zaterdag 22 augustus 2015

Trouw heden: "Schuldhulp te snel afgewezen"

Interview met Nadja Jungmann, Nynke Andringa en schrijver dezes in Trouw heden

'Schulden laten voortbestaan, leidt uiteindelijk tot nog meer kosten voor gemeenten'
ONNO HAVERMANS

Mensen met schulden krijgen vaak ten onrechte geen hulp van de gemeente. Die moet elke hulpvraag individueel beoordelen, maar in plaats daarvan hanteren veel gemeenten algemene regels om schuldhulpverlening af te wijzen. Dat mag niet, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma.
Volgens de Rotterdamse advocaat Erica Schruer is dat zelfs onwettig: "Ik ken mensen die telefonisch zijn afgewezen of zelfs helemaal niet weten wat er met hun aanvraag is gebeurd. Dat staat haaks op de wet", zegt Schruer. Ze stelt voor gemeenten die aanvragers onterecht afwijzen een boete te geven.
Tot 1 januari konden mensen met schulden zich wenden tot de gemeentelijke Kredietbank. In de huidige situatie moeten sociale wijkteams beoordelen of een inwoner voor hulp in aanmerking komt. En daar is nog niet voldoende deskundigheid van schuldenproblematiek, constateren onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Ze verlaten zich op de algemene regels en verliezen het individu uit het oog.
Daardoor worden behalve de hulpvragers óók de gemeenten zelf getroffen stelt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. "Schulden laten voortbestaan, leidt uiteindelijk tot nog meer kosten." Uit haar rapport 'Onoplosbare schuldsituaties', dat eind vorig jaar verscheen, blijkt dat de kosten oplopen door huisuitzettingen, gezondheidszorg en langdurige uitkeringen. "Iemand met problematische schulden gaat niet fris en fruitig solliciteren. Maar elke euro die je in schuldhulpverlening steekt, levert gemiddeld 2,40 euro aan baten op."
Schruer komt in haar praktijk al meer dan dertig jaar op voor mensen met schulden. "We leggen noodverbanden, proberen te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet. Maar het is nooit zo erg geweest als nu. Van ambtenaren hoor ik dat ze wel weten dat ze wettelijk verplicht zijn om aanvragen individueel te beoordelen, maar dat ze er niet aan toekomen. Dan moet je je prioriteiten veranderen."
Een op de zes huishoudens kampt met financiële problemen, zegt Jungmann. Afgelopen jaar klopten bijna 100.000 mensen voor hulp aan bij hun gemeente, zo blijkt uit het jaarverslag van de NVVK, de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. "Veel mensen met schulden komen niet eens aan het bestaansminimum, dat is vastgesteld op 90 procent van de bijstand. Het gaat om fatsoen, laat hen niet creperen."
Staatssecretaris Klijnsma deelt haar zorg. 'Er is weliswaar sprake van een afgevlakte groei ten opzichte van voorgaande jaren en hoewel mij dat hoopvol stemt zijn we er duidelijk nog niet', schreef ze in juli in een brief aan de Tweede Kamer.
Ook haar bereiken signalen dat mensen met schulden vaak te snel worden afgewezen en Klijnsma spreekt daar gemeenten en wethouders op aan, zegt haar woordvoerder. Mensen die op verkeerde gronden zijn afgewezen, adviseert ze bezwaar te maken bij de gemeente, desnoods via de rechter. Voor maatregelen is het nog te vroeg. De evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, uit 2012, is net in gang gezet en zal pas in juli volgend jaar klaar zijn.
Wijkteams schieten tekort
Sociale wijkteams zijn vanaf dit jaar in veel gemeenten de toegangspoort voor maatschappelijke ondersteuning. Ze bekijken of inwoners in aanmerking komen voor hulp bij zorg en jeugdzorg, die sinds dit jaar onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Ook kijken ze in de meeste gemeenten naar schulden, om indien nodig een integraal plan van aanpak te maken.
Leeuwarden laat zien hoe dat werkt, zegt Nynke Andringa, teamleider in de Friese hoofdstad. "Wij werken al sinds 2007 met wijkteams en vanaf het begin zit er een specialist van de Kredietbank in. Schuldhulpverlening krijgt iedereen, dat kun je niet weigeren. Of je vervolgens in een regeling komt, hangt van je situatie af."
Zeker zo belangrijk is volgens Andringa preventie. "We werken in het convenant Financieel Fit samen met twee woningcorporaties, zorgverzekeraar De Friesland, waterbedrijf Vitens en energieleverancier Essent. Als we van hen signalen krijgen, bellen we bij bewoners aan en vragen of ze hulp nodig hebben. Van de 320 gevallen van die vroegsignalering in het tweede kwartaal van dit jaar is in 92 gevallen huisuitzetting of afsluiting van voorzieningen voorkomen."
Lang niet alle wijkteams hebben echter genoeg deskundigheid, zegt lector Nadja Jungmann. "Bij de inrichting van de teams was niet bekend dat er zoveel financiële hulpvragen zouden komen." Jungmann schreef mee aan een handreiking van Platform31 (netwerk voor stedelijke ontwikkeling) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin staat wat iedere wijkteammedewerker moet weten over schuldhulpverlening. De handreiking wordt op 23 september aan staatssecretaris Klijnsma aangeboden.

dinsdag 18 augustus 2015

"Kan het de bedoeling zijn dat je woonplaats bepaalt of je al dan niet uit de schulden komt?"

Uit het tijdschrift Zorg & Welzijn van gisteren:

‘Boete voor gemeente die mensen uit schuldhulp weert’

Het is nog nooit zo slecht gegaan met mensen die in de schulden zitten. Dat zegt advocate Erica Schruer. Gemeenten wijzen vaak mensen onterecht af voor schuldhulp. ‘Als mensen hun abonnement voor mobiele telefoon niet kunnen betalen, moet je ingrijpen.’

'Ik zit al vanaf 1984 in dit domein, maar het is nog nooit zo slecht geweest voor schuldenaren.' Burgers krijgen van de gemeente vaak niet eens een beschikking op papier op hun aanvraag voor schuldhulpverlening, blijkt uit onderzoek. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat leidt tot onduidelijkheden en nog meer schulden. Dat zegt advocaat en deskundige schuldhulpverlening Erica Schruer. 'Schuldenaren krijgen een telefoontje van de gemeente dat ze geen recht hebben op schuldhulp. Dat is tegen de wet.'

Gemeentebeleid
'Ik vind dat gemeenten die zich niet aan de wettelijke regels houden een boete moeten krijgen', stelt Schruer. Gemeenten handelen veelvuldig tegen de wet, weet de advocate, die de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen erbij haalt. Aanleiding voor de Kamervragen in mei dit jaar was het rapport 'Onoplosbare schuldsituaties' uit november 2014. Uit dat onderzoek blijkt dat gemeenten verschillende uitsluitingsgronden in hun beleidsregels hebben opgenomen, die gelden bij de behandeling van schulden.

Meer dan 100.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. Sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning zijn bezorgd over het groeiende armoedeprobleem en de schuldenproblematiek die zij steeds vaker bij cliënten tegenkomen. 

Keukentafelgesprek
In haar eigen advocatenpraktijk komt Schruer grote problemen tegen van mensen die in de schulden zitten. 'Er zijn vaker meldingen van ontruimingen en burgers krijgen onterechte afwijzingen van gemeenten. Hun huishouden wordt financieel ontwricht door bijvoorbeeld afwijzingen van huishoudelijke hulp in keukentafelgesprekken. Gemeenten houden mensen af om in de schuldhulp te komen. Omdat het geld kost.'

Wijkteam
De eerste aanpak van schulden komt op dit moment veelal terecht bij de wijkteams. 'Een groot risico', vindt Schruer. 'Wijkteams hebben onvoldoende expertise om zelf met oplopende schulden van burgers aan de slag te gaan. Dat gebeurt te veel. Ik hoor wijkteamleden zeggen: "We bespreken de aanpak in het team", maar daar zit geen professioneel schuldhulpverlener. Wijkteams denken al snel dat als je iemand op de schouder klopt, hij er wel weer tegenaan kan.'

Het maakt uit waar je woont of je wel of niet uit de schulden komt. 'Dat is een logisch gevolg van de decentralisatie', zegt lector Nadja Jungmann. 'Maar je kunt je afvragen of dit nu wel echt de bedoeling is'. 

Politiek
'Ik zit al vanaf 1984 in dit domein, maar het is nog nooit zo slecht geweest voor schuldenaren', verzucht de advocate. Volgens Schruer is er nu veelvuldig sprake van gebrek aan mededogen voor mensen die in de schulden zitten. Er heerst een beeld van: "Je maakt het er zelf naar, dan moet je het ook zelf oplossen". Er is een gebrek aan empathie bij de politiek en bij ambtenaren, die zelf ook vast zitten aan afspraken hoeveel mensen je mag "binnen laten" en gebrek aan geld bij gemeenten.'

Schuldhulpverlening
Schuldenaren komen door de werkwijze van gemeenten veel te laat in de schuldhulpverlening. Als een schuldenaar in het beslagregister of in de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) wordt opgenomen, is dat al veel te laat, vindt Schruer. Zij pleit voor een nieuw systeem van vroege signalering van schulden: 'Uit onderzoek blijkt dat schulden vaak beginnen als mensen niet meer hun abonnement voor mobiele telefoon betalen. Als we dit soort schulden direct registreren, weet je ongeveer tweeëneenhalf jaar eerder dat burgers in betalingsproblemen komen. Dan kun je snel maatregelen nemen en lopen problemen niet verder uit de hand.'

