woensdag 20 maart 2013

NEN 8048 aangepast hoe wordt niet verklapt

Blijkens bijgaand bericht van de NEN is de NEN 8048 weer gewijzigd, maar hoe mogen we alleen tegen betaling weten.

De NEN 8048 is gefinancierd met overheidsgeld en wordt in sommige gevallen dwingend opgelegd bijvoorbeeld in aanbestedingsvoorwaarden.

De Hoge Raad oordeelde verleden jaar dat het NNI niet bevoegd is om algemeen verbindende voorschriften in de zin van de Grondwet uit te vaardigen. Deze normen kunnen daarom niet worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften als bedoeld in artikel 11 van de Auteurswet. De NEN-normen zijn dan ook niet op grond van dat artikel vrij van auteursrechten.

Gelukkig komt er een AMvB bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en kan de wetgever dan gewoon zelf de inhoud vastleggen.