dinsdag 19 maart 2013

"Vallen, opstaan en weer doorgaan"

Dinsdag 26 maart aanstaande verschijnt het boek "Vallen, opstaan en weer doorgaan" van Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen. Met dit boek breken de twee auteurs een lans voor ondernemers die het zwaar hebben in deze tijden van crisis. Hun boodschap: een bedrijfsfaillissement is geen schande. Integendeel: het kan de opmaat zijn naar een succesvolle nieuwe onderneming. Tien bruikbare tips om faillissement te voorkomen, vormen de hoofdmoot van dit boek. De auteurs baseren zich op recent wetenschappelijk onderzoek en interviewden een achttal ondernemers.

Nadere inlichtingen: persbericht