vrijdag 6 februari 2015

Verschuiving in profiel schuldhulpvrager

"De schuldhulpverlening op Walcheren, de Bevelanden en in Terneuzen ziet geen toename van het totaal aantal mensen in de schuldsanering. Wel is er een duidelijke verschuiving te zien in het klantenbestand. Dat steeds vaker mensen met een hoger inkomen in de schuldhulpverlening terecht komen wordt onder meer toegeschreven aan de crisis. Er zijn meer mensen werkloos geworden en meer huizen staan, als het om de hypotheek gaat, 'onder water'".

Zie Omroep Zeeland

Met deze wijziging gaat gepaard een toename van de critische zin van de hulpvrager. Dat is een uitdaging voor de schuldhulpaanbieder, die deze toename van critische zin gepaard ziet gaan met een versterkte rechtspositie van de hulpvrager en rechtsmiddelen als bezwaar en beroep.

Deze mondigheidsverschuiving is overigens algemeen en zien we ook in de medische en juridische sector. In mijn visie is dat winst; de aanbieder moet steeds opnieuw worden uitgedaagd om zijn werk minimaal goed en beter nog optimaal te doen.

De insteek van het actualiteiten congres op 26 maart 2015 is niet alleen de trends in beeld te brengen maar ook de aanbieder toe te rusten om het iedere opnieuw zo goed mogelijk te doen met enige arbeidsvreugde, als het kan.

Zie ook het 24ste Actualiteitencongres schuldverlening hashtag: #shv24. 
Voor Observatrixkorting, zie deze link