maandag 9 februari 2015

Vrijwilligers in het veld van de schuldhulp #shv24

"De ChristenUnie in Utrecht is boos dat er nog steeds geen training is voor vrijwilligers die mensen met schulden willen helpen. Eerder werd een motie van de partij aangenomen om een impuls te geven aan de zogenaamde 'schuldhulp-maatjes'. Maar wethouder Everardt is volgens de ChristenUnie nog steeds niet met geld over de brug gekomen".

Vindplaats: RTV Utrecht

Vrijwilligers spelen op steeds meer plaatsen een belangrijke rol in het proces van schuldhulpverlening.

Werken met vrijwilligers vraagt om goede samenwerking tussen schuldhulp, vrijwilligersorganisatie en de vrijwilligers; wat mogen partijen van elkaar verwachten en wie doet wat.

Op het actualiteitencongres schuldhulp zal een workshop zijn over het "managen" van vrijwilligers na vragen uit het veld om aandacht voor dit onderwerp.

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).