dinsdag 23 december 2014

Paus Franciscus raast er weer op los

Voor regelmatige Vatican watchers is het al normaal, maar paus Franciscus vond het vandaag weer een keer nodig om publiek stevig te keer te gaan. ditmaal tegen de medewerkers van de curie, aan de vooravond van het hoogfeest van de Geboorte des Heren. Ik citeer The Tablet:

"Pope Francis has delivered a stinging critique of the Roman Curia, describing it as “sick with power and greed”.

At his annual Christmas meeting with the Vatican’s senior bureaucrats this morning Pope Francis listed 15 “diseases” that he said had infected the Curia, from “spiritual Alzheimer’s” to joylessness and “existential schizophrenia”".

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze tirade tenminste mede wordt ingegeven door het feit dat deze paus zich gefrustreerd voelt in zijn pogen de Kerk naar zijn eigen beeld en gelijkenis om te vormen. Zou de achtergrond zijn dat hij nu pas het overdrachtsdossier van Benedictus XVI heeft gelezen -hetgeen ik niet aannemelijk acht, dan lijkt mij dit een zelfgegeven brevet van bestuurlijk onvermogen; een overdrachtsdossier lees je bij overdracht en niet bijna twee jaar later. Logica van handelen van PF is in mijn extern observatie: heterodoxe vriendjes kunnen geen kwaad doen en orthodoxe gelovigen geen goed waarbij hij af en toe een orthodox gebaar maakt om de (onterechte) suggestie van het tegendeel te wekken, maar daar trap ik in ieder geval niet in,

Zijn plannetje om zijn hoogstpersoonlijke opvattingen -die zich niet zelden niet verdragen met de Traditie en de Doctrine- via de synode 2014 erdoor te jagen met behulp van de overjarige,leugenachtige hippie Kasper (afkomstig uit een land waar inmiddels praktisch niemand meer naar de Kerk gaat, is namelijk mislukt omdat de synodevaders inmiddels alert geworden zijn -nadat de conclavisten in meerderheid bij de keuze hebben zitten te suffen en zich hebben laten beïnvloeden door "Team Bergoglio", dat in strijd met het kerkelijk recht voorafgaand aan het conclaaf heeft gelobbied, waarover het laatste woord ook nog niet is gesproken, zie link.

De paus weet ook dat een consistorie in februari niet toereikend zal zijn om het college van kardinalen in voldoende mate naar zijn hand te zetten (tenzij hij het college van kardinalen verdubbelt) en dat ook de weerstand van de synode 2014 niet is te slechten door het manipuleren van de samenstelling van de synode 2015. Ook weet hij dat vele relevante personen die deel uitmaken van de hiërarchie inmiddels genoeg weten om te beseffen dat deze paus een ongekend verkeerde en gevaarlijke keuze is, waarvan het gevaar inmiddels wel wat is ingedamd, omdat het is onderkend maar waarbij het gevaar van een schisma blijft dreigen zolang deze paus er is.

Wat de paus nu nog rest, is het scoren in de media bij de on- of op zijn best randkerkelijken en het maken van lawaai waarbij hij het meest wordt toegejuicht door personen en instanties die niets maar dan ook werkelijk niets met de Kerk hebben maar die  komen kijken wanneer de paus ervoor kiest een rel te trappen.

Langzamerhand dringt echter ook de erkenning door dat het "paus Franciscuseffect", dat de reltrapperij volgens sommigen zou moeten legitimeren, niet bestaat, ook niet in het geseculariseerde Argentinië waar het Bergoglio-effect al zoveel langer heeft bestaan. Uit de biografieën die nu van PF verschijnen komt naar voren dat hij een notoire reltrapper en ruziemaker is. Dat hadden de conclavisten niet alleen kunnen maar ook moeten weten alvorens zij zich naar een meerderheid lieten manipuleren als een opstandige schoolklas zoals bij Vaticanum II bij de behandeling van het eerste schema (over de H. Liturgie). En dat hebben we geweten!

De R.K. Kerk is van Jezus Christus en daarin wordt door de aan de Kerk toevertrouwde genademiddelen (ziele)heil bewerkt tot eer van God en heil van mensen. De Kerk is niet de persoonsgebonden secte van een reltrapper die van gekkigheid niet weet hoe nog meer rellen te trappen en als het zo uitkomt de regels aan zijn laars lapt. De Kerk is evenmin een platform van de burgerrechtenbeweging en de strijd tegen Zwarte Piet.

Zeg ik hiermee dat de curie helemaal deugt? Neen, want Italiaanse spelletjes en mensen die niet deugen zijn daar meer vertegenwoordigd dan binnen Gods Kerk zou moeten. Uit directe observatie weet ik dat van de inmiddels weggejaagde kardinaal Piacenza en de gepensioneerde Salaesianer kardinaal Bertone. Dat probleem los je echter niet op met een publieke scheldpartij op je eigen medewerkers bij gelegenheid van het Hoogfeest van de Geboorte des Heren maar door het nemen van adequate maatregelen en dat doet de paus nu juist niet terwijl hij daarvoor ruimschoots de tijd heeft gehad. De paus denkt dat zijn betekenis voor de Kerk wordt bepaald door zijn imago in de media; dat is een vergissing.

Ik hoop dat tot steeds meer R.K. gelovigen doordringt dat deze paus niet deugt en dat hij zo snel mogelijk dient te gaan; dringt dat namelijk ook tot deze paus door, dan vergroot dat de kans dat hij gaat, publieksgevoelig als hij is,