maandag 20 oktober 2014

Bijzondere synode 2014 - een mislukte jezuïetenstreek?

Mijn mailbox loopt over met verzoeken wat te gaan zeggen over de bijzondere synode.
Welnu, dat gaat gebeuren! Binnenkort op dit weblog. Stay tuned,