zondag 26 oktober 2014

Topper van 15 januari 2008 met dank aan Prof. Ewald Engelen!

Dankzij Prof. Engelen werd dit digitaal verstofte bericht afgelopen week 173 keer gelezen. Hartelijk dank!

"Read my lips: no recession"!

Terwijl mondiaal wordt gewaarschuwd voor een recessie a la 1929, leggen de premier en de vice-premier (Bos) van de Staat der Nederlanden in eenparige euforie uit, dat er in Nederland geen recessie is te verwachten, omdat onze economie is “ontkoppeld” van die van de VS.

Kennelijk is betrokkenen ontgaan, dat na WOII de economische trend is gericht op globalisering, waarbij bijvoorbeeld banken meer dan ooit aan elkaar gerelateerd zijn door onderlinge leningen met of zonder zekerheid. Hoezeer Nederlandse banken (gaan) delen in de Amerikaanse bankencrisis is bijvoorbeeld nog lang niet bekend. Ook is Nederlandse export naar de VS is door de dure euro zeer onvoordelig.

Wel is bekend, dat de economie van het Verenigd Koninkrijk vergaand wordt geraakt door de recessie in de VS. Daar hebben spaarders al in de rij gestaan bij een bank (Northern Rock) om hun spaargeld op te halen en wist de plaatselijke overheid toen niets beters te bedenken dan een integrale garantie voor de schulden van de bank af te geven. Is de Nederlandse economie soms ook “ontkoppeld” van de Britse? In Duitsland –onze belangrijkste handelspartner- staan de consumenten bol van de schulden. In Nederland (vroeger een spaarzaam volkje) heeft de overcreditering nog nooit de gigantische vormen aangenomen zoals die er nu zijn.

Of zijn de opmerkingen van het kabinets-managementteam (minus Rouvoet) weer typisch vormen van de naïeve politieke marketing van dit kabinet, waarbij als gevolg van interne partijpolitiek omhoog gevallen kandidaten (geselecteerd via mechanismen vergelijkbaar met die van de modale kerkelijke vereniging) een tijd lang de baas over dit land mogen spelen, voornamelijk geleid door hun motief de volgende verkiezingen zodanig te agenderen, dat de uitkomst voor hen voordelig uitvalt – waarbij in de gegeven omstandigheden te verwachten is, dat alle betrokken partijen elkaar de volle periode in een wurggreep blijven houden en er dus belang bij hebben zo min mogelijk te doen en onderlinge ruzie te voorkomen, al dan niet onder instelling van commissies –ondertussen aan de bevolking uitleggend (na eerst twee weken niet te hebben geregeerd wegens eindejaarsvakantie), dat wij rustig kunnen gaan slapen en dat het kabinet over ons waakt?

Kennelijk ging de dwaze euforie van het duo Balkenende-Bos ook Minister Donner te ver, die gisteren wel uitdrukkelijk waarschuwde voor een recessie en zich daarmee (en niet voor het eerst) “ontkoppelde” van de rest van het kabinet. Donner wil vermoedelijk niet de geschiedenis ingaan, als participant in deze kabinetstrouvaille, waarvoor bij de eerstvolgende verkiezingen de prijs zal worden betaald.

Kanttekening:
De kreet "Read my lips: no new taxes" was een fameuze (later geschonden) verkiezingsbelofte van president George H. W. Bush in 1988 bij de presidentsverkiezingen in dat jaar, die zeer bijdroeg aan het verlies van de republikeinen bij de daarop volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1992, zie 
http://nl.youtube.com/watch?v=E5DZBFbMdjI&feature=related