vrijdag 4 juli 2014

Motie aangenomen dat overheid beslagvrije voet moet respecteren. En nu?

De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2014 een motie aangenomen waarin de overheid wordt aangespoord de beslagvrije voet te respecteren, zie link Dit is snel gezegd maar de vraag is wat er met deze motie gaat gebeuren. Het kabinet laat toe dat debiteuren stelselmatig minder dan de beslagvrije voet ontvangen om van te leven, met name als het om overheidsincasso gaat.

Een onderzoek van de LOSR in Arnhem wees uit de beslagvrije voet gemiddeld EURO 243 te laag werd vastgesteld - hetgeen kan worden veroorzaakt door de beslaglegger maar ook door onvoldoende informatie van de debiteur.

De beroepsorganisatie van de gerechtsdeurwaarders KBVG publiceerde verleden week een pre-advies over de mogelijkheden om de berekening van de beslagvrije voet te vereenvoudigen, Het kabinet denkt hierover na.