maandag 26 januari 2015

Bericht voor de lezers

Zeer geachte en niet zelden dierbare lezers!

Wat bent U trouw blijven kijken, ook toen er de afgelopen maand althans hier weinig gebeurde! De afgelopen maand waren er 4000 kijkers en gisteren 172! Dat zijn er op jaarbasis 48.000!

Wat hebben er velen van U hun deelneming betuigd, na het overlijden van Pastoor Mr. C. Stam waarvan ook op dit weblog verslag is gedaan. Ook op deze plaats mede namens Pastoor Stam hartelijk dank aan de zeer, zeer velen die hun medeleven hebben betuigd bij het overlijden van deze uitzonderlijke priester. Pastoor Stam heeft niet alleen als priester, onvermoeibaar werkzaam in een grote parochie in Rotterdam, maar ook in zijn ernstige ziekte en overlijden het voorbeeld gegeven van wat een christen kan doen en betekenen als getuige van Christus en van Gods Kerk. Lezers die nog een bidprentje willen, kunnen mij dat even laten weten via schruer@outlook.com 

Inmiddels 1014 volgers lazen de afgelopen periode mijn tweets en deden dat in de afgelopen 28 dagen 91.500 keer. Dat zijn er op jaarbasis 1,3 miljoen! Tweets zijn attenderingen, soms met enig commentaar, geschoten vanaf de heup. Dit genre is betekenisvol en beoefen ik met plezier, zeker wanneer de tijd (en de kracht) ontbreken ontbreken om met zwaarder kaliber scherper te schieten,

Een weblog biedt echter meer ruimte dan 140 tekens en geeft de gelegenheid tot enige verdieping. Dit genre beoefen ik zo mogelijk met nog meer vreugde. Er is de afgelopen weken genoeg gebeurd waarvan wel iets kan worden gezegd, wat misschien ook voor lezers van enige waarde kan zijn als stof tot nadenken.

We trekken samen verder. "Wat de toekomst brengen moge ..."!
"Fasten your seatbelts! The best is yet to come!"

Erica Schruer.