maandag 27 oktober 2014

"A Passage to India" is een bedenkelijk schoolreisje

"Schoolreisjes worden steeds duurder, zelfs zó duur dat veel ouders het niet meer kunnen betalen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Openbaar Onderwijs. Volgens de ouderorganisatie zijn de dure reisjes, naar bijvoorbeeld India of Amerika, een trend van de laatste jaren", aldus BNR.

De school schept hiermee juist in een tijd waarin veel ouders het toch al moeilijk hebben een probleem. Ouders die de "Passage to India" niet kunnen betalen, moeten dat aan hun kinderen uitleggen, die daarmee in een uitzonderingspositie worden geplaatst.

Wat schrijft het NIBUD?
Kinderen tot 16 jaar zijn verplicht om naar school te gaan. Daarom betaalt de overheid het onderwijs.
Veel scholen heffen een zogenaamde ouderbijdrage, om extra culturele of sportieve activiteiten te kunnen financieren. De hoogte van deze bijdrage verschilt per school. Soms houdt de school bij de vaststelling van het bedrag rekening met het inkomen van de ouders of zijn er kortings- of kwijtscheldingsregelingen. De ouderbijdrage niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. De school mag echter wel kinderen uitsluiten van activiteiten als er  geen ouderbijdrage is betaald. De school dient in dat geval voor vervangend onderwijs te zorgen.

Middelbare scholen moeten voorkomen dat er een tweedeling ontstaat tussen de kinderen van meer- en minder vermogende ouders, Middelbare scholen moeten ook voorkomen dat zij in situaties van wankel evenwicht ouders in problematische schuldsituaties brengen door hoge kosten van buitenschoolse activiteiten die uit het gezinsbudget niet kunnen worden gefinancierd. Er is genoeg te bedenken binnen Nederland en desnoods West-Europa.