zondag 8 februari 2015

John Allen voorziet (net als ik trouwens) opnieuw een stormachtige vechtsynode met rol(letje?) voor Eijk

John Allen voorziet opnieuw een bewogen synode die door deze paus vermoedelijk evenzeer gemanipuleerd gaat worden als de vorige keer. Manipulatie vond plaats in selectie inleiders (Kasper) en synodefunctionarissen, zogenaamd interimrapport en manipulatie van de verslaglegging commissies. Paus Franciscus in pessima forma. Toch wordt hij gezien als een onbeduidende tussenpaus waarbij de benoeming van zijn opvolger veel zwaarwegender zal zijn voor de toekomst van de Kerk, wilt U meer weten: lees dit artikel, dat niet tot vreugde stemt.

Nu kardinaal Burke is weggewerkt voorziet Allen zelfs een rol / klein rolletje voor kardinaal Eijk. Zie deze link.

Dit onderwerp leent zich voor nadere beschouwing maar daarvoor ontbreekt mij nu nog heel even de tijd -dat geldt ook voor het artikel over het aartsbisdom dat ik gisteren aankondigde.

In ieder geval kunt U hiermee even vooruit en een opinie vormen!

Naschrift:
Namen van Benedictus XVI en kardinaal Burke worden genoemd als penvoerder van Pio Pace. De geschiedenis van de Kerk leert dat zo ongeveer alles denkbaar is,