donderdag 11 april 2013

Almere heeft nieuw instrument voor screening aanvragen schuldhulp

"Almere vandaag" schrijft:

"Door een nieuwe manier van schulddienstverlening komen Almeerders eerder in het juiste hulptraject terecht. Sinds 1 januari wordt er met een screening gewerkt om de situaties van Almeerders beter in kaart te brengen.  Almere is de eerste gemeente in Nederland met deze methode. Almeerders die aankloppen bij PLANgroep, die verantwoordelijk is voor de schulddienstverlening, vullen een digitale screening in bestaande uit honderd vragen. ,,De vragen gaan onder meer in op het gedrag, de motivatie en vaardigheden van iemand”, vertelt Ellen Karstens, regioco√∂rdinator van PLANgroep. Zo komen er vragen in voor als ’Waarom meldt u zich hier?’ en ’Ik maak mijn eigen post open’.
Na de screening komt er een rapportage uit. Vanuit de rapportage wordt bekeken welk traject moet worden doorlopen. PLANgroep werkt ook samen met Almeerse zorgpartners. ,,Dit zorgt ervoor dat iemand altijd met iets de deur uitgaat”, aldus Karstens. ,,Dat kan een intake zijn voor de schulddienstverlening of een doorverwijzing naar een Almeerse zorgpartner als blijkt dat er eerst aan andere problemen gewerkt moet worden.” Iedereen kan bij PLANgroep terecht voor de screening.

Momenteel wordt er ook aan een preventieprogramma gewerkt
Voorheen werd door middel van intakegesprekken bepaald wat er moest gebeuren. Die gesprekken waren vaak een persoonlijke invulling, de screening geeft een waarheidsgetrouw beeld".


Naschrift:
Het screeningsinstrument is ontwikkeld en wordt geactualiseerd door Nadja Jungmann en Roeland van Geuns - en dat had er best bij gemogen!