vrijdag 4 juli 2014

Stijgende kosten beschermingsbewind onverklaard?

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft met een brief  de Tweede Kamer, geinformeerd mede namens staatssecretaris Teeven (V&J ) over de uitkomsten van een onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling binnen beschermingsbewind en de daarmee samenhangende kosten voor gemeenten.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de periode 2010 tot en met 2013 met 66% is gestegen. Ook het aantal personen dat bijzondere bijstand heeft aangevraagd voor dekking van de kosten die verbonden zijn aan beschermingsbewind is toegenomen. In de brief worden  voorstellen gedaan voor vervolgstappen.

Het onderzoek volgt op signalen van VNG, Divosa en NVVK dat de kosten die gemeenten maken voor bijzondere bijstand sterk opliepen als gevolg van ruimhartiger toekenning van beschermingsbewind. Het ministerie wilde met het onderzoek de signalen vertalen in feiten en cijfers. Dat was nodig omdat er geen centrale registratie is van het aantal onderbewindstellingen, noch van het aantal personen met beschermingsbewind dat een beroep doet op de gemeente voor een bijdrage in de kosten.

Met bijeenkomsten, informatie voor gemeenten, gegevensregistratie op centraal en decentraal niveau en verder onderzoek wil het ministerie serieus tegemoetkomen aan de zorgen van betrokkenen.

Zorginstellingen zijn niet meer bereid zijn financieel beheer uit te voeren hetgeen heeft geleid tot toename van de beschermingsbewinden, waarbij professionele bewindvoerders in beeld komen, als er geen naasten zijn. Bewindvoeringsorganisaties zijn voorts actief in werving en leggen vaak op daarvoor in aanmerking komende plaatsen folders neer.

Schuldenregeling en beschermingsbewind zijn verschillende disciplines waarbij het van belang is dat de juiste activiteit door de daarvoor in aanmerking komende aanbieder tegen de laagste prijs wordt verricht.

Zie ook Divosa