zaterdag 23 maart 2013

Stijgende werkloosheidscijfers zijn geen vorm van natuurgeweld

Premier Rutten verklaarde gisteren de inmiddels tot draconische hoogte gestegen werkloosheidcijfers (5,7%) "buitengewoon teleurstellend" te vinden, alsof het een vorm is van tragisch natuurgeweld en geen voorzienbaar gevolg van zijn visieloos kabinetsbeleid, waarin de Nederlandse economie kapot wordt bezuinigd terwijl miljarden (moeten?) worden uitgegeven om banken te redden en niemand meer vertrouwen heeft dat hij zeker is dat hij houdt waarop hij meende te mogen rekenen, zoals medische zorg en oudedagsvoorziening aan toe. Zolang dit als een dronken bestuurder zwalkend kabinet er is, houdt iedereen de hand op de knip.

De schuldenproblematiek neemt door dit beleid toe; steeds meer mensen komen niet meer rond en de buffers slijten weg. Het kabinet heeft geen enkele aandacht voor de debiteur in moeilijkheden, er wordt niet gekeken naar de lastenstijging voor mensen op het laagste inkomensniveau, bescherming van de beslagvrije voet "heeft de aandacht" maar onder tussen gebeurt er niets.

De huizenmarkt blijft bevroren, hetgeen een blinde kon voorspellen aangezien banken geen cent te missen hebben om aan de toch al lage solvabiliteiteisen van Basel 3 te voldoen, de kabinetsplannen op dit terrein even visieloos zijn als de rest (waarbij het kabinet zich bij het schrijven van het kwartetaccoord niet lijkt te hebben gerealiseerd dat er ook nog een Eerste Kamer is waarin een meerderheid moet worden gehaald, wil een wetsvoorstel tot wet kunnen worden).

In ieder geval kan "overfinanciering door banken" als oorzaak van schulden inmiddels als de dinosaurus onder de oorzaken van schuldenproblematiek worden beschouwd.