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening? Kom naar de jubileum editie van het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 19 november in de Jaarbeurs Utrecht. 

zondag 16 augustus 2015

"De rijke rentenier" verseert voornamelijk in de kringen van het kabinet en van D66

Uit de Telegraaf:

De koopkracht van de drie miljoen gepensioneerden is sinds de crisis afgenomen met gemiddeld 7,5 procent. Sommige groepen ouderen hebben tot 13 procent ingeleverd.
De inkomensval brengt inmiddels al 80 procent van de senioren in financiële problemen. Met name de allergrootste groep, met een bruto inkomen tussen 24.000 en 30.000 euro, staat het water aan de lippen. Sinds vorig jaar moeten zij hoge eigen bijdragen betalen voor allerlei vormen van zorg en zijn compensaties en de fiscale ouderenkorting vervallen, terwijl hun pensioenen zijn bevroren of gekort.
Een echtpaar met een totaal besteedbaar pensioen (inclusief AOW) van 2000 euro per maand (dat is het leeuwendeel van de gepensioneerden) kost dat 400 euro, een vijfde van het inkomen. De huren stijgen, op het in hun huis vastgelegde vermogen wordt sinds 2007 ingeteerd of de vrijwel renteloze spaarrekening is geplunderd om het hoofd nog boven water te houden.

Het standpunt van het kabinet is al bekend:

Rutte: Geen beloftes over koopkracht ouderen

DEN HAAG - 
Premier Mark Rutte wil het dreigende koopkrachtverlies voor ouderen repareren, maar wil er geen beloftes over doen. „We gaan zo goed mogelijk de minnen wegpoetsen, maar of dat lukt, daarover kan ik geen garanties geven”, zei Rutte vrijdag na de wekelijkse ministerraad.

Ons kabinet dat beter is in "framing"  dan in regeren, laat staan in de beoefening van rechtvaardigheid zetten senioren weg als rijkaards die hun dagen op de golfbaan bijvoorkeur op een chique ressort buiten Nederland door brengen. 

Ondertussen "plunderen zij hun spaargeld" waarop geen rente wordt verstrekt en worden zij geplunderd door sloop van hun  pensioen en draconische eigen bijdragen voor zorg -als zij die al krijgen en niet een medewerker van de gemeente of de zorgverzekeraar verbiedt dat er een getuige aanwezig is bij het keukentafelgesprek dat bijvoorkeur samen met een collega wordt afgenomen waarna alles wat  los en vast zit aan elkaar gelogen wordt in het verslag en hoogbejaarden wordt uitgelegd dat zij voor de thuiszorg moeten vragen of hun bezoek de handen uit de mouwen steekt, kinderen moeten ophouden met werken en /of niet meer met vakantie gaan.

Zie ook  rapport Nationale Ombudsman over optreden Menzis die geen getuige wilde bij gesprek met patiënt die een pgb wilde: "De medewerker van Menzis had een goed gevoel bij het gesprek",

"De rijke rentenier" beweegt zich namelijk in de kringen van het kabinet en van D66 waarvan de aanhangers vinden dat het zo goed gaat met de Nederlandse economie. Andere mensen merken van hen niets tot weinig!

Gaan blauwe enveloppen ook bij problematische debiteuren dezelfde week open, of in de schoenendoos?

"Uit onderzoek dat verzekeraar Aegon heeft laten doen, blijkt dat 93 procent van de Nederlanders de post van de Belastingdienst meestal binnen een week leest.
Zolang het maar gaat om dit soort dringende en actuele financiële kwesties, zijn zelfs jongeren geïnteresseerd in geldzaken" (Parool).
Het onderzoek van Aegon is samengevat  in deze afbeelding:

1:5 Nederlanders maakt zich zorgen over de financiële situatie.

16% gaat liever naar de tandarts dan werken aan financiele administratie,

36% denkt niet na over het pensioen, 30% niet over de toestand na 10 jaar.

In  het onderzoek beschreven in "Schaarste" wordt beschreven dat wie acuut financiele problemen heeft zo geoccupeerd met geldproblemen moet zijn dat overleven alle aandacht vraagt en het IQ afneemt en de langere termijn geen aandacht krijgt, omdat daar geen aandacht voor over is. De Gelderlander had hierover gisteren een artikel "Met schuld zakt je IQ 13 punten" (via blendle) waarin budgetcoach Komen zegt: "Het IQ van mensen met schuldproblemen gaat gemiddeld met 13 punten omlaag, dat is wetenschappelijk bewezen. Mensen hebben geen ruimte meer in hun hoofd om helder te denken.”

Ik denk dat mensen met schulden brieven van de Belastingdienst wel eens zouden kunnen negeren omdat zij er geen raad mee weten. Berucht is de "schoenendoos" waarin de debiteur alles opbergt omdat hij er geen raad mee weet. Bekend zijn vrijwilligers projecten waarbij debiteuren worden geholpen orde in de chaos te scheppen.

Bekend is ook dat enveloppen van deurwaarders waarop vermeld dat de inhoud belangrijk is niet worden opengemaakt zelfs niet als daarin de ontruiming na huurschuld wordt aangezegd.

zaterdag 15 augustus 2015

In de bossen rond Apeldoorn leven 5-10 mensen met schuldproblemen. Iedere dakloze heeft recht op schuldhulp!

"Volgens Ben Bloem, coördinator van dak- en thuislozenorganisatie DTZ Menorah in Apeldoorn, komt deze stichting per jaar in contact met dertig tot veertig personen die in het verzorgingsgebied buiten slapen. Van die groep leven vijf tot tien mensen in de bossen rond Apeldoorn. Dat aantal neemt toe, zegt Bloem.
Dit gaat eigenlijk alleen maar om mensen die financiële problemen hebben".

Uit de Stentor van vandaag (blendle paywall).

In het artikel wordt ook opgemerkt dat "daklozen met een stropdas" minder passen bij de bestaande populatie van daklozen, Ik weet niet wat daaronder verstaan moet worden, maar ik weet wel heel zeker dat aan iedere dakloze met schuldproblemen een passend hulpaanbod moet worden gedaan en dat veel gemeente met hun op maximalisering van afwijzing geschreven beleidsplannen juist deze categorie vaak niet helpen.

De Wet  gemeentelijke schuldhulpverlening voorziet erin dat de gemeenteraad een plan opstelt met een aanbod van integrale schuldhulpverlening voor alle inwoners. Dit betekent dat in Nederland het collectief van gemeenten erin zou moeten voorzien  dat aan iedereen een aanbod moet worden gedaan.

Bij daklozen wordt de briefadres-constructie gebruikt die is bestemd voor personen die geen vast woonadres hebben  en specifieke voorwaarden voor toekenning van een WWB-uitkering. Diezelfde voorwaarden zouden ook gebruikt moeten kunnen worden om gemeenten te verplichten ook aan daklozen een passend aanbod van schuldhulp te doen, waarbij de gemeente zo nodig ook in rechte daarop moet kunnen worden aangesproken (met boetes en dwangsommen want tegenwoordig kan niet meer worden aangenomen dat de overheid zich aan de wet houdt, veel gemeenten speculeren erop dat mensen niet in bezwaar en beroep komen en dat geld kan het eerste in de knip blijven!).

donderdag 13 augustus 2015

Deurwaarder berispt die onder beschermingsbewind gestelde machtiging liet tekenen zonder nader onderzoek

Hof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3214

"Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat zij i. onder druk van een beslaglegging [x] een machtiging heeft laten ondertekenen, terwijl zij op de hoogte was van het beschermingsbewind; ii. door dat te doen willens en wetens heeft getracht het beslagverbod op de kinderbijslag te omzeilen; en iii. heeft geweigerd om een kopie van de door [x] ondertekende machtiging aan klager te verstrekken. Hiermee heeft zij bewust geprobeerd om het proces te frustreren.

De kamer heeft de klacht van klager gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd, zulks met de aanzegging dat, indien andermaal door haar een van de in artikel 34, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen wordt gepleegd, oplegging van een geldboete van de derde categorie zal worden overwogen.

Het hof acht klachtonderdeel i. op een punt gegrond en de klacht voor het overige ongegrond. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. Het hof rekent het de gerechtsdeurwaarder aan dat zij, zoals zij heeft gesteld, zich heeft laten meevoeren door de situatie ter plaatse en niet verder heeft doorgevraagd naar de aard van het bewind. Van een zorgvuldig handelend gerechtsdeurwaarder mag immers een zakelijke houding worden verwacht. Bovendien heeft de gerechtsdeurwaarder op dat moment telefonisch contact met klager opgenomen. Het hof acht het onbegrijpelijk dat de gerechtsdeurwaarder toen geen nadere vragen heeft gesteld over het bewind. Dat de gerechtsdeurwaarder zonder te beschikken over de relevante informatie over het bewind ervoor heeft gekozen [x] de machtiging te laten ondertekenen, is onzorgvuldig. Mede op grond van de uitleg die de gerechtsdeurwaarder ter zitting in hoger beroep heeft gegeven over de gang van zaken op 3 december 2013 is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de gerechtsdeurwaarder druk op [x] heeft uitgeoefend".

woensdag 12 augustus 2015

Jubileumcongres Schuldhulpverlening op 19 november aanstaande in Jaarbeurs Utrecht #shv25

Op 19 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het 25ste actualiteitencongres schuldhulpverlening plaats.

Lezers van dit weblog kunnen er met korting naar toe, zie deze link

Nadja Jungmann en ik hebben weer een programma samengesteld waardoor iedere bezoeker na afloop niet alleen bij is naar de stand van dat moment, maar ook relevante achtergrondinformatie meekrijgt voor de plaatsing van de schuldenproblematiek in het complexe sociale  domein, waarin dit jaar heel veel is veranderd niet alleen in het kader van de drie decentralisaties maar ook in verband met de toename ven de problematiek en de kwalitatieve veranderingen daarin onder meer samenhangend met eigen woning en positie als ZZP-er.

