dinsdag 10 februari 2015

Inzet van wijkteams bij schuldhulp: "Ik worstel en kom boven!" #shv24

Onder de kop "Met wat zoeken gaat het best lukken met de wijkteams" staat op de dikwijls interessant website SocialeVraagstukken.nl  een artikel over de inzet van wijkteams die een beetje voor en veelvuldig na 1 januari worden ingezet ook voor schuldhulp.

Ik citeer prof Schuyt (van wie ik destijds ook college heb gehad): "De verzorgingsstaat staat ergens voor, namelijk voor het proberen op een beschaafde wijze het subtiele evenwicht tussen staat en individu, tussen algemene en persoonlijke belangen, tussen vrijheid en noodzakelijke publieke ordening te bewaren".

Het artikel vervolgt toegespitst op de wijkteams (in het artikel ook wel "sociale teams" genoemd:
"Daarbij spelen meerdere belangenafwegingen. Putters noemt onder meer de volgende dilemma’s: over solidariteit tegenover eigen verantwoordelijkheid (hoever gaan we in het helpen van een burger?); over maatwerk versus gelijke behandeling (kan het wel, ongelijke behandeling van burgers en ontstaat dan geen willekeur aan de keukentafel?); over bevoogding tegenover moreel appèl (hoever gaat de gemeente met de wederkerigheid en opleggen van vrijwilligerswerk?); over representatie tegenover participatie (krijgt de meest actieve burger het niet teveel voor het zeggen?); én hoe ga je om als gemeente met minder geld en hoeveel ruimte heb je om het echt anders te doen?"

Deze belangenafweging voltrekt zich ook op het terrein van  de schuldhulp en slaat in ieder geval in mijn observatie (maar die is niet representaties omdat bij mij vooral knelpunten belanden)  wel eens door ten nadere van de persoon in een problematische schuldsituatie.

Op het congres SHV zal aandacht worden besteed aan het verschijnsel wijkteam. Nynke Andringa, teamleider wijkteam Zuid West zal een voordracht houden onder de titel ""Ik worstel en kom boven,
zie deze link.

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).