zondag 7 december 2014

In memoriam Pastoor Mr. C. Stam


"Introibo ad altare Dei, ad Deum qui lætificat iuventutem meam”- Psalm 42
(Opgaan zal ik naar het altaar van God, naar God die mijn jeugd heeft verblijd)

Bedroefd maar in grote dankbaarheid voor al het goede dat wij van deze man Gods mochten ondervinden, geven wij u kennis dat, na te zijn gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan onze dierbare

PASTOOR MR. CORNELIS STAM
Priester van het bisdom Rotterdam

geboren te Amsterdam op 8 juli 1935
overleden te Rotterdam op 5 december 2014
                                                                             

Erica Schruer, executeur-testamentair
W.J.J. Grondhuis, emeritus-pastoor
Hennie Westerveld
Henk en Lolita van Eijsden en kinderen
                                                                                  
De avondmis is op maandag 15 december 2014 om 19.00 uur in de Heilige Michael en Clemenskerk aan de Dorpsweg 80 te Rotterdam en zal worden opgedragen door Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem.

De H. Mis van Requiem, eveneens in de Michael en Clemenskerk is op dinsdag 16 december 2014 om 10.30 uur, en zal worden opgedragen door Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. Aansluitend zal omstreeks 12.30 uur de begrafenis plaatshebben op de R.K. Begraafplaats Sint Laurentius aan de Nieuwe Crooswijkseweg 123 te 3034 PN Rotterdam. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in de ontvangstruimte van de begraafplaats.

De overledene is overgebracht naar het rouwcentrum Overschie, Hoornsingel 10 te Rotterdam, alwaar geen bezoek.

Geen bezoek en geen toespraken. Bloemen gaarne bezorgen bij het rouwcentrum.

Correspondentie-adres:
H.D.L.M. Schruer
Bergsingel 249
3037 GW Rotterdam