Uit het programma*:

9.00  door dagvoorzitter
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, sr onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
9.45 Blok 1: Schuldhulp anno nu
 Actuele ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening  zowel in termen van beleid, bij schuldeisers en in de incassowereld
Nieuwe wet & regelgeving die daarbij een rol spelen
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, senior onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
10.15 Gebrek aan coördinatie is het grootste probleem in de schuldhulpverlening
Prof. Nick Huls, hoogleraar Rechtssociologie Universiteit Rotterdam & Universiteit Leiden, auteur van o.a. 'Actie en reactie'
 
10.45 Met grote stappen schulden gauw geregeld?
Een voorrekening van hoe we soms door de regels te volgen een vermogen uitgeven, terwijl we met een kleine investering in een gezin een escalatie hadden kunnen voorkomen.
Albert Jan Kruiter, mede-oprichter Instituut Voor Publieke Waarden
 
11.15 Actualiteiten wettelijk traject
Gemeenten hebben niet langer het monopolie tot toegang Wsnp
Toeleiding naar Wsnp door andere partijen dan de gemeenten (schuldenbewind, vanuit faillissement, private partijen)
Linda Strating, Stafmedewerker Bureau Wsnp

Blok 2: Crediteuren
11.55 CJIB, incasso anno nu
Dé debiteur bestaat niet. Het CJIB heeft het kwadrantenmodel ontwikkeld om verschillende doelgroepen te kunnen definiëren en onderscheiden. In het model staan de variabelen ‘willen’ en ‘kunnen’ betalen centraal. Daarbij bepaalt het betalingsgedrag van de burger in welk kwadrant iemand thuis hoort en het incassoregime dat (idealiter) bij die persoon wordt ingezet. Het geeft handvatten voor het continue verbeteren van de processen en de in te zetten instrumenten om personen tot betaling te bewegen. Hoe het CJIB hier in de praktijk en binnen de geldende wet- en regelgeving mee om gaat wordt toegelicht.
  Marjolein Boonstra, adviseur Strategie en Beleid CJIB
 
12.20 Gebruik van big data bij schulden anno nu
 
12.45 Deurwaardersvisie op incasso
Eerste ervaringen beslagregister en vereenvoudiging beslagvrije voet.
Wilbert van de Donk, gerechtsdeurwaarder Eindhoven en voorzitter KBvG

Blok 3: Actoren in minnelijk traject
13.55 NVVK – actualiteiten
Samenwerking binnen de keten, wat gaat goed en wat kan beter
Van taak naar context, effectief schuldregelen
Joke de Kock, voorzitter NVVK en manager Schuldhulpverlening bij de Gemeente Tilburg
 
14.15 Schuldhulp problematiek bij Reclassering
Schulden en financiële problemen vergroten het risico op crimineel (herhaal-)gedrag. Een goede toegang tot de schuldhulpverlening is dus van essentieel belang voor cliënten van de reclassering en voor een veiliger samenleving. HU-lectoren Nadja Jungmann en Anneke Menger hebben onderzocht hoe het met deze toegang is gesteld en hebben hun bevindingen verwoord in het rapport “Gevangen in Schuld”. Helaas blijkt dat cliënten in veel gevallen geen beroep kunnen doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening, door een veelheid aan factoren: van bewust gemeentelijk beleid tot bepaald dadergedrag en moeilijk regelbare schuldenpakketten.
Elly Westerbeek, manager Beleid en Organisatie at Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
 
14.35
De effecten van schulden, schaarste en armoede  op gedrag
Hoe hersenwetenschap ons verder helpt bij de ondersteuning van cliënten.
Vanuit de recente hersenwetenschap leren we steeds meer over de effecten van tijdelijke schaarste  en van meer structurele blootstelling aan de chronische stress van armoede en een nadelige sociale omgeving. Enerzijds biedt  het onderzoek een verklaring voor het gedrag van bepaalde groepen schuldenaren, anderzijds biedt het onderzoek handvatten om deze schuldenaren naar een schuldenvrije toekomst te begeleiden. Het werken aan een schuldenvrije toekomst doet een beroep op zogenoemde executieve functies zoals het beheersen van emoties, het (bij)stellen van prioriteiten, het plannen en initiëren van gedrag en het organiseren van activiteiten. Het probleem is dat er sprake is van een paradox: deze functies zijn hard nodig, maar juist als gevolg van schaarste en armoede niet (meer) voorhanden. Hoe boek je in dit licht toch resultaat bij de begeleiding van schuldenaren?
Peter Wesdorp, trainer gilde Schuldhulpverlening, auteur handreiking financiële               problematiek in de wijk
 
15.15
Blok 4: workshops
A. Inzet van wettelijke voorlopige maatregelen in acute situaties
B. Hoe maakt ik een Wgs-beschikking AWB-proof?
Charlotte van Mourik, docent & jurist Hogeschool Utrecht, politie & gemeente
C. Naar een nieuw rijksincassobeleid 
 
16.15
Blok 5: Strategisch perspectief
Toekomstige agenda voor de schuldhulpverlening
  Dr. Nadja Jungmann, Lector Schulden en incasso Hogeschool Utrecht en eigenaar Social Force

*op enkele punten wordt het programma nog nader ingevuld

Einde Wsnp met schone lei na 15 maanden indien voortzetting zinloos

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:5675

"De beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is behandeld ter terechtzitting. De bewindvoerder heeft schriftelijk verslag uitgebracht bij brief van
22 mei 2015. Zij heeft de rechtbank geadviseerd de schuldsaneringsregeling van schuldenaar te beëindigen op grond van artikel 354a van de Faillissementswet (Fw), nu niet de verwachting bestaat dat aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling een bedrag ter uitkering aan schuldeisers beschikbaar zal zijn. De rechter-commissaris heeft vervolgens op 3 juli 2015 een voordracht gedaan tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 354a Fw.

2 De beoordeling
De rechtbank stelt vast dat dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling geen reëel doel dient. Schuldenaar is immers gelet op zijn inkomen geen dusdanige afdracht aan de boedel verplicht dat na voldoening van de boedelkosten uitkering aan de schuldeisers mogelijk zal zijn. Daarnaast is hij tot het einde van de schuldsaneringsregeling vrijgesteld van zijn sollicitatieverplichting en bestaat om die reden en ook niet anderszins de verwachting dat zijn afdrachtcapaciteit zodanig zal toenemen dat uitkering aan schuldeisers wel mogelijk wordt. Van omstandigheden als bedoeld in artikel 350 lid c tot en met g Fw is geen sprake"

Rechtbank Rotterdam volgt voordracht bewindvoerder tot einde Wsnp na 15 maanden omdat voortzetting geen zin heeft immers geen opbrengst voor crediteuren en geen indicatie toekomstige verandering. Het ware te wensen dat vaker bewindvoerders en rechtbanken deze route zouden gebruik want het is kostenbesparend en voor de saniet minder belasten,

maandag 10 augustus 2015

NLEnergie.nl wijzigt eenzijdig voorwaarden - Mogen klanten direct opzeggen? Is NLEnergie in moeilijkheden?

In media laat Nlenergie in de komkommertijd via @metrp een proefballonnetje op dat iedere klant in september dubbel moet betalen als straf voor de "professionele wanbetalers".

Op de eigen website nle.nl wordt hierover niets vermeld; daar worden alleen klanten gelokt.

Mogen afnemers op staande voet opzeggen wanneer NLEnergie eenzijdig de voorwaarden wijzigt? Bij zorgverzekeringen en telecom mag dat in ieder geval wel.

Bij debiteuren in problematische schuldsituatie wordt door een dergelijke actie broos evenwicht verstoord.

Heeft de Autoriteit Consument &  Markt ook nog een mening over deze streken waarbij de nutsleverancier in feite een kredietverzekering sluit bij de goede betalers? Is dit geen vervalsing van de concurrentieverhoudingen die om een ingreep vraagt.

In de tussentijd zou ik in ieder geval er niet over piekeren met een dergelijke partij zaken te doen. Is NLEnergie misschien zelf in betalingsproblemen en is de liquiditeitssprong nodig om de netbeheerders te betalen en de partijen bij wie energie wordt ingekocht. Als NLEnergie failliet gaat, lijkt mij de kans klein dat de vooruitbetaling wordt terugbetaald?

zondag 9 augustus 2015

Profvoetbal en schuldenproblematiek - tijd voor een superspecialisme?

Een voetballer in de eredivisie verdient gemiddeld bijna 3 ton per jaar, een behoorlijk bedrag voor de doorsnee Nederlander. Maar waar arbeiders soms veertig jaar bij hetzelfde bedrijf blijven plakken moeten voetballers na hun carrière denken aan een tweede loopbaan. Ze kunnen kiezen voor het trainersvak, maar sommigen beproeven hun geluk in de zakelijke wereld en worden ondernemer. Dat loopt niet altijd goed af. 

Zie deze link

Ligt hier een markt voor een superspecialisme in het schuldhulpaanbod?

Gebruikt de BPBI ten onrechte het zieligheidsargument in de discussie over bankkosten?

Beschikking RECHTBANK OOST-BRABANT 
Kanton 's-Hertogenbosch ECLI:NL:RBOBR:2015:3226, gepubliceerd op 4 juni 2015:

"Zowel uit de service level beschrijving, als uit hetgeen de bank ter zitting heeft verklaard, blijkt dat het bedrag van € 60,-- dat per beheerrekening in rekening wordt gebracht aan de bewindvoerder in rekening worden gebracht voor de aan hem verleende service. Het zijn daarmee onkosten van de bewindvoerder, die vallen binnen het door hem in rekening te brengen tarief. Hij kan deze kosten niet nogmaals aan rechthebbenden in rekening brengen. Dat de bewindvoerder dit kennelijk in het verleden wel heeft gedaan, doet daaraan niet af".

Daarna las ik dit bericht van 27 juli 2015 waarbij de BPBI met steun van de NVVK de trom roert over tarifering van banken:
"Hiermee worden de meest kwetsbare burgers gestraft voor het feit dat zij een beschermende maatregel nodig hebben", zegt BPBI-voorzitter Jan Mastwijk. "Zij worden zwaarder belast inzake bankkosten dan andere burgers."

