woensdag 24 december 2014

Ook anderen zien in dat PF (tenminste) "een beetje dom" handelt

Gerry van der List in Elsevier:

"Maar de vraag is of de pauselijke ramkoers wel effectief is. Franciscus heeft als Heilige Vader, die in zijn uitspraken ex cathedra zelfs onfeilbaar heet te zijn, een heel bijzondere positie.

Tegelijkertijd is hij een gewone manager die voor het bereiken van zijn doelstellingen afhankelijk is van de mensen in zijn omgeving. Hij kan een enkeling wegsturen, wat hij ook al heeft gedaan, en een overleden kardinaal vervangen door een geestverwant. Maar hij zal het toch voor een groot deel moeten doen met de geestelijken die hij nu als hebzuchtige ijdeltuiten heeft neergezet.

Het is zeer spannend wat er in het altijd mysterieuze Vaticaan gebeurt en het valt onmogelijk te voorspellen wat Franciscus zal bereiken. Maar zelfs zijn vele sympathisanten zullen moeten beseffen dat het publiekelijk schofferen van naaste medewerkers behalve dapper misschien ook een beetje dom is".