zondag 6 juli 2014

Sleur 200.000 spook-jongeren uit de juridische schemering!

Gisteren kwam na een onderzoek in Amsterdam-Nieuw West het bericht in de media dat naar schatting 200.000 jongeren nergens staan in geschreven om daarmee aan acties van deurwaarders en Justitie te ontkomen. Zie nu.nl:

"Ouders schrijven hun kinderen onder meer uit omdat ze bijvoorbeeld worden verdacht van een misdrijf en de ouders steeds de politie aan de deur krijgen. Een andere reden kan zijn dat ze niet willen opdraaien voor de schulden van hun kind. Verder kunnen ouders gekort worden op hun huurtoeslag als het kind 18 wordt en een inkomen heeft.

Soms blijven uitgeschreven jongeren wel bij hun ouders wonen, maar het komt ook voor dat ze het huis verlaten en bij vrienden en familie slapen. De jongeren en hun ouders zouden de gevolgen van een uitschrijving vaak niet overzien. Zo is een adres nodig om een bankrekening te openen".

Mijns inziens moet er beleid op worden ontwikkeld om deze spookjongeren op te sporen niet alleen om vorderingen te incasseren en om straffen tenuitvoer te leggen, maar ook om hen te reintegregen in de NL samenleving met alle plichten, maar ook alle rechten die daaraan verbonden zijn.

Dit is een veel grotere groep dan  het geschatte aantal Jihad-betrokkenen in Nederland maar de kans dat deze jongeren, die juridisch  afscheid hebben genomen erbij te horen, bij gebrek aan integratie tot onaanvaardbaar gedrag over gaan is zeker ook niet te verwaarlozen.

Anno nu wordt toegejuicht als werklozen zich niet meer laten inschrijven omdat zij de hoop hebben verloren, omdat de cijfers daardoor geflatteerd positief worden, terwijl de nood groter is, Anno nu  is onaanvaardbaar wanneer 200.000 jongeren voor de juridische dood kiezen met alle risico's aan leven in de schemering verbonden, ook voor degenen die juridisch wel bestaan.