Het zal toch niet zo zijn dat de BPBI met een beroep op de zieligheid van de onder bewindgestelden probeert kosten te drukken die volgens de rechter voor rekening van de professionele bewindvoerder komen en die samenhangen met de inrichting van de administratie van de professionele bewindvoerder?

Het lijkt me nuttig dat het Ministerie van V&J dit uitzoekt voordat we gaan meedeinen op golven van verontwaardiging

Sociale wijkteams verwijzen slecht door en rechters zijn slecht bereikbaar

Uit Trouw over inzet wijkteams:

Ook binnen de gemeentegrenzen gaat van alles mis. Zo geeft de 91 procent van de ondervraagde psychologen aan dat slechts een kwart van hun cliënten correct is doorverwezen door de sociale wijkteams waarmee gemeenten sinds kort opereren. Hierin werken verschillende professionals samen om problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijn en jeugdzorg aan te pakken.

Uit de open antwoorden in de enquête blijkt dat sociale wijkteams veel zelf willen oplossen, maar niet altijd over de juiste kennis beschikken.

Vanwege dat gebrek aan kennis verwijzen ze volgens de psychologen vaak door naar verkeerde specialisten.

Er is geen reden om aan te nemen dat wijkteams bij personen in problematische schulden -niet gehinderd door voldoende kennis- op dezelfde doe het zelf maar debiteuren behandelen. Schuldhulp is in veel gemeente feitelijk onbereikbaar door niet zelden niet op de wet gebaseerde weigeringsgronden, terwijl het ook nog eens erg moeilijk is rechtshulp te krijgen wanneer gemeenten een debiteur onjuist behandelen. De autoriteiten in onze Brave New World hebben immers een hekel aan rechters (en aan democratie), vergelijk interview oud-ombudsman Brenninkmeijer in De Groene: "We worden voorbereid op minder democratie en minder rechtsstaat". Dat is namelijk hinderlijk voor ons huidige neoliberale kabinet waaraan sinds geruime tijd het maatschappelijk draagvlak ontbreekt.

vrijdag 7 augustus 2015

Wanbetalers zorgpremie zijn niet per definitie "laks"!

"Rotterdammers zijn relatief laks met het betalen van hun zorgverzekering. In het tweede kwartaal van dit jaar betaalden 2.108 inwoners van de Maasstad de afgelopen zes maanden hun premie niet. Dat komt neer op 4,2 nieuwe wanbetalers per 1.000 inwoners, het hoogste van het land".

Zie link

Niet kunnen betalen words soms veroorzaakt door "laksheid" maar veel vaker door gebrek aan geld. Wie laks is kan na aanmaning betalen, wie geen geld heeft nog steeds niet.

De Regeling Wanbetalers Zorgpremie is een gedrocht waarbij de zorgverzekeraars die zonodig marktwerkinkje moesten spelen, een voorstandspositie hebben gekregen met geld op geld-boete en bronheffing.

De geschiedenis zal hierover moeten oordelen; maar wie voldoende nadenkt weet het nu al!

Is er kwaliteitscontrole in het voorportaal van het voorportaal van de schuldhulp?

Tubantia meldt (tegen betaling blendle) dat in Borne vrijwilligers worden ingeschakeld bij schuldhulpverlening; "19 geregistreerde vrijwilligers zijn samen goed voor 68 ondersteuningstrajecten".

Niemand zal er tegen zijn dat kostenbesparend laagdrempelig hulp wordt verleend, waar dat kan.

Daarbij zou wel kwaliteitszorg moeten zijn ingebouwd dat schuldhulptechnisch voldoende wordt gewerkt; het zou goed zijn dat hierop onafhankelijk onderzoek verricht werd en dat de resultaten daarvan werd gepubliceerd.

Zijn er lezers die hierover een mening willen uiten?

Hoog tijd voor collectieve WMO-claims tegen de overheden om thuiszorg

Het FNV heeft een groepsactie gecoördineerd tegen de gemeente Haarlem over de manier waarop burgers in het kader van de WMO thuiszorg werd onthouden, waarbij de gemeente het zelfs niet nodig vond de formele eisen in acht te nemen: geen keukentafelgesprek dus. Het FNV werd al door de bezwarencommissie in het gelijk gesteld. Zie bericht.

Het debat verzet zich nu tegen de inhoud van het keukenttafelgesprek:
"Het gesprek had veel meer het karakter van een mededeling van de zorgaanbieder: in verband met de bezuinigingen krijgt u minder uren huishoudelijke ondersteuning van de gemeente en daar heeft u het mee te doen".  "Pech gehad"

Terecht stelt het FNV dat het zo niet hoort te werken. Aan de keukentafel moet de hulpbehoefte te worden onderzocht en op basis van de ingewonnen informatie moet een maatwerkaanbod worden afgestemd. Het is mijns inziens zeer gewenst dat het FNV hierover doorprocedeert.

Het is niet te verwachten dat het kabinet hierop ingrijpt; iedere weggewuifde aanspraak is het eerste verdiend en rechthebbenden hebben vaak niet de kracht om rechtsmaatregelen uit te lokken. Daarom is ook gewenst dat andere partijen zich daarin melden met collectieve claims. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de ANBO, of een nieuwe entiteit "WMO-claim" of zoiets.

Getracht zou kunnen worden  in kort geding een veroordeling te vragen op straffe van dwangsom om een gemeente te dwingen zich aan de wet te houden, in een geval waarin een gemeente stelselmatig de wet overtreedt zoals de gemeente Berkelland (voorbeeld)"In Berkelland hebben van de ruim 1100 mensen die een keukentafelgesprek kregen over hun zorg, meer dan 200 mensen bezwaar aangetekend". De gedachte dat dwangsommen bij overheden achterwege kunnen blijven omdat deze zich aan de wet houden, is helaas voltooid verleden tijd.

woensdag 5 augustus 2015

Als het CJIB ook kon martelen ter incasso

dan lijkt mij de kans gereed dat zonder morele reserve dit middel zou worden ingezet ongeacht de vraag of de debiteur geld had. "Dan verkoop je toch gewoon je kinderen"; bij ISIS is er in ieder geval een markt voor meisjes vanaf 7 jaar.

Uit bijgaand bericht blijft dat het CJIB hoogzwangere vrouwen gijzelt en ze even dumpt in het ziekenhuis om te bevallen en daarna de gijzeling voortzet (met of zonder boreling?).

Het CJIB gijzelt ook mensen die nierdialyse nodig hebben en zoekt daarna wel uit of daarin kan worden voorzien.

Willen "we" dat? Dat weten we niet want daar is nooit democratisch over beslist. Dit kabinet regeert al langdurig zonder draagvlak in de samenleving  bij voorkeur bij Algemene Maatregel van Bestuur, want dan kan de volksvertegenwoordiging worden omzeild die zich dat gewoon laat welgevallen.

Het CJIB heeft zich in de afgelopen jaren leren kennen als volstrekt a-moreel en is gespecialiseerd in het wassen van de handen in onschuld: "Befehl ist Befehl".

Het wordt hoog tijd dat er veel meer tegen de Staat wordt geprocedeerd over de wijze waarop het CJIB procedeert en dart daarbij van de Staat fikse vergoedingen worden geëist plus een verbodsactie

Als kabinet en parlement niet regeren,  hebben we in ieder geval de rechterlijke macht nog!

Misschien zou ook een voorlopige getuigenverhoor kunnen worden gehouden op vordering van een gericht ngo nadat eerst informatie voor een zwartboek verzameld is teneinde informatie te verzamelen over een door het CJIB structureel gepleegde onrechtmatige daad.

"Er zijn niet-willers en niet-kunners en niet-kunners bestaan niet!.

maandag 3 augustus 2015

Waarom krijgt rechthebbende geen vergoeding, als gemeente WMO aan de laars lapt?

De problemen die de overheid veroorzaakt in het veld van de problematische schulden nemen hand over hand toe.

Ik heb het nu  even niet over de ondermaatse wijze waarop vanaf 1 januari 2015 door het SVB de persoonsgebonden budgetten (pgbs's) betaalbaar worden gesteld en waarbij de staatssecretaris systematisch aan het parlement onwaarheid heeft verteld en waarbij aan slachtoffers spreekverboden zijn opgelegd. Daar schijnt te worden gewerkt aan een vergoedingsregeling.

Ook wil ik het nu even niet hebben over de ondermaatse wijze waarop gemeenten schuldhulp verlenen en waarbij debiteuren dikwijls geen geld hebben om daartegen rechtsmaatregelen te nemen, terwijl zij ondertussen steeds dieper in de problemen raken. Daar kom ik later op terug.

Ik wil het nu wel hebben over de wijze waarop gemeenten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoeren en daarbij meedogenloos huishoudelijke hulp weigeren aan mensen die die hulp nodig hebben ook als die hulp eerder wel is vergoed.

De Rechtbank Midden-Nederland zal zich gaan uitspreken over de vraag of de gemeente een dochter kan dwingen haar werk op te geven om voor haar ouders te zorgen. Ik citeer uit de beschrijving van de casus: "De twee volwassen dochters helpen dagelijks in het huishouden. Eén van hen heeft haar baan grotendeels opgegeven en gaat niet meer op vakantie".

Een dochter die haar werk opgeeft, verdient minder en is dus minder weerbaar wanneer schulden ontstaan dan een dochter met werk; een dochter die niet meer met vakantie kan, is minder weerbaar, wordt mogelijk vaker ziek, hetgeen kan leiden tot maatschappelijke kosten op het terrein van zorg.

