zaterdag 6 april 2013

Breaking: Eindelijk bescherming beslagvrije voet en beslagvrije inboedel in aantocht!


Rijksoverheid.nl meldt:

"Het kabinet heeft besloten een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) op te richten. Dit register is bedoeld om opgelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken. Hierdoor kan onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en wordt bewaakt dat mensen genoeg geld overhouden om rond te kunnen komen (beslagvrije voet).

Alle gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en derdenbeslag aanmelden bij dit register. Het kabinet heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten van een register op te stellen".


" Ook heeft het kabinet besloten om de voorstellen van de KBvG om het wettelijk beslagverbod roerende zaken te moderniseren ter hand te nemen. Dit gebeurt door de lijst van goederen uit te breiden waarop geen beslag mag worden gelegd. Hierdoor wordt het beslag op de inboedel proportioneler.  Tot slot heeft het kabinet besloten een integrale rijksincassovisie te ontwikkelen waardoor een breed toetsingskader ontstaat waar toekomstige incassowetgeving aan moet voldoen".

"Een uitgebreide reactie van het kabinet op het rapport 'Paritas Passé, debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden' is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport gaat over de knelpunten die schuldenaren en schuldeisers ervaren door incassobevoegdheden van overheidinstanties.  In de reactie van het kabinet is ook het rapport van de Nationale Ombudsman 'In het krijt bij de overheid' betrokken".

Hulde voor de KBvG die hier zijn verantwoordelijkheid als publiekrechtelijke beroepsorganisatie heeft genomen en deze initiatieven door de overheid gehonoreerd ziet.