maandag 10 juni 2013

Een profetie over "de bodem van de huizenmarkt",

"De bodem van de Nederlandse koopwoningmarkt is in zicht, stellen economen van Rabobank in een kwartaalbericht over de markt. Ze wijzen erop dat de daling van het aantal transacties tot stand is gekomen en de prijsdalingen zijn afgezwakt".

Zie beurs.nl