Stas Van Rijn heeft vele malen in de Kamer verklaard dat er geen verplichting tot mantelzorg bestaat zie bijvoorbeeld deze link , toch rijdt de trein alsmaar door waarbij gemeenten personen dwingen tot mantelzorg door aan oudere, kwetsbare mensen de noodzakelijke zorg te ontzeggen. Speculeert de gemeente erop dat rechtshulp tegenwoordigd moeilijk bereikbaar is voor velen?

Heeft de centrale overheid er wel eens aan gedachten gemeenten een boete op te leggen ten gunste van de rechthebbende wanneer gemeenten evident en opzettelijk handelen in strijd met de wet in de hoop dat de rechthebbende te kwetsbaar is daartegen in actie te komen?

woensdag 18 maart 2015

Oude herinneringenMet dank aan confrère Van Swaaij  voor het oproepen van oude herinneringen met de link naar dit concert en deze pianist.

zondag 15 maart 2015

Bijdrage internetconsultatie Modernisering beslagverbod roerende zaken


Excellentie,

Met waardering hebben wij kennis genomen van het concept wetsvoorstel om het evident obsolete beslagverbod roerende zaken te moderniseren.

Wij achten de tweedeling die in het ontwerp wordt gemaakt tussen debiteuren die wel en niet zijn toegelaten tot schuldhulp niet alleen ongelukkig maar zeer onjuist. Het systeem van schuldhulpverlening piept en kraakt. De toegang tot het systeem staat onder druk. Gemeenten zijn zoekend hoe ze schuldhulpverlening inbedden in de drie decentralisaties. Rechtbanken zien het aantal schuldenbewinden stijgen terwijl het gebruik van de Wsnp juist afneemt. Zeer velen hebben hierdoor effectief momenteel geen toegang tot schuldhulp. Uit het onderzoek “Onoplosbare schuldsituaties” (HU november 2014) blijkt dat “er in Nederland ruim 700.000 mensen die in problematische schulden leven en ruim een miljoen die daar een serieus risico op lopen” (p. 15). “In 2013 vroegen 89.000 huishoudens om hulp. Naar schatting 80 procent van die groep heeft problematische schulden. Dat wil zeggen 72.000 huishoudens. Van de 89.000 huishoudens is er voor ongeveer 38.000 (43%) huishoudens geprobeerd om een schuldregeling te treffen. Bij 32.000 huishoudens heeft dit daadwerkelijk tot een schuldregeling geleid. Een deel van de groep waarbij een schuldregeling niet mogelijk was, is vervolgens naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) gegaan. Dit betekent dat de problematische schulden voor ongeveer 35.000 huishoudens die in 2013 bij de NVVK om hulp vroegen vooralsnog onoplosbaar bleken”. Daarnaast staan voorzichtig geschat 600.000 personen die verkeren in een ononlosbare schuldsituatie. Zou het ontwerp gelding krijgen, dan ontstaat een tweedeling waarbij een elite wordt beschermd en een ander, grootste gedeelte gedeelte slechts zeer beperkt.

Wij achten daarbij  de voorgestelde lijst van uitgezonderde goederen veel te beperkt. Gevreesd moet worden dat dreiging met verwijdering van basale huisraad (waarbij de opbrengst doorgaans niet in een redelijke relatie tot de executiekosten staan) er effectief toe zal leiden dat de debiteur na beslag roerende zaken alles op alles zal stellen de executant financieel tegemoet te komen.  Ook als er daartoe geen middelen in de boedel zijn en de enige reden om te handelen is om de rang van de debiteur feitelijk te verhogen vanwege de angst voor het beslag roerende zaken op de huisraad. Wij pleiten voor een algemene lijst voor personen met schulden waarin zaken worden vrijgesteld ongeachte de vraag of de debiteur is toegelaten tot een vorm van schuldhulp. Als er al reden is om mensen in een uitzonderingspositie te brengen, dan andersom. Bijvoorbeeld nadat is aangetoond dat de debiteur willens en wetens probeert zijn crediteuren te benadelen.

Het lijkt ons tenslotte een goede gedachte dat bij beslag roerende zaken ten laste van natuurlijke personen, niet-ondernemers de kantonrechter en niet de Voorzieningenrechter beslagrechter wordt met corresponderend (relatief) laag griffierecht. Wij zien nu al dat de hoogte van het griffierecht velen ervan weerhoudt om te gaan procederen, ook als zij een pleitbaar belang hebben.

Wij lichten deze visie graag toe aan U en aan het parlement.

Met vriendelijke groet,

Hogeschool Utrecht
Nadja Jungmann lector Schulden en incasso
Erica Schruer Senior onderzoeker en advocaat

Modus Vivendi-groep
Jacques en Gerard van Rossen

woensdag 11 februari 2015

Even re-setten voor het betere denkwerk

Maar wie maakt uit of de kerk wordt gesloten? hashtag: #kerkdicht

"Heilige Vader, help ons dit onheil af te wenden', zo start vandaag een petitie van ruim 100 katholieken tegen aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht, gericht aan de paus. 

De actieclub 'Bezield Verband Utrecht' meldt daarin dat ze tegen het beleid van Eijk van het bisdom is, en roept op te stoppen met de kerksluitingen. Ook in Gelderland wordt er actie gevoerd, zegt voorzitter Ad de Groot. 

Zo worden dit weekend op de banken van verschillende Rooms Katholieke kerken petities achtergelaten. Het bisdom in Utrecht zegt dat het niet klopt dat Eijk verantwoordelijk is voor de sluiting van de kerken; parochies maken zelf deze afweging. Hans Zuijdwijk, van het bisdom: 'Als er te weinig kerkgangers of middelen zijn om de kerk nog langer open te houden dan kan sluiting volgen'.          

Vindplaats: Omroep Gelderland

En hoe zit het met het fenomeen clusterconsolidatie? En wie besluit uiteindelijk Ons Heer weg te halen en de altaarsteen te verwijderen? Komen we dan niet terecht bij kardinaal Eijk c.s.?

Tijd voor een hashtag: #kerkdicht.

"Een derde huishoudens in Nederland heeft een vorm van een betalingsachterstand"

"Vorig jaar heeft het BKR 31.195 nieuwe consumenten geregistreerd die een betalingsachterstand hebben op hun lening. In totaal lopen 771.000 consumenten achter met betalingen.
Dat meldt het BKR, Bureau Krediet Registratie, dinsdag.

De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet door, wel is de stijging kleiner dan in 2013 toen 51.000 consumenten een betalingsachterstand opliepen.

Volgens de algemeen directeur van BKR, Peter van den Bosch, is het probleem veel omvangrijker, omdat BKR enkel afgesloten kredieten en eventuele betalingsachterstanden vastlegt en niet achterstallige rekeningen.

"Uit de Monitor Betalingsachterstanden 2014 van de overheid blijkt dat circa een derde van alle huishoudens in Nederland een vorm van een betalingsachterstand heeft. Dit zijn 2,3 miljoen huishoudens. De niet-kredietschulden zijn veel omvangrijker dan de kredietschulden."

Vindplaats: nu.nl

dinsdag 10 februari 2015

Hard tegen hard in de aanloop naar de vechtsynode met jeugdportret kardinaal Marx

jeugdportret van kardinaal Marx
Overjarige hippie, evenals Kasper, nog steeds bezeten door "de geest van Vaticanum II, kardinaal Marx  neemt alvast een voorschotje door met name jonge traditionalisten aan te duiden als terroristen. Vindplaats: Father Zuhlsdorf.

Interessant dat de die-hards uit de linkse sectie die geen middelen schromen om hun opvattingen te pluggen, de eersten zijn om anderen aan te duiden als "terroristen". Dat gaat me een gezellig synodetje worden!

En voor alle duidelijkheid: je suis traditionaliste!


En aan uitleggen en vertalen doen we gelet op het late uur vandaag niet meer!

4 Miljoen subsidie voor projecten tegen armoede en schulden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stelt dit jaar 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten om armoede en schulden tegen te gaan. 

Ze heeft dat vrijdag bekendgemaakt tijdens een werkbezoek aan Maassluis. Ook afgelopen jaar konden maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor dergelijke projecten.

De aanvragen kunnen vanaf 1 april worden ingediend. Ze worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Zie nu.nl

"Paus, help ons in de strijd tegen kardinaal Eijk" - Pek met pek bestrijden

"Een groep kerkleden richt zich rechtstreeks tot het Vaticaan uit onvrede over het voornemen van aartsbisschop Wim Eijk om de komende jaren honderden kerken te sluiten. De komende twee weken verzamelt een groep kritische katholieken die samenwerken onder de naam Bezield Verband, handtekeningen voor een brandbrief aan paus Franciscus", schrijft de Telegraaf. Dit zou  een interessant spektakel kunnen worden, aannemend dat de paus hier iets in ziet.

Naar mijn idee is de beleidsvisie van kardinaal Eijk -verschenen in de aanloop naar het Hoogfeest van de Geboorte des Heren- geschreven om twee redenen. Op de eerste plaats als strafoefening voor de gelovigen die niet doen wat de kardinaal wil: "de toestand is deplorabel, dat is jullie eigen schuld en ik zal jullie leren!". Op de tweede plaats lees ik het document als een exoneratie -een (overigens mislukte) manier om zichzelf vrij te pleiten van enige persoonlijke betrokkenheid bij de deplorabele toestand van het aartsbisdom anno nu, Dat is niet waar: de kardinaal-aartsbisschop heeft zich van meet af aan buiten het bisdom geplaatst waar hij zich ook zelden vertoont. Ook in de media treedt hij nauwelijks op om de stem van de Kerk te laten klinken. Hij regeert vanaf de Maliebaan, waarbij tot mijn verbazing de conferentie alles bevestigt wat hij verzint inclusief de ronduit stupide vertaling van het gebed des Heren, bestemd voor gebruik in de H, Eredienst ("En leid ons niet in beproeving" - terwijl OLH dat zelf uitmaakt en de biddende niet verondersteld wordt op de (metafysische) stoel van OLH te gaan zitten!).

