dinsdag 21 oktober 2014

De rechtbank is boos: geen Wsnp bij schulden na consumptie-explosie uit ontslagvergoeding

"Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bijlagen blijkt dat verzoeker na zijn ontslag in 2012 een ontslagvergoeding heeft ontvangen, welke netto € 55.000,- bedroeg. Verzoekers hebben naar eigen zeggen van deze vergoeding ongeveer € 35.000,- aangewend om bestaande schulden af te lossen. Het resterende deel van de vergoeding is door verzoekers besteed aan luxegoederen en vakanties. Verzoeker heeft ter terechtzitting verklaard dat de schulden na de aflossing nagenoeg geheel waren voldaan. Uit de schuldenlijst bij het verzoek blijkt echter, onder meer gezien de schuld aan de Hollandsche Disconto Voorschotbank van € 43.139,05, welke is ontstaan in augustus 2007, dat verzoekers een groot deel van hun schulden na ontvangst van de ontslagvergoeding onbetaald hebben gelaten. Dat verzoekers desondanks circa € 20.000,- aan luxe hebben uitgegeven, rekent de rechtbank verzoekers ten zeerste aan".

Geen Wsnp - niet zo verwonderlijk. Wat mij trof is de laatste passage " rekent verzoekers ten zeerste aan". De Rechtbank is boos - en terecht- een rechter is een mens van vlees en bloed die oprecht verontwaardigd kan zijn wanneer een debiteur de bloemetjes buiten zet in plaats van zijn schulden te betalen. Zie uitspraak Rb Rotterdam 14 juli 2014.