maandag 27 oktober 2014

Moet het traject van de gemeentelijke schuldhulp worden gedotterd?

De gemeentelijke schuldhulp piept en knarst onder groot aanbod en bezuiniging. Gevolg daarvan is dat ook de doorstroming naar de Wsnp bemoeilijkt. De instroom in de Wsnp houdt geen gelijke tred met de toename van de schuldenproblematiek. Het schuldenbewind  is in opmars. Dat wekt geen verwondering in de gegeven omstandigheden.

De Wet gemeentelijke schuldhulp was er op gericht iedereen een recht op schuldhulp te geven, maar de wet heeft er in veel gemeenten toe geleid dat criteria zijn ontwikkeld waardoor veel meer mensen buiten de boot vallen dan in de oude situatie, voordat de wet er was.

Was eerst de boodschap dat iedereen binnen drie jaar naar een schone lei kon worden geholpen, nu worden althans in mijn observatie voornamelijk degenen geholpen die al een tamelijk hoog gehalte van zelfredzaamheid hebben maar een steuntje in de rug nodig hebben en de rest wordt als niet te helpen afgeserveerd waarbij ik afschuwelijke voorbeelden zie, hoe vervolgens de heengezonden debiteur in een lawine van nieuwe en hogere schulden komt, ook omdat de gemeentelijke schuldhulp niet heeft gezorgd voor een basisvoorziening en zich ook nog niet kenbaar heeft gemaakt aan crediteuren, want dat gebeurt alleen bij de  happy few die als helpbaar zijn gekwalificeerd.

Ook op deze plaats, zou ik willen pleiten voor daadwerkelijke hulp voor iedereen die in een problematische schuldsituatie een beroep op de gemeente doet. Ook wie niet direct uitzicht op een schone lei kan worden geboden moet worden geholpen met een rompvoorziening. Het gemeentelijk minnelijk traject moet worden gedotterd om tot goede doorstroming te komen.

Mijn voorspelling is dat de gemeente anders deze categorie in haar boeken toch weer terug ziet, omdat deze een beroep doet op schuldenbewind, waarbij voor de kosten een beroep op de gemeente wordt gedaan.

Op 11 november 2014 zal ik bij het actualiteitencongres Schuldhulpverlening hierop graag nader ingaan met de sprekers en andere aanwezigen.