Praktisch vanaf het begin heeft Eijk zich vervreemd van het aartsbisdom Utrecht (bij leken en priesters). Nu viel het bij zijn aantreden in dat bisdom ook niet mee. De toestand was daar erger dan elders en dat kwam door de slapte van kardinaal Simonis -die achteraf is gaan construeren dat dat wijsheid was-  en de kwaadaardigheid van Rentinck en vele anderen die met aflegging van de clericale bedrijfskleding openlijk werkten aan een eigen Nederlands kerkje zonder priesters en sacramenten met gebruikmaking van de oorspronkelijke vlag en het vermogen van de RKK, waarbij zij priesters en gelovigen die zich wel met de Wereldkerk verbonden wisten, negeerden en negerden (zou dit woord nog in Van Dale mogen blijven staan na de Zwarte Piet-commotie?).

De Rentinck-achtigen en de aanvoerder van het moment Wissink die nu te hoop lopen tegen het beleidsvoornemens van Eijk, worden door hem afgedaan als afgeschreven oud materiaal en in dat opzicht heeft Eijk gelijk; de geesten van gisteren proberen nog een keer hun oude lied te zingen - op de wijze waarop de Argentijnse dwaas en lomperik Bergoglio aan kardinaal Kasper de gelegenheid gaf op  de bijzondere synode I  zijn oude versleten liedjes opnieuw te vermarkten alsof na Vaticanum II niet inmiddels nagenoeg iedereen begreep wat de gevaren waren van het gebruik van "de geest van het concilie" als Trojaans paard ter verhulling  van particuliere hobbies.

Alleen de clerus die nu afhankelijk is van de benoemingen van Eijk, heeft kennelijk nog enige contact met hem en dan naar ik van vele zijden begrijp het liefst zo min mogelijk. Wie uit de genade valt, wordt afgeserveerd, want als de kardinaal ergens macht meent te hebben dan zal hij die gebruiken. De methoden van de interim manager, die wordt benoemd in een puinhoop. maar dan gehanteerd voor onbepaalde tijd met alle verstikkende effecten die daarvan het voorspelbaar gevolg zijn.

De voorgenomen sluiting van zeer veel kerken gaat in tegen het wereldwijd beleid van de Kerk omdat de Kerk present moet zijn als deel van de gebouwde omgeving. Anderzijds moet een RK kerkgebouw niet verworden tot een gemeenschapshuis met theater en een bibliotheek waarin als het zo uitkomt ook nog wel eens de heilige geheimen worden gevierd. Merkwaardig is daarbij ook de manier waarop vermogens van afzonderlijke  parochies kennelijk op de hoop van een cluster kunnen worden geveegd waardoor een parochie die "de eigen broek ophoudt" toch in de gevarenzone schijnt te kunnen komen. Ik ben ook benieuwd hoe Rome gaat oordelen over het novum "clusterconsolidatie". Ook in het NRC van de afgelopen week las ik al aangekondigd dat parochies zich verenigen in de strijd tegen de aartsbisschop en zich daarbij ook canoniekrechtelijk wapenen tegen de kardinaal-aartsbisschop. Kennelijk is dat moment nu aangebroken, zie begin van dit artikel.

De nota heeft het over het belang van de Sacramenten - maar waarom zijn in het aartsbisdom de H. Missen op weekdagen praktisch uitgestorven. Hoort iedere priester niet dagelijks de H. Mis te doen en is hij daarmee niet een Teken van Christus, zelfs als er niemand anders zou komen? Een H. Mis "op donderdag in de derde week van de oneven maanden" zal niet snel oproepen door de week ter kerke te gaan.

Hoe kan tenslotte het aartsdiocesaan beleid zozeer afwijken van wat in Nederland algemeen gangbaar is in de andere bisdommen? Ik laat hier het laatste Rentinckachtig reservaat in Nederland buiten beschouwing. Bepaalt de plaatselijke bisschop van het moment naar eigen inzicht wat de toekomst van zijn bisdom wordt en wordt daarop door Rome geen toezicht uitgeoefend? Eijk kan wel denken dat hij zich kan gedragen als een Maliebaanse Ceausescu maar in de RK Kerk bestaan  ook nog rechtsmiddelen, in ieder geval in theorie.

De vaticanist John Allen schreef van de week  Eijk te beschouwen als een opvolger van de inmiddels geëlimineerde kardinaal Burke op de volgende "stormachtige" vechtsynode, zie dit bericht.  Paus Franciscus zou twee vliegen in een klap kunnen slaan door Eijk over te plaatsen -wellicht op een curiaal dumpplekje zoals bling-bisschop Tebartz-van Elst. Een nieuwe lente voor het aartsbisdom, en een traditionle kracht  minder op de synode. Naar ik hoop, zijn er dan nog genoeg traditionele krachten over op de synode om wat heilig is te beschermen  tegen de oprukkende horde. Want, laat er geen misverstand over bestaan: tegen traditionele krachten heb ik niets, totaal niets, maar wel tegen kardinaal Eijk, in wie ik om vele redenen geen enkel vertrouwen heb. Dat een dergelijke man het binnen de Kerk heeft kunnen schoppen  tot kardinaal-aartsbisschop toont in mijn ogen dat de Kerk af en toe wel heel erg feilbaar is, net zo erg  als trouwens bij de keuze van het conclaaf voor Paus Franciscus, maar ook dat zal de Kerk overleven, zoals zij tot nu toe alles heeft overleefd.

Het zou wat zijn: uitgerekend paus Franciscus die Eijk wegjaagt; "it takes a thief to catch a thief" of op zijn Nederlands: pek moet je met pek bestrijden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Inzet van wijkteams bij schuldhulp: "Ik worstel en kom boven!" #shv24

Onder de kop "Met wat zoeken gaat het best lukken met de wijkteams" staat op de dikwijls interessant website SocialeVraagstukken.nl  een artikel over de inzet van wijkteams die een beetje voor en veelvuldig na 1 januari worden ingezet ook voor schuldhulp.

Ik citeer prof Schuyt (van wie ik destijds ook college heb gehad): "De verzorgingsstaat staat ergens voor, namelijk voor het proberen op een beschaafde wijze het subtiele evenwicht tussen staat en individu, tussen algemene en persoonlijke belangen, tussen vrijheid en noodzakelijke publieke ordening te bewaren".

Het artikel vervolgt toegespitst op de wijkteams (in het artikel ook wel "sociale teams" genoemd:
"Daarbij spelen meerdere belangenafwegingen. Putters noemt onder meer de volgende dilemma’s: over solidariteit tegenover eigen verantwoordelijkheid (hoever gaan we in het helpen van een burger?); over maatwerk versus gelijke behandeling (kan het wel, ongelijke behandeling van burgers en ontstaat dan geen willekeur aan de keukentafel?); over bevoogding tegenover moreel appèl (hoever gaat de gemeente met de wederkerigheid en opleggen van vrijwilligerswerk?); over representatie tegenover participatie (krijgt de meest actieve burger het niet teveel voor het zeggen?); én hoe ga je om als gemeente met minder geld en hoeveel ruimte heb je om het echt anders te doen?"

Deze belangenafweging voltrekt zich ook op het terrein van  de schuldhulp en slaat in ieder geval in mijn observatie (maar die is niet representaties omdat bij mij vooral knelpunten belanden)  wel eens door ten nadere van de persoon in een problematische schuldsituatie.

Op het congres SHV zal aandacht worden besteed aan het verschijnsel wijkteam. Nynke Andringa, teamleider wijkteam Zuid West zal een voordracht houden onder de titel ""Ik worstel en kom boven,
zie deze link.

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).

Weleerwaarde viespeuk overgeplaatst naar weeshuis in Brazilie. Klokk, doe eens iets!

"Een Bredase congregatie heeft een van seksueel misbruik verdachte pater in de jaren 80 uitgezonden naar Brazilië waar de man ongestoord een weeshuis runt. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Brandpunt. Het gaat om de Bredase congregatie Priesters van het Heilig Hart van Jezus en de Vlaamse pater Jan van D", uit BN-De Stem

Heeft de Commissie Deetman hier iets gemist? Zijn de paters wel goed bij hun hoofd om deze situatie in stand te laten? Vindt de conferentie hier nog iets van, zeker nu de KNR zich blijkens het NRC vrij acht om te roeren in Nederlandse bisdommen? Het lijkt mij nuttig indien KLOKK in Nederland strafaangifte doet tegen de paters die ongetwijfeld in Nederland tot deze overplaatsing en de instandhouding daarvan hebben besloten.

Ook de recent opgepoetste commissie seksueel misbruik in Rome zal hier toch wel een mening over hebben? Is dit nu geen zaak om gewoon de verantwoordelijke provinciaal te ontslaan ongeacht zijn persoonlijke betrokkenheid?

 "Everything needs to change, so everything can stay the same", staat in Il Gattopardo en betreft dan de instandhouding van de Maffia,

maandag 9 februari 2015

KNAW: "Hoe duur is armoede?" Must-read!

Armoede kan op diverse manieren maatschappelijk kostbaar zijn. Dat vraagt om een multi- en interdisciplinaire benadering. Tijdens een bijeenkomst van de KNAW op 8 januari 2015 bogen vijf hoogleraren zich over deze vraag vanuit het oogpunt van de sociologie, de economie, de epidemiologie en de criminologie.

Deze vindplaats op de website van de KNAW lijkt mij aan te raden voor iedereen die te maken heeft met armoede en schuldenproblematiek.

In een tijd waar steeds vaker aan vermeerdering van kennis een prijskaart hangt is het zeer verrassend zo maar open een berg aan direct toegankelijke informatie aan te treffen.

"Als het vuur in Europa gestorven is, zal de rest van de wereld ook koud worden"

"Wat kan echter belangrijker zijn dan het christelijke Europa, dat sterft "onder de neus van de paus"? Wat zoekt paus Franciscus dus op de Filipijnen? "Als het vuur in Europa gestorven is, zal de rest van de wereld ook koud worden, geleidelijk maar onstuitbaar."

