zaterdag 6 april 2013

Belastingdienst maakt einde aan fiscaal gesjoemel bij Katholiek Nieuwsblad

In de landelijke pers verschijnen artikel dat het Katholiek Nieuwsblad wordt gefinancierd met een fiscale truc waaraan de fiscus een einde heeft gemaakt. Ik citeer uit de Volkskrant:

"Het Nieuwsblad vraagt lezers al jarenlang om giften over te maken naar een eigen liefdadigheidsinstelling, Stichting Arnulfus. Die sluist het geld door naar het Katholiek Nieuwsblad. De Belastingdienst tikt Arnulfus nu op de vingers. Het steunfonds stond bij de fiscus bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor konden donateurs hun giften aftrekken van hun inkomstenbelasting en hoefde Arnulfus bij erfenissen en schenkingen geen erfbelasting en schenkbelasting te betalen.

In het tijdschrift voor donateurs vertelt de redactie van het Katholiek Nieuwsblad dat ze dankzij de giften het hoofd boven water kan houden. Zonder die extra inkomsten zou het Katholiek Nieuwsblad niet renderen. Van 2008 tot 2011 haalde Arnulfus ruim 1,3 miljoen euro aan giften op, gemiddeld bijna 263 duizend euro per jaar".


Dit betekent dat giften aan de Arnulfusstichting niet meer kunnen worden afgetrokken. Trouw signaleert dat het KN onjuiste informatie verstrekt over de aftrekbaarheid van giften: "Donateurs van het Katholiek Nieuwsblad zijn nog niet geïnformeerd over het wegvallen van de belastingvoordelen. De website van Arnulfus vrijdagnacht nog steeds dat donateurs giften kunnen aftrekken. Directeur Vluggen laat weten dat donateurs binnenkort op de hoogte worden gebracht. "Niet netjes", vindt Burkink. "Je hebt op zijn minst de morele plicht om dit direct te melden."

Aangenomen mag worden dat deze belastingtruc fiscale gevolgen heeft (naheffingen/navorderingen en sancties). De belastingdienst zou trouwens ook eens moeten nagaan of advertenties in het KN zijn betaald met donaties aan de Arnulfusstichting , met welke constructie omzetbelasting is ontdoken.

In 2012 voerde KN en Arnulfusstichting actie met een aanbeveling van kardinaal Eijk. Het lijkt mij in het licht van het fiscaal ongeoorloofd handelen interessant dat kardinaal Eijk laat weten of hij zijn aanbeveling handhaaft.

Dat het KN geen moeite heeft met immoreel handelen was mij allang bekend. Nu hoort U het ook eens van een ander.

De schade die hiermee weer wordt toegebracht aan RKK NL is groot, zeker nu het JKN is gevestigd in de gebouwen van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Wanneer wordt deze krant nu eindelijk opgeheven? Of wordt het tekort afgedekt met geld van Kerk in Nood?