donderdag 4 april 2013

Hoog tijd voor bezinning op intergemeentelijk uiteenlopend aanbod schuldhulp!

"De coalitie van VVD en PvdA wil veel overheidstaken, waaronder de langdurige zorg en de jeugdzorg, overhevelen naar gemeenten. “Met als gevolg dat er verschillen, mogelijk zelfs grote verschillen, gaan ontstaan tussen gemeenten”, zegt Donner daarover. “De burger aan de ene kant van de gemeentegrens krijgt dan wezenlijk andere rechten dan de burger aan de andere kant.”

Op het terrein van de schuldhulp is al heel lang sprake van  intergemeentelijke discriminatie! Iedere gemeente mag na de nieuwe wet een eigen beleidsplan maken met eigen prioriteiten en stokpaarden. Wordt het geen tijd aan die ongelijkheid een einde te maken en het aanbod te harmoniseren?