Vindplaats: KN

"Schuldenbewind: een stevige nieuwe tak aan de schuldhulpstam" #shv24

Samen met Jacques van Rossen schreef ik onder deze titel aan artikel voor het schuldenbewind voor het komende nummer van Wsnp Periodiek

Uit de inleiding:

"Het aantal huishoudens met schulden stijgt snel, ook omdat veel woningen onder water zijn komen te staan. Gelijktijdig stagneert de instroom in de Wsnp (wsnp.rvr.org). op 12.356 in 2013, cijfers over periode tot en met 30 november 2013 en 2014 zijn vergelijkbaar. Het in november 2014 verschenen onderzoek Onoplosbare Schuldsituaties van Jungmann  schat dat 700.000 personen in problematische schulden leven en ruim een miljoen daarop een serieus risico lopen. De maatschappelijke kosten die hieruit voortvloeien zijn hoog. Het NIBUD schatte deze op € 100.000 voor elke problematische schuldsituatie die niet wordt opgelost (T. Madern aangehaald in noot 1 p.5) . De totale schade bedraagt zo beschouwd 70 miljard euro. 

De problematische schuldenproblematiek schreeuwt om een gedifferentieerd hulpaanbod om de hiervoor beschreven maatschappelijke schade in te dammen. Op departementaal niveau is inmiddels, voorzover wij kunnen nagaan, sinds 2013 het begrip “schuldenbeleid” in zwang gekomen, omschreven als “een minnelijk en wettelijk vangnet, als mensen hun problematische schulden niet meer zelf kunnen oplossen” . Dat is terecht; dit vraagstuk vraagt om een integrale aanpak waarop met recht een “beleid” mag worden ontwikkeld".


Schuldenbewind is een nieuw instrument in de kist dat in specifieke gevallen kan helpen om een schuldsituatie onder controle te brengen.

Jacques van Rossen zal onder meer over deze optie een voordracht houden op het actualiteitencongres schuldhulpverlening onder de titel:

Stabilisatie: abacadabra of hocuspocus?
In het veld van de schuldenproblematiek is bij die zoektocht het stabilisatietraject ontwikkeld als oplossing voor de aanpak van de schulden. Bijzonder kenmerk van het stabilisatietraject is dat iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt maar bijna niemand kan beschrijven wat het is. Daarom lopen de verwachtingen uiteen.  Is het een toverspreuk waarmee al het goeds gerealiseerd kan worden of is het misleiding als gevolg van de onduidelijke doelstellingen? Wat houdt stabilisatie in en hoe kun je dat bereiken?

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).

Vrijwilligers in het veld van de schuldhulp #shv24

"De ChristenUnie in Utrecht is boos dat er nog steeds geen training is voor vrijwilligers die mensen met schulden willen helpen. Eerder werd een motie van de partij aangenomen om een impuls te geven aan de zogenaamde 'schuldhulp-maatjes'. Maar wethouder Everardt is volgens de ChristenUnie nog steeds niet met geld over de brug gekomen".

Vindplaats: RTV Utrecht

Vrijwilligers spelen op steeds meer plaatsen een belangrijke rol in het proces van schuldhulpverlening.

Werken met vrijwilligers vraagt om goede samenwerking tussen schuldhulp, vrijwilligersorganisatie en de vrijwilligers; wat mogen partijen van elkaar verwachten en wie doet wat.

Op het actualiteitencongres schuldhulp zal een workshop zijn over het "managen" van vrijwilligers na vragen uit het veld om aandacht voor dit onderwerp.

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).

zondag 8 februari 2015

John Allen voorziet (net als ik trouwens) opnieuw een stormachtige vechtsynode met rol(letje?) voor Eijk

John Allen voorziet opnieuw een bewogen synode die door deze paus vermoedelijk evenzeer gemanipuleerd gaat worden als de vorige keer. Manipulatie vond plaats in selectie inleiders (Kasper) en synodefunctionarissen, zogenaamd interimrapport en manipulatie van de verslaglegging commissies. Paus Franciscus in pessima forma. Toch wordt hij gezien als een onbeduidende tussenpaus waarbij de benoeming van zijn opvolger veel zwaarwegender zal zijn voor de toekomst van de Kerk, wilt U meer weten: lees dit artikel, dat niet tot vreugde stemt.

Nu kardinaal Burke is weggewerkt voorziet Allen zelfs een rol / klein rolletje voor kardinaal Eijk. Zie deze link.

Dit onderwerp leent zich voor nadere beschouwing maar daarvoor ontbreekt mij nu nog heel even de tijd -dat geldt ook voor het artikel over het aartsbisdom dat ik gisteren aankondigde.

In ieder geval kunt U hiermee even vooruit en een opinie vormen!

Naschrift:
Namen van Benedictus XVI en kardinaal Burke worden genoemd als penvoerder van Pio Pace. De geschiedenis van de Kerk leert dat zo ongeveer alles denkbaar is,

Paus krijgt tik op de vingers van eigen commissie seksueel misbruik

"Paus Franciscus is tot de orde geroepen door een commissie die hij zelf heeft ingesteld. Het gaat om de commissie die het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt. De leden ervan veroordelen de uitlatingen die hun voorganger (sic!) onlangs deed over het slaan van kinderen door hun ouders. Dat mag, zei de paus, zolang de kinderen daarbij hun waardigheid maar behouden".

Het zal mij benieuwen  of een tik op de vingers bij deze lompe, uit de heup schietende Argentijn met straatmanieren zal werken, maar het is in ieder geval goed dat het statement is gemaakt.

zaterdag 7 februari 2015

vrijdag 6 februari 2015

Verschuiving in profiel schuldhulpvrager

"De schuldhulpverlening op Walcheren, de Bevelanden en in Terneuzen ziet geen toename van het totaal aantal mensen in de schuldsanering. Wel is er een duidelijke verschuiving te zien in het klantenbestand. Dat steeds vaker mensen met een hoger inkomen in de schuldhulpverlening terecht komen wordt onder meer toegeschreven aan de crisis. Er zijn meer mensen werkloos geworden en meer huizen staan, als het om de hypotheek gaat, 'onder water'".

Zie Omroep Zeeland

Met deze wijziging gaat gepaard een toename van de critische zin van de hulpvrager. Dat is een uitdaging voor de schuldhulpaanbieder, die deze toename van critische zin gepaard ziet gaan met een versterkte rechtspositie van de hulpvrager en rechtsmiddelen als bezwaar en beroep.

Deze mondigheidsverschuiving is overigens algemeen en zien we ook in de medische en juridische sector. In mijn visie is dat winst; de aanbieder moet steeds opnieuw worden uitgedaagd om zijn werk minimaal goed en beter nog optimaal te doen.

De insteek van het actualiteiten congres op 26 maart 2015 is niet alleen de trends in beeld te brengen maar ook de aanbieder toe te rusten om het iedere opnieuw zo goed mogelijk te doen met enige arbeidsvreugde, als het kan.

Zie ook het 24ste Actualiteitencongres schuldverlening hashtag: #shv24. 
Voor Observatrixkorting, zie deze link

donderdag 5 februari 2015

Sneak Preview: Wees zuinig op oude wielen!


Wie de geschiedenis niet in zijn actieve bestand bewaart -om het eens voor de gelegenheid heel eigentijds te zeggen- is veroordeeld tot de heruitvinding van oude wielen. Die gedachte had ik deze week bij de introductie van de terecht ook door de Sociaal Raadslieden toegejuichte optie van inhouding van de woonlasten op de Participatiewet-uitkering. Hiermee wordt de situatie voorkomen van het ontstaan van huurschulden en uithuiszetting. Niet alleen de Sociaal Raadslieden, maar ieder met gezond verstand begiftigd mens zou dit dus moeten toejuichen.

Toen ik mij in 1985 met problematische schulden ging bezig houden, gebeurde dit standaard bij ABW-gerechtigde met schulden. Daarmee was de beslagvrije voet dus al onderschreden. Toen de wetgever op 1 april 1998 beslag op uitkeringen mogelijk  maakte (omdat “ook arme mensen moesten kunnen lenen bij de bank” volgens de Memorie van Toelichting) en er op een dag duizenden beslagen op uitkeringen werden gelegd, visten in die gevallen  de deurwaarder dus achter het net. En dat was maar goed ook; verrekening gaat voor beslag, de goede herder scheert zijn schapen wel, maar vilt ze niet en trapt hen ook niet uit de stal. Daar werd dan ook niet over geklaagd:  hier waren alle weldenkenden het over eens. Die waren toen nog in de meerderheid.....

De rest leest U in het eerstvolgende nummer van het Tijdschrift voor SchuldSanering.

Het artikel is tevens een van de te bespreken elementen van de mystery workshop die Nadja Jungmann en ik op 26 maart aanstaande zullen geven bij het 24ste Actualiteitencongres schuldverlening hashtag: #sch24. 

Voor Observatrixkorting, zie deze link

maandag 2 februari 2015

Mooi initiatief op Dag van het Godgewijde Leven; congregatie gaat (weer) thuiszorg verlenen

"Uit onvrede over de verschraling van de zorg besloten de ‘Arme Dienstmaagden van Jezus Christus’ in Geleen (Limburg) hun oude roeping weer op te pakken. De kloosterorde organiseert nu zelf thuiszorg en dagopvang.

