zaterdag 23 maart 2013

RKK NL schendt grafrust

Uit het NRC:
"Een dode die terecht staat. Het lijkt te bizar voor woorden. Toch gebeurt dat vandaag in Rusland. Daar staat een advocaat terecht voor onthullingen over fraude. Probleem: hij is al 3 jaar geleden overleden. Tenminste, dat lijkt een probleem. In Rusland doen ze daar niet zo moeilijk over".

In RKK NL worden door de Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK aan de lopende bank zaken in behandeling genomen tegen overledenen die zich niet kunnen verdedigen:

"Indien de aangeklaagde is overleden of niet vindbaar is, wordt het klaagschrift gezonden aan de kerkelijke gezagsdrager van wie het aannemelijk is dat hij het kerkelijk gezag over de aangeklaagde heeft uitgeoefend of uitoefent".

Ook een instelling die met een batterij bijklussers zelf rechtertje speekt - en daarbij in de media blijkt geeft van vooringenomenheid, zie deze link, en een Commissie Deetman van wie het rapport is geschreven met selectiviteit, zie deze link- dient zich te houden aan het algemene rechtsprincipe dat de vervolging ophoudt als de aangeklaagde is overleden zoals dat in artikel 69 Wetboek van Strafrecht voor strafvervolging is vastgelegd: "Het recht tot strafvordering vervalt door de dood van de verdachte".

Zonder aangeklaagde is namelijk geen fair trial in de zin van artikel 6 Europese Conventie mogelijk. Een instelling die dat niet doet, geeft zijn eigen mensen een trap na en schendt de grafrust.

Misschien is ook wel aardig voor een vervolgartikel door Joep Dohmen. Ik heb alvast een suggestie voor de kop: "Kwaliteit klachtprocedure R.K. seksueel misbruik beneden aanvaardbaar niveau".