donderdag 2 januari 2014

Hypotheekdebiteuren met restschuld moeten beter worden voorgelicht over oplossing via Wsnp

Uit de Volkskrant:

Per 1 januari 2014 hanteert het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) nieuwe, ruimere criteria voor de betaalcapaciteit van huiseigenaren die in de problemen komen met hun hypotheek. Dat betekent dat het WEW een hypotheek voortaan minder snel als 'ondraaglijk hoog' beschouwt dan in het recente verleden.

Het fonds zal vanaf nu dus vaker oordelen dat de verkoop van het huis niet noodzakelijk is, omdat de huiseigenaar de maandlasten kan blijven betalen. De hypotheekverstrekker en de huiseigenaar kunnen dan geen aanspraak maken op de NHG-garantie om van een restschuld af te komen. De nieuwe regels gelden niet alleen voor nieuwe NHG-hypotheken, maar ook voor alle bestaande.

De gewijzigde beleidswijziging zal direct doorwerken in de praktijk van de schuldhulpverlening, aangezien ook in lopende hypotheken met NHG-garantie het nieuwe beleid zal worden toegepast.

Mijn opvatting is dat in de hedendaagse uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening meer voorlichting zou moeten worden gegeven over de mogelijkheid via de Wsnp te komen tot sanering van een restschuld, hetgeen wel betekent dat andere woonruimte moet worden gezocht maar wel oplevert dat een schuldprobleem definitief kan worden opgelost in plaats van overgeleverd te zijn aan de incassodruk van de bank.

Te vaak proberen banken debiteuren binnen te houden en maximaal uit te melken terwijl juist zij niet zelden door overfinanciering het probleem hebben veroorzaakt en daarvoor ook het verlies behoren te nemen. Het is -op zijn zachtst gezegd- hoogst opmerkelijk dat in Nederland de overheid hiervoor nog geen regeling heeft getroffen anders dan bankvriendelijke regelingen als uitbreiding van de schenkingsfaciliteit en het voorgenomen plan tot slopen van de oudedagsvoorziening ten gunste van de bank (waardoor ook problemen worden verlegd naar toekomstige generaties die de bijstand mogen opbrengen voor de arme ouderen van de toekomst).