donderdag 29 januari 2015

Waarom ik mij verheug op het KEI-congres over "De rechtspraak van morgen"

Vandaag is in Rotterdam het KEI-congres. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie van de rechtspraak.

`Het congres richt zich op de nieuwe gedigitaliseerde rechtsgang waarvoor naar verwachting de wetgeving volgend jaar gereed is. Op het congres maakt u in diverse workshops kennis met de ins and outs van de vernieuwingen in het civiel- en bestuursprocesrecht. Ook komt aan bod hoe de rechter in de toekomst digitaal toezicht gaat houden op curatoren, bewindvoerders en mentoren`

Het is aannemelijk en in een aantal opzichten hoog tijd dat de rechtspraak tegen het licht wordt gehouden van deze tijd waar het werken en werkprocessen betreft. Wanneer een zaak dient op de rol en een processtuk moet worden ingediend, komen koets en paard niet uit de stal, maar moet er wel nog steeds een koerier worden ingeschakeld om niet zelden dikke pakken papier af te leveren. Voor de rechtspraak bestaan e-mail en internet nu als communicatiemiddel nog maar in een beperkt aantal opzichten, Communiceren per e/mail is eerder uitzondering dan regel.

Het nodige is er al veranderd, bijvoorbeeld op de rol zelf waarbij niet meer de instructies via een rolwaarnemer tot de Rechtbank komen en zelfs straf- en bestuursrechtelijke dossiers die digitaal kunnen worden verstrekt en ingezien. Voor de Kantonrechter kan digitaal worden geprocedeerd.
Nog veel meer kan en zal er de komende jaren veranderen en dat is goed,

Digitaal toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren is niet alleen nuttig maar ook nodig met name bij de boek/bewindvoerders omdat het rechterlijke toezicht veel tijd en aandacht blijkt te vragen in een milieu dat zich recent aan het professionaliseren is en waarbij ook het toezicht op integriteit nodig blijkt.

Toch blijft uiteindelijk de rechterlijke daad een expressie van het `unicuique suum tribuere` - ieder het zijne geven- en dat zal niet veranderen. Dat we dat met zijn allen sneller en hopelijk ook beter gaan doen is een dagelijkse uitdaging. Daarom verheug ik mij op het congres met de merkwaardige naam "KEI"-congres

dinsdag 27 januari 2015

De wederopstanding van de AMB; een jihad gevoerd door tuinkabouters? - 1

Ineens op twitter, daar was hij weer: Henk Baars.Terug van weggeweest, en wedergekeerd op twitter.

Hij plaatste de volgende tweet:

"Welke jihad is kardinaal Eijk toch begonnen met sluiten van bijna al zijn parochies. Alsof ze ergen voor gestraft worden".

Voor de jongere lezertjes is het dienstig eerst uit te leggen dat Henk Baars, die blijkens de foto op twitter nu een getrimde baard heeft, maar die er vroeger zelf uitzag als een kruising van een jihadstrijder en een tuinkabouter, vroeger voorzitter was van een haat zaaiende beweging genaamd Acht Mei Beweging. Deze beweging had destijds zijn tentakels tot de hogere regionen in de Nederlandse kerkprovincie.

U, als bovenmodaal intelligente lezer van dit weblog, zult begrijpen dat een jihadstrijder met het uiterlijk van een tuinkabouter een geloofwaardigheidsprobleem heeft, welnu, hiermee is de spijker op zijn kop geslagen; de AMB had een ernstig geloofwaardigheidsprobleem. waarbij helaas bijna niemand - present company excluded- tegen de AMB zei wat burgemeester van de wonderschone stad aan de Maas tegen Jihadstrijders zegt: als het je hier niet bevalt, rot dan op!

De AMB rotte dus niet op, maar rotte voort en dat hebben we geweten. Op de ISIS-academie wordt om die reden nog steeds een historisch caput AMB gegeven. Ikea maakte hierover een reclame onder de kop "Time for change" die wegens zijn gewelddadig karakter al spoedig aan klachten ten onder ging, zie hieronder.

Hoe het verder ging met deze tuinkabouterbeweging, zal ik verhalen in een vervolgbijdrage. Nu is het namelijk hoog tijd om  te gaan slapen!


maandag 26 januari 2015

Bericht voor de lezers

Zeer geachte en niet zelden dierbare lezers!

Wat bent U trouw blijven kijken, ook toen er de afgelopen maand althans hier weinig gebeurde! De afgelopen maand waren er 4000 kijkers en gisteren 172! Dat zijn er op jaarbasis 48.000!

Wat hebben er velen van U hun deelneming betuigd, na het overlijden van Pastoor Mr. C. Stam waarvan ook op dit weblog verslag is gedaan. Ook op deze plaats mede namens Pastoor Stam hartelijk dank aan de zeer, zeer velen die hun medeleven hebben betuigd bij het overlijden van deze uitzonderlijke priester. Pastoor Stam heeft niet alleen als priester, onvermoeibaar werkzaam in een grote parochie in Rotterdam, maar ook in zijn ernstige ziekte en overlijden het voorbeeld gegeven van wat een christen kan doen en betekenen als getuige van Christus en van Gods Kerk. Lezers die nog een bidprentje willen, kunnen mij dat even laten weten via schruer@outlook.com 

Inmiddels 1014 volgers lazen de afgelopen periode mijn tweets en deden dat in de afgelopen 28 dagen 91.500 keer. Dat zijn er op jaarbasis 1,3 miljoen! Tweets zijn attenderingen, soms met enig commentaar, geschoten vanaf de heup. Dit genre is betekenisvol en beoefen ik met plezier, zeker wanneer de tijd (en de kracht) ontbreken ontbreken om met zwaarder kaliber scherper te schieten,

Een weblog biedt echter meer ruimte dan 140 tekens en geeft de gelegenheid tot enige verdieping. Dit genre beoefen ik zo mogelijk met nog meer vreugde. Er is de afgelopen weken genoeg gebeurd waarvan wel iets kan worden gezegd, wat misschien ook voor lezers van enige waarde kan zijn als stof tot nadenken.

We trekken samen verder. "Wat de toekomst brengen moge ..."!
"Fasten your seatbelts! The best is yet to come!"

Erica Schruer.