donderdag 5 februari 2015

Sneak Preview: Wees zuinig op oude wielen!


Wie de geschiedenis niet in zijn actieve bestand bewaart -om het eens voor de gelegenheid heel eigentijds te zeggen- is veroordeeld tot de heruitvinding van oude wielen. Die gedachte had ik deze week bij de introductie van de terecht ook door de Sociaal Raadslieden toegejuichte optie van inhouding van de woonlasten op de Participatiewet-uitkering. Hiermee wordt de situatie voorkomen van het ontstaan van huurschulden en uithuiszetting. Niet alleen de Sociaal Raadslieden, maar ieder met gezond verstand begiftigd mens zou dit dus moeten toejuichen.

Toen ik mij in 1985 met problematische schulden ging bezig houden, gebeurde dit standaard bij ABW-gerechtigde met schulden. Daarmee was de beslagvrije voet dus al onderschreden. Toen de wetgever op 1 april 1998 beslag op uitkeringen mogelijk  maakte (omdat “ook arme mensen moesten kunnen lenen bij de bank” volgens de Memorie van Toelichting) en er op een dag duizenden beslagen op uitkeringen werden gelegd, visten in die gevallen  de deurwaarder dus achter het net. En dat was maar goed ook; verrekening gaat voor beslag, de goede herder scheert zijn schapen wel, maar vilt ze niet en trapt hen ook niet uit de stal. Daar werd dan ook niet over geklaagd:  hier waren alle weldenkenden het over eens. Die waren toen nog in de meerderheid.....

De rest leest U in het eerstvolgende nummer van het Tijdschrift voor SchuldSanering.

Het artikel is tevens een van de te bespreken elementen van de mystery workshop die Nadja Jungmann en ik op 26 maart aanstaande zullen geven bij het 24ste Actualiteitencongres schuldverlening hashtag: #sch24. 

Voor Observatrixkorting, zie deze link