woensdag 17 juli 2013

Meer betalingsachterstand consumptief krediet

De NOS meldt:

"Het aantal consumenten met een betalingsachterstand op een lening blijft toenemen. Volgens het Bureau Krediet Registratie (BKR) hebben op dit moment bijna 720.000 consumenten moeite met het aflossen van hun lening.

In een jaar tijd zijn er 45.000 duizend Nederlanders met betalingsachterstanden bijgekomen. In totaal heeft nu 8,3 procent van de bij BKR geregistreerde consumenten een achterstand met betalen. Een jaar geleden was dit percentage 7,7 procent.

Van een betalingsachterstand is volgens de regels van BKR sprake als er vier maanden aaneengesloten niet is afbetaald".