zaterdag 18 oktober 2014

Ik ga maar weer eens in de pen klimmen!

Na een tijd lang voornamelijk via twitter te hebben gecommuniceerd door grote drukte op allerlei gebied ben ik ook gelet op veler persisterend verzoek voornemens in het vervolg weer meer op dit weblog te gaan schrijven.

In de RK Kerk zie ik een paus die nooit gekozen had moeten worden aan het roer waarbij het bederf dat vroeger nationaal doctrinair woekerde, gevaren oproept die met wortel en tak moeten worden bestreden waarbij wat mij betreft deze paus zo gauw  mogelijk terug moet naar de pampa's in Argentinië, desnoods in een villa naast Koning Willem-Alexander en Maxima want die houden van interessante buren.

In het veld van de schuldhulp zie ik een enorme toestroom van debiteuren in problemen en een overheid die hen plundert in haar rol van crediteur en verwijst naar zelfhulpmiddelen wanneer zij in nood zijn als uitvloeisel van de terugtredende verzorgingsstaat. De overheid moet met kracht worden gewezen op haar kerntaak burgers in nood te helpen, zeker wanneer zij die nood niet zelden eerst heeft veroorzaakt door bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, toeslagenlawines en afwezigheid van noodzakelijke regelgeving c.q. wijziging daarvan.

Ook in de rechtswerkelijkheid verandert veel, vaker ten goede dan ten kwade, maar niettemin vermeldenswaard.

En ik zie nog veel meer waarover ik de wereld iets te melden heb!

Stay tuned. The best is yet to come!