maandag 9 februari 2015

"Schuldenbewind: een stevige nieuwe tak aan de schuldhulpstam" #shv24

Samen met Jacques van Rossen schreef ik onder deze titel aan artikel voor het schuldenbewind voor het komende nummer van Wsnp Periodiek

Uit de inleiding:

"Het aantal huishoudens met schulden stijgt snel, ook omdat veel woningen onder water zijn komen te staan. Gelijktijdig stagneert de instroom in de Wsnp (wsnp.rvr.org). op 12.356 in 2013, cijfers over periode tot en met 30 november 2013 en 2014 zijn vergelijkbaar. Het in november 2014 verschenen onderzoek Onoplosbare Schuldsituaties van Jungmann  schat dat 700.000 personen in problematische schulden leven en ruim een miljoen daarop een serieus risico lopen. De maatschappelijke kosten die hieruit voortvloeien zijn hoog. Het NIBUD schatte deze op € 100.000 voor elke problematische schuldsituatie die niet wordt opgelost (T. Madern aangehaald in noot 1 p.5) . De totale schade bedraagt zo beschouwd 70 miljard euro. 

De problematische schuldenproblematiek schreeuwt om een gedifferentieerd hulpaanbod om de hiervoor beschreven maatschappelijke schade in te dammen. Op departementaal niveau is inmiddels, voorzover wij kunnen nagaan, sinds 2013 het begrip “schuldenbeleid” in zwang gekomen, omschreven als “een minnelijk en wettelijk vangnet, als mensen hun problematische schulden niet meer zelf kunnen oplossen” . Dat is terecht; dit vraagstuk vraagt om een integrale aanpak waarop met recht een “beleid” mag worden ontwikkeld".


Schuldenbewind is een nieuw instrument in de kist dat in specifieke gevallen kan helpen om een schuldsituatie onder controle te brengen.

Jacques van Rossen zal onder meer over deze optie een voordracht houden op het actualiteitencongres schuldhulpverlening onder de titel:

Stabilisatie: abacadabra of hocuspocus?
In het veld van de schuldenproblematiek is bij die zoektocht het stabilisatietraject ontwikkeld als oplossing voor de aanpak van de schulden. Bijzonder kenmerk van het stabilisatietraject is dat iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt maar bijna niemand kan beschrijven wat het is. Daarom lopen de verwachtingen uiteen.  Is het een toverspreuk waarmee al het goeds gerealiseerd kan worden of is het misleiding als gevolg van de onduidelijke doelstellingen? Wat houdt stabilisatie in en hoe kun je dat bereiken?

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).