maandag 17 juni 2013

Gewone schuldeiser vist achter het net omdat overheidscrediteur voordringt

Uit de Telegraaf:

"Deurwaarders hebben extreem veel moeite om schulden te innen. Ruim de helft van de dossiers van gerechtsdeurwaarders wordt gesloten omdat het niet lukt om verhaal te halen bij wanbetalers.

Dat blijkt uit een steekproef van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, meldt De Stentor. „Door de crisis belanden steeds meer mensen in financiële problemen”, zegt John Wisseborn, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. „Voor ons valt bij een deel van die mensen niets meer te halen, omdat door andere partijen al beslag is gelegd op loon of uitkering.”
 
Hier is geen sprake van het "kapot bezuinigen" van de economie, maar systematische bevoordeling van de overheidscrediteur ten koste van de gewone bijvoorbeeld MKB-crediteur, vergelijk ook het kabinetsstandpunt op Paritas Passe, zie deze link en deze link.
 
"Dat is erg jammer, niet alleen voor de debiteuren die daardoor worden getroffen, maar ook vanuit rechtsstatelijk oogpunt voor de overheid zelf die zichzelf als eerste aan tafel bedient, ook van de schotels die voor het gewone volk verboden zijn. Het kabinet laat daarmee -en dat niet voor de eerste keer!- een kans liggen om haar klassieke taak te vervullen, te weten: unicuique suum tribuere – ieder het zijne geven, niet minder maar zeker ook niet meer".