Verschraling

Ze zag de verschraling van de zorg aan de manier waarop de thuiszorg van Orbis met de zusters in Geleen omging. Soms werden de zusters, meest over de tachtig, al om half zeven in bed gestopt. Dat paste beter in het drukke programma van de thuiszorg".

zondag 1 februari 2015

#shv24 - 24ste actualiteitencongres "Schuldhulpverlening in context anno nu" - 26 maart 2015 te Maarssen

24e Actualiteitencongres schuldhulpverlening
26 maart 2015, Carlton President Maarssen
Schuldhulpverlening in context anno nu

Op 1 januari 2015 veranderde het sociale landschap in Nederland ingrijpend. Gemeenten krijgen zware nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het terrein van participatie, zorg en jeugdzorg. Ondertussen wordt van gemeenten verwacht flinke bezuinigingen te realiseren. Gemeenten doen dit door de uitvoering in het sociaal domein anders in te richten. Wijkteams en keukentafelgesprekken doen hun intrede en generalisten geven in veel gemeenten vorm aan de functies.

Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma afgelopen december laten weten dat gemeenten mensen niet categoriaal mogen uitsluiten. Een fraudeschuld, eigen huis of niet afgeronde scheiding is niet een voldoende grond om mensen de toegang tot de schuldhulpverlening te ontzeggen. Er moet altijd een individuele beoordeling plaatsvinden om te bepalen of er ondanks de belemmering toch een schuldregeling mogelijk is. Ondertussen neemt de schuldenproblematiek hand over hand toe; 1.1 miljoen huishoudens in problematische schulden (Volkskrant 23 januari 2014) en bleek uit onderzoek van Nadja Jungmann c.s. in november 2014 tegelijkertijd dat de schulden steeds vaker onoplosbaar zijn.

De veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen met (problematische) schulden, schuldhulpverlenende organisaties, bewindvoerders, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Nieuwe manieren van werken worden uitgeprobeerd, knelpunten komen in beeld en (moeten) worden opgelost. Tijdens dit actualiteitencongres wordt verkend wat de eerste ervaringen zijn van de aanpak van schuldenproblematiek in de nieuwe context.

Vragen die tijdens dit congres onder meer aan de orde komen zijn:
- Wat zijn voor mensen met (problematische) schulden de voor- en nadelen van het werken in wijkteams en brede intakes door generalisten?
- Wat betekent de nieuwe inrichting van het sociaal domein voor de doorstroming van het minnelijke naar het wettelijke traject?
- Wat kunnen gemeenten bieden aan mensen met (problematische) schulden die –voorlopig- niet in aanmerking komen voor een schuldregeling?
- Wat kan er in dit kader worden verwacht van het nieuwe instrument schuldenbewind?
- Hoe kan een gemeente invulling geven aan een brede intake als je elke aanvraag individueel moet worden beoordeeld?
- Hoe geven schuldhulpverlenende organisaties en andere bij schulden betrokken partijen invulling aan de permanente educatie van hun professionals als zij verspreid over de stad of regio gaan werken in multidisciplinaire teams?

Professor Richard Susskind revisited!


"Technology is transforming the social and economic lives of us all. I see no reason that lawyers and courts should be immune from its reach. Crucially, though, the systems that are likely to exert greatest impact are “disruptive” technologies. This means that they will not support, sustain and enhance the way that lawyers and law firms have worked in the past. Instead, these technologies—such as online dispute resolution and intelligent search—will fundamentally challenge and change legal work.

In combination, then, the “more for less” challenge, liberalization and disruptive technologies are set to bring greater change in law over the next two decades than we have seen in the last two centuries. Or so I claim". 

De tekst van de lezing van Professor Richard Susskind vindt U niet op rechtspraak.nl.

De opmerkingen ter congres wekten de indruk dat de hooggeleerde erg zuinig is met zijn rechten van intellectuele eigendom.

De American Bar Association kreeg kennelijk wel toestemming om een samenvatting te publiceren van zijn voordracht die erg lijkt op die bij ons. Ik waag het toch maar U de link naar de samenvatting te geven met een foto van het congres van afgelopen donderdag waarop ik zelf het auteursrecht heb.

donderdag 29 januari 2015

Waarom ik mij verheug op het KEI-congres over "De rechtspraak van morgen"

Vandaag is in Rotterdam het KEI-congres. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie van de rechtspraak.

`Het congres richt zich op de nieuwe gedigitaliseerde rechtsgang waarvoor naar verwachting de wetgeving volgend jaar gereed is. Op het congres maakt u in diverse workshops kennis met de ins and outs van de vernieuwingen in het civiel- en bestuursprocesrecht. Ook komt aan bod hoe de rechter in de toekomst digitaal toezicht gaat houden op curatoren, bewindvoerders en mentoren`

Het is aannemelijk en in een aantal opzichten hoog tijd dat de rechtspraak tegen het licht wordt gehouden van deze tijd waar het werken en werkprocessen betreft. Wanneer een zaak dient op de rol en een processtuk moet worden ingediend, komen koets en paard niet uit de stal, maar moet er wel nog steeds een koerier worden ingeschakeld om niet zelden dikke pakken papier af te leveren. Voor de rechtspraak bestaan e-mail en internet nu als communicatiemiddel nog maar in een beperkt aantal opzichten, Communiceren per e/mail is eerder uitzondering dan regel.

Het nodige is er al veranderd, bijvoorbeeld op de rol zelf waarbij niet meer de instructies via een rolwaarnemer tot de Rechtbank komen en zelfs straf- en bestuursrechtelijke dossiers die digitaal kunnen worden verstrekt en ingezien. Voor de Kantonrechter kan digitaal worden geprocedeerd.
Nog veel meer kan en zal er de komende jaren veranderen en dat is goed,

Digitaal toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren is niet alleen nuttig maar ook nodig met name bij de boek/bewindvoerders omdat het rechterlijke toezicht veel tijd en aandacht blijkt te vragen in een milieu dat zich recent aan het professionaliseren is en waarbij ook het toezicht op integriteit nodig blijkt.

Toch blijft uiteindelijk de rechterlijke daad een expressie van het `unicuique suum tribuere` - ieder het zijne geven- en dat zal niet veranderen. Dat we dat met zijn allen sneller en hopelijk ook beter gaan doen is een dagelijkse uitdaging. Daarom verheug ik mij op het congres met de merkwaardige naam "KEI"-congres

dinsdag 27 januari 2015

De wederopstanding van de AMB; een jihad gevoerd door tuinkabouters? - 1

Ineens op twitter, daar was hij weer: Henk Baars.Terug van weggeweest, en wedergekeerd op twitter.

Hij plaatste de volgende tweet:

"Welke jihad is kardinaal Eijk toch begonnen met sluiten van bijna al zijn parochies. Alsof ze ergen voor gestraft worden".

Voor de jongere lezertjes is het dienstig eerst uit te leggen dat Henk Baars, die blijkens de foto op twitter nu een getrimde baard heeft, maar die er vroeger zelf uitzag als een kruising van een jihadstrijder en een tuinkabouter, vroeger voorzitter was van een haat zaaiende beweging genaamd Acht Mei Beweging. Deze beweging had destijds zijn tentakels tot de hogere regionen in de Nederlandse kerkprovincie.

U, als bovenmodaal intelligente lezer van dit weblog, zult begrijpen dat een jihadstrijder met het uiterlijk van een tuinkabouter een geloofwaardigheidsprobleem heeft, welnu, hiermee is de spijker op zijn kop geslagen; de AMB had een ernstig geloofwaardigheidsprobleem. waarbij helaas bijna niemand - present company excluded- tegen de AMB zei wat burgemeester van de wonderschone stad aan de Maas tegen Jihadstrijders zegt: als het je hier niet bevalt, rot dan op!

De AMB rotte dus niet op, maar rotte voort en dat hebben we geweten. Op de ISIS-academie wordt om die reden nog steeds een historisch caput AMB gegeven. Ikea maakte hierover een reclame onder de kop "Time for change" die wegens zijn gewelddadig karakter al spoedig aan klachten ten onder ging, zie hieronder.

Hoe het verder ging met deze tuinkabouterbeweging, zal ik verhalen in een vervolgbijdrage. Nu is het namelijk hoog tijd om  te gaan slapen!


maandag 26 januari 2015

Bericht voor de lezers

Zeer geachte en niet zelden dierbare lezers!

Wat bent U trouw blijven kijken, ook toen er de afgelopen maand althans hier weinig gebeurde! De afgelopen maand waren er 4000 kijkers en gisteren 172! Dat zijn er op jaarbasis 48.000!

Wat hebben er velen van U hun deelneming betuigd, na het overlijden van Pastoor Mr. C. Stam waarvan ook op dit weblog verslag is gedaan. Ook op deze plaats mede namens Pastoor Stam hartelijk dank aan de zeer, zeer velen die hun medeleven hebben betuigd bij het overlijden van deze uitzonderlijke priester. Pastoor Stam heeft niet alleen als priester, onvermoeibaar werkzaam in een grote parochie in Rotterdam, maar ook in zijn ernstige ziekte en overlijden het voorbeeld gegeven van wat een christen kan doen en betekenen als getuige van Christus en van Gods Kerk. Lezers die nog een bidprentje willen, kunnen mij dat even laten weten via schruer@outlook.com 

Inmiddels 1014 volgers lazen de afgelopen periode mijn tweets en deden dat in de afgelopen 28 dagen 91.500 keer. Dat zijn er op jaarbasis 1,3 miljoen! Tweets zijn attenderingen, soms met enig commentaar, geschoten vanaf de heup. Dit genre is betekenisvol en beoefen ik met plezier, zeker wanneer de tijd (en de kracht) ontbreken ontbreken om met zwaarder kaliber scherper te schieten,

Een weblog biedt echter meer ruimte dan 140 tekens en geeft de gelegenheid tot enige verdieping. Dit genre beoefen ik zo mogelijk met nog meer vreugde. Er is de afgelopen weken genoeg gebeurd waarvan wel iets kan worden gezegd, wat misschien ook voor lezers van enige waarde kan zijn als stof tot nadenken.

We trekken samen verder. "Wat de toekomst brengen moge ..."!
"Fasten your seatbelts! The best is yet to come!"

Erica Schruer.