurwaardersvisie op incasso
Eerste ervaringen beslagregister en vereenvoudiging beslagvrije voet.
Wilbert van de Donk, gerechtsdeurwaarder Eindhoven en voorzitter KBvG

Blok 3: Actoren in minnelijk traject
13.55 NVVK – actualiteiten
Samenwerking binnen de keten, wat gaat goed en wat kan beter
Van taak naar context, effectief schuldregelen
Joke de Kock, voorzitter NVVK en manager Schuldhulpverlening bij de Gemeente Tilburg
 
14.15 Schuldhulp problematiek bij Reclassering
Schulden en financiële problemen vergroten het risico op crimineel (herhaal-)gedrag. Een goede toegang tot de schuldhulpverlening is dus van essentieel belang voor cliënten van de reclassering en voor een veiliger samenleving. HU-lectoren Nadja Jungmann en Anneke Menger hebben onderzocht hoe het met deze toegang is gesteld en hebben hun bevindingen verwoord in het rapport “Gevangen in Schuld”. Helaas blijkt dat cliënten in veel gevallen geen beroep kunnen doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening, door een veelheid aan factoren: van bewust gemeentelijk beleid tot bepaald dadergedrag en moeilijk regelbare schuldenpakketten.
Elly Westerbeek, manager Beleid en Organisatie at Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
 
14.35
De effecten van schulden, schaarste en armoede  op gedrag
Hoe hersenwetenschap ons verder helpt bij de ondersteuning van cliënten.
Vanuit de recente hersenwetenschap leren we steeds meer over de effecten van tijdelijke schaarste  en van meer structurele blootstelling aan de chronische stress van armoede en een nadelige sociale omgeving. Enerzijds biedt  het onderzoek een verklaring voor het gedrag van bepaalde groepen schuldenaren, anderzijds biedt het onderzoek handvatten om deze schuldenaren naar een schuldenvrije toekomst te begeleiden. Het werken aan een schuldenvrije toekomst doet een beroep op zogenoemde executieve functies zoals het beheersen van emoties, het (bij)stellen van prioriteiten, het plannen en initiëren van gedrag en het organiseren van activiteiten. Het probleem is dat er sprake is van een paradox: deze functies zijn hard nodig, maar juist als gevolg van schaarste en armoede niet (meer) voorhanden. Hoe boek je in dit licht toch resultaat bij de begeleiding van schuldenaren?
Peter Wesdorp, trainer gilde Schuldhulpverlening, auteur handreiking financiële               problematiek in de wijk
 
15.15
Blok 4: workshops
A. Inzet van wettelijke voorlopige maatregelen in acute situaties
B. Hoe maakt ik een Wgs-beschikking AWB-proof?
Charlotte van Mourik, docent & jurist Hogeschool Utrecht, politie & gemeente
C. Naar een nieuw rijksincassobeleid 
 
16.15
Blok 5: Strategisch perspectief
Toekomstige agenda voor de schuldhulpverlening
  Dr. Nadja Jungmann, Lector Schulden en incasso Hogeschool Utrecht en eigenaar Social Force

*op enkele punten wordt het programma nog nader ingevuld

Einde Wsnp met schone lei na 15 maanden indien voortzetting zinloos

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:5675

"De beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is behandeld ter terechtzitting. De bewindvoerder heeft schriftelijk verslag uitgebracht bij brief van
22 mei 2015. Zij heeft de rechtbank geadviseerd de schuldsaneringsregeling van schuldenaar te beëindigen op grond van artikel 354a van de Faillissementswet (Fw), nu niet de verwachting bestaat dat aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling een bedrag ter uitkering aan schuldeisers beschikbaar zal zijn. De rechter-commissaris heeft vervolgens op 3 juli 2015 een voordracht gedaan tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 354a Fw.

2 De beoordeling
De rechtbank stelt vast dat dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling geen reëel doel dient. Schuldenaar is immers gelet op zijn inkomen geen dusdanige afdracht aan de boedel verplicht dat na voldoening van de boedelkosten uitkering aan de schuldeisers mogelijk zal zijn. Daarnaast is hij tot het einde van de schuldsaneringsregeling vrijgesteld van zijn sollicitatieverplichting en bestaat om die reden en ook niet anderszins de verwachting dat zijn afdrachtcapaciteit zodanig zal toenemen dat uitkering aan schuldeisers wel mogelijk wordt. Van omstandigheden als bedoeld in artikel 350 lid c tot en met g Fw is geen sprake"

Rechtbank Rotterdam volgt voordracht bewindvoerder tot einde Wsnp na 15 maanden omdat voortzetting geen zin heeft immers geen opbrengst voor crediteuren en geen indicatie toekomstige verandering. Het ware te wensen dat vaker bewindvoerders en rechtbanken deze route zouden gebruik want het is kostenbesparend en voor de saniet minder belasten,

maandag 10 augustus 2015

NLEnergie.nl wijzigt eenzijdig voorwaarden - Mogen klanten direct opzeggen? Is NLEnergie in moeilijkheden?

In media laat Nlenergie in de komkommertijd via @metrp een proefballonnetje op dat iedere klant in september dubbel moet betalen als straf voor de "professionele wanbetalers".

Op de eigen website nle.nl wordt hierover niets vermeld; daar worden alleen klanten gelokt.

Mogen afnemers op staande voet opzeggen wanneer NLEnergie eenzijdig de voorwaarden wijzigt? Bij zorgverzekeringen en telecom mag dat in ieder geval wel.

Bij debiteuren in problematische schuldsituatie wordt door een dergelijke actie broos evenwicht verstoord.

Heeft de Autoriteit Consument &  Markt ook nog een mening over deze streken waarbij de nutsleverancier in feite een kredietverzekering sluit bij de goede betalers? Is dit geen vervalsing van de concurrentieverhoudingen die om een ingreep vraagt.

In de tussentijd zou ik in ieder geval er niet over piekeren met een dergelijke partij zaken te doen. Is NLEnergie misschien zelf in betalingsproblemen en is de liquiditeitssprong nodig om de netbeheerders te betalen en de partijen bij wie energie wordt ingekocht. Als NLEnergie failliet gaat, lijkt mij de kans klein dat de vooruitbetaling wordt terugbetaald?

zondag 9 augustus 2015

Profvoetbal en schuldenproblematiek - tijd voor een superspecialisme?

Een voetballer in de eredivisie verdient gemiddeld bijna 3 ton per jaar, een behoorlijk bedrag voor de doorsnee Nederlander. Maar waar arbeiders soms veertig jaar bij hetzelfde bedrijf blijven plakken moeten voetballers na hun carrière denken aan een tweede loopbaan. Ze kunnen kiezen voor het trainersvak, maar sommigen beproeven hun geluk in de zakelijke wereld en worden ondernemer. Dat loopt niet altijd goed af. 

Zie deze link

Ligt hier een markt voor een superspecialisme in het schuldhulpaanbod?

Gebruikt de BPBI ten onrechte het zieligheidsargument in de discussie over bankkosten?

Beschikking RECHTBANK OOST-BRABANT 
Kanton 's-Hertogenbosch ECLI:NL:RBOBR:2015:3226, gepubliceerd op 4 juni 2015:

"Zowel uit de service level beschrijving, als uit hetgeen de bank ter zitting heeft verklaard, blijkt dat het bedrag van € 60,-- dat per beheerrekening in rekening wordt gebracht aan de bewindvoerder in rekening worden gebracht voor de aan hem verleende service. Het zijn daarmee onkosten van de bewindvoerder, die vallen binnen het door hem in rekening te brengen tarief. Hij kan deze kosten niet nogmaals aan rechthebbenden in rekening brengen. Dat de bewindvoerder dit kennelijk in het verleden wel heeft gedaan, doet daaraan niet af".

Daarna las ik dit bericht van 27 juli 2015 waarbij de BPBI met steun van de NVVK de trom roert over tarifering van banken:
"Hiermee worden de meest kwetsbare burgers gestraft voor het feit dat zij een beschermende maatregel nodig hebben", zegt BPBI-voorzitter Jan Mastwijk. "Zij worden zwaarder belast inzake bankkosten dan andere burgers."

Het zal toch niet zo zijn dat de BPBI met een beroep op de zieligheid van de onder bewindgestelden probeert kosten te drukken die volgens de rechter voor rekening van de professionele bewindvoerder komen en die samenhangen met de inrichting van de administratie van de professionele bewindvoerder?

Het lijkt me nuttig dat het Ministerie van V&J dit uitzoekt voordat we gaan meedeinen op golven van verontwaardiging

Sociale wijkteams verwijzen slecht door en rechters zijn slecht bereikbaar

Uit Trouw over inzet wijkteams:

Ook binnen de gemeentegrenzen gaat van alles mis. Zo geeft de 91 procent van de ondervraagde psychologen aan dat slechts een kwart van hun cliënten correct is doorverwezen door de sociale wijkteams waarmee gemeenten sinds kort opereren. Hierin werken verschillende professionals samen om problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijn en jeugdzorg aan te pakken.

Uit de open antwoorden in de enquête blijkt dat sociale wijkteams veel zelf willen oplossen, maar niet altijd over de juiste kennis beschikken.

Vanwege dat gebrek aan kennis verwijzen ze volgens de psychologen vaak door naar verkeerde specialisten.

Er is geen reden om aan te nemen dat wijkteams bij personen in problematische schulden -niet gehinderd door voldoende kennis- op dezelfde doe het zelf maar debiteuren behandelen. Schuldhulp is in veel gemeente feitelijk onbereikbaar door niet zelden niet op de wet gebaseerde weigeringsgronden, terwijl het ook nog eens erg moeilijk is rechtshulp te krijgen wanneer gemeenten een debiteur onjuist behandelen. De autoriteiten in onze Brave New World hebben immers een hekel aan rechters (en aan democratie), vergelijk interview oud-ombudsman Brenninkmeijer in De Groene: "We worden voorbereid op minder democratie en minder rechtsstaat". Dat is namelijk hinderlijk voor ons huidige neoliberale kabinet waaraan sinds geruime tijd het maatschappelijk draagvlak ontbreekt.

vrijdag 7 augustus 2015

Wanbetalers zorgpremie zijn niet per definitie "laks"!

"Rotterdammers zijn relatief laks met het betalen van hun zorgverzekering. In het tweede kwartaal van dit jaar betaalden 2.108 inwoners van de Maasstad de afgelopen zes maanden hun premie niet. Dat komt neer op 4,2 nieuwe wanbetalers per 1.000 inwoners, het hoogste van het land".

Zie link

Niet kunnen betalen words soms veroorzaakt door "laksheid" maar veel vaker door gebrek aan geld. Wie laks is kan na aanmaning betalen, wie geen geld heeft nog steeds niet.

De Regeling Wanbetalers Zorgpremie is een gedrocht waarbij de zorgverzekeraars die zonodig marktwerkinkje moesten spelen, een voorstandspositie hebben gekregen met geld op geld-boete en bronheffing.

De geschiedenis zal hierover moeten oordelen; maar wie voldoende nadenkt weet het nu al!

Is er kwaliteitscontrole in het voorportaal van het voorportaal van de schuldhulp?

Tubantia meldt (tegen betaling blendle) dat in Borne vrijwilligers worden ingeschakeld bij schuldhulpverlening; "19 geregistreerde vrijwilligers zijn samen goed voor 68 ondersteuningstrajecten".

Niemand zal er tegen zijn dat kostenbesparend laagdrempelig hulp wordt verleend, waar dat kan.

Daarbij zou wel kwaliteitszorg moeten zijn ingebouwd dat schuldhulptechnisch voldoende wordt gewerkt; het zou goed zijn dat hierop onafhankelijk onderzoek verricht werd en dat de resultaten daarvan werd gepubliceerd.

Zijn er lezers die hierover een mening willen uiten?

Hoog tijd voor collectieve WMO-claims tegen de overheden om thuiszorg

Het FNV heeft een groepsactie gecoördineerd tegen de gemeente Haarlem over de manier waarop burgers in het kader van de WMO thuiszorg werd onthouden, waarbij de gemeente het zelfs niet nodig vond de formele eisen in acht te nemen: geen keukentafelgesprek dus. Het FNV werd al door de bezwarencommissie in het gelijk gesteld. Zie bericht.

Het debat verzet zich nu tegen de inhoud van het keukenttafelgesprek:
"Het gesprek had veel meer het karakter van een mededeling van de zorgaanbieder: in verband met de bezuinigingen krijgt u minder uren huishoudelijke ondersteuning van de gemeente en daar heeft u het mee te doen".  "Pech gehad"

Terecht stelt het FNV dat het zo niet hoort te werken. Aan de keukentafel moet de hulpbehoefte te worden onderzocht en op basis van de ingewonnen informatie moet een maatwerkaanbod worden afgestemd. Het is mijns inziens zeer gewenst dat het FNV hierover doorprocedeert.

Het is niet te verwachten dat het kabinet hierop ingrijpt; iedere weggewuifde aanspraak is het eerste verdiend en rechthebbenden hebben vaak niet de kracht om rechtsmaatregelen uit te lokken. Daarom is ook gewenst dat andere partijen zich daarin melden met collectieve claims. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de ANBO, of een nieuwe entiteit "WMO-claim" of zoiets.

Getracht zou kunnen worden  in kort geding een veroordeling te vragen op straffe van dwangsom om een gemeente te dwingen zich aan de wet te houden, in een geval waarin een gemeente stelselmatig de wet overtreedt zoals de gemeente Berkelland (voorbeeld)"In Berkelland hebben van de ruim 1100 mensen die een keukentafelgesprek kregen over hun zorg, meer dan 200 mensen bezwaar aangetekend". De gedachte dat dwangsommen bij overheden achterwege kunnen blijven omdat deze zich aan de wet houden, is helaas voltooid verleden tijd.

woensdag 5 augustus 2015

Als het CJIB ook kon martelen ter incasso

dan lijkt mij de kans gereed dat zonder morele reserve dit middel zou worden ingezet ongeacht de vraag of de debiteur geld had. "Dan verkoop je toch gewoon je kinderen"; bij ISIS is er in ieder geval een markt voor meisjes vanaf 7 jaar.

Uit bijgaand bericht blijft dat het CJIB hoogzwangere vrouwen gijzelt en ze even dumpt in het ziekenhuis om te bevallen en daarna de gijzeling voortzet (met of zonder boreling?).

Het CJIB gijzelt ook mensen die nierdialyse nodig hebben en zoekt daarna wel uit of daarin kan worden voorzien.

Willen "we" dat? Dat weten we niet want daar is nooit democratisch over beslist. Dit kabinet regeert al langdurig zonder draagvlak in de samenleving  bij voorkeur bij Algemene Maatregel van Bestuur, want dan kan de volksvertegenwoordiging worden omzeild die zich dat gewoon laat welgevallen.

Het CJIB heeft zich in de afgelopen jaren leren kennen als volstrekt a-moreel en is gespecialiseerd in het wassen van de handen in onschuld: "Befehl ist Befehl".

Het wordt hoog tijd dat er veel meer tegen de Staat wordt geprocedeerd over de wijze waarop het CJIB procedeert en dart daarbij van de Staat fikse vergoedingen worden geëist plus een verbodsactie

Als kabinet en parlement niet regeren,  hebben we in ieder geval de rechterlijke macht nog!

Misschien zou ook een voorlopige getuigenverhoor kunnen worden gehouden op vordering van een gericht ngo nadat eerst informatie voor een zwartboek verzameld is teneinde informatie te verzamelen over een door het CJIB structureel gepleegde onrechtmatige daad.

"Er zijn niet-willers en niet-kunners en niet-kunners bestaan niet!.

maandag 3 augustus 2015

Waarom krijgt rechthebbende geen vergoeding, als gemeente WMO aan de laars lapt?

De problemen die de overheid veroorzaakt in het veld van de problematische schulden nemen hand over hand toe.

Ik heb het nu  even niet over de ondermaatse wijze waarop vanaf 1 januari 2015 door het SVB de persoonsgebonden budgetten (pgbs's) betaalbaar worden gesteld en waarbij de staatssecretaris systematisch aan het parlement onwaarheid heeft verteld en waarbij aan slachtoffers spreekverboden zijn opgelegd. Daar schijnt te worden gewerkt aan een vergoedingsregeling.

Ook wil ik het nu even niet hebben over de ondermaatse wijze waarop gemeenten schuldhulp verlenen en waarbij debiteuren dikwijls geen geld hebben om daartegen rechtsmaatregelen te nemen, terwijl zij ondertussen steeds dieper in de problemen raken. Daar kom ik later op terug.

Ik wil het nu wel hebben over de wijze waarop gemeenten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoeren en daarbij meedogenloos huishoudelijke hulp weigeren aan mensen die die hulp nodig hebben ook als die hulp eerder wel is vergoed.

De Rechtbank Midden-Nederland zal zich gaan uitspreken over de vraag of de gemeente een dochter kan dwingen haar werk op te geven om voor haar ouders te zorgen. Ik citeer uit de beschrijving van de casus: "De twee volwassen dochters helpen dagelijks in het huishouden. Eén van hen heeft haar baan grotendeels opgegeven en gaat niet meer op vakantie".

Een dochter die haar werk opgeeft, verdient minder en is dus minder weerbaar wanneer schulden ontstaan dan een dochter met werk; een dochter die niet meer met vakantie kan, is minder weerbaar, wordt mogelijk vaker ziek, hetgeen kan leiden tot maatschappelijke kosten op het terrein van zorg.

Stas Van Rijn heeft vele malen in de Kamer verklaard dat er geen verplichting tot mantelzorg bestaat zie bijvoorbeeld deze link , toch rijdt de trein alsmaar door waarbij gemeenten personen dwingen tot mantelzorg door aan oudere, kwetsbare mensen de noodzakelijke zorg te ontzeggen. Speculeert de gemeente erop dat rechtshulp tegenwoordigd moeilijk bereikbaar is voor velen?

Heeft de centrale overheid er wel eens aan gedachten gemeenten een boete op te leggen ten gunste van de rechthebbende wanneer gemeenten evident en opzettelijk handelen in strijd met de wet in de hoop dat de rechthebbende te kwetsbaar is daartegen in actie te komen?