vrijdag 24 januari 2014

EURO 2 miljoen boete voor aanbieder flitskrediet Terecht!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 juli 2013 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd aan Technicolor Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. De boete is opgelegd, omdat Friendly Finance van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
 
Consumenten konden via de website www.betaaldag.nl van Friendly Finance snel geld lenen tegen hoge kosten. Ze konden alvast een deel van hun loon dat nog niet was uitbetaald (een zogenoemde loonvordering) verkopen aan Friendly Finance.

Het bedrag dat Friendly Finance betaalde voor dit stukje loon was aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde hiervan. Friendly Finance betaalde bijvoorbeeld € 200 voor een loonvordering van € 250. Als de consument eenmaal zijn loon had ontvangen, moest hij de loonvordering binnen één werkdag aan Friendly Finance betalen. Bij te late betaling was hij een contractuele boete verschuldigd.

Terecht dat de toezichthouder maatregelen treft tegen aanbieders die woekertarieven rekenen waardoor de consument in nood